Dne 1.6.2013 proběhlo společné taktické cvičení zásahových jednotek JSDH Metylovice a MHZ Turzovka.

 Toto cvičení bylo uspořádáno v rámci projektu evropské unie „Zachování životního prostředí a předcházení rizikům v příhraničním regionu Beskyd a Javorníků“.
Tématem cvičení byl společný zásah jednotek u požáru lesního porostu a ochrana objektu ohroženého požárem. V rámci cvičení byla také prováděna záchrana ohrožených osob z objektu budovy a následná ochrana budovy jak z venkovní tak vnitřní části . Dále byla společnými silami prováděna ochrana a hašení lesního porostu pomocí tří proudů C.
Při cvičení si procvičili používání techniky také strojníci obou jednotek, a to za použití agregátů umístěných v zásahových vozidlech. Osvětlovali místo zásahu pomocí elektrocentrál a osvětlovacích stožárů. Dále bylo použito přetlakové ventilace k nácviku odvětrávání budov.
Toto cvičení bylo jednou z mnoha akcí pořádaných v rámci projektu evropské unie. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem přítomným členům zásahových jednotek JSDH Metylovice a MHZ Turzovka , za velmi profesionální přístup k plnění úkolů v rámci cvičení. Dále bych chtěl poděkovat panu Ondrovi Suchanovi za umožnění přístupu a výcviku na soukromém pozemku a v budově na Čupku. Poděkování patří taky místostarostovi Ing. Radomíru Kulhánkovi za zajištění prořezání příjezdové komunikace. Jsem rád, že cvičení splnilo svůj cíl a těším se na další spolupráci při společných projektech.
(velitel JSDH Metylovice Vladimír Konvička)

Fotogalerii najdete ZDE.

„Zachování životního prostředí a předcházení rizikům v příhraničním regionu Beskyd a Javorníků.“
Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje.
www.europa.eu

Komentáře jsou uzavřeny.