Výjezdová jednotka

Dovolte mi, abych Vám představil Ty, kteří jsou připraveni po zaznění sirény zasáhnout. A nejen po zaznění sirény !!! Jak je již na těchto stránkách zmíněno - dobrovolně naplňujeme heslo: „VLASTI K OBRANĚ – BLIŽNÍMU K OCHRANĚ.“

Seznam členů výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Metylovice:

1. Rudolf Mališ – velitel jednotky, nositel dýchací techniky
2. Jan Šigut – velitel družstva, nositel dýchací techniky, obsluha motorové pily
3. Aleš Velička – strojník, nositel dýchací techniky, obsluha motorové pily
4. Vladimír Konvička – strojník, nositel dýchací techniky
5. Jiří Ryška – strojník, nositel dýchací techniky
6. Radomír Rusina – strojník, obsluha motorové pily
7. Petr Židek – řidič, nositel dýchací techniky
8. Jiří Izvorský – hasič, nositel dýchací techniky, obsluha motorové pily
9. Jan Bílek – hasič, nositel dýchací techniky
10. David Pavelek – hasič, nositel dýchací techniky
11. Milan Pečinka – hasič, nositel dýchací techniky
12. Libor Rusina – hasič, nositel dýchací techniky
13. Pavel Šigut st. – hasič, nositel dýchací techniky
14. Pavel Šigut ml. – hasič, nositel dýchací techniky
15. Radim Tomášek – hasič, nositel dýchací techniky
16. Aleš Vyvial – hasič, nositel dýchací techniky
17. Michal Bílek – hasič
18. Vladimír Bílek – hasič
19. Pavel Halata – hasič
20. Jan Izvorský – hasič
21. Pavel Koval – hasič

Výjezdy v roce 2018:
14.5., 23:00 a 01:11- Metylovice č.ev. 187 - požár v jámě - vyjelo 6 členů - Při prvním výjezdu jednotka nezasahovala, hašení požáru v hromadě větví prováděla jednotka z Frýdlantu nad Ostravicí. Při druhém jednotka provedla na příkaz velitele zásahu prolití hromady a okolní vegetace vodou.
4.5., 16:43 - Metylovice - technická pomoc - vyjelo 6 členů - Jednotka na žádost starosty obce po příjezdu na místo prováděla prolévání a rozhrabování ohnišť po pálení po těžbě dřeva. Poté se vrátila na základnu.
3.5., 00:45 - Metylovice č.ev. 187 - požár stromů - vyjelo 6 členů - Jednotka po příjezdu na místo nezasahovala, zasahovala již jednotka HZS FM. Poté se jednotka vrátila na základnu.
29.4., 17:14 - Frýdlant n.O., Frenštátská 82 - požár stodoly - vyjelo 6 členů - Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum. Po dohodě s velitelem zásahu prováděla doplňování vody do CAS jednotky z Ostravice. Dále členové jednotky prováděli vyklizování a dohašování zasažených prostor objektu. Poté se jednotka vrátila na základnu.
25.4., 17:10 - Metylovice 565 - technická pomoc - vyjeli 2 členové - Dovoz 6000 litrů užitkové vody.
9.4., 2:57 - Lhotka - požár lesa - vyjelo 11 členů - Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Po dohodě s velitelem zásahu byl vytvořen bojový úsek č.1 na spodní straně požářiště. Vytvořeno dopravní vedení (5xB) a dvě útočná vedení po 4C hadice. Dále je vytvořeno čerpací stanoviště na doplňování CAS pomocí plovoucího čerpadla. Jednotka se zaměřila na zabránění rozšíření požáru na vzrostlý porost a postupné dohašování ohnisek s použitím útočných proudů a ženijního nářadí. Během zásahu posíleno jednotkou JSDH Janovice a HZS Nošovice. Po likvidaci požáru a odjezdu jednotek jednotka společně s JSDH Lhotka prováděla dohled nad požářištěm, postupné prolévání vodou a dohašení skrytých ohnisek. Po konečné kontrole požářiště předáno majitelům. Poté se jednotka vrátila na základnu.
8.4., 12:43 - Kozlovice - požár trávy v lese u bývalé hájenky - vyjelo 6 členů - Jednotka po příjezdu na místo události, po dohodě s velitelem zásahu, prováděla doplňování vody, dohašování a rozhrabávání pomocí ženijního nářadí. Poté se jednotka vrátila na základnu.

Výjezdy v roce 2017:
14.12., 6:10 - Janovice-Bystré - požár tří rekreačních chat - vyjelo 6 členů - Jednotka prováděla vyklizení, dohašování požářiště a vyhledávání osoby, která se dle informace od velitele zásahu mohla nacházet na místě události. Po nálezu a vyproštění těla prováděla jednotka s místní jednotkou rozhrabávání a dohašování požářiště. Poté se vrátila na základnu.
10.12., 17:39 - Metylovice - technická pomoc (spadlý strom přes komunikaci 1/56) - vyjelo 6 členů - Jednotka po příjezdu na místo události nezasahovala - přítomna jednotka HZS FM. Poté se jednotka vrátila na základnu.
8.12., 7:37 - Kozlovice 60 - planý poplach, hořící chata - vyjelo 6 členů - Jednotka byla odvolána cestou k zásahu.
1.12., 16:12 - Metylovice č.p. 567 - technická pomoc (popadané stromy) - vyjeli 4 členové - Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Zjištěny stromy zlomené a ohlé nad komunikací vlivem těžkého sněhu. Jednotka provedla pokácení a odstranění stromů, poté se vrátila na základnu.
29.10., 17:04 - Metylovice č.p. 607 - technická pomoc (spadlý obecní strom na osobní automobil) - vyjelo 6 členů - Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Zjištěn spadlý strom na osobní automobil. Po dohodě z majitelem policie nevoláná. Strom rozřezán a odstraněn. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
28.10., 17:20 - Metylovice - technická pomoc (čištění kanalizace) - vyjeli 4 členové - Jednotka provedla pročištění kanálů na několika místech obce Metylovice pomocí kanálové trysky na hadici C.
29.10., 18:04 - Metylovice, u hřbitova - technická pomoc (čištění kanalizace) - vyjeli 3 členové - Jednotka provedla pročištění kanálu proudem vody z hadice B.
22.9., 9:02 - Kozlovice č.p. 824 - požár nízké budovy - vyjeli 4 členové - Jednotka po příjezdu na místo události na pokyn velitele zásahu prováděla za použití dýchací techniky vynášení věcí a zařízení bytu, rozebírání konstrukcí, dohašování a vyklízení sutin. Poté se vrátila zpět na základnu.
9.9., 8:39 - Metylovice, silnice I/56 - technická pomoc (odstranění stromu z komunikace) - Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum. Zjištěn vyvrácený strom zasahující do komunikace. Jednotka provedla odstranění stromu a úklid komunikace. Poté se vrátila na základnu.
1.9., 16:28 - Metylovice č.p. 529 - likvidace obtížného hmyzu - vyjeli 3 členové - Po příjezdu na místo události bylo zjištěno sršní hnízdo za podbitím štítu domu. Z důvodu veliké výšky a nemožnosti použití nastavovacího žebříku provedli dva členové vstup na střechu z půdního prostoru. Po přiblížení k okraji po hřebenu střechy byla provedena likvidace za pomocí chemických prostředků.
23.8., 18:33 - Metylovice č.p. 303 - likvidace obtížného hmyzu - vyjeli 4 členové - Jednotka provedla likvidaci sršního hnízda v dutině ztrouchnivělého elektrického sloupu. Cestou na základnu bylo jednotce majitelkou nahlášeno sršní hnízdo ve štítě domu č.p. 241. Jednotka provedla likvidaci a odstranění hnízda z nastavovacího žebříku.
15.8., 17:26 - Metylovice č.p. 633 - technická pomoc (doplňování vody) - vyjeli 3 členové - Jednotka prováděla na žádost starosty obce doplňováni vody do rezervoáru.
10.8., 9:59 - Metylovice č.p. 119 - technická pomoc (pročištění vodoteče) - vyjeli 3 členové - Jednotka provedla pročištění kanálu pomocí kanalizační trysky na hadici C.
9.8., 15:28 - Metylovice č.p. 1 - likvidace obtížného hmyzu - vyjeli 3 členové - Jednotka po dojezdu na místo provedla průzkum. Sršní hnízdo zlikvidováno pomocí chemických prostředků. Poté se jednotka vrátila základnu.
2.8., 12:50 - Metylovice č.p. 317 - technická pomoc (dovoz vody pro dobytek) - vyjeli 3 členové - Jednotka provedla doplnění 6000 l vody do rezervoáru.
18.7., 19:45 - Metylovice č.p. 20 - likvidace obtížného hmyzu - vyjeli 3 členové - Po příjezdu na místo bylo zjištěno sršní hnízdo v podbití střechy. Hnízdo bylo zlikvidováno pomocí chemických přípravků.
8.7., 18:30 - Metylovice č.p. 506 - požár rodinného domu, dým z oken - vyjelo 6 členů - Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum objektu s použitím dýchací techniky. Provedla kontrolu odpojení od elektrické sítě a natažení dopravního a útočného vedeni 1xC. Při průzkumu bylo zjištěno zakouření a ohoření vybavení kuchyně. Nebylo zjištěno žádné hoření, voda nebyla použita. Po příjezdu jednotky HZS provedena kontrola termokamerou a provedeno nucené odvětrání pomocí přetlakového ventilátoru. Po příjezdu vyšetřovatele a předání místa události se jednotka vrátila na základnu.
6.7., 18:55 - Metylovice č.p. 398 - likvidace obtížného hmyzu - vyjeli 3 členové - Jednotka provedla likvidaci vos na fasádě domu Metylovice 398 a odstranila vosí hnízdo.
2.5., 17:21 - Kozlovice č.p. 275 - dohašení požáru kůlny - vyjelo 6 členů - Jednotka po příjezdu na místo události prováděla na pokyn velitele zásahu odstraňování spadaných konstrukcí z požářiště.
28.4., 7:43 - Metylovice č.p. 258 - ucpaná vpusť - vyjeli 4 členové - Po příjezdu na místo události bylo zjištěno ucpání vpusti pod mostkem u domu Metylovice 258. Jednotka provedla vyčištění ucpané vpusti pomocí kanalizační trysky na hadici C.
10.3., 17:40 - Janovice č.p. 266 - taktické cvičení, požár nízké budovy - vyjelo 5 členů - Po příjezdu na místo události se dva členové jednotky v IDP zapojili do průzkumu budov zasažených požárem. Zbylí členové jednotky prováděli doplňování vody do cisteren a dálkovou dopravu vody pomocí CAS 20 MAN.
19.2., 9:09 - Metylovice č.p. 7 - spadl strom na člověka - vyjelo 6 členů - Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum, na místě se již nacházela posádka ZZS. Jednotka pomáhala s ošetřováním a následným transportem pacienta do sanitky.
6.2., 13:30 a 7.2., 8:33 - Baška - vyhledávání, záchrana osob z vody - vyjeli 4+4 členové - Jednotka na žádost IBC dvakrát vyjela na vyhledávání pohřešované osoby do obce Baška. Po příjezdu na místo události ve spolupráci z HZS a PČR prováděla vyhledávání pohřešované osoby v korytě řeky Ostravice. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.

Výjezdy v roce 2016:
30.9. - Metylovice 20 - likvidace hmyzu, vyjeli 4 členové
29.9. - Metylovice 8 - likvidace hmyzu, vyjeli 4 členové
15.8. - Metylovice 1 - likvidace hmyzu, vyjeli 4 členové
8.8. - Metylovice, Žukov - likvidace hmyzu, vyjeli 4 členové
8.8. - Metylovice, Žukov - čištění kanálu, vyjeli 4 členové
8.8. - Metylovice 75 - likvidace hmyzu, vyjeli 4 členové
6.8. - Metylovice 529 - likvidace hmyzu, vyjeli 3 členové
5.8. - Metylovice 527 - likvidace hmyzu, vyjeli 4 členové
5.8. - Metylovice, Vrchovina Juřica - čištění kanalizace, vyjeli 2 členové
17.7. - Metylovice ev. 85 - záchrana, odchyt zvířat, vyjelo 6 členů
7.7. - Metylovice 328 - likvidace hmyzu, vyjeli 3 členové
7.7. - Metylovice 397 - likvidace hmyzu, vyjeli 3 členové
30.6. - Metylovice, u Dvořáčka - čištění kanalizace, vyjeli 3 členové
29.6. - Metylovice, u Dvořáčka - čištění kanálu, vyjeli 3 členové
17.6. - Metylovice, U ozdravovny - odstraňování překážek, strom na cestě, vyjelo 6 členů
17.6. - Metylovice, Luňáček - odstranění nebezpečných stavů, utržená střecha, vyjelo 6 členů
8.6. - Metylovice 44 - likvidace hmyzu, vyjeli 2 členové
31.5. - Metylovice 20 - likvidace hmyzu, vyjel 1 člen
13.4. - Metylovice 130 - požár trafostanice, rozvodny, vyjelo 6 členů, FOTO
12.3. - Nová Ves, ZŠ - požár, taktické cvičení, vyjelo 6 členů
28.2. - Metylovice - požár odpadu, vyjelo 6 členů, FOTO
9.1. - Pstruží - požár lesního a travního porostu, vyjelo 6 členů, FOTO

Výjezdy v roce 2015:
9.12. - Kozlovice 39 - požár nízké budovy (planý poplach), vyjelo 6 členů
28.10. - Metylovice 311 - technická pomoc (doplňování vody), vyjeli 3 členové
22.10. - Metylovice, horní kravín - technická pomoc (čištění komunikace), vyjeli 3 členové
2.10. - Metylovice 311 - technická pomoc (doplňování vody), vyjeli 2 členové
29.9. - Metylovice, u Kopčáků - technická pomoc (čištění kanalizace), vyjeli 3 členové
19.9. - Metylovice 602 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
16.9. - Nová Ves 59 - požár zemědělského objektu, vyjelo 6 členů
12.9. - Metylovice 0107 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
7.9. - Metylovice 311 - technická pomoc (doplňování vody), vyjeli 3 členové
6.9. - Metylovice 234 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 2 členové
4.9. - Metylovice 178 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
28.8. - Metylovice, školka - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
28.8. - Metylovice 599 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
28.8. - Metylovice 495 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
21.8. - Metylovice 233 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
21.8. - Metylovice 529 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
13.8. - Metylovice 461 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 2 členové
13.8. - Metylovice, u školy - technická pomoc (čištění komunikace), vyjeli 2 členové
12.8. - Metylovice, obecní sad - technická pomoc (zalévání stromků), vyjeli 2 členové
11.8. - Metylovice 599 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
10.8. - Metylovice, Paseky - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 2 členové
7.8. - Metylovice 9 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
1.8. - Metylovice 213 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
28.7. - Metylovice 95 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
23.7. - Metylovice 0185 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 2 členové
22.7. - Metylovice 059 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
21.7. - Metylovice 0185 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
20.7. - Metylovice 544 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
18.7. - Metylovice 111 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
11.7. - Metylovice, u Skokana - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
2.7. - Metylovice 498 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
29.6. - Metylovice, u A. Bílka - technická pomoc (čištění kanalizace), vyjeli 3 členové
25.6. - Metylovice, u Pešla - technická pomoc (čištění studny), vyjeli 4 členové
17.6. - Metylovice, u hřbitova - technická pomoc (čištění kanalizace), vyjeli 2 členové
31.1. - Lubno, u letiště - technická pomoc (vytažení zapadnutého automobilu), vyjeli 3 členové
5.1. - Metylovice, u Sokolovny - technická pomoc (vytažení autobusu s dětmi), vyjeli 2 členové

Výjezdy v roce 2014:
17.11. - 16:28 hod. - Palkovice - lesní požár (planý poplach), vyjelo 6 členů
2.9. - 19:47 hod. - Metylovice 69 - odstranění spadlého stromu z objektu a komunikace, vyjelo 6 členů
25.8. - 19:55 hod. - Metylovice 20 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové, FOTO
5.8. - 19:39 hod. - Metylovice 275 - likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
16.6. - 20:05 hod. - Metylovice - technická pomoc - zalévání obecních ploch, vyjeli 4 členové
13.6. - 4:05 hod. - Metylovice 370 - požár nízké budovy, vyjelo 7 členů, FOTO
20.5. - 18:30 hod. - Metylovice 398 - odchyt a likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
15.5. - 22:27 hod. - Metylovice - odstraňování překážek z komunikací a jiných prostorů, vyjelo 6 členů
28.4. - 10:10 hod. - Metylovice - planý poplach (hlášeno jako požár lesního porostu), vyjeli 4 členové, FOTO
8.2. - 16:57 hod. - Metylovice - požární asistence při konání ohňostroje, vyjeli 4 členové

Výjezdy v roce 2013:
30.8. - 19:45 hod. - Metylovice - likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové
30.8. - 19:15 hod. - Metylovice - likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové
21.8. - 16:20 hod. - Metylovice - likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové
13.7. - 17:45 hod. - Metylovice - likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové
13.7. - 17:18 hod. - Metylovice - likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové
1.6. - Metylovice - taktické cvičení - podrobný článek
13.5. - 11:25 hod. - Metylovice, č.p. 532 - únik plynu - vyjelo 5 členů, FOTO

Výjezdy v roce 2012:
13.12. - 14:58 hod. - Metylovice, č.p. 481 - požár kotelny - vyjelo 7 členů, FOTO
10.11. - 21:30 hod. - Metylovice, Vrchovina - odstraňování stromu spadlého na elektrické vedení - vyjelo 6 členů, FOTO
23.8. - 18:30 hod. - Metylovice, č.p. 334 - odchyt a likvidace obtížného hmyzu + práce ve výškách - vyjeli 4 členové, FOTO
23.8. - 17:01 hod. - Metylovice, č.e. 0149 - odchyt a likvidace obtížného hmyzu - vyjeli 4 členové, FOTO
13.8. - 19:30 hod. - Metylovice - odchyt a likvidace obtížného hmyzu - vyjeli 4 členové, FOTO
26.5. - 14:04 hod. - Metylovice, nad Svatou Annou - požár kontejneru - vyjeli 3 členové
28.4. - 14:45 hod. - Staré Hamry, Jamník - požár lesa - vyjelo 7 členů, FOTO
25.3. - 11:27 hod. - Metylovice, č.p. 187 - požár osobního auta - vyjeli 4 členové, FOTO

Výjezdy v roce 2011:
23.12. - 18:35 hod. - Metylovice - technická pomoc - vytažení osobního automobilu z příkopu pomocí navijáku - vyjeli 4 členové
19.9. - Metylovice - technická pomoc OÚ (čištění kanalizace) - vyjeli 2 členové
6.9. - 15:12 hod. - Metylovice, č.p. 307 - likvidace hmyzu - vyjeli 3 členové, FOTO
22.8. - 20:05 hod. - Metylovice, č.p. 246 - likvidace hmyzu - vyjeli 2 členové
9.8. - 19:00 hod. - Metylovice, č.p. 233 - likvidace hmyzu - vyjeli 3 členové
6.8. - 12:20 hod. - Metylovice - požár osobního auta - vyjelo 9 členů
31.7. - 12:46 hod. - Metylovice, č.e. 0177 - likvidace hmyzu - vyjeli 4 členové
23.5. - 13:30 hod. - Metylovice, Paseky - lesní požár - vyjelo 7 členů, FOTO

Výjezdy v roce 2010:
30.10. - 8:24 hod. - Hodoňovice - okrskové cvičení - požár polního porostu - vyjelo 10 členů
31.8. - 16:37 hod. - Metylovice, č.p. 228 - odstranění nakloněného stromu nad silnicí - vyjelo 10 členů
17.5. - 7:40 hod. - Metylovice, č.p. 226 - čerpání vody ze sklepních prostorů restaurace Pod lipami - vyjelo 5 členů
27.4. - 21:55 hod. - Metylovice, č.p. 255 - planý poplach, neohlášené pálení - vyjelo 8 členů, FOTO
17.4. - 21:00 hod. - Metylovice, č.p. 378 - vznícení sazí v komíně - vyjeli 4 členové

V roce 2009 jsme vyjeli k těmto událostem:
11.12. - Metylovice, u kostela - technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění komunikace) - vyjeli 3 členové
10.7. - Metylovice, Dolní konec - technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění kanálu) - vyjeli 2 členové
1.6. - Metylovice, Paseky - technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění kanálu) - vyjeli 3 členové
22. 5. - 8:00 hod. - Metylovice - technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění kanálu) - vyjel 1 člen
18. 5. - 19:56 hod. - Metylovice - odklízení nebezpečných naplavenin z hlavní cesty po přívalovém dešti - vyjelo 9 členů, FOTO
16. 5. - 7:30 hod. - Metylovice, Paseky - technická pomoc Obecnímu úřadu při pálení klestí - vyjeli 4 členové
v průběhu května - Metylovice, Sad - 4x technická pomoc Obecnímu úřadu (zalévání stromků) - vyjel 1 člen
7.2. - Metylovice, u Myslivecké chaty - technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění kanálu) - vyjeli 2 členové

V roce 2008:
25. 8. - 18:15 hod. - Metylovice - neohlášené pálení v chatové oblasti - vyjelo 6 členů
2. 2. - 15:07 hod. - Metylovice, č.p. 68 - vyprošťování koně z jímky - vyjelo 9 členů
27. 1. - 20:45 hod. - Metylovice, horní kravín - dohašení ohniště - vyjeli 3 členové

Doufám, že na této stránce budu dělat aktualizaci co nejméně !!!

Zde si můžete stáhnout všechny naše výjezdy od roku 2000.