cuánto cuesta el uso diario de cialis €13.19

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice za rok 2015
Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2015
Zpráva o soutěžní sezóně 2015 seniorských družstev SDH Metylovice
Zpráva o činnosti mladých hasičů SDH Metylovice v roce 2015
Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2016
Seznam oceněných na Výroční valné hromadě SDH Metylovice

Několik fotek najdete ZDE.

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice za rok 2015 (starosta Milan Pečinka)

Před několika dny skončil rok 2015 a opět se zde scházíme, abychom společně některé události připomněli a zhodnotili. Čím byl tento rok významný?
Již tím, že jsme vstoupili do roku volebního. Významnou událostí pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se stal 5. sjezd, který se uskutečnil 4. a 5. července v Pardubicích. Kromě pozvaných hostů a delegací se tohoto sjezdu zúčastnilo také nezvykle mnoho našich politiků a ti jakoby usilovali, kdo vysloví hasičům větší poklonu. Slova od politiků berme s rezervou, byť některé z nich vypadaly i docela reálně. Nejočekávanějším bodem sjezdu byla volba nového vedení na dalších pět let. Starostou Sdružení se po dvoukolovém rozhodování stal opět Karel Richter. Sjezd vytýčil hlavní směry činnosti do roku 2020.
A nyní přistupme k činnosti našeho spolku. V lednu 2015 je na Výroční valné hromadě předložen návrh staronového výboru SDH Metylovice na období 2015-2020. Ve výboru probíhá změna na místě místostarosty – za již nekandidujícího Miroslava Juřicu je navržen Vladimír Bílek. Zároveň na místo velitele sboru je navržen velitel výjezdové jednotky Vladimír Konvička. Kontrolní a revizní rada na nadcházející období zůstala ve stejném složení.
S odevzdáním Hlášení o činnosti SDH včetně zaplacení členských příspěvků v kanceláři Okresního sdružení hasičů ve Frýdku-Místku je předán seznam návrhů na vyznamenání našich členů, který zpracoval Michal Bílek.
30. ledna v místní Sokolovně pořádáme hasičský bál. Vzhledem k tradici, organizaci a úrovni se stal oblíben nejen u místních občanů, ale i hostů z okolních obcí a hasičů z Turzovky. V kinosále hraje nová kapela Paja Tequila, v hlavním sále kapela Eso ze Slovenska. Vystoupením Nočních hvězd ožívá atmosféra v sále, k tomu přispívá i naše tradiční kuchyň. O všechny hosty v sále i kinosále se stará náš neúnavný personál. Je zde na místě poděkovat všem těm, kteří se podíleli na přípravě této akce.
8. února odjíždí osmičlenná delegace na výroční členskou schůzi hasičů z družební organizace v Turzovce.
15. února ve vinárně Sokol probíhá Valná hromada místní Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice. Náš sbor na této akci zastupuje starosta Milan Pečinka.
20. února v Hospůdce na hřišti probíhá Výroční valná hromada Okrsku 11 Frýdlantského. Jelikož jsme byli hostiteli, tak jsme se také podíleli na přípravě a organizaci této akce. Za náš sbor se této valné hromady zúčastnili Milan Pečinka, Vladimír Bílek, Miroslav Juřica a starosta okrsku Michal Bílek. Ze zdravotních důvodů se omluvil Zasloužilý hasič Jaroslav Herot. V jednotlivých zprávách se hovoří o práci sborů v okrsku v oblasti spolkové, práce s mládeží a oblasti represe. Také na okrskové úrovni probíhají volby. Vesměs se jedná o staronové kandidáty, kdy starostou a zástupcem ve Výkonném výboru OSH byl zvolen Michal Bílek, velitelem a členem Okresní odborné rady velitelů Libor Žák z Nové Vsi, vedoucí mládeže a členkou Okresní odborné rady mládeže Zuzana Petrová z Frýdlantu n.O.. Ale máme nového okrskového preventistu a zástupce v Okresní odborné radě prevence, kterým je Roman Milata ze Pstruží. Okrskovým hospodářem pak je František Roman z Frýdlantu n.O. a revizorem Rudolf Šrubář ze Pstruží.
21. března se místostarosta sboru Vladimír Bílek účastní Výroční valné hromady Sportovního klubu Metylovice, která se koná v Hospůdce ha hřišti.
28. března v Soběšovicích proběhlo Shromáždění představitelů sborů Okresního sdružení Frýdek-Místek, za účasti delegátů, zasloužilých hasičů a pozvaných hostů. Náš sbor zastupoval starosta Milan Pečinka, Frýdlantský okrsek pak starosta Michal Bílek. Starosta Okresního sdružení Petr Domčík přednesl zprávu o činnosti a hodnotil se vývoj Sdružení před 5. sjezdem. Mezi projednávanými body byla také volba nového vedení OSH. Petr Domčík již znovu nekandidoval a novým starostou Okresního sdružení tak ve druhém kole voleb stal Dalibor Velčovský z Vyšních Lhot. Náměstky byli zvoleni Šárka Čerňáková z Lískovce, Libor Král z Kozlovic a Jaroslav Mikoláš z Raškovic. Byli také potvrzeni okrsky navržení zástupci do Výkonného výboru a Odborných rad OSH.
11. dubna v areálu na místním fotbalovém hřišti poprvé pořádáme soutěž v disciplíně TFA – nejtvrdší hasič přežije. Proti klasickému požárnímu útoku, který veřejnost u nás zná již řadu let, je tato disciplína v našem regionu poměrně novinkou. Proto i myšlenka uspořádat tuto soutěž, na které nerozhoduje ani tak rychlost, jako spíš síla a vytrvalost, se nám zalíbila. Více informací se objeví ve zprávě o činnosti soutěžních družstev. Přesto chci poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, že tato akce klapla na jedničku a především sponzorům, díky kterým jsme mohli ocenit nejúspěšnější závodníky.
21. dubna ve Frýdlantu nad Ostravicí proběhla schůze za účasti zástupců jednotlivých sborů. Důvodem je organizační zabezpečení okrskové soutěže, která se uskuteční 8. května na Pržně.
V sobotu 25. dubna se zástupci našeho sboru Vavřín Michalec, Milan Pečinka, Dagmar Jurečková a dva hosté zúčastnili 22. ročníku mezinárodní pouti na Svatém Hostýně.
30. dubna na zahradě sousedící s naší garáží probíhá tradiční stavění máje. Vše probíhá podle obvyklého scénáře a máj se podařilo uhlídat. Následující den 1. května se pak v našem zázemí u Rychlé pípy koná slet čarodějnic.
4. května se účastníme setkání u pomníku padlých u příležitosti 70 let od konce 2. světové války.
8. května na Pržně probíhá okrsková soutěž, na které se organizačně podílíme časomírou. Výsledkově to je padesát na padesát – ženy vyhrály a muži nebyli hodnoceni.
9. května se v Turzovce účastníme svátku Svatého Floriána.
10. května na pozvání malenovických hasičů slavíme v hojném počtu šestnácti členů Svatého Floriána také v kostele na Borové, kde sloužil mši místní farář Petr Hrubiš a poté jsme se přesunuli k posezení do Obecního domu v Malenovicích.
30. května probíhá u Rychlé pípy společná akce smažení vaječiny a kácení máje. Znovu se to povedlo a celou akci lze hodnotit jen kladně.
V sobotu 4. července na místním fotbalovém hřišti pořádáme 49. ročník pohárové soutěže. Po zkušenostech víme, že přípravy jsou po všech stránkách náročné a kladou na nás maximální nároky. Ty jsou o to větší, že v posledních letech k nám přijíždí přes 60 družstev v kategoriích mužů, žen a veteránů nad 35 let. Ne jinak tomu bylo i letos, kdy se na startu objevilo 67 týmů – myslím, že to hovoří o kvalitách naší soutěže nejlépe. Chci poděkovat Sportovnímu klubu za možnost využití fotbalového hřiště nejen pro naši soutěž, ale vlastně i pro celosezónní tréninky družstev dospělých a mladých hasičů. Poděkování patří také majitelům okolních ploch za toleranci při parkování aut, např. paní Smilovské a panu Kulhánkovi. Poděkovat chci všem našim organizátorům a také sponzorům, díky kterým jsme mohli ocenit vítězná družstva.
31. července se koná neplánovaná akce – opékání špekáčků.
2. srpna jedem do Turzovky a účastníme se 43. ročníku soutěže o pohár Slovensko-České vzájemnosti. Vzhledem k velkému množství dovolených sestavujeme dvě družstva a doprovodnou delegaci.
15. srpna za Obecním úřadem na zahradě manželů Kahánkových pořádáme 23. ročník Soutěže netradičních družstev. Do programu soutěže jsme zařadili připomínku 60 let od vítězství našeho družstva žáků do 11 let na Mistrovství republiky v Brně. Za potlesku diváků jsme prostřednictvím starosty sboru Milana Pečinky a starosty Okresního sdružení Dalibora Velčovského předali pamětní plakety třem členům tehdejšího družstva – Miroslavu Juřicovi, Vítězslavu Koubkovi a Josefu Kociánovi. Samotná netradiční soutěž opět nic neubírá na své dramatičnosti, vše je těsné a nakonec vítězí tým Bílků. Opět chci poděkovat všem, kteří se na naší netradiční soutěži podíleli, manželům Kahánkovým za poskytnutí prostoru. Nezbývá, než se znovu těšit na další ročník.
5. září u příležitosti oslav dne obce se na fotbalovém hřišti organizuje pro místní spolky soutěž v netradičních disciplínách. Naše družstvo si nevedlo vůbec špatně, o čemž svědčí 3. místo.
15. září jsme se rozloučili s dlouholetým členem našeho sboru panem Stanislavem Bílkem.
18. září se po několikátém oficiálním pozvání a odvolání naše výprava vyjela do Turzovky na předávání hasičského vozidla. Ovšem z důvodu zablokované silnice dopravní nehodou končíme na Starých Hamrech a jedeme zpět domů. Mise byla poněkud neúspěšná.
Ve dnech 19. a 20. září pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky organizujeme zájezd na jižní Moravu. Postupně navštěvujeme Muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích, obec a jeskyně v Javoříčku, v Hustopečích
u Brna máme objednaný vinný sklípek. Následující den navštěvujeme Mikulovský zámek a trhy, Muzeum veteránů ve Slatinicích. Poděkování za organizaci a naplánování zájezdu si zaslouží Jana a Slávek Juřicovi.
V druhé polovině září Obecní úřad zveřejnil Dotační program na rok 2015, platný od 1.1.2015 do 31.12.2015 a financovaný z rozpočtu obce. Během necelých třech týdnů jsme dali dohromady podklady a zažádali si o dotaci na projekt: Podpora požárního sportu, zvyšování fyzické kondice členů, kulturně-společenská činnost, ve výši 95 000,- Kč. Zastupitelé na svém listopadovém zasedání rozhodli, že naše žádost je sice úspěšná, ale z důvodu omezeného množství celkových finančních prostředků nám na tento dotační program odsouhlasili nakonec 62 500,- Kč. Peníze na účet dorazily koncem listopadu, tak jsme mohli dokoupit ještě sportovní vybavení a 18. prosince jsme předložili vyúčtování této dotace, které bylo odsouhlaseno. Chtěli bychom poděkovat zastupitelům obce za poskytnutí těchto peněz, které pomohly a ještě snad pomohou vylepšit naše aktivity.
10. října sbíráme železný šrot. Jsou vyvěšeny plakáty, informace běží v obecním rozhlase. Cena železného šrotu klesla značně dolů, přesto malá část zisku z této akce nám přispěje na organizaci pořádaných akcí. 10. října se také naši dobrovolníci především z řad mladých hasičů a jejich rodičů zapojili do akce 72 hodin, která přispívá ke zvelebení místa v místě, kde žijeme. Konkrétně v našem projektu jsme sbírali odpadky na Čupku a v jeho okolí.
12. října na Obecním úřadu probíhá schůzka za účelem příprav metylovského Krmáše, kterou svolal starosta obce Lukáš Halata. Na organizaci Krmáše se také podílíme, mimo jiné zapůjčením prodejních stánků a maskovací sítě.
V říjnu také probíhá přeregistrace jednotlivých pobočných spolků Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, která se dotýká také našeho sboru. Musíme například nechat vyrobit nové razítko, doložit sídlo sboru, přílohu registračního listu s jednotlivými zástupci sboru a tak podobně.
3. listopadu je do Frýdku svolána porada starostů z našeho Okresního sdružení, které se účastní starosta sboru Milan Pečinka a starosta Frýdlantského okrsku Michal Bílek.
9. listopadu se ve Frýdlantě nad Ostravicí schází náš okrsek, aby se projednalo organizační zabezpečení valných hromad a dohodl se termín a místo valné hromady okrsku.
14. listopadu v Ostravě-Pustkovci probíhá slavnostní zakončení Moravskoslezské ligy, kterého se účastní naše družstva a veteráni zde přebírají bronzové medaile za své výkony v MSL v roce 2015.
21. listopadu ve Frýdku probíhá školení hospodářů. Za náš sbor se školí Anna Bílková a Gabriela Ryšková.
Předposlední, ale již tradiční akcí v roce bývá 27. prosince výšlap na Ondřejník. 27. prosince naše řady opustil bratr Vladimír Němec.
29. prosince v místní tělocvičně probíhá nohejbalový turnaj, který společně s oddílem nohejbalu také organizujeme. Z osmi zúčastněných družstev naše hasičské týmy obsazují první, třetí a sedmé místo. Chtěl bych všem zapojeným do této akce poděkovat za organizaci a reprezentaci sboru.
Činnost sboru nespočívá jen ve startech na soutěžích. Během roku se také účastníme akcí pořádaných obcí, sportovním klubem nebo základní školou. Nadále spolupracujeme s prženským centrem Náš svět, jehož družstva se účastní Soutěže netradičních družstev. Nezapomínáme ani na členy, kteří se v průběhu roku dožívají významných jubileí, přestože v roce 2015 nebyl žádný „kulatý“ jubilant. Náš kolektiv se upevňuje nejrůznějšími společenskými a sportovními akcemi. Chtěl bych také poděkovat všem, kteří se po celý rok starají o naši techniku, údržbě strojů a veškerého vybavení.
Tolik ke zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice v roce 2015. Ještě jednou děkuji členům výboru, všem členům sboru, kteří něco organizují, reprezentují náš sbor a obec a podílejí se tak na životě sboru. Obecnímu úřadu a zastupitelům děkuji za přízeň a spolupráci. Vám všem přeji hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2016.

K 1.1.2016 má SDH Metylovice 89 členů (z toho 14 mladých hasičů do 18 let) a 2 čestné členy. V roce 2015 do našeho sboru přistoupily Kristina Bílková, Lucie Hajdušková, Denisa Klimánková, Michaela Kovalová, Antonie Michalíková, Monika Svolinská, Tereza Tomášková a Klára Žáčková. Z SDH Mošnov k nám přestoupil Martin Koliba. Ze sboru vystoupili Denisa Klimánková, Vojtěch Ondrášik a Monika Schmidtová. V roce 2015 zemřeli Stanislav Bílek a Vladimír Němec.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2015 (velitel Vladimír Konvička)

Naše výjezdová jednotka, která je zařazena v kategorii JPO III, má v současnosti 23 členů, kteří jsou proškolení a mají zdravotní způsobilost pro zařazení do výjezdové jednotky. Jednotka má 3 členy s velitelským kurzem, 4 strojníky, 11 členů má kurz nositele dýchací techniky a 4 členy jednotky na obsluhu motorových pil. Pro letošní rok chystáme školení vybraných členů na obsluhu a použití dýchací techniky.
Dále bylo během roku prováděno pravidelné školení jednotky, zakončené v prosinci zkouškou z odborných znalostí. V rámci jednotky bylo na údržbě a udržování techniky odpracováno 150 brigádnických hodin.
V roce 2015 výjezdová jednotka zasahovala u 36 mimořádných události v naší obci i mimo obec:
22 likvidace obtížného hmyzu
1 požár zemědělského objektu
1 planý poplach
12 technická pomoc, z toho práce pro obec:
3 čištění kanalizace
3 doplňování vody
2 čištění komunikace
1 čištění studny
1 vytažení autobusu s dětmi
1 vytažení zapadnutého automobilu
1 zalévání stromků
Při těchto událostech bylo odpracováno 160 hodin.
Dále bylo uskutečněno dne 24.10.2015 taktické cvičení společně se zásahovou jednotkou hasičů z Turzovky v rámci projektu příhraniční spolupráce. Předmětem cvičení byl lesní požár a seznámení s obsluhou a vybavením vozidel obou jednotek.
Tímto bych chtěl poděkovat za spolupráci starostovi obce a obecnímu zastupitelstvu a doufám, že i v letošním roce bude spolupráce na stejné úrovni jako v loňském roce.

Zpráva o soutěžní sezóně 2015 seniorských družstev SDH Metylovice (Michal Bílek)

V roce 2015 se do pohárových soutěží v pěti družstvech dospělých zapojilo 35 metylovských hasičů.
Mužské áčko absolvovalo 34 soutěží a po odmlce z předcházejících sezón se podařila vyhrát noční soutěž v Palkovicích, druhé místo bylo v Závišicích, třetí na noční v Kozlovicích, v Košatce a v Jistebníku. Nejlepším časem pak bylo 14,51 z Petřvaldu.
Mužské béčko letos účastmi výrazně šetřilo a připsalo si jen šest soutěží. Nejlepším umístěním bylo 13. místo z nočních Oprechtic a nejlepším časem 15,113 z Mošnova.
Ženské áčko z dvaatřiceti soutěží zvítězilo na Pržně, v Albrechticích, na noční v Mošnově, v Turzovce a na Ostravici. K tomu ženy přidaly tři druhá a tři třetí místa. Nejlepším časem bylo 17,396 z Lubna.
Do 14 soutěží se letos zapojilo i ženské béčko a poprvé se mu podařilo zvítězit. Bylo to na noční soutěži v Malenovicích, druhé byly na Nové Vsi a na noční v Petřvaldě, třetí na noční v Košatce. Nejlepším časem bylo 17,59 z Petřvaldu.
V roce 2015 si metylovské ženy také připomínaly 25 let své obnovené činnosti. K první soutěži nastoupily 18. srpna 1990 v Turzovce a od té doby přidaly 565 dalších, ze kterých si odnesly 145 vítězství.
Naši muži nad 35 let se stali v roce 2014 mistry Moravskoslezské ligy a letos je čekala nelehká obhajoba. Výrazně vzrostla konkurence a nevyhýbala se jim zranění, takže konečné třetí místo a zisk bronzových medailí je úspěch nad prvotní očekávání. Veteráni si v roce 2015 z devíti soutěží odnesli vítězství z domácí soutěže, z Vrbice a Pstruží, druzí byli na Nové Vsi a ve Staré Vsi, třetí v Oprechticích. Jejich nejlepší výkon 14,522 je rekordem MSL v kategorii nad 35 let.
V Moravskoslezské lize v mužské kategorii vyhrál podeváté Prchalov, počtvrté ženy Staré Vsi a podruhé veteráni Svinova. Naši muži a ženy skončili shodně na 7. příčce, veteráni, jak jsem již zmiňoval, přidali bronz. Na slavnostním zakončení MSL byla naše soutěž vyhlášena jako druhá nejlepší, Adéla Štandlová třetí nejlepší rozdělovačkou, Aleš Velička nejlepším veteránským strojníkem, Michal Bílek osobností ligy.
49. ročník naší pohárové soutěže se uskutečnil v sobotu 4. července na fotbalovém hřišti a sjelo se na ní 67 družstev. V mužské kategorii vyhrál Petřvaldík před Bartovicemi a Svinovem, ženskou kategorii ovládly Turčianske Teplice před Starou Vsi a Hájovem, mezi veterány bylo nejúspěšnější domácí družstvo, druhé byly Oprechtice B a třetí Vlčovice.
16 metylovských závodníků se letos také zúčastnilo patnácti soutěží v disciplíně TFA. Vítězství si připsali Adéla Štandlová v Metylovicích, Karviné, Závišicích, Guntramovicích; Jana Kolibová ve Frenštátu a Hati; Martin Koliba v Petřvaldu. Martin Koliba obsadil 3. místo v celkovém hodnocení Poháru ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
V roce 2015 se závod TFA poprvé uskutečnil 11. dubna i v Metylovicích. Sjelo se k nám 94 závodníků takřka z celé Moravy a také ze Slovenska. V mužské kategorii zvítězil Jan Haderka z Hulína před domácími Rudolfem Mališem a Martinem Kolibou. Ženskou kategorii vyhrála naše Adéla Štandlová, druhá skončila Pavla Monsportová z Prchalova a třetí Andrea Škultetyová ze Skalice. Mezi veterány byl nejúspěšnější Josef Palát z Valašského Meziříčí před domácími Radimem Tomáškem a Pavlem Suchanem.
Už několikátým rokem se metylovští hasiči účastní také nejrůznějších běžeckých závodů. Letos jich bylo 18 a vítězství si připsali Jana Kolibová ve Frenštátě a Martin Koliba v Chlebovicích, Zuzana Bílková přidala dvě druhá místa, třetí skončili Denisa Izvorská a Martin Březina, dalších 20 umístění bylo v první desítce.
Suma sumárum metylovská družstva a jednotlivci si v roce 2015 připsali 20 vítězství, 18 druhých míst a třiadvacet třetích míst. Veškeré podrobné výsledky z celé sezóny najdete v naší sportovní ročence.
Závěrem jen krátké info o našich webových stránkách. V roce 2015 jsme na nich zaznamenali více než 74 tisíc návštěv. Objevují se na nich aktuality ze života sboru, články ze soutěží, fotky a videa, ale i pravidelné rubriky, jako jsou hokejové tipovačky nebo kuchařské recepty. Děkuji všem, kteří se na těchto úspěších webu jakýmkoliv způsobem podílejí.

Zpráva o činnosti mladých hasičů SDH Metylovice v roce 2015 (Denisa Izvorská)

Loňská závodní sezona mladých hasičů byla ovlivněna generační výměnou. V podstatě se nám (bohužel) rozpadlo družstvo starších žáků (probíhající nebo blížící se přechod na střední školu, puberta, jiné starosti atd.), za to docela hojně posílili mladší (v místní škole a školce dobře funguje „šuškanda“ – ta přivede kamarádku, ten souseda, bývalý zavodník syna, vedoucí dceru atd.)
Starší ještě „jaksi“ dokončili celoroční soutěž Plamen, kde skončili 14. (z 29) a zúčastnili se Fryčovického braňáku (9. z 19) a pak už se bohužel odmlčeli (doufejme, že ne na dlouho).
Mladší si také připsali start na Fryčovickém braňáku (6./17) a během léta objeli 9 pohárovek v požárním útoku. Největším úspěchem je 3. místo z Janovic a nejlepším letošním časem je 19,133 z Frýdlantu. V okrskovém poháru mládeže jsme skončili na ne úplně populární 4. příčce. Plamen jsme na podzim zahájili 10. místem ze Závodu hasičské všestrannosti.
Co se týče dorostu, Katka Pečinková si z okresního kola odvezla bramborovou medaili v kategorii středních dorostenek, a start na podzimním braňáku si kromě ní připsali i Katka Michalíková a Vašek Pavlica, kteří věkově spadají do žáků, ale jelikož nemají víc parťáků do týmu, zaběhli si tento závod sólo jako mladí dorostenci.
Možná si vzpomínáte, že na Soutěži netradičních družstev jsme kromě družstva mladších žáků představili i náš „potěr“ a sestavili jsme tým z dětí, které ještě ani nechodí do školy, ale s hadicemi a proudnicemi se perou statečně.
Avšak nejen soutěžemi je hasič živ. A tak jsme dětem za odměnu za jejich jarní snažení uspořádali podařenou Noc v hasičárně, na které nechyběly různé soutěže (např. štafetové běhy, navlékání korálků se zavázanýma očima, luštění hlavolamu apod.), noční stezka odvahy ani cesta za pokladem. V létě jsme si udělali výlet do lanového parku Tarzanie, v listopadu jsme pokořili Lysou horu, v prosinci nás v hasičárně navštívil Mikuláš s čertem a také Ježíšek. Za dnešní povedené vystoupení mají děti slíbený tradiční aqvapark.
A za zmínku rozhodně stojí ještě jedna akce (zmiňovaná už ve zprávě pana starosty). V říjnu jsme se zapojili do dobrovolnického projektu 72 HODIN a jedno sobotní dopoledne věnovali sběru odpadků na Čupku. Výsledkem bylo sedm plných pytlů s PETkami, plechovkami, igelitovými obaly, nedopalky cigaret atd. Rádi bychom z tohoto počinu udělali tradici, ať už to bude nějakou záštitou nebo ne.
Na závěr nesmí chybět poděkování. Děkuji dětem, které do hasiče tak nadšeně chodí a děkuji i jejich rodičům, že je k nám vodí. Děkuji svým kolegům vedoucím Zuzce, Michalovi a Marti. Děkuji sboru a výboru za finanční podporu. Děkuji všem, kteří nám během sezony i mimo ni jakkoli pomáhají, panu Pavláskovi, Benemu, Easymu, Radimovi, Adamovi, Pájovi, Honzovi, Báře, atd. atd. A omlouvám se všem, které jsem nejmenovala.

Přehled akcí mladých hasičů SDH Metylovice v roce 2015:
3.1. VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA (StarDance aneb Jak mistři tančí)
14.3. HADICOVÁ a UZLOVÁ ŠTAFETA
18.4. FRYČOVICKÝ BRAŇÁK
2.5. NOVÁ VES a MALENOVICE soutěž
30.5. TROJANOVICE soutěž
7.6. OSTRAVICE soutěž
13.6. LUBNO soutěž
20.6. JANOVICE soutěž
21.6. OPRECHTICE soutěž
27.6. FRÝDLANT n.O. soutěž
29.6. NOC V HASIČÁRNĚ
15.8. SOUTĚŽ NETRADIČNÍCH DRUŽSTEV
26.8. TARZANIE
29.8. OPRECHTICE noční soutěž
10.10. UKLIDÍME ČUPEK (v rámci projektu 72 HODIN)
17.10. ZÁVOD HASIČSKÉ VŠESTRANNOSTI
1.11. VÝŠLAP NA LYSOU HORU

Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2016

1. Uspořádat 30. ledna Hasičský bál
2. Sestavit plán školení výjezdové jednotky na rok 2016 a provádět školení na dané téma jednou měsíčně
3. Nadále se aktivně seznamovat s novou technikou, udržovat a pečovat o hasičskou výstroj
a výzbroj, aby byla připravena k zásahu
4. Zúčastnit se okrskového kola soutěže v požárním sportu
5. Zapojit se do seriálu Moravskoslezské ligy
6. Pokračovat v přípravě mládeže
7. V dubnu uspořádat soutěž TFA
8. Uspořádat 4.6. důstojnou oslavu 130 let založení SDH Metylovice
9. V červenci uspořádat 50. ročník pohárové soutěže
10. V srpnu uspořádat 24. ročník Soutěže netradičních družstev
11. Postavit a skácet máj
12. Uskutečnit sběr železného šrotu
13. Navštěvovat naše členy při významných životních výročích
14. Uskutečnit prosincový výšlap na Ondřejník
15. Připomenout si 40 let trvání družby mezi SDH Metylovice a DHZ Turzovka

Seznam oceněných na Výroční valné hromadě SDH Metylovice 2.1.2016:

Stužka za věrnost
Radomír Rusina – 20 let
Lumír Šimek – 30 let
Aleš Velička – 30 let

Čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů:
René Bílek
Michaela Bílková
Radek Hadámek
Martin Koliba
Naděžda Kopřivová
Renáta Matulová
Martina Pyšíková
Pavel Šigut ml.
Radim Tomášek
Martina Uhrová

Čestné uznání Okresního sdružení hasičů:
Jan Bílek
Markéta Bílková (roz. Zajícová)
Markéta Bílková (roz. Wolfová)
Martin Březina
Radka Hazuchová
Emanuel Karteczka
Věra Karteczková
Iveta Kovalová
Anna Pečinková
Denisa Ryšková
Barbora Šigutová
Alena Uhrová
Jiří Židek

Medaile Za příkladnou práci:
Zuzana Bílková
Denisa Izvorská
Zuzana Juřicová
Lenka Konvičková
Rudolf Mališ
Radomír Rusina
Josef Šigut ml.

Medaile Za zásluhy:
Michal Bílek
Luděk Juřica
Vladimír Konvička
Jiří Ryška
Gabriela Ryšková
Aleš Velička

Medaile sv. Floriána:
Anna Bílková
Radomír Herot
Dagmar Jurečková
Jana Juřicová
Marie Konvičková
Pavla Rusinová
Pavel Šigut st.
Anežka Šigutová

Komentáře jsou uzavřeny.