use cialis como una cura €19.67

Po delší době jsem se rozhodl pokračovat v našem seriálu Střípky z historie.

Už dřív jste si zde mohli v prvním dílu Střípků prohlédnout historické zmínky o našem sboru, v druhém dílu byly představeny nové i starší pozvánky na náš ples.
Na mimosezonní období, kdy se na hasičských drahách nic neděje, jsem pro oživení našeho webu nyní připravil 8 balíčků, ve kterých se pokusím přiblížit dění v našem sboru od jeho vzniku do současnosti nejen prostřednictvím výročních zpráv z valných hromad, ale i dalších naskenovaných materiálů shromažďovaných především naším bývalým starostou panem Michalcem.
V prvním balíčku najdete historickou kroniku Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích. Můžete si jej stáhnout ZDE na ulozto.cz – po rozkliknutí odkazu, pokračujte na Stáhnout, opište kód a stáhněte balíček do vašeho počítače. Zabalen je ve formátu ZIP.

Autorem této kroniky je profesor Josef Müller, který byl v roce 1921 zvolen vzdělavatelem sboru. První zmínky v kronice jsou tedy zapsány zpětně.

Josef Müller, učitel, první kronikář obce Metylovice, malíř a obětavý organizátor společenského života v obci. Narodil se 26. srpna 1888 v Příboře. Jeho otec byl dělníkem místní továrny na sukno a zemřel roku 1905. J. Müller studoval na příborském učitelském ústavu, kde maturoval roku 1908. Učil potom na Hukvaldech, Myslíku, Kozlovicích, Lhotce a nejdéle, v letech 1913 – 1935, v Metylovicích. 16 let byl starostou, jednatelem, kronikářem a cvičitelem místního Sokola. Současně byl vzdělavatelem k kronikářem Sboru dobrovolných hasičů, předsedou osvětové komise obecního zastupitelstva, předseda knihovní rady, činitel okresních organizací Sokola, mládeže, malířem obce, ilustrátorem kronik v obci i Knihy o Místku prof. Linharta. Zemřel 14. března 1935, jeho urna se popelem je uložena v kolumbáriu hřbitova v Příboře. Na metylovském hřbitově má jeho rodina symbolický hrob. (převzato z webu obce Metylovice)

Co tedy v hasičské kronice naleznete?
Rok 1886: Na popud tehdejšího starosty obce pana Kuhejdy Františka založen v Metylovicích první spolek v obci: „Dobrovolný hasičský sbor v Metylovicích“. Členové výboru: předseda Bílek Jan, jednatel Josef Buchta. Seznam 22 zakládajících členů sboru.

12. ledna 1897 byl pořádán první hasičský ples. Sbor měl v té době 54 činných členů. 28. července 1901 se v Metylovicích konal župní sjezd. V roce 1910 se Karel Šigut, Josef Kuhejda a Josef Bílek zúčastnili všeslovanského sjezdu hasičů v Lublani. 30. června 1912 slavil sbor 25leté jubileum založení (tak mě napadá, že to bylo s více než ročním zpožděním…). V období 1. světové války se necvičilo, ale třeba u roku 1916 je v kronice zmínka „pořádán jako každoročně ples“. 29. října 1918 se sbor účastnil „slavnosti na den převratu“. 26. ledna 1926 slavil starosta Jan Bílek zlatou svatbu (v souvislosti s letošními událostmi se obdobný zápis může v budoucí kronice vyskytnout okolo 28. srpna 2060…).
28. července 1925 na návrh pisatelův usnešeno postaviti novou zbrojnici, autorem návrhu byl stavitel Gajovský. 20. června 1926 uskutečněno položení základního kamene, kterého se účastnilo na 250 hostů a následně proběhlo okrskové cvičení sborů Metylovic, Hodoňovic, Lhotky, Kunčiček, Frýdlantu a Ostravice. 30. května 1927 bylo započato se stavbou a 11. září 1927 byla nová zbrojnice slavnostně otevřena. Župní vzdělavatel Jindřich Dohnal při té příležitosti ukončil svou řeč provoláním slávy republice a jejímu prezidentovi…

Jan Bílek, zakladatel bičařské a kožedělné výroby, první starosta zakládaného Sboru hasičů, od roku 1876 člen obecního zastupitelstva po delší dobu (1. radní). Narodil se roku 1840 v Metylovicích, účastnil se jako hudebník rakousko-pruské války roku 1866 u Hradce králové, vyučil se řemenářem, založil se svým bratrem Ignácem Bílkem hromadnou bičařskou výrobu pro vývoz. Podnítil tím řemeslnou výrobu v obci, který přispěla ke zvýšení bohatství a proslulosti občanů Metylovic v tomto oboru činnosti. Stál u zrodu Sboru dobrovolných hasičů roku 1886 v obci. Tato bičařská firma byla největší a nejdéle trvající v obci a pokračovali v ní i nástupci (Silvestr Bílek a jeho syn). Jan Bílek zemřel roku 1923 v Metylovicích. (převzato z webu obce Metylovice)

Příští týden se můžete těšit na balíček z 30. a 40. let, kdy například sbor získal první motorovou stříkačku.

Komentáře jsou uzavřeny.