V následujících týdnech se pokusíme na našem webu prezentovat sérii článků, které přiblíží naši výjezdovou jednotku a obecně zásahovou činnost.

Na úvod se podíváme označení zásahových požárních automobilů. Víte co znamenají jednotlivé zkratky na hasičských vozech?

Základní zásahové požární automobily:
DA - dopravní automobil
CAS - cisternová automobilová stříkačka
AS - automobilová stříkačka
PHA - pěnový hasicí automobil
PLHA - plynový hasicí automobil
PRHA - práškový hasicí automobil
KHA - kombinovaný hasicí automobil
RZA - rychlý zásahový automobil

Rozdělení podle hmotnosti:
UL - velmi lehké (do 2000 kg)
L - lehké (od 2000 kg do 7500 kg)
M - střední (od 7500 kg do 14000 kg)
S - těžké (od 14000 kg)

Rozdělení podle konstrukce podvozku:
1 - silniční
2 - smíšené
3 - terénní

Rozdělení podle požárního příslušenství:
Z - základní
R - redukované
V - rozšířené
T - technické
LP - k hašení lesních požárů
H - k hašení
CH - chemické
N - ropné
VH - pro velkoobjemové hašení
MS - s motorovou stříkačkou
PC - s požárním čerpadlem

Dalším důležitým údajem v označení je hodnota hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby nebo údaj o množství zásoby hasiva. V praxi to znamená následující:
- u dopravního automobilu velikost požárního čerpadla, je-li jeho součástí zavodňovací nádrž (její velikost se neuvádí),
- u automobilové stříkačky, cisternové automobilové stříkačky a pěnového hasicího automobilu velikost požárního čerpadla. Ta je za lomítkem doplněna velikostí nádrží na hasivo v pořadí voda/pěnidlo. U automobilové stříkačky je hodnota velikosti nádrže na vodu značena „0“, a to i v případě, že její součástí je zavodňovací nádrž,
- u plynového hasicího automobilu a u práškového hasicího automobilu, kde je užito jako hlavní hasicí médium hasicího plynu nebo hasicího prášku, údaj o velikosti nádrže na hasivo, vyjádřený v kilogramech hmotnosti příslušného hasiva,
- u kombinovaného hasicího automobilu, kde je užito více hasicích médií, velikost požárního čerpadla; ta je za lomítkem doplněna v souladu s předešlými body v pořadí voda/pěnidlo/plyn/prášek,
- u automobilového žebříku a automobilové plošiny velikost dostupné (záchranné) výšky.

Samotné označení zásahového požárního automobilu tvoří název druhu zásahového požárního automobilu, hodnota hlavního parametru nebo údaj o množství zásoby hasiva, pomlčka, hmotnostní třída, kategorie zásahového požárního automobilu a označení provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství.

Příklad JSDH Metylovice:
DA-1ZL
DA - dopravní automobil, L - lehký (2000-7500kg), 1 - podvozek silniční, Z - základní příslušenství

CAS 20-3000/300-M2R
CAS - cisternová automobilová stříkačka, 20 - výkon čerpadla 2000 l/min, 3000 - objem nádrže na vodu, 300 - objem nádrže na pěnidlo, M - střední (7500-14000kg), 2 - podvozek smíšený, R - redukované požární příslušenství

Speciální zásahové automobily:
A - autobus
AJ - automobilový jeřáb
AP - automobilová plošina
AZ - automobilový žebřík
HA - hadicový automobil
KA - kontejnerový automobil
LCAS/LKHA - letištní speciál
LP - lesní speciál
NA - nákladní automobil
OA - osobní automobil
PPLA - protiplynový požární automobil
T - traktor
TA - technický automobil
TACH - chemický automobil
UA - užitkový automobil
V - požární vlak
VA - vyšetřovací automobil
VEA - velitelský automobil
VYA - vyprošťovací automobil
O - ostatní

Označení požárních kontejnerů:
KCE - kontejner čerpací
KCH - kontejner chemický
KCS - kontejnerová cisternová stříkačka
KDE - kontejner dekontaminační
KEV - kontejner expertizní vyšetřovací
KHD - kontejner hadicový
KKU - kontejner komunikační uzel
KKH - kontejner kombinovaný hasicí
KME - kontejner měřící
KNP - kontejner nouzového přežití
KOB - kontejner občerstvovací
KOK - kontejner odsavač kouře
KOP - kontejner operační
KPH - kontejner pěnový hasicí
KTP - kontejner plachtový
KPLH - kontejner plynový hasicí (CO2)
KPO - kontejner povodňový
KPRH - kontejner práškový hasicí
KPP - kontejner první pomoci
KPPL - kontejner protiplynový
KRO - kontejner ropný
KSP - kontejner sprchovací
KST - kontejnerová stříkačka
KTE - kontejner technický
KTY - kontejner týlový
KUB - kontejner ubytovací
KVE - kontejner velitelský
KZS - kontejner základnová stanice:

Označení pomocných požárních kontejnerů:
KCI - kontejner cisternový
KCM - kontejner časoměrný
KLO - kontejner lodní
KNA - kontejner nákladní
KOD - kontejner odtahový
KSK - kontejner skříňový
KTA - kontejner tankovací

Označení požárních přívěsů:
PLP - přívěsná lafetová proudnice (monitor)
PH - přívěs hadicový
PMS - přívěsná motorová stříkačka
POS - přívěsná osvětlovací stanice
POK - přívěsný odsavač kouře
PPM - přívěsný pěnomet
PPR - přívěsný přiměšovač
PP - přívěsná plošina
PT - přívěs technický
PZ - přívěsný žebřík
P - přívěs ostatní

Zdroj:
SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA, Ročník: 2006, V Praze dne 13. března 2006, Částka: 9 – Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 13.3.2006, kterým se vydává Řád strojní služby Hasičského záchranného sboru České republiky.

Zanechej komentář

K zanechání komentáře ke článku musíte být přihlášen. Přihlásit »