Výjezdová jednotka

Dovolte mi, abych Vám představil Ty, kteří jsou připraveni po zaznění sirény zasáhnout. A nejen po zaznění sirény !!! Jak je již na těchto stránkách zmíněno – dobrovolně naplňujeme heslo: „VLASTI K OBRANĚ – BLIŽNÍMU K OCHRANĚ.“

Seznam členů výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Metylovice:

1. Rudolf Mališ – velitel jednotky, nositel dýchací techniky
2. Jan Šigut – velitel družstva, nositel dýchací techniky, obsluha motorové pily
3. Aleš Velička – strojník, nositel dýchací techniky, obsluha motorové pily
4. Vladimír Konvička – strojník, nositel dýchací techniky
5. Jiří Ryška – strojník, nositel dýchací techniky
6. Radomír Rusina – strojník, obsluha motorové pily
7. Petr Židek – řidič, nositel dýchací techniky
8. Jiří Izvorský – hasič, nositel dýchací techniky, obsluha motorové pily
9. Jan Bílek – hasič, nositel dýchací techniky
10. David Pavelek – hasič, nositel dýchací techniky
11. Milan Pečinka – hasič, nositel dýchací techniky
12. Libor Rusina – hasič, nositel dýchací techniky
13. Pavel Šigut st. – hasič, nositel dýchací techniky
14. Pavel Šigut ml. – hasič, nositel dýchací techniky
15. Radim Tomášek – hasič, nositel dýchací techniky
16. Aleš Vyvial – hasič, nositel dýchací techniky
17. Michal Bílek – hasič
18. Vladimír Bílek – hasič
19. Pavel Halata – hasič
20. Jan Izvorský – hasič
21. Pavel Koval – hasič

Výjezdy v roce 2019:
27.8., 17:04 – Metylovice č.p. 1 – odchyt a likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 3 členové – Jednotka provedla průzkum a likvidaci hmyzu pomocí chemických prostředků. Poté se vrátila na základnu.
16.8., 19:58 – Metylovice č.p. 417 – odchyt a likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 2 členové – Jednotka provedla likvidaci sršního hnízda které se nacházelo pod přístřeškem u kůlny.
3.8., 5:48 – Metylovice č.p. 538 – technická pomoc (pomoc ZZS s transportem) – vyjeli 3 členové – Jednotka po příjezdu provedla průzkum. Zjištěná ležící paní na zemi v pokoji. Za přítomnosti Policie ČR proveden vstup do objektu. Při prvotní prohlídce nebylo zjištěno žádné zranění, paní byla uložena na postel a vyčkali jsme na příjezd ZZS. Po vyšetření ZZS jsme asistovali s transportem a naložením do sanitky. Poté se jednotka vrátila na základnu.
21.7., 14:08 – Metylovice č.p. 163 – technická pomoc (spadlý strom na hospodářskou budovu) – vyjelo 6 členů – Po příjezdu na místo události proveden průzkum, pomocí motorové pily odstraněny části stromů ohrožující zdraví a majetek, neohrožující zbytky stromu ponechány na likvidaci majiteli. Poté se jednotka vrátila na základnu.
4.7., 17:05 – Metylovice č.p. 126 – odchyt a likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 3 členové – Jednotka provedla průzkum a likvidaci hmyzu pomocí chemických prostředků. Poté se vrátila na základnu.
3.7., 8:48 – Metylovice č.p. 548 – technická pomoc (navážka vody) – vyjeli 2 členové – Jednotka provedla dovoz vody do rybníku. 4 cisterny, celkově 12000 l.

Výjezdy v roce 2018:
13.12., 22:37 – Metylovice, silnice I/56, 60,5km – dopravní nehoda silniční (OA + strom, bez zranění) – vyjelo 5 členů – Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum, po dohodě s velitelem zásahu ponechána jako záloha, poté se vrátila na základnu.
10.11., 10:28 – Palkovice č.p. 165 – požár kotelny a garáže v RD – vyjelo 6 členů – Jednotka po příjezdu na místo události na pokyn velitele zásahu dodala hadici C k rozdělovači a prováděla hašení a vyklízení objektu za použití dýchací techniky. Poté se vrátila na základnu.
26.10., 0:41 – Metylovice – požár osobního automobilu – vyjelo 6 členů – Jednotka po příjezdu na místo události nezasahovala, zůstala jako záloha, poté se vrátila na základnu.
9.10., 16:53 – Metylovice č.p. 34 – technická pomoc (asistence u pálení) – vyjeli 3 členové – Jednotka provedla asistenci u pálení klestí.
26.9, 7:07 – Metylovice č.p. 1 – technická pomoc (desky ohrožující pádem z budovy) – vyjelo 5 členů – Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o sloupnutou omítku s perlinkou na podhledu balkónu. Po příjezdu automobilové plošiny naše jednotka provedla zajištění místa proti vstupu osob. Poté jsme se vrátili na základnu.
24.9, 5:33 – Metylovice č.ev. 117 – spadlý strom přes komunikaci – vyjelo 5 členů – Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o spadlý smrk na komunikaci. Jednotka provedla ořezání větví a kmene a odklizení mimo komunikaci. K poškození plotu ani elektrických drátů nedošlo. Byl informován vlastník stromu (obec Metylovice), poté se jednotka vrátila na základnu.
12.9, 19:01 – Metylovice č.p. 222 – odchyt a likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 3 členové – Jednotka po příjezdu provedla průzkum, provedla likvidaci hnízda pomocí chemických prostředků a poté se vrátila na základnu.
7.9, 19:03 – Metylovice č.p. 556 – odchyt a likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 3 členové – Jednotka provedla likvidaci vosího hnízda v dosahu střešního okna pomocí chemických prostředků.
26.8., 18:12 – Metylovice č.p. 166 – odchyt a likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 3 členové – Jednotka po příjezdu provedla průzkum, provedla likvidaci hnízda pomocí chemických prostředků a poté se vrátila na základnu.
17.8., 17:53 – Metylovice č.p. 173 – odchyt a likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 3 členové – Jednotka po příjezdu provedla průzkum, provedla likvidaci hnízda pomocí chemických prostředků a poté se vrátila na základnu.
6.8., 20:20 – Metylovice č.p. 161 – odchyt a likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 2 členové – Jednotka provedla likvidaci sršního hnízda pomocí chemických prostředků, poté hnízdo odstranila do plastového pytle.
6.8., 19:55 – Metylovice č.p. 20 – planý poplach (zdroj kouře u mateřské školy) – vyjeli 4 členové – Jednotka po příjezdu na místo události zjistila, že se jedná o pálení bramborových natí na pozemku vedle mateřské školy. Majitel již prováděl zalévání doutnajících hromad konví.
1.8., 8:10 – Metylovice č.p. 201 – kontrola objektu po zahoření elektroinstalace – vyjeli 4 členové – Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum, zjištěno zahoření osvětlovacího tělesa. Uhašeno RHP majitelem před příjezdem jednotky. Provedena kontrola odpojení elektrické energie. Provedeno nucené odvětráni pomocí ventilátoru. Po kontrole termokamerou jednotkou HZS a příjezdu vyšetřovatele se jednotka vrátila na základnu.
30.7., 15:25 – Metylovice č.p. 197 – odchyt a likvidace obtíž. hmyzu – vyjeli 3 členové – Jednotka provedla likvidaci sršního hnízda v podbití střechy pomocí chemických prostředků.
25.7., 19:19 – Metylovice č.ev. 125 – odchyt a likvidace obtíž. hmyzu – vyjeli 2 členové – Jednotka provedla likvidaci sršního hnízda ve štítu domu pomocí chemických prostředků.
22.7., 16:42 – Metylovice č.p. 317 – doplňování vody – vyjeli 2 členové – Jednotka provedla dovoz a doplněnění 2×3000 l užitkové vody do zásobníku.
15.7., 8:01 – Metylovice č.p. 38 – doplňování vody – vyjeli 2 členové – Jednotka provedla dovoz a doplněnění 3000 l užitkové vody do zásobníku.
2.7., 15:06 – Metylovice – technická pomoc – vyjeli 3 členové – Jednotka provedla čištění kanálu pomocí hadicové trysky na hadici C u domu č.p. 534.
22.6., 00:15 – Metylovice č.ev. 187 – požár rekreační chaty – vyjelo 6 členů – Po příjezdu na místo události jednotka vytvořila dopravní vedení 1xB a od rozdělovače 2 proudy C. Podílela se na hašení uvnitř i vně hořícího objektu, rozebírání konstrukcí. Po dokončení hasebního zásahu setrvala jednotka na místě jako dozor. V 5 hodin jsme se vrátili na základnu, na místě události zůstala hlídka PČR.
14.5., 23:00 a 01:11 – Metylovice č.ev. 187 – požár v jámě – vyjelo 6 členů – Při prvním výjezdu jednotka nezasahovala, hašení požáru v hromadě větví prováděla jednotka z Frýdlantu nad Ostravicí. Při druhém jednotka provedla na příkaz velitele zásahu prolití hromady a okolní vegetace vodou.
4.5., 16:43 – Metylovice – technická pomoc – vyjelo 6 členů – Jednotka na žádost starosty obce po příjezdu na místo prováděla prolévání a rozhrabování ohnišť po pálení po těžbě dřeva. Poté se vrátila na základnu.
3.5., 00:45 – Metylovice č.ev. 187 – požár stromů – vyjelo 6 členů – Jednotka po příjezdu na místo nezasahovala, zasahovala již jednotka HZS FM. Poté se jednotka vrátila na základnu.
29.4., 17:14 – Frýdlant n.O., Frenštátská 82 – požár stodoly – vyjelo 6 členů – Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum. Po dohodě s velitelem zásahu prováděla doplňování vody do CAS jednotky z Ostravice. Dále členové jednotky prováděli vyklizování a dohašování zasažených prostor objektu. Poté se jednotka vrátila na základnu.
25.4., 17:10 – Metylovice 565 – technická pomoc – vyjeli 2 členové – Dovoz 6000 litrů užitkové vody.
9.4., 2:57 – Lhotka – požár lesa – vyjelo 11 členů – Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Po dohodě s velitelem zásahu byl vytvořen bojový úsek č.1 na spodní straně požářiště. Vytvořeno dopravní vedení (5xB) a dvě útočná vedení po 4C hadice. Dále je vytvořeno čerpací stanoviště na doplňování CAS pomocí plovoucího čerpadla. Jednotka se zaměřila na zabránění rozšíření požáru na vzrostlý porost a postupné dohašování ohnisek s použitím útočných proudů a ženijního nářadí. Během zásahu posíleno jednotkou JSDH Janovice a HZS Nošovice. Po likvidaci požáru a odjezdu jednotek jednotka společně s JSDH Lhotka prováděla dohled nad požářištěm, postupné prolévání vodou a dohašení skrytých ohnisek. Po konečné kontrole požářiště předáno majitelům. Poté se jednotka vrátila na základnu.
8.4., 12:43 – Kozlovice – požár trávy v lese u bývalé hájenky – vyjelo 6 členů – Jednotka po příjezdu na místo události, po dohodě s velitelem zásahu, prováděla doplňování vody, dohašování a rozhrabávání pomocí ženijního nářadí. Poté se jednotka vrátila na základnu.

Výjezdy v roce 2017:
14.12., 6:10 – Janovice-Bystré – požár tří rekreačních chat – vyjelo 6 členů – Jednotka prováděla vyklizení, dohašování požářiště a vyhledávání osoby, která se dle informace od velitele zásahu mohla nacházet na místě události. Po nálezu a vyproštění těla prováděla jednotka s místní jednotkou rozhrabávání a dohašování požářiště. Poté se vrátila na základnu.
10.12., 17:39 – Metylovice – technická pomoc (spadlý strom přes komunikaci 1/56) – vyjelo 6 členů – Jednotka po příjezdu na místo události nezasahovala – přítomna jednotka HZS FM. Poté se jednotka vrátila na základnu.
8.12., 7:37 – Kozlovice 60 – planý poplach, hořící chata – vyjelo 6 členů – Jednotka byla odvolána cestou k zásahu.
1.12., 16:12 – Metylovice č.p. 567 – technická pomoc (popadané stromy) – vyjeli 4 členové – Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Zjištěny stromy zlomené a ohlé nad komunikací vlivem těžkého sněhu. Jednotka provedla pokácení a odstranění stromů, poté se vrátila na základnu.
29.10., 17:04 – Metylovice č.p. 607 – technická pomoc (spadlý obecní strom na osobní automobil) – vyjelo 6 členů – Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Zjištěn spadlý strom na osobní automobil. Po dohodě z majitelem policie nevoláná. Strom rozřezán a odstraněn. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
28.10., 17:20 – Metylovice – technická pomoc (čištění kanalizace) – vyjeli 4 členové – Jednotka provedla pročištění kanálů na několika místech obce Metylovice pomocí kanálové trysky na hadici C.
29.10., 18:04 – Metylovice, u hřbitova – technická pomoc (čištění kanalizace) – vyjeli 3 členové – Jednotka provedla pročištění kanálu proudem vody z hadice B.
22.9., 9:02 – Kozlovice č.p. 824 – požár nízké budovy – vyjeli 4 členové – Jednotka po příjezdu na místo události na pokyn velitele zásahu prováděla za použití dýchací techniky vynášení věcí a zařízení bytu, rozebírání konstrukcí, dohašování a vyklízení sutin. Poté se vrátila zpět na základnu.
9.9., 8:39 – Metylovice, silnice I/56 – technická pomoc (odstranění stromu z komunikace) – Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum. Zjištěn vyvrácený strom zasahující do komunikace. Jednotka provedla odstranění stromu a úklid komunikace. Poté se vrátila na základnu.
1.9., 16:28 – Metylovice č.p. 529 – likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 3 členové – Po příjezdu na místo události bylo zjištěno sršní hnízdo za podbitím štítu domu. Z důvodu veliké výšky a nemožnosti použití nastavovacího žebříku provedli dva členové vstup na střechu z půdního prostoru. Po přiblížení k okraji po hřebenu střechy byla provedena likvidace za pomocí chemických prostředků.
23.8., 18:33 – Metylovice č.p. 303 – likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 4 členové – Jednotka provedla likvidaci sršního hnízda v dutině ztrouchnivělého elektrického sloupu. Cestou na základnu bylo jednotce majitelkou nahlášeno sršní hnízdo ve štítě domu č.p. 241. Jednotka provedla likvidaci a odstranění hnízda z nastavovacího žebříku.
15.8., 17:26 – Metylovice č.p. 633 – technická pomoc (doplňování vody) – vyjeli 3 členové – Jednotka prováděla na žádost starosty obce doplňováni vody do rezervoáru.
10.8., 9:59 – Metylovice č.p. 119 – technická pomoc (pročištění vodoteče) – vyjeli 3 členové – Jednotka provedla pročištění kanálu pomocí kanalizační trysky na hadici C.
9.8., 15:28 – Metylovice č.p. 1 – likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 3 členové – Jednotka po dojezdu na místo provedla průzkum. Sršní hnízdo zlikvidováno pomocí chemických prostředků. Poté se jednotka vrátila základnu.
2.8., 12:50 – Metylovice č.p. 317 – technická pomoc (dovoz vody pro dobytek) – vyjeli 3 členové – Jednotka provedla doplnění 6000 l vody do rezervoáru.
18.7., 19:45 – Metylovice č.p. 20 – likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 3 členové – Po příjezdu na místo bylo zjištěno sršní hnízdo v podbití střechy. Hnízdo bylo zlikvidováno pomocí chemických přípravků.
8.7., 18:30 – Metylovice č.p. 506 – požár rodinného domu, dým z oken – vyjelo 6 členů – Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum objektu s použitím dýchací techniky. Provedla kontrolu odpojení od elektrické sítě a natažení dopravního a útočného vedeni 1xC. Při průzkumu bylo zjištěno zakouření a ohoření vybavení kuchyně. Nebylo zjištěno žádné hoření, voda nebyla použita. Po příjezdu jednotky HZS provedena kontrola termokamerou a provedeno nucené odvětrání pomocí přetlakového ventilátoru. Po příjezdu vyšetřovatele a předání místa události se jednotka vrátila na základnu.
6.7., 18:55 – Metylovice č.p. 398 – likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 3 členové – Jednotka provedla likvidaci vos na fasádě domu Metylovice 398 a odstranila vosí hnízdo.
2.5., 17:21 – Kozlovice č.p. 275 – dohašení požáru kůlny – vyjelo 6 členů – Jednotka po příjezdu na místo události prováděla na pokyn velitele zásahu odstraňování spadaných konstrukcí z požářiště.
28.4., 7:43 – Metylovice č.p. 258 – ucpaná vpusť – vyjeli 4 členové – Po příjezdu na místo události bylo zjištěno ucpání vpusti pod mostkem u domu Metylovice 258. Jednotka provedla vyčištění ucpané vpusti pomocí kanalizační trysky na hadici C.
10.3., 17:40 – Janovice č.p. 266 – taktické cvičení, požár nízké budovy – vyjelo 5 členů – Po příjezdu na místo události se dva členové jednotky v IDP zapojili do průzkumu budov zasažených požárem. Zbylí členové jednotky prováděli doplňování vody do cisteren a dálkovou dopravu vody pomocí CAS 20 MAN.
19.2., 9:09 – Metylovice č.p. 7 – spadl strom na člověka – vyjelo 6 členů – Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum, na místě se již nacházela posádka ZZS. Jednotka pomáhala s ošetřováním a následným transportem pacienta do sanitky.
6.2., 13:30 a 7.2., 8:33 – Baška – vyhledávání, záchrana osob z vody – vyjeli 4+4 členové – Jednotka na žádost IBC dvakrát vyjela na vyhledávání pohřešované osoby do obce Baška. Po příjezdu na místo události ve spolupráci z HZS a PČR prováděla vyhledávání pohřešované osoby v korytě řeky Ostravice. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.

Výjezdy v roce 2016:
30.9. – Metylovice 20 – likvidace hmyzu, vyjeli 4 členové
29.9. – Metylovice 8 – likvidace hmyzu, vyjeli 4 členové
15.8. – Metylovice 1 – likvidace hmyzu, vyjeli 4 členové
8.8. – Metylovice, Žukov – likvidace hmyzu, vyjeli 4 členové
8.8. – Metylovice, Žukov – čištění kanálu, vyjeli 4 členové
8.8. – Metylovice 75 – likvidace hmyzu, vyjeli 4 členové
6.8. – Metylovice 529 – likvidace hmyzu, vyjeli 3 členové
5.8. – Metylovice 527 – likvidace hmyzu, vyjeli 4 členové
5.8. – Metylovice, Vrchovina Juřica – čištění kanalizace, vyjeli 2 členové
17.7. – Metylovice ev. 85 – záchrana, odchyt zvířat, vyjelo 6 členů
7.7. – Metylovice 328 – likvidace hmyzu, vyjeli 3 členové
7.7. – Metylovice 397 – likvidace hmyzu, vyjeli 3 členové
30.6. – Metylovice, u Dvořáčka – čištění kanalizace, vyjeli 3 členové
29.6. – Metylovice, u Dvořáčka – čištění kanálu, vyjeli 3 členové
17.6. – Metylovice, U ozdravovny – odstraňování překážek, strom na cestě, vyjelo 6 členů
17.6. – Metylovice, Luňáček – odstranění nebezpečných stavů, utržená střecha, vyjelo 6 členů
8.6. – Metylovice 44 – likvidace hmyzu, vyjeli 2 členové
31.5. – Metylovice 20 – likvidace hmyzu, vyjel 1 člen
13.4. – Metylovice 130 – požár trafostanice, rozvodny, vyjelo 6 členů, FOTO
12.3. – Nová Ves, ZŠ – požár, taktické cvičení, vyjelo 6 členů
28.2. – Metylovice – požár odpadu, vyjelo 6 členů, FOTO
9.1. – Pstruží – požár lesního a travního porostu, vyjelo 6 členů, FOTO

Výjezdy v roce 2015:
9.12. – Kozlovice 39 – požár nízké budovy (planý poplach), vyjelo 6 členů
28.10. – Metylovice 311 – technická pomoc (doplňování vody), vyjeli 3 členové
22.10. – Metylovice, horní kravín – technická pomoc (čištění komunikace), vyjeli 3 členové
2.10. – Metylovice 311 – technická pomoc (doplňování vody), vyjeli 2 členové
29.9. – Metylovice, u Kopčáků – technická pomoc (čištění kanalizace), vyjeli 3 členové
19.9. – Metylovice 602 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
16.9. – Nová Ves 59 – požár zemědělského objektu, vyjelo 6 členů
12.9. – Metylovice 0107 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
7.9. – Metylovice 311 – technická pomoc (doplňování vody), vyjeli 3 členové
6.9. – Metylovice 234 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 2 členové
4.9. – Metylovice 178 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
28.8. – Metylovice, školka – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
28.8. – Metylovice 599 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
28.8. – Metylovice 495 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
21.8. – Metylovice 233 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
21.8. – Metylovice 529 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
13.8. – Metylovice 461 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 2 členové
13.8. – Metylovice, u školy – technická pomoc (čištění komunikace), vyjeli 2 členové
12.8. – Metylovice, obecní sad – technická pomoc (zalévání stromků), vyjeli 2 členové
11.8. – Metylovice 599 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
10.8. – Metylovice, Paseky – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 2 členové
7.8. – Metylovice 9 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
1.8. – Metylovice 213 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
28.7. – Metylovice 95 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
23.7. – Metylovice 0185 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 2 členové
22.7. – Metylovice 059 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
21.7. – Metylovice 0185 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
20.7. – Metylovice 544 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
18.7. – Metylovice 111 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
11.7. – Metylovice, u Skokana – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
2.7. – Metylovice 498 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
29.6. – Metylovice, u A. Bílka – technická pomoc (čištění kanalizace), vyjeli 3 členové
25.6. – Metylovice, u Pešla – technická pomoc (čištění studny), vyjeli 4 členové
17.6. – Metylovice, u hřbitova – technická pomoc (čištění kanalizace), vyjeli 2 členové
31.1. – Lubno, u letiště – technická pomoc (vytažení zapadnutého automobilu), vyjeli 3 členové
5.1. – Metylovice, u Sokolovny – technická pomoc (vytažení autobusu s dětmi), vyjeli 2 členové

Výjezdy v roce 2014:
17.11. – 16:28 hod. – Palkovice – lesní požár (planý poplach), vyjelo 6 členů
2.9. – 19:47 hod. – Metylovice 69 – odstranění spadlého stromu z objektu a komunikace, vyjelo 6 členů
25.8. – 19:55 hod. – Metylovice 20 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové, FOTO
5.8. – 19:39 hod. – Metylovice 275 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
16.6. – 20:05 hod. – Metylovice – technická pomoc – zalévání obecních ploch, vyjeli 4 členové
13.6. – 4:05 hod. – Metylovice 370 – požár nízké budovy, vyjelo 7 členů, FOTO
20.5. – 18:30 hod. – Metylovice 398 – odchyt a likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
15.5. – 22:27 hod. – Metylovice – odstraňování překážek z komunikací a jiných prostorů, vyjelo 6 členů
28.4. – 10:10 hod. – Metylovice – planý poplach (hlášeno jako požár lesního porostu), vyjeli 4 členové, FOTO
8.2. – 16:57 hod. – Metylovice – požární asistence při konání ohňostroje, vyjeli 4 členové

Výjezdy v roce 2013:
30.8. – 19:45 hod. – Metylovice – likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové
30.8. – 19:15 hod. – Metylovice – likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové
21.8. – 16:20 hod. – Metylovice – likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové
13.7. – 17:45 hod. – Metylovice – likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové
13.7. – 17:18 hod. – Metylovice – likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové
1.6. – Metylovice – taktické cvičení – podrobný článek
13.5. – 11:25 hod. – Metylovice, č.p. 532 – únik plynu – vyjelo 5 členů, FOTO

Výjezdy v roce 2012:
13.12. – 14:58 hod. – Metylovice, č.p. 481 – požár kotelny – vyjelo 7 členů, FOTO
10.11. – 21:30 hod. – Metylovice, Vrchovina – odstraňování stromu spadlého na elektrické vedení – vyjelo 6 členů, FOTO
23.8. – 18:30 hod. – Metylovice, č.p. 334 – odchyt a likvidace obtížného hmyzu + práce ve výškách – vyjeli 4 členové, FOTO
23.8. – 17:01 hod. – Metylovice, č.e. 0149 – odchyt a likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 4 členové, FOTO
13.8. – 19:30 hod. – Metylovice – odchyt a likvidace obtížného hmyzu – vyjeli 4 členové, FOTO
26.5. – 14:04 hod. – Metylovice, nad Svatou Annou – požár kontejneru – vyjeli 3 členové
28.4. – 14:45 hod. – Staré Hamry, Jamník – požár lesa – vyjelo 7 členů, FOTO
25.3. – 11:27 hod. – Metylovice, č.p. 187 – požár osobního auta – vyjeli 4 členové, FOTO

Výjezdy v roce 2011:
23.12. – 18:35 hod. – Metylovice – technická pomoc – vytažení osobního automobilu z příkopu pomocí navijáku – vyjeli 4 členové
19.9. – Metylovice – technická pomoc OÚ (čištění kanalizace) – vyjeli 2 členové
6.9. – 15:12 hod. – Metylovice, č.p. 307 – likvidace hmyzu – vyjeli 3 členové, FOTO
22.8. – 20:05 hod. – Metylovice, č.p. 246 – likvidace hmyzu – vyjeli 2 členové
9.8. – 19:00 hod. – Metylovice, č.p. 233 – likvidace hmyzu – vyjeli 3 členové
6.8. – 12:20 hod. – Metylovice – požár osobního auta – vyjelo 9 členů
31.7. – 12:46 hod. – Metylovice, č.e. 0177 – likvidace hmyzu – vyjeli 4 členové
23.5. – 13:30 hod. – Metylovice, Paseky – lesní požár – vyjelo 7 členů, FOTO

Výjezdy v roce 2010:
30.10. – 8:24 hod. – Hodoňovice – okrskové cvičení – požár polního porostu – vyjelo 10 členů
31.8. – 16:37 hod. – Metylovice, č.p. 228 – odstranění nakloněného stromu nad silnicí – vyjelo 10 členů
17.5. – 7:40 hod. – Metylovice, č.p. 226 – čerpání vody ze sklepních prostorů restaurace Pod lipami – vyjelo 5 členů
27.4. – 21:55 hod. – Metylovice, č.p. 255 – planý poplach, neohlášené pálení – vyjelo 8 členů, FOTO
17.4. – 21:00 hod. – Metylovice, č.p. 378 – vznícení sazí v komíně – vyjeli 4 členové

V roce 2009 jsme vyjeli k těmto událostem:
11.12. – Metylovice, u kostela – technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění komunikace) – vyjeli 3 členové
10.7. – Metylovice, Dolní konec – technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění kanálu) – vyjeli 2 členové
1.6. – Metylovice, Paseky – technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění kanálu) – vyjeli 3 členové
22. 5. – 8:00 hod. – Metylovice – technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění kanálu) – vyjel 1 člen
18. 5. – 19:56 hod. – Metylovice – odklízení nebezpečných naplavenin z hlavní cesty po přívalovém dešti – vyjelo 9 členů, FOTO
16. 5. – 7:30 hod. – Metylovice, Paseky – technická pomoc Obecnímu úřadu při pálení klestí – vyjeli 4 členové
v průběhu května – Metylovice, Sad – 4x technická pomoc Obecnímu úřadu (zalévání stromků) – vyjel 1 člen
7.2. – Metylovice, u Myslivecké chaty – technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění kanálu) – vyjeli 2 členové

V roce 2008:
25. 8. – 18:15 hod. – Metylovice – neohlášené pálení v chatové oblasti – vyjelo 6 členů
2. 2. – 15:07 hod. – Metylovice, č.p. 68 – vyprošťování koně z jímky – vyjelo 9 členů
27. 1. – 20:45 hod. – Metylovice, horní kravín – dohašení ohniště – vyjeli 3 členové

Doufám, že na této stránce budu dělat aktualizaci co nejméně !!!

Zde si můžete stáhnout všechny naše výjezdy od roku 2000.