MLADÍ HASIČI

V sezóně 2020 se v družstvech mladých hasičů do soutěží zapojili:

Johana Bílková
Lucie Hajdušková
Ondřej Halata
Tomáš Halata ml.
Tomáš Halata st.
Michaela Hyšplerová
Emma Izvorská
Stella Izvorská
Natali Kociánová
Michaela Kovalová
Antonie Michalíková
Karolína Svobodová
Sofie Šigutová
Tereza Tomášková
Vít Závodný

vedoucí: Denisa Izvorská, Zuzana Bílková
strojník: Michal Bílek