Archív pro rubriku 6. ledna 2020

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice v roce 2019
Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2019
Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2019
Zpráva o soutěžní sezóně 2019 seniorských družstev SDH Metylovice
Zpráva kontrolní a revizní rady SDH za rok 2019
Vyznamenání na valné hromadě SDH Metylovice 4.1.2019
Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2020
Usnesení valné hromady SDH Metylovice (Pokračování textu…)