Přestože topná sezóna oficiálně začala už 1. října, nikdy není pozdě na to, aby komín prohlédnul odborník a řádně ho vyčistil. Jen tak si budeme jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Před samotným čištěním a kontrolou spalinové cesty je nezbytné vytápění na krátký čas přerušit, dočasné nepohodlí je tedy nezbytná daň za pozdní servis.
Během loňské topné sezóny, tedy od října 2016 do března 2017, došlo k 921 požárům způsobených komíny. Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo takových požárů 788 z celkového počtu 921. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Přímá škoda dosáhla částky 46,9 mil. Kč. Při těchto požárech došlo k usmrcení 1 osoby a 30 osob se zranilo.

Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními minimálními lhůtami pro čištění spalinových cest (komínů) od spotřebičů paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněnou osobou – kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?
Je kouřovod řádně upevněn?
Není plášť spotřebiče nebo kouřovod propálený?
Fungují uzávěry komínových dvířek?
Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
Je komín na povrchu celistvý, bez viditelných spár, netěsností a omítnutý?
Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od komína a tepelného zdroje?

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.

Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR

Komentáře jsou uzavřeny.