Aleš Velička – 45 let

1 Led

První den v roce se narodil náš strojník Alda Velda, a tak dnes zapijí narozeniny. Blahopřejeme!