Dotace 2021

Často zmiňovaným tématem současnosti jsou dotace a granty. Vypisují je nejrůznější veřejné instituce, nadace nebo je poskytují soukromí dárci. A jejich příjemcem je opět kde kdo – od státních organizací, přes spolky až po fyzické osoby. Na dotace můžete mít jakýkoli názor, ale buď se do tohoto administrativního kolotoče zapojíte, nebo zůstanete stát stranou s prostředky závislými na vlastní fyzické činnosti. Protože roční náklady na činnost našeho sboru jsou nemalé a stále máme nápady, co by se ještě dalo vylepšit, zapojujeme se do nejrůznějších dotačních programů i my.

Také koncem minulého roku vyhlásila Národní sportovní agentura dotační neinvestiční program státní podpory sportu na období roku 2021 s názvem „Můj klub“. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. A tak jsme sepsali projekt, podali žádost včetně příloh a dokladů a na závěr jsme se ocitli na seznamu úspěšných žadatelů – byla nám přiznána dotace 50 062,50 Kč.

V únoru schválila Rada Moravskoslezského kraje podmínky dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2021“, v březnu jsme předkládali projekt „Podpora soutěžní činnosti mladých hasičů SDH Metylovice“ a byla nám přiznána dotace 80 000 Kč.

Ovšem dlouhodobě je naším nejvýznamnějším podporovatelem Obec Metylovice. Ze zákona ze zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně je zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Metylovice. Ale existuje také Dotační program vyhlášený obcí Metylovice pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce. Také v roce 2021 Zastupitelstvo obce podpořilo činnost našeho sboru dotací ve výši 80 400 Kč.

Z uvedeného výčtu vyplývá, že jakkoli se může zdát administrativa s dotacemi obtížná, má to smysl a přináší to své výsledky. Všem zmiňovaným institucím samozřejmě za podporu děkujeme.