MLADÍ HASIČI

V sezóně 2018 se v družstvech mladých hasičů do soutěží zapojili:

Lucie Hajdušková
Ondřej Halata
Tomáš Halata ml.
Tomáš Halata st.
Markéta Halatová
Emma Izvorská
Stella Izvorská
Natali Kociánová
Michal Kosňovský
Radek Kosňovský
Michaela Kovalová
Antonie Michalíková
Monika Svolinská
Sofie Šigutová
Tereza Tomášková
Vít Závodný

vedoucí: Denisa Izvorská, Zuzana Bílková
strojník: Michal Bílek