Archív pro rubriku 11. října 2021

Druhou dnešní oslavenkyní je „veteránská“ strojnice Gabka Ryšková. VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

Dnes slaví své narozeniny čestný starosta našeho sboru, pan Miroslav Juřica.

Blahopřejeme!