Archív pro rubriku 21. února 2021

A druhou dnešní oslavenkyní je naše strojnice Denča Ryšková. Blahopřejeme!

Dnes slaví své narozeniny pan David Pavelek. Blahopřejeme!