Anežka Šigutová – 67 let

4 Led

3. ledna oslavila své narozeniny paní Anežka Šigutová. Blahopřejeme.