Dotace 2018

Často zmiňovaným tématem současnosti jsou dotace a granty. Vypisují je nejrůznější veřejné instituce, nadace nebo je poskytují soukromí dárci. A jejich příjemcem je opět kde kdo – od státních organizací, přes spolky až po fyzické osoby. Na dotace můžete mít jakýkoli názor, ale buď se do tohoto administrativního kolotoče zapojíte, nebo zůstanete stát stranou s prostředky závislými na vlastní fyzické činnosti. Protože roční náklady na činnost našeho sboru jsou nemalé a stále máme nápady, co by se ještě dalo vylepšit, zapojujeme se do nejrůznějších dotačních programů i my.

V prosinci loňského roku vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dotační neinvestiční program státní podpory sportu na období roku 2018 s názvem „Můj klub“. Cílem tohoto programu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a vytváření podmínky pro jejich pohybové aktivity bez rozdílů, pro organizované a neorganizované sportovce prostřednictvím sportovních organizací a zapsaných spolků. A tak jsme sepsali projekt „Podpora hasičského sportu dětí a mládeže v roce 2018“, podali žádost včetně zhruba desítky příloh a dokladů a v dubnu jsme se ocitli na seznamu úspěšných žadatelů.

 

V lednu letošního roku jsme také požádali Hasičský fond Nadace Agrofert o příspěvek na pořízení terčů k nově vytvářené časomíře. Opět se jednalo o sepsání žádosti, předložení dokladů a čekání na výsledek. V dubnu jsme se pak dověděli, že naše žádost byla úspěšná a terče šly do výroby. Aktuálně jsou už hotové a dodělávají se k nim nezbytné elektronické komponenty.

 

V březnu schválila Rada Moravskoslezského kraje podmínky dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“, počátkem května jsme předkládali projekt „Dovybavení sportovních družstev SDH Metylovice“ a v polovině června nám byla přiznána 70% dotace.

 

Ovšem dlouhodobě je naším nejvýznamnějším podporovatelem Obec Metylovice. Ze zákona ze zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně je zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Metylovice. Ale existuje také Dotační program vyhlášený obcí Metylovice pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce. Také v loňském roce Zastupitelstvo obce podpořilo činnost našeho sboru dotací ve 70% naší žádosti.

 

S uvedeného výčtu vyplývá, že jakkoli se může zdát administrativa s dotacemi obtížná, má to smysl a přináší to své výsledky. Všem zmiňovaným institucím samozřejmě za podporu děkujeme.