cuánto tiempo permanece cialis en el sistema €37.12

Archív pro rubriku 13. června 2022

10.6., 16:02 – Metylovice č.p. 153 – ohrožující strom na zahradě – vyjeli 4 členové – Jednotka pokácela strom vyvrácený přes potok. Pomocí lanového zvedáku provedla vytažení kořenu ze země.

9.6., 20:15 – Palkovice č.p. 485 – čerpání vody – vyjelo 6 členů – Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Zjištěno zatopení sklepení rodinného domku cca 20 cm vody a laguna vody na zahradě. Sklep odčerpán elektrickým kalovým čerpadlem a zbývající voda vymetena pomocí košťat, laguna odčerpána plovoucím čerpadlem. Místo po vyčerpání předáno majitelce a jednotka se vrátila na základnu. Spolupráce s JSDH Palkovice.