cialis precio de venta cvs €46.81

Archív pro rubriku Výjezdová jednotka a prevence

28.6., 19:43 – Metylovice č.p. 249 – technická pomoc (odchyt a likvidace nebezpečného hmyzu) – vyjeli 3 členové – Jednotka provedla likvidaci sršního hnízda ve štítu domu pomocí chemických prostředků. Poté se vrátila na základnu.

28.6., 17:20 – Metylovice č.p. 378 – technická pomoc (čerpání vody) – vyjeli 3 členové – Jednotka provedla vyčerpání studny kalovým čerpadlem, oplach stěny studny a rozvíření kalů na dně studny proudem vody a opětovné vyčerpání. Spotřeba vody 3000 l.

22.6., 13:27 – Metylovice – technická pomoc (čištění zastávek v obci) – vyjeli 2 členové – Jednotka provedla čištění autobusových zastávek proudem vody z hadice D. Spotřebováno 5000 litrů vody.

17.6., 13:59 – Metylovice č.p. 303 – technická pomoc (dovoz vody) – vyjeli 2 členové – Jednotka provedla dovoz vody k bufetu poblíž Metylovice 303.

10.6., 16:02 – Metylovice č.p. 153 – ohrožující strom na zahradě – vyjeli 4 členové – Jednotka pokácela strom vyvrácený přes potok. Pomocí lanového zvedáku provedla vytažení kořenu ze země.

9.6., 20:15 – Palkovice č.p. 485 – čerpání vody – vyjelo 6 členů – Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Zjištěno zatopení sklepení rodinného domku cca 20 cm vody a laguna vody na zahradě. Sklep odčerpán elektrickým kalovým čerpadlem a zbývající voda vymetena pomocí košťat, laguna odčerpána plovoucím čerpadlem. Místo po vyčerpání předáno majitelce a jednotka se vrátila na základnu. Spolupráce s JSDH Palkovice.

3.6., 15:32 – Frýdlant n.O., parc.č. 2346/4 – požár v novostavbě – vyjelo 6 členů – Jednotka po příjezdu na místo události nezasahovala a po domluvě s velitelem zásahu se vrátila na základnu.

23.5., 18:49 – Metylovice č.p. 651 – technická pomoc (likvidace hmyzu) – vyjeli 3 členové – Po příjezdu na místo proveden průzkum, sršní hnízdo zlikvidováno chemickými prostředky. Poté se jednotka vrátila na základnu.

V pondělí 2. května proběhlo školení výjezdové jednotky, kterého se zúčastnili i dva noví členové – Kamil Stonjek a Libor Zálešák. Fotogalerii najdete ZDE.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) registruje v letošním roce vysoký počet požárů porostů (louky, lesy, suché trávy apod.), a to hlavně kvůli počasí s dlouhodobou absencí srážek.
Příčina naprosté většiny těchto požárů souvisí s nedbalostním jednání lidí. HZS MSK proto upozorňuje všechny občany, že vzhledem k suchému počasí je možnost vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm několikanásobně vyšší a požár se daleko rychleji šíří, třeba i po dosud suché trávě.

Dobře si rozmyslete, zda je nutné spalovat suchý biologický odpad. Existují možnosti, jak se tohoto odpadu bezpečně zbavit, některé obce provozují systém kontejnerů na biologický odpad nebo umožňují svým občanům takový odpad odevzdat bezplatně na sběrný dvůr. Je třeba také upozornit, že plošné vypalování porostů je zákonem zakázáno. HZS MSK za současného stavu počasí důrazně nedoporučuje pálit biologický odpad.

Pokud už budete chtít biologický odpad spalovat, je nutné dodržet několik zásad pro předcházení vzniku požáru:
– určete si bezpečné místo pro umístění ohniště (v dostatečné vzdálenosti od vzrostlých stromů, od hořlavých materiálů, s dobrou dostupností k hasebním prostředkům),
– ohniště by nemělo být příliš velké a v žádném případě nesmí být umístěno na suchém porostu (tráva, náletové rostliny atd.), ideálně by mělo být ohraničeno např. pomocí kamenů,
připravte si dostatek hasebních látek (dostatečná zásoba vody, lopat, krumpáčů a dalšího nářadí),
– před zahájením spalování biologického odpadu ohlaste místo pálení na operační středisko HZS MSK, abyste předešli zbytečným výjezdům hasičských jednotek (ohlášení je možno provést buď telefonicky nebo vyplněním jednoduchého elektronického formuláře
– po celou dobu pálení je třeba mít místo pálení neustále pod kontrolou, nesmí zůstat bez dozoru,
– po ukončení pálení ohniště rozhrabejte a místo důkladně prolijte vodou,
– pravidelně kontrolujte místo pálení po ukončení pálení, zda nedochází k opětovnému rozhoření a zda se požár nešíří do okolí,
– pokud se pálení vymyká kontrole a nejste schopni vznikající požár sami zvládnout, co nejdříve jej ohlaste na tísňovou linku. Včasné ohlášení požáru může zabránit vzniku materiálních škod, případně zranění nebo i usmrcení osob,
– v případě nepříznivých povětrnostních podmínek (velké sucho, větrné počasí apod.) pálení biologického odpadu vůbec nezahajujte a odložte jej na dobu, kdy bude panovat příznivé počasí.

Aplikace sloužící k ohlášení plánovaného pálení Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje: https://paleni.izscr.cz/

26.3., 12:20 – Pstruží – požár nízkého lesního porostu – vyjeli 4 členové – Dva členové jednotky po příjezdu na místo události vytvořili společně s jednotkou Ostravice 2x proud D napojením na hadici C jednotky Ostravice. Zbytek jednotky zajišťoval kyvadlovou dopravu vody – spotřebováno 3×3000 litrů vody. Poté jsme se na příkaz velitele zásahu vrátili zpět na základnu. FOTO

14.3., 13:31 – Metylovice č.p. 277 – požár – vyjelo 6 členů – Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum. Zjištěn požár trávy cca 20 x 30 m a několika vrostlých smrků. Vytvořeno dopravní vedení a útočné vedení 2x po 2 hadice C. Po uhašení a důkladném prolití vodou se jednotka vrátila na základnu. Použito 6m3 vody. FOTO

První svůj výjezd zaznamenal nový člen jednotky – Vít Habernal.

12.3., 13:04 – Frýdlant n.O., Hlavní 69 – požár – vyjelo 6 členů – Po příjezdu na místo události proveden průzkum, společně s jednotkou z Ostravice utvořeno dopravní a útočné vedení kolem budovy. Prováděno hašení a rozebírání konstrukcí a rozhrabávání pilin. Doplňování vody 3m3 do CAS jednotky z Ostravice. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. FOTO

17.2., 8:24 – Metylovice, silnice I/56 – technická pomoc (spadlý strom) – vyjeli 3 členové – Jednotka byla po příjezdu na místo události poslána velitelem zásahu zpět na základnu.

13.1., 11:00 – Frýdlant n.O., Okružní 1575 – požár – vyjeli 4 členové – Jednotka po příjezdu na místo zásahu nezasahovala. Na pokyn velitele zásahu se vrátila zpět na základnu.