Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice v roce 2019
Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2019
Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2019
Zpráva o soutěžní sezóně 2019 seniorských družstev SDH Metylovice
Zpráva kontrolní a revizní rady SDH za rok 2019
Vyznamenání na valné hromadě SDH Metylovice 4.1.2019
Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2020
Usnesení valné hromady SDH Metylovice

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice v roce 2019 (starosta sboru Milan Pečinka)
Dobrý podvečer, sestry a bratři, pozvaní hosté.
Srdečně vás vítám v novém roce 2020 a jak už to bývá, nastává čas zhodnotit nejen uplynulý rok 2019, ale i pětileté období od posledních řádných voleb. Než tak učiním, chci jen krátce připomenout, že jsme vstoupili do roku volebního, a to na všech úrovních – do konce ledna proběhnou volby ve sborech, do konce února v okrscích, v březnu v okresních sdruženích, v dubnu v krajských sdruženích a vše vyvrcholí 6. sjezdem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 10.-12. července v Brně.

Nyní si již pojďme připomenout významné události uplynulých pěti let.
Rok 2015 byl rokem volebním. Při volbách v našem sboru proběhla pouze změna ve funkci místostarosty, kterým se stal Vladimír Bílek, jinak byl valnou hromadou zvolen staronový výbor v čele se starostou Milanem Pečinkou. Novým starostou OSH Frýdek-Místek se stal Dalibor Velčovský. 11. dubna poprvé pořádáme soutěž železných hasičů TFA Metylovice. Naše ženy si připomněly 25 let své obnovené činnosti a veteráni nad 35 let získali bronzové medaile v Moravskoslezské lize. Výjezdová jednotka byla přeřazena do kategorie JPO III.
V roce 2016 jsme 4. června oslavili 130 let založení našeho sboru. 2. července jsme na fotbalovém hřišti uspořádali 50. ročník naší pohárové soutěže. V listopadu jsme ve spolupráci s obecním úřadem poprvé pořádali Metylovský krmáš. Také jsme si připomněli 40 let trvání družby mezi sbory z Metylovic a Turzovky. 18. prosince do Metylovic dorazil náš nový dopravní automobil Volkswagen Transporter.
Na valné hromadě v lednu 2017 byl novým velitelem sboru zvolen Rudolf Mališ. V srpnu jsme uspořádali již pětadvacátý ročník Soutěže netradičních družstev. 21. října jsme na fotbalovém hřišti a v blízkém okolí po 25 letech uspořádali podzimní část okresního kola hry Plamen – závod hasičské všestrannosti. 9. listopadu v Přibyslavi náš dlouholetý člen bratr Silvestr Pavlásek obdržel titul Zasloužilý hasič. Muži nad 35 let získali podruhé v Moravskoslezské lize bronzové medaile.
V roce 2018 byla pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska důležitou událostí volba nového starosty za náhle zesnulého Karla Richtera. Tím se do řádného sjezdu stal Jan Slamečka. U příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa byly vybraným členům a spřáteleným organizacím předány pamětní medaile. 18. dubna jsme se rozloučili s naším bývalým dlouholetým velitelem a zasloužilým hasičem bratrem Jaroslavem Herotem. Soutěž netradičních družstev jsme poprvé uspořádali v areálu místního muzea. Muži nad 35 let a ženy v tomto roce vybojovali v Moravskoslezské lize stříbrné medaile. Družstvo mladších žáků obhájilo vítězství v Okrskovém poháru a jejich B-tým přidal druhé místo.

A nyní již přistupme podrobněji k uplynulému roku 2019. Na počátku ledna se naší mladí hasiči s dospělými vedoucími koledováním zapojili do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita České republiky.
Po naší valné hromadě, která proběhla 12. ledna se naše delegace 13. ledna účastní výroční členské schůze naší družební organizace v Turzovce. Ve stejný den se také naši členové podílejí na regulaci dopravy při dvacáté Cestě do Betléma.
26. ledna jsme v místní Sokolovně pořádali tradiční a oblíbený Hasičský bál. V tělocvičně hrála kapela Maras Banda, v kinosále kapela Štístko. O vystoupení se postarala paní cvičitelka se svými pejsky – opět to bylo něco nového. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a samotném pořádání bálu. Ještě, že nás je tolik.

22. února v restauraci Vlčárna na Pstruží proběhla valná hromada Frýdlantského okrsku. Vzhledem k tomu, že jsme si připomínali čtyřicetiletou historii okrsku, byli pozváni i jeho bývalí představitelé. Takže naši delegaci doplnil i bývalý okrskový velitel Vladimír Bílek. Ve zprávě starosty byla zhodnocena činnost okrsku za uplynulý rok, v diskuzních příspěvcích jednotliví starostové představili pořádané akce svých sborů.

10. března v restauraci Sokol proběhla volební valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol, na které jsme poděkovali za spolupráci končícímu starostovi Milanu Hajduškovi a popřáli hodně zdaru novému starostovi Pavlu Navrátilovi. Zároveň jsme předali pamětní medaili k příležitosti 100 let vzniku Československa.
23. března v restauraci Lašská jizba v Sedlištích proběhlo shromáždění delegátů sborů OSH Frýdek-Místek. Za náš sbor se účastnili starosta Milan Pečinka, starosta Frýdlantského okrsku Michal Bílek a zasloužilý hasič Silvestr Pavlásek. Na programu bylo především navýšení odvodů členských příspěvků od 1.1.2020 z dosavadních 100 Kč na 150 Kč. Toto bylo dopředu avizováno a vysvětlováno. Z dvaaosmdesáti delegátů navýšení odvodů podpořilo 71. K tomu jsme na naší loňské valné hromadě přijímali usnesení – ať už hlasování o odvodech členských příspěvků na OSH dopadne jakkoli, členské příspěvky členů našeho sboru budou nadále o 50 Kč nad touto částkou. Zvýšením odvodů tedy i našim členům členské příspěvky zvýšily na 200 Kč. Na shromáždění bylo rovněž poděkováno končíc pracovnici kanceláře OSH paní Květě Müllerové a byla představena její nástupkyně paní Lenka Střalková ze Staříče.
28. března v Muzeu Beskyd ve Frýdku proběhla vernisáž výstavy padesátileté historie Hasičského záchranného sboru ve Frýdku-Místku, na kterou i náš sbor zapůjčil výstavní exponáty. Výstava pak ve frýdeckém muzeu probíhala až do května.
Ve dnech 9. a 30. března proběhly dvě brigády s cílem úklidu našeho skladu nad garáží a zároveň jsme připravovali věci na TFA.

6. dubna jsme v areálu na místním fotbalovém hřišti uspořádali 5. ročník soutěže nejtvrdších hasičů TFA Metylovice 2019. Počasí nám opět příliš nepřálo, ale to snad už k TFA patří. Více informací bude ve zprávě soutěžních družstev. Přesto chci poděkovat všem, kteří při přípravách a během závodu přiložili ruku k dílu.
12. duna se starosta Milan Pečinka zúčastnil Valné hromady Sportovního klubu Metylovice, která se konala v restauraci na hřišti. V diskuzi jsme předali pamětní medaili k stému výročí vzniku samostatného Československa.
16. dubna se v naší klubovně konala schůze Frýdlantského okrsku, která se zabývala organizačním zabezpečením okrskové soutěže na Pržně.
V sobotu 27. dubna se zástupci naše sboru Vavřín Michalec, Dagmar Jurečková, Jana Juřicová, Miroslav Juřica a Milan Pečinka zúčastnili 26. ročníku hasičské pouti na Svatém Hostýnu. Ve stejný den se Michal Bílek a Vladimír Bílek zúčastnili svěcení nového zásahového vozidla Iveco na Nové Vsi spojené s oslavu 85 let založení tamního sboru.
30. dubna jsme na zahradě za garáží postavili máj. Chladné počasí se podepsalo na nižší účasti, přesto se máj podařilo nejen postavit, ale i uhlídat. Chci poděkovat Vláďovi Bílkovi za zajištění vršku k májce.

Následující den 1. května se za výrazně lepšího počasí u májky slétaly čarodějnice.
5. května se zástupci našeho sboru Milan Pečinka a Vladimír Bílek zúčastnili oslav 110 let založení sboru v Kozlovicích. Ve stejný den také v Metylovicích proběhlo kladení kytic u pomníku padlých na připomínku konce 2. světové války v naší obci. Tato akce probíhala za účasti dětí ze školy, spolků a deseti členů našeho sboru.
8. května proběhla na Pržně okrsková soutěž, na které jsme se podíleli i organizačně zajištěním zdravotní služby a doplňováním vody. Muži ve své kategorii obsadili 3. místo a ženy obhájily vítězství.
11. května odpoledne odjeli zástupci našeho sboru do Turzovky na oslavu svátku patrona hasičů, svatého Floriána. Po mši svaté proběhla ve zbrojnici vernisáž výstavy mapující historii hasičů v Turzovce.
V neděli 12. května se oslavy svatého Floriána konaly v Malenovicích v kostele na Borové. I zde jsme měli své zastoupení.

V pátek 7. června za hojné účasti členů proběhlo kácení máje, spojené se smažením vaječiny.
11. června se naši členové Denisa Izvorská, Dagmar Jurečková, Pavel Šigut mladší a Milan Pečinka pořadatelsky zapojili do branného dne, který pro své žáky uskutečnila místní Základní škola mjr. Ambrože Bílka.

V sobotu 6. července jsme na fotbalovém hřišti spolupořádali 53. ročník pohárové soutěže, která byla zároveň čtvrtým kolem Moravskoslezské ligy. Na rozdíl od TFA nám přálo počasí zvládli a účast byla 60 družstev. Spokojenost a kladné ohlasy byly i z řad diváků. Chci poděkovat sportovnímu klubu za možnost využití jejich areálu a majitelům sousedních pozemků za parkovací plochy, starostovi obce za zahájení soutěže, a především organizátorům a sponzorům.

17. srpna se uskutečnil 27. ročník Soutěže netradičních družstev, které se zúčastnilo 15 družstev včetně dvou týmů z Oprechtic. Soutěž proběhla v areálu muzea Kožane město a ke zdaru přispělo počasí, originální nasazení družstev a divácká přízeň. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli organizačně, obci Metylovice za poskytnutí prostoru a nezbývá než věřit, že se sejdeme v srpnu již na 28. ročníku.
V pátek 23. srpna jsme v naší klubovně uspořádali oslavu devadesátých narozenin našeho nejstaršího člena, bratra Václav Pečinky.

Na přelomu srpna a září jsme pro naše členy a jejich rodinné příslušníky zorganizovali zájezd. Postupně podnikáme plavbu po Baťově kanálu, navštěvujeme zámek ve Strážnici a přesouváme se do vinařství Hanuš v Blučině. Na zpáteční cestě navštěvujeme propast Macochu. Poděkování za naplánování trasy a vše s tím související patří Janě a Slávkovi Juřicovým.
5. září u věže naší zbrojnice došlo ke kácení stromu napadeného kůrovcem.
V sobotu 7. září proběhl na fotbalovém hřišti Den obce. My jsme byli požádáni o prezentaci naší současné a historické techniky – jednalo se o zásahové vozidlo MAN a historickou koňku. Zároveň byl promítán klip o naší činnosti, který připravil Honza Izvorský.
14. září se zástupci našeho sboru Milan Pečinka a Vavřín Michalec zúčastnili I. setkání hasičských praporů Moravskoslezského kraje, které se konalo v Bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku. Průvod se poté přesunul na Zámecké náměstí ve Frýdku, kde se konal slavnostní nástup praporů a představení nových praporů Hasičského záchranného sboru územního odboru Frýdek-Místek a Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany Frýdek-Místek. Všechny zúčastněné prapory pak obdržely slavnostní stuhu.

5. října jsme sbírali železný šrot. Přestože jeho ceny během podzimu neustále klesají, není zisk za tuto dopolední brigádu za tak špatný. Především díky občanům, kteří nás podpořili.
8. října jsme se sešli se starostou obce Lukášem Halatou, především za účelem organizace blížící se společné akce, Metylovského krmáše.
24. října byl u naší zbrojnice v bezprostřední blízkosti původního stromu po odfrézování pařezu zasazen strom nový, nyní snad již odolnější. Usazení stromu provedl Jirka Izvorský, Vláďa Bílek pak chodil strom zalévat.
30. října v Třanovicích proběhlo shromáždění představitelů sborů okresu Frýdek-Místek, kterého se za náš sbor zúčastnil Michal Bílek. Hlavním bodem bylo svolání Shromáždění delegátů sborů, které se uskuteční 28.3.2020 v Soběšovicích, na kterém se budou volit představitelé Okresního sdružení Frýdek-Místek na dalších pět let. Dále byly podány informace o očekávaných úpravách Stanov družení, probíralo se organizační zabezpečení valných hromad sborů a okrsků, zároveň byly předány diplomy za účast v akci Daruj krev s dobrovolnými hasiči.

V sobotu 9. listopadu jsme společně s Obecním úřadem Metylovice pořádali tradiční Metylovský krmáš. Ve dnech před krmášem jsme připravovali zabíjačkové výrobky. Sobotní odpolední program je spojen s prodejem těchto vepřových dobrot, koláčů, svařeného vína. To vše za doprovodu harmoniky Vojty Rajnocha. Večerní program se skupinou Meteor proběhl v Sokolovně. Do programu byl zařazen tanec Žabák a tombola. Děkuji Obecnímu úřadu za spolupráci, členům a příznivcům za organizaci, sponzorům za dary do tomboly.
Ve stejný den, 9. listopadu, v Jistebníku proběhlo slavnostní zakončení Moravskoslezské ligy, na kterém naše ženy přebíraly bronzové medaile.
12. listopadu v naší zbrojnici proběhl porada Frýdlantského okrsku, na které se probíraly termíny valných hromad, termín a místo konání okrskové valné hromady, volby, rozpočet okrsku a hovoří se i o uvažovaném okrskovém námětovém cvičení.
26. listopadu na jednání zastupitelstva obce Metylovice došlo ke schválení dotace z rozpočtu obce našemu sboru ve výši 63 573 Kč. Tato dotace je poskytována na podporu činnosti sboru a na dofinancování vybavení výjezdové jednotky pořizovaného z daru Hasičského fondu Nadace Agrofert. Děkuji zastupitelům za schválení této částky.
27. listopadu jsme se v obřadní síni ve Frýdlantu nad Ostravicí účastnili posledního rozloučení se zasloužilým hasičem z Nové Vsi, bratrem Karlem Žákem.

1. prosince jsme poprvé u zbrojnice rozsvítili nový strom.
Předposlední, ale již tradiční akcí v roce bývá společný výšlap na Ondřejník, který se uskutečnil 27. prosince, za účasti třiadvaceti turistů a tří psů.
28. prosince proběhl v místní tělocvičně nohejbalový turnaj, který spolupořádáme s nohejbalovým oddílem. Zúčastnilo se jej 8 družstev – Hasiči II (Honza Šigut, Pavel Koval, Kuba Adámek, Radek Ševčík) skončili třetí, Hasiči I (Libor Rusina, Honza Izvorský, Radim Tomášek, Radek Rusina) tento turnaj posedmé vyhráli.

Nezapomínáme ani na členy, kteří se během roku dožívají významných jubileí. Chci také poděkovat všem našim podporovatelům, příznivcům a sponzorům. Prostřednictvím grantů a dotací nás podpořili Obec Metylovice, Hasičský fond Nadace Agrofert, Moravskoslezský kraj, z projektu Soutěže v disciplínách TFA Ministerstvo vnitra ČR a programem Můj klub také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Můj obdiv mají naši členové, kteří se o administraci těchto dotací starají.
Děkuji také členům našeho výboru za práci, kterou odvedli pro sbor ve volebním období 2015-2019.
Všem přeji hodně štěstí a pevného zdraví v roce 2020.

Zpráva o činnosti Jednotky SDH obce Metylovice za rok 2019 (velitel jednotky Rudolf Mališ)
Naše výjezdová jednotka, zařazena v kategorii JPO III, má v současnosti 20 členů, kteří jsou proškolení a mají zdravotní způsobilost pro zařazení do výjezdové jednotky. Jednotka má 5 členů s velitelským kurzem, 5 strojníků, 16 členů má kurz nositele dýchací techniky a 4 členové jednotky mají oprávnění obsluhovat motorovou pilu.

V roce 2019 výjezdová jednotka zasahovala u 9 událostí v naší obci i mimo obec.
Z toho:
2x požár (1x mimo obec)
7x technická pomoc (3x likvidace hmyzu, 2x dovoz vody, 2x spadlý strom, 1x pomoc zdravotnické záchranné službě s transportem)

V roce 2019 byla největší investice repasování přenosné motorové stříkačky PS 12, zakoupili jsme zásahový oblek a materiál na lavičky a police do šatny zásahových oděvů. Snad se nám brzy podaří vše složit a nainstalovat. Sbor věnoval jednotce vybavení v hodnotě 37 273 Kč, na který mu přispěl 20 000 Kč Hasičský fond Nadace Agrofert a 17 273 Kč formou individuální dotace obec Metylovice.

Rád bych poděkoval všem členům jednotky, za čas, který věnují odborné přípravě a výjezdové činnosti. Také v minulém roce se nám podařilo i v dopoledních hodinách v případě potřeby vyjet. Budeme se snažit, aby to tak bylo i nadále.

Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi a zaměstnancům obce a doufám, že i v letošním roce bude naše spolupráce na stejné úrovni jako v roce loňském.

Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2019 (vedoucí mladých hasičů Denisa Izvorská)
Loňský rok není tak bilančně veselý jako předchozí dva, ale tak to holt chodí. Naši úspěšní mladší žáci věkově přešli (z velké části) do starší kategorie, kde se musí vyrovnávat s nesnadnými nástrahami, a naším hlavním trenérským úkolem je zajistit, aby je to v tuto nelehkou dobu nepřestalo bavit. Musím říct, že je to docela fuška. A výzva. Ale ty my máme rádi, že Michale a Zuzko 🙂 No a mladší jsou aktuálně ještě moc „malí“ (první až čtvrtá třída) na to, aby plnohodnotně konkurovali týmům složeným výhradně ze čtvrťáků a páťáků…

Ale pojďme už k rekapitulaci. První loňskou soutěží byla březnová Hadicová a uzlová štafeta, která je součástí celoroční hry Plamen. Vyuzlovali jsme na ní 9. místo ve starší a 6. místo v mladší kategorii. Na hadicích jsme dopadli velmi podobně: 9. a 7. V konkurenci více než dvaceti družstev v obou kategoriích to byl lepší průměr. Na dubnový Fryčovický braňák jsme si se čtyřmi závodními trojicemi odskočili z našeho TFAčka. Naštěstí jsme tohoto odskoku nemuseli litovat, protože jsme si z Fryčovic odvezli pěkné 5. a 7. místo doplněné průměrnou 14. a také poslední 26. příčkou. Takže velmi pestré výsledky stejně jako v následujících dvou měsících, kdy jsme (jak to šlo) objížděli pohárové soutěže v oblíbeném požárním útoku. První prověrkou byla „dvojsoutěž“ na Nové Vsi a v Malenovicích, kam jsme se zatím vydali jen s mladším týmem, který na Nové Vsi vybojoval 6. a v Malenovicích 10 místo. Prvním zářezem „nových“ starších byla soutěž v Petřvaldíku, kde tento tým skončil 13. s časem 18,05. Na většině pohárovek mladší sbírali průměrná umístění a starší spíš podprůměrná, příčiny jsem již zmiňovala. Výjimkou byla v případě mladších soutěž na Ostravici, kde se nám tradičně docela daří. I tentokrát jsme tam urvali bednu, tentokrát za čas 16,133. I pro starší to byla – co se týče umístění – nejúspěšnější soutěž, kdy jsme 9. místem nakoukli do TOP TEN.
V květnovém mezidobí také vyvrcholil Plamen, který starší žáci dokončili na 11. místě. Mladší pak po ne zcela vyrovnaných výkonech (poslední ve štafetě požárních dvojic, 6. ve štafetě CTIF, 5. ve štafetě 4x60m a 2. v požárním útoku) udrželi TOP FIVE a skončili 5., což se dá s odstupem času hodnotit jako úspěch.
V okrskovém poháru jsme se po fantastickém úspěchu v roce 2018 museli tentokrát spokojit s 5. příčkou ve starší kategorii a pomyslnou bramborovou medailí v případě mladších.
Z mimosoutěžních akcí, které jsme v loňském roce podnikli, jmenuji oblíbené letní Nocování v hasičárně, samozřejmě s nezbytnou Stezkou odvahy. Na podzim jsme si odhlasovali rovněž velmi oblíbený aquapark na Olešné. Dnes dopoledne se většina našich dětí stihla zúčastnit Tříkrálové sbírky, a hned potom už jsme tady měli sraz, abychom si nacvičili přibližný průběh úvodní soutěže. To si myslím zaslouží potlesk.

Na závěr samozřejmě poděkování. Děkuji dětem za jejich práci, přístup, chuť a hlavně za to, jak nás většinou dokážou nabít a bezděčně připomenout, proč to děláme. Děkuji Michalovi a Zuzce za spolupráci. Děkuji všem, kteří nám v průběhu roku všelijak pomáhají. Jmenovat tentokrát všechny nebudu, určitě bych na někoho zapomněla. Děkuji obci, sboru a výboru za materiální a finanční pomoc. A děkuji Vám – za pozornost a přízeň.

Zpráva o soutěžní sezóně 2019 seniorských družstev SDH Metylovice (člen výboru SDH Michal Bílek)
V uplynulém roce náš sbor reprezentovalo v družstvech dospělých a kategoriích jednotlivců 60 závodníků, samozřejmě nejen našich členů. Jejich profily najdete na jedné z tabulí v tomto sále. Zúčastnili jsme se třiceti soutěží v požárním útoku, tří TFA a deseti běžeckých závodů. Vše podrobně najdete v naší ročence a na webu sdh-metylovice.info.

Družstvo mužů získalo tři druhá místa na Bystrém, v Palkovicích a v Janovicích, třetí místo přidali na okrskové soutěži. Jinak to byla pro nás sezóna vcelku nepovedená – 19. místo v Moravskoslezské lize je naším nejhorším umístěním a radost jsme měli jen z posledního kola v Jistebníku, kde jsme nejlepším časem roku 14,399 obsadili čtvrté místo. Konkurenceschopnost jsme postrádali především na postech proudařů, ale snad se už alespoň částečně blýská na lepší časy v podobě naší nové akvizice. Tome, vydrž to s námi.

Veteráni nad 35 let absolvovali 20 soutěží a úspěšní jsme byli především na menších pohárovkách. Čtyři vítězství jsme si připsali na Hukvaldech, v Hájově, na Pstruží a na Ostravici. K tomu jsme přidali tři druhá a pět třetích míst. Nejlepší čas 15,234 jsme zaznamenali ve Vrbici. V Moravskoslezské lize jsme obhajovali stříbrné medaile, ale nakonec jsme vyšli zcela naprázdno. Až do posledního kola jsme směřovali k bronzu a po nepříliš vydařeném výkonu Staré Vsi jsme měli vše ve svých rukou. Jenže náš závěrečný pokus byl ještě nepovedenější a celkově jsme skončili čtvrtí. Nicméně pro následující sezónu už máme pár nápadů a vzkaz pro soupeře – ještě to nevzdáváme!

Stejně jako vloni se soutěží v Oprechticích, Metylovicích a Bartovicích zúčastnily i naše ženy nad 35 let a stejně jako vloni ve všech třech případech zvítězily.

Ženy v uplynulé sezóně dosáhly pěti vítězství na okrskové soutěži, ve Fryčovicích, na Bystrém, na Hukvaldech a v Mošnově, k tornu přidaly pět druhých a dvě třetí místa. V Moravskoslezské lize obhajovaly stříbrné medaile, ale ženskou ligovou kategorii doslova válcoval Svinov a zdatně jim sekundovaly Albrechtice. Zbylých osm družstev mohlo pomýšlet maximálně na bronz. Náš tým po pozvolném začátku stoupal ligovou tabulkou vzhůru a po ligovém kole v Petřvaldíku už byl průběžně třetí. V Mošnově se povedlo překonat jen tři týdny starý ligový rekord albrechtických žen. Ten náš nový má hodnotu 16,035. A pak už vše směřovalo k dalšímu antickému dramatu na posledním kole v Jistebníku a opět to nebylo nic pro slabší povahy jako jsem já. Jenže tentokrát žádný osudem nastražený karambol nenastal a po oplakaném stříbru naše ženy přidaly vydatně oslavený bronz.

Na zakončení Moravskoslezské ligy jsme tak vedle stříbrných medailí v ženské kategorii přebírali i dvanáct ocenění v anketách All Stars.

53. ročník naší pohárové soutěže byl zároveň čtvrtým kolem Moravskoslezské ligy. Sjelo se na něj 60 družstev, což byla největší účast ze všech letošních ligových kol a vítězství si odnesli muži Prchalova, ženy a veteráni Svinova a metylovské ženy nad 35 let.
Domácí soutěže se zúčastnilo také naše mužské béčko a obsadilo pěkné 8. místo časem 15,297. Jediný start sezóny absolvovalo také ženské béčko, které časem 20,595 obsadilo 12. příčku.
Už několik let je trendem hasičských soutěžních drah mít zpevněný povrch kolem základny – bud‘ asfaltem, zámkovou dlažbou nebo gumovými dlaždicemi podobných atletickému tartanu. Všechna družstva tak mají během soutěže stejné podmínky, nejsou ovlivněna podmáčenou tratí. Naše soutěž už je v Moravskoslezské lize jediná s trávou překrytou koberci. Aniž bych se chtěl někoho dotknout, i v Beskydské lize má zpevněný povrch polovina pořadatelů, v Novojičínské lize osm z deseti. Tento hendikep se nám daří zmírnit pořadatelským nasazením, ale je otázka, jak dlouho budou chtít ligové týmy mít jedno z kol na povrchu, na kterém netrénují a nejsou na něm zvyklí.
Bohužel naší soutěže se v roce 2019 nezúčastnilo žádné družstvo našeho družebního sboru z Turzovky a ani nám nevyšlo zúčastnit se pohárové soutěže v Turzovce. Snad to bylo termínovou kolizí s jinými akcemi, v našem případě poměrně náročným více než stokilometrovým a hodinu a půl dlouhým přejezdem z ligového kola ve Větřkovicích. Nicméně je evidentní, že pokud se naše družba nemá zredukovat jen na výměnu delegací na valných hromadách, musíme ji neustále oživovat společnými akcemi, jako jsou třeba hasičské soutěže, na kterých vznikla.

V uplynulém roce nám opět ubylo startů na soutěžích TFA. Vedle domácího závodu jsme si účast připsali jen v Lubině-Větřkovicích a Staré Bělé. Na naše TFA se 6. dubna sjelo 103 účastníků a z vítězství se radovali mezi muži Petr Tešnar z Horní Lhoty, nad 35 let Roman Viej z Lubna, mezi ženami Lucie Bůbelové z Veselé a nad 35 let Eva Vojvodíková z Velkých Karlovic. Nejlepším družstvem bylo Lubno. My jsme si připsali druhé místo Adély Štandlové v ženské kategorii, třetí místo Martina Koliby mezi veterány a třetí místo obsadilo rovněž naše družstvo. Martin Koliba přidal v závěru sezóny druhé místo na TFA ve Staré Bělé.

Z deseti běžeckých závodů, kterých se naší závodníci v roce 2019 zúčastnili, se nám povedlo na dvou zvítězit, a to prostřednictvím Zuzany Bílkové na Memoriálu Michala Pětroše v Hošťálkovicích a na závodu Totman v Trojanovicích. K tomu jsme přidali pět druhých a tři třetí místa.

Závěrem bych nám chtěl popřát, aby začínající rok nebyl rokem sportovních dvojek a nul, ale rokem naší radosti, dobrých konců a vytoužených úspěchů.

Zpráva kontrolní a revizní rady SDH za rok 2019 (Předsedkyně KRR Gabriela Ryšková)
Z pověření kontrolní a revizní rady SDH Metylovice předkládám dnešnímu jednání zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období.
Kontrolní a revizní rada ve složení Ryšková Gabriela, Jurečková Dagmar a Koval Pavel se během roku se sešla 15x na výborových schůzích, provedla 3x kontrolu plnění usnesení z Valné hromady a revizi pokladny.
Evidence členské základny je řádně vedena, sbor má k 1.1.2020 89 řádných členů, z toho 16 mladých hasičů do 18 let, a 2 čestné členy. V roce 2019 do sboru přistoupili Emma Izvorská, Karolína Svobodová, Michaela Hyšplerová a Johana Bílková. Vystoupila Monika Svolinská.
Členské příspěvky byly odvedeny okresnímu sdružení v lednu 2019. Za další přistoupivší členy byly příspěvky hrazeny průběžně ke dni vstupu do sboru.
V březnu bylo včas podáno řádné daňové přiznání Finančnímu úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Výbor pracuje v čtrnáctičlenném složení a v roce 2019 se sešel 18x.
Z výborových schůzí je prováděn písemný zápis.
Bylo splněno usnesení Valné hromady a vyřízeny připomínky a náměty. Stejně tak je řádně pečováno o majetek a techniku.

Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru za rok 2019 jako řádné.

Vyznamenání na valné hromadě SDH Metylovice, 4.1.2020
Stužka za věrnost 20 let: Pavel Koval, Milan Pečinka, Aleš Vyvial
Stužka za věrnost 30 let: Dagmar Jurečková, Vladimír Konvička, Radomír Kulhánek
Stužka za věrnost 40 let: Jarmila Němcová, Ivo Němec, Milan Preč
Stužka za věrnost 60 let: Miroslav Juřica
Medaile Za příkladnou práci: Pavel Halata, Jan Izvorský, Jana Kolibová, Pavel Koval, Radomír Kulhánek, Jan Šigut, Helena Šigutová, Aleš Vyvial
Medaile Za zásluhy: Alena Bílková, Bedřich Halata
Medaile Za mimořádné zásluhy: Vladimír Bílek, Václav Šigut
Řád svatého Floriána: Miroslav Juřica, Vavřín Michalec, Josef Šigut

Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2020
1) Uspořádat 25. ledna Hasičský bál
2) Sestavit plán školení výjezdové jednotky na rok 2020 a provádět školení na dané téma jednou měsíčně
3) Nadále se aktivně seznamovat s novou technikou, udržovat a pečovat o hasičskou výstroj a výzbroj, aby byla připravena k zásahu
4) Zúčastnit se okrskového kola soutěže v požárním sportu
5) Zapojit se do seriálu Moravskoslezské ligy
6) Pokračovat v přípravě mládeže
7) Uspořádat 4. dubna 6. ročník soutěže TFA
8) Uspořádat 4. července 54. ročník pohárové soutěže
9) Uspořádat 29. srpna 28. ročník Soutěže netradičních družstev
10) Postavit a skácet máj
11) Uskutečnit sběr železného šrotu
12) Navštěvovat naše členy při významných životních výročích
13) Uskutečnit 27. prosince výšlap na Ondřejník

Usnesení valné hromady SDH Metylovice
Valná hromada SDH Metylovice konaná 4.1.2020:

Schvaluje
– Zprávy výboru o činnosti sboru za rok 2019
– Zprávu revizorů za rok 2019
– Plán práce na rok 2020

Volí
– Výbor SDH Metylovice na období 2020-2025 ve složení starosta – Milan Pečinka, místostarosta Vladimír Bílek, velitel – Rudolf Mališ, zástupce velitele – Jan Šigut, strojník – Aleš Velička, jednatel – Helena Šigutová, hospodář – Anna Bílková, vedoucí mládeže – Denisa Izvorská, členové výboru – Michal Bílek, Jana Juřicová, Radomír Rusina, Pavla Rusinová, Jiří Ryška, Pavel Šigut
– Revizora sboru Gabrielu Ryškovou
– Kontrolní a revizní komisi na období 2020-2025 ve složení Pavel Koval a Dagmar Jurečková
– Delegáty na okrskovou valnou hromadu (starosta, místostarosta, vedoucí mládeže, zasloužilý hasič), která se uskuteční 21.2.2020 v Malenovicích
– Delegáty na okresní Shromáždění představitelů sborů (starosta, zasloužilý hasič), které se uskuteční 28.3.2020 v Soběšovicích

Navrhuje
– Kandidáta na starostu Frýdlantského okrsku Michala Bílka

Ukládá výboru
– Nadále organizovat činnost Sboru dobrovolných hasičů dle usnesení V. sjezdu SH ČMS
– Využívat případných nabídek na zvýšení odbornosti členů (kurzy, školení atd.)
– Průběžně kontrolovat plnění usnesení

Ukládá všem členům
– Podílet se dle svých možností na práci ve Sboru dobrovolných hasičů
– Zúčastňovat se organizovaných schůzí, školení a výcviku
– Zaplatit členské příspěvky ve výši 200,- Kč

Zanechej komentář

K zanechání komentáře ke článku musíte být přihlášen. Přihlásit »