Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice v roce 2018
Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2018
Zpráva o soutěžní sezóně 2018 seniorských družstev SDH Metylovice
Zpráva o činnosti mladých hasičů SDH Metylovice v roce 2018
Zpráva kontrolní a revizní rady SDH pro výroční valnou hromadu za rok 2018
Vyznamenání na valné hromadě SDH Metylovice 12.1.2019
Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2019

Video z vystoupení mladých hasičů – Příběh stříbrné ženské sezóny – najdete ZDE. Fotogalerii najdete ZDE.

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice v roce 2018 (starosta SDH Milan Pečinka)

Dobrý podvečer, sestry a bratři, pozvaní hosté.
Srdečně vás vítám, na prahu nového roku 2019, kdy se opět zde v tuto dobu scházíme, abychom si společně připomněli a zhodnotili některé události roku 2018.
Sté výročí vzniku samostatného Československého státu a konce první světové války se staly symbolem nejdůležitějších událostí našich dějin v tomto roce 2018, ale neméně důležitou událostí pro SH ČMS byla volba nového nástupce zesnulého Karla Richtera, dlouholetého starosty SH ČMS, která se uskutečnila na Shromáždění starostů okresních sdružení 8. prosince v Přibyslavi. V tajné volbě získal nejvíc hlasů dosavadní náměstek starosty pro prevenci Jan Slámečka z Vysočiny a stal se novým starostou sdružení do řádného sjezdu v roce 2020. Nyní si pojďme udělat podrobnější přehled našich aktivit od poslední valné hromady.
V sobotu 6. ledna se dvě skupiny našich dětí a dospělých vedoucích zapojily koledováním do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita České republiky.
14. ledna odjela šestičlenná delegace na výroční členskou schůzi hasičů naší družební organizace v Turzovce. V tento den se také členové naší výjezdové jednotky podíleli na regulaci dopravy Cesty do Betléma.
S odevzdáním hlášení o činnosti SDH a dalších nezbytných příloh jsme také v kanceláři Okresního sdružení hasičů ve Frýdku-Místku předali seznam návrhů na vyznamenání pro dnešní valnou hromadu, která zpracoval Michal Bílek a schválil výbor na svém prvním zasedání 10. ledna.
24. ledna jsme se v Hradci nad Moravicí zúčastnili posledního rozloučení s hasičem a kamarádem Jirkou Křížem ze Žimrovic.
27. ledna v místní Sokolovně jsme pořádali Hasičský bál, který má svou tradici a je oblíben u místních občanů a nejrůznějších hostů. V kinosále hrála tradiční kapela Štístko. V hlavním sále hrála nová kapela Marasbanda. Co vše se dá provést na tyči, nám ukázala se svou sestavou Kristýna Paseková při pole dance. Bylo to něco nového a moc se to všem líbilo až tak, že si někteří hosté mohli vyzkoušet tyč sami. Příprava Sokolovny a pořádání bálu je záležitost náročná, ale my se na to těšíme, protože je nás na to několik desítek a to je fajn. Tím chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této akce.
23. února se v restauraci Na Nábřeží na Nové Vsi uskutečnila valná hromada Frýdlantského okrsku. Za náš sbor se jí zúčastnili Milan Pečinka, Vladimír Bílek, Miroslav Juřica a starosta okrsku Michal Bílek. Za zasloužilé hasiče Silvestr Pavlásek. Ze zdravotních důvodů se omluvil zasloužilý hasič Jaroslav Herot. V jednotlivých zprávách se hovoří o činnosti okrsků a jednotlivých sborů v oblasti práce s mládeží a represe. Starosta připomenul, že v roce 2018 uplyne již 40 let od založení okrsku. V diskuzi se probíraly dotace a jednotliví starostové sborů představili svou činnost v uplynulém roce a připravované akce v roce 2018. Za Okresní sdružení hasičů se valné hromady zúčastnil člen Výkonného výboru OSH Martin Říha.
V březnu jsme dostali oficiální pozvání s programem oslav sto čtyřiceti let první zmínky o hasičích z Turzovky.
9. března se starosta sboru Milan Pečinka zúčastnil valné hromady Sportovního klubu Metylovice, která se konala v Hospůdce na hřišti.
18. března ve Vinárně Sokol proběhla Výroční valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice. Náš sbor zastupoval starosta Milan Pečinka.
24. března ve Vyšních Lhotách proběhlo Shromáždění představitelů sborů Okresního sdružení hasičů Frýdek-Místek. Za náš sbor se ho zúčastnil starosta Milan Pečinka, starosta Frýdlantského okrsku Michal Bílek a zasloužilý hasič Silvestr Pavlásek. Při této příležitosti bylo poděkováno SDH Metylovice za přípravu a pomoc při závodě hasičské všestrannosti, který se uskutečnil na podzim 2017 v naší obci.
7. dubna jsme v areálu fotbalového hřiště uspořádali 4. ročník závodu železných hasičů a hasiček TFA Metylovice 2018. Součástí programu bylo i nesoutěžní TFA pro děti a pro veřejnost bouchání kladivem na čas. Konečně nám vyšlo počasí jak na chystání, tak i na samotný závod. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách, organizaci a dokázali také oslovit celou řadu sponzorů.
16 dubna se v naší klubovně konala schůze Frýdlantského okrsku, která se zabývala organizačním zabezpečením květnové okrskové soutěže.
18. dubna jsme se za účasti hasičů z okolních sborů a Turzovky rozloučili s naším dlouholetým členem, bývalým velitelem SDH Metylovice a zasloužilým hasičem, bratrem Jaroslavem Herotem.
Na pozvání SDH Malenovice jsme se 21. dubna zúčastnili v počtu deseti členů oslav osmdesátého výročí založení malenovického sboru spojených s tradiční hasičskou poutí v kostele na Borové.
V sobotu 28. dubna se zástupci našeho sboru Vavřín Michalec, Dagmar Jurečková a Milan Pečinka zúčastnili pětadvacátého ročníku mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýnu.
30. dubna proběhla na zahradě sousedící s naší garáží tradiční akce – stavění máje. Malá komplikace nastala s připraveným stromem, který byl příliš křivý. Problém vyřešil soused, který nám nabídl náhradní strom. Moc děkujeme. Za účasti velkého počtu členů se podařilo máj postavit a uhlídat.
1. května se nad garáží u Rychlé pípy uskutečnil slet čarodějnic.
2. května jsme se účastnili vzpomínkové akce u pomníku padlých u příležitosti 73. výročí konce druhé světové války.
Ve dnech 4. a 5. května proběhly oslavy 140 let první zmínky o turzovských hasičích. V pátek 4. května byla v kostele Nanebevzetí panny Marie v Turzovce slavnostní mše. V sobotu 5. května jsme jeli ve větším počtu autobusem na vernisáž výstavy Bohu ke slávě, bližnímu na pomoc. Před muzeem byla k vidění také metylovská ruční stříkačka, koňka, kterou jsme zapůjčili na tyto oslavy. V kulturním domě pak proběhla za účasti hostů a veřejnosti slavnostní schůze. V diskuzi jsme předali slavnostní stuhu, kterou starostové obou sborů zavěsili na turzovský hasičský prapor. Miroslav Juřica, Vladimír Bílek a Milan Pečinka obdrželi Medaili za spolupráci III. stupně.
8. května na Pržně proběhla okrsková soutěž, kde měl náš sbor zastoupení v obou kategoriích. Muži skončili pro uzel na hadici na 5. místě, ženy zvítězily. Organizačně jsme se podíleli rozhodčími.
V květnu jsme pro členy a rodinné příslušníky organizovali zájezd vlakem do Prahy. Naši průvodci měli vše důkladně naplánováno a tak jsme postupně navštívili věž staroměstské radnice, Betlémskou kapli, Národní divadlo, Vrtbovskou zahradu a další památky, které byly k vidění během přesunu po Praze. Příjemným rozloučením byl přesun do Roudnice nad Labem, kde jsme absolvovali vyhlídkové lety. Chci poděkovat hlavním organizátorům Janě a Slávkovi Juřicovi a dalším, kteří se na programu zájezdu podíleli.
26. května jsme za krásného počasí u Rychlé pípy smažili vaječinu a káceli máj. Na konci května došlo k výměně elektroinstalace v garáži hasičské zbrojnice. Současně byl proveden úklid před akcí Forenzní značení jízdních kol, která se v naší zbrojnici uskutečnila 2. června.
Na pozvání hasičů ze Pstružího se 23. června Milan Pečinka a Pavel Šigut účastnili oslav 70 let založení tamního sboru.
V sobotu 7. července jsme na místním fotbalovém hřišti pořádali 52. ročník pohárové soutěže. Vedle kategorií mužů, žen a mužů nad 35 let jsme poprvé otevřeli i kategorii žen nad 35 let. Organizace soutěže na tak vysoké úrovni je vždy náročná, ale máme zkušenosti z předcházejících let a jdeme do toho s plnou parou. Odměnou nám je tradičně vysoká účast, tentokrát 57 družstev, a také to, že naše soutěž byla zvolena druhou nejlepší v rámci Moravskoslezské ligy. Chci poděkovat Sportovnímu klubu za možnost využívat jejich areál a majitelům sousedních pozemků za parkovací plochy. Vážíme si také účasti starosty obce Lukáše Halaty při zahájení soutěže. A chci poděkovat především organizátorům a sponzorům, díky kterým jsme mohli ocenit vítězná družstva.
10. července byla v regionálním Deníku Frýdecko-Místecko a Třinecko v rubrice Hasiči kolem nás prezentace našeho sboru. Byla podána historie, hvězdné okamžiky, naše chlouby, významné zásahy, společné fotografie. Chci poděkovat Michalu Bílkovi za zpracování tohoto článku.
V neděli 5. srpna jsme už měli namířeno na pohárovou soutěž do Turzovky, ale nepříznivé počasí zasáhlo natolik, že byl 46. ročník Poháru slovensko-české vzájemnosti zrušen.
V sobotu 18. srpna během akce Pyrocar náhle zemřel dlouholetý starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter. Na jeho památku jsme vyvěsili smuteční prapor.
25. srpna jsme za účasti sedmnácti týmů uspořádali 26. ročník Soutěže netradičních družstev. Poprvé na novém místě a to v areálu muzea Kožane město. Ani deštivé počasí neubralo nic na atraktivitě, dramatičnosti a divácké přízni, což pro nás bylo příjemným překvapením. Opět chci poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, obci Metylovice za poskytnutí prostoru a nezbývá, než se těšit na další ročník. Věřme v lepší počasí.
V sobotu 1. září proběhl na fotbalovém hřišti Den obce, během kterého se pro místní spolky organizuje soutěž v netradičních disciplínách. Měli jsme docela silné družstvo, které po závěrečném rozstřelu obsadilo krásné druhé místo za vítěznými volejbalisty.
Za účasti 15 členů jsme 6. října sbírali železný šrot. Předem jsme vyvěsili plakáty a informace probíhá i v místním rozhlasu. Vydělané prostředky z této brigády poslouží naším soutěžním družstvům dospělých i mládeže.
V pátek 12. října slavili manželé Jana Slávek Juřicovi zlatou svatbu. Blahopřejeme.
V říjnu jsme také podali žádost o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu Můj klub 2019.
V sobotu 3. listopadu jsme za typicky dušičkového počasí spolu s obecním úřadem pořádali Metylovský krmáš, který máme rozdělen na dvě části. Venkovní odpolední program byl spojen s prodejem zabíjačkových výrobků a harmonikářem Vojtěchem Rajnochem. Večerní zábava se skupinou Blankyt proběhla ve velkém sále Sokolovny. Zpestřením programu byl tanec Žabák pod vedením bratra Emana Karteczky a za harmonikového doprovodu Petra Uhláře. Děkuji obecnímu úřadu za spolupráci, sponzorům za dary do tomboly a zúčastněným za přípravu zabíjačkových výrobků ve dnech před Krmášem.
5. listopadu se ve Frýdku konala porada starostů frýdecké části našeho okresního sdružení za účasti starosty sboru Milana Pečinky a starosty Frýdlantského okrsku Michala Bílka. Byly probírány organizační záležitosti valných hromad, představeni kandidáti na starostu sdružení, podána informace o navrhovaném navýšení odvodů za člena na OSH a byly předány děkovné listy jednotlivým sborům za akci Daruj krev s dobrovolnými hasiči.
13. listopadu v naší zbrojnici proběhla porada Frýdlantského okrsku, na které se probíraly termíny valných hromad sborů, okrsku, rozpočet okrsku a zapojení do dotačních programů.
V říjnu jsme podali žádost o grant v rámci dotačního programu pro spolky vyhlášeného obcí Metylovice. Na jednání zastupitelstva obce 14. listopadu nám byla schválena 70% dotace ve výši 83 400 Kč. Chci poděkovat zastupitelům za poskytnutí této částky.
17. listopadu proběhlo v Ludgeřovicích slavnostní zakončení Moravskoslezské ligy, na kterém si naše družstva žen a nad 35 let přebrala stříbrné medaile.
S počátkem adventu jsme rozsvítili 1. prosince u hasičské zbrojnice vánoční strom.
6. prosince jsme se v Turzovce zúčastnili posledního rozloučení s dlouholetým členem a bývalým předsedou dobrovolných hasičů Turzovky bratrem Pavlem Kavalkem.
Ani nevlídné deštivé počasí neodradilo členy a rodinné příslušníky od tradiční akce, kterou byl 27. prosince povánoční výšlap na Ondřejník.
28. prosince proběhl v místní tělocvičně nohejbalový turnaj, který spolupořádáme s nohejbalovým oddílem. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev a hasiči obsadili první a druhé místo.
Závěrem ještě krátce zmíním, co nás čeká v roce 2019. 23. března se v Sedlištích uskuteční Shromáždění představitelů sborů, na kterém se bude hlasovat o navýšení odvodů členských příspěvků okresnímu sdružení, s případnou platností od 1.1.2020. Ať už hlasování dopadne jakkoli, výbor SDH Metylovice se rozhodl ponechat členské příspěvky o 50 Kč vyšší oproti odvodům Okresnímu sdružení. V současnosti z vašeho ročního příspěvku 150 Kč odvádíme OSH 100 Kč. Pokud by tedy došlo k navýšení odvodu na 150 Kč, byly by naše příspěvky od roku 2020 ve výši 200 Kč ročně.
Z vašich současných sto padesáti korun dostává 50 Kč sbor, 80 Kč okresní sdružení, 1 Kč krajské sdružení, 9 Kč ústředí a 10 Kč činí pojištění člena u Hasičské vzájemné pojišťovny, v případě dětí u pojišťovny Generali.
Tím hlavním důvodem pro navrhované zvýšení odvodů je zvažované zvýšení úvazku pracovnice OSH, což je dáno především nárůstem administrativní zátěže vyplývající z nového občanského zákoníku a obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Jednotlivé pobočné spolky procházely přeregistrací, dochází k výměně členských průkazů, přihlášek. Většina starostů se logicky přestala ve všech těch nařízeních orientovat a začala kancelář OSH abnormálně vytěžovat. Z těchto všech důvodů množství práce v kanceláři obrovsky narostlo a to tak, že pracovnice kanceláře musí při polovičním úvazku vykonávat svou agendu i doma o víkendech.
Dalším důvodem je také růst minimální mzdy a inflace od posledního navyšování odvodů. Okresní sdružení sice má při ročním zhruba milionovém rozpočtu rezervu ve výši 960 tisíc Kč, ale tato rezerva je nutná např. pro předfinancování až následně proplácených dotací, zároveň se bude muset řešit vozový park OSH a dlouhodobě není ani jisté bezúplatné využívání kanceláře v budově Hasičského záchranného sboru.
Naše činnost nespočívá jen ve startech na soutěžích. Během roku také několik akcí sami pořádáme a jiných se účastníme, navštěvujeme členy, kteří se průběhu roku dožívají jubileí. Kolektiv se upevňuje i při nejrůznějších brigádách.
Chtěl bych poděkovat všem našim podporovatelům, příznivcům a sponzorům. Prostřednictvím grantů a dotací nás podpořili Obec Metylovice, Moravskoslezský kraj, Hasičský fond Nadace Agrofert a programem Můj klub také Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.
Tolik ke zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice v roce 2018. Děkuji vám a přeji vše nejlepší v roce 2019.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2018 (velitel JPO a SDH Rudolf Mališ)

Naše výjezdová jednotka, zařazena v kategorii JPO III, má v současnosti 19 členů, kteří jsou proškolení a mají zdravotní způsobilost pro zařazení do výjezdové jednotky. Jednotka má 3 členy s velitelským kurzem, 5 strojníků, 14 členů má kurz nositele dýchací techniky a 4 členy jednotky s oprávněním obsluhovat motorovou pilu.
V roce 2018 výjezdová jednotka zasahovala u 26 událostí v naší obci i mimo obec. Z toho 9x požár (4x mimo obec), 1x dopravní nehoda, 1x planý poplach, 15x technická pomoc – z toho: 7x likvidace hmyzu, 3x dovoz vody, 2x asistence u pálení, 1x čištění kanalizace, 1x spadlý strom přes komunikaci, 1x uvolněné desky na budově.
V roce 2018 jsme do jednotky zakoupili výkonné kalové čerpadlo, zásahový oblek, dvě přilby a jeden člen s velikostí nohy 48 dostal po mnoho stísněných letech i boty odpovídající velikosti. Dále nám byla z kraje převedena digitální vozidlová radiostanice a 4 digitální ruční radiostanice.
Rád bych poděkoval všem členům jednotky, za čas, který věnují odborné přípravě a výjezdové činnosti. I v minulém roce se nám podařilo i v dopoledních hodinách v případě potřeby vyjet. Budeme se snažit, aby to tak bylo i nadále.
Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi a zaměstnancům obce a doufám, že i v letošním roce bude naše spolupráce na stejné úrovni jako v roce loňském.

Zpráva o soutěžní sezóně 2018 seniorských družstev SDH Metylovice (člen výboru SDH Michal Bílek)

Uplynulá sezóna pro nás byla, ač se to někdy nemuselo zdát, nebývale úspěšná, plná emocí, velkých vítězství
a velkých proher. Ale to ke sportu patří.
V roce 2018 jsme se zúčastnili pětatřiceti soutěží v požárním útoku, čtyř TFA a jednadvaceti běžeckých závodů. Vše podrobně najdete v naší ročence a na webu sdh-metylovice.info.
Družstvo mužů, převážně ve veteránské sestavě, zvítězilo ve Lhotce, k tomu jsme přidali tři druhá a tři třetí místa. Nejhodnotnější výsledek se nám povedl na naší soutěži, kde jsme časem 14,370 skončili čtvrtí. V celkovém hodnocení Moravskoslezské ligy pak naši muži obsadili 14. místo, z jubilejního desátého titulu
se radoval Prchalov. Mužské béčko se zúčastnilo pouze domácí soutěže, na které časem 16,168 obsadilo dvaadvacátou pozici.
Veteráni se letos zúčastnili rekordních třiadvaceti soutěží, ze kterých jsme si odvezli deset vítězství, čtyři druhá a dvě třetí místa. V lize byl zcela bezkonkurenční Svinov, který zvítězil na úvodních pěti kolech, třikrát posunul ligový rekord, a rozhodl tak předčasně o zlatých medailích. Ale ani boj o stříbro se zpočátku pro nás nevyvíjel dobře a po třech kolech jsme byli mimo medailové příčky. Jenže svinovší poté, co rozhodli o svém titulu, evidentně polevili a nám se povedl drtivý závěr, kdy jsme vyhráli poslední tři ligová kola a rozhodli tak
o našich stříbrných medailích, které mají vzhledem k okolnostem cenu zlata.
Soutěží v Oprechticích, Metylovicích a Bartovicích se zúčastnily také naše ženy nad 35 let a ve všech třech případech zvítězily ve své kategorii.
Sezónu jako z antického dramatu prožilo naše ženské družstvo. Po úvodních kolech se metylovské ženy držely na čele své ligové kategorie. Zároveň se však na pět týdnů zranila proudařka Barča, což znamenalo odpočty
za půjčení závodnic. Navzdory tomu, a občasným drobným zaváháním, se před posledním kolem naše ženy stále držely na prvním místě před obhájkyněmi titulu z Kozmic. Navíc Kozmicím se jejich poslední útok příliš nepovedl, takže to vypadalo, že už vše máme ve svých rukou. Jenže pak nastal moment naprosté beznaděje. Nečekaná chyba, které se asi těžko dalo předejít, se přihodila v ten naprosto nejhorší možný okamžik. Ze slz
a zoufalství se pak propijeme k oslavě stříbrných medailí, ale jak to je v jedné písničce Miroslava Žbirky, život někdy nehraje fér – i když uděláte maximum, úspěch vám to automaticky nezaručí. Nicméně zisk stříbrných medailí je spolu se sezónou 2004 největším úspěchem našich žen v Moravskoslezské lize a výrazně to předčilo předsezónní očekávání. Holky bojovaly až do konce, a tak v tomto případě neplatí, že druhý je první poražený. Během celé sezóny si ženy připsaly sedm vítězství, sedm druhých a tři třetí místa. Ve Vrbici předvedly nejlepší čas celé ženské ligové sezóny 16,398 a na pohárové soutěži na Hukvaldech svůj rekord ještě vylepšily
na 16,205. Ženské béčko obsadilo na domácí soutěži časem 19,207 deváté místo a na Ostravici bylo druhé.
Na zakončení Moravskoslezské ligy jsme tak vedle dvou sad stříbrných medailí přebírali mimo jiné plakety pro nejsympatičtější ženský tým, největší překvapení v ženské kategorii, nejlepší strojnici, béčkařku, pravou proudařku, nebo veteránského pravého proudaře.
52. ročník naší pohárové soutěže byl zároveň čtvrtým kolem Moravskoslezské ligy. Sjelo se na ní 57 družstev
a vítězství si odnesli muži Prchalova, ženy Markvartovic, veteráni Svinova a metylovské ženy nad 35 let.
V roce 2018 nám poněkud ubylo startů na soutěžích TFA. Vedle domácího závodu jsme si účast připsali jen v Hnojníku, Horní Lhotě a Staré Bělé. Ovšem domácí TFA 7. dubna bylo opravdu rekordní. Sjelo se na něj 112 účastníků, s výjimkou ženské kategorie se přepisovaly všechny traťové rekordy a vítězství jsme si připsali díky Adéle Štandlové a družstvu Adéla Štandlová, Jan Herot, Martin Nováček. K tomu jsme přidali třetí místo Jany Kolibové ve Staré Bělé.
Úbytek startů na TFA trochu souvisí i s přesunem zájmu k běžeckým závodům, na kterých jsme si připsali vloni osm vítězství Zuzany Bílkové, Radky Hazuchové a Bereniky Kolibové. Naše štafety se tradičně zúčastnily v úvodu sezóny závodu NoMen Run na Vysočině a v září Kilpi Run Festu v Ostravě.
Na jedné z tabulí v tomto sálu vidíte 82 fotek závodníků, kteří se přičinili o úspěchy SDH Metylovice v sezóně 2018. Napříč jednotlivými kategoriemi a disciplínami jsme během uplynulého roku získali 35 vítězství,
23 druhých a 15 třetích míst. Mladší žáci obhájili vítězství v Okrskovém poháru a ještě přidali druhé místo, veteráni a ženy získali stříbrné medaile v Moravskoslezské lize.

Zpráva o činnosti mladých hasičů SDH Metylovice v roce 2018 (vedoucí MH Denisa Izvorská)

Dnes začnu netradičně. Asi si budete připadat jako ve škole, za což se při sobotě omlouvám, ale nedá mi to a musím si vás trochu vyzkoušet. 🙂 Kdo z vás si pamatuje, jakými slovy jsem svou zprávu končila loni? Nemusíte mě samozřejmě parafrázovat doslovně. … (Pokusíme se pokořit patnáctivteřinovou hranici)
A jestlipak víte, jestli se nám to podařilo? … Ano, hned dvakrát! Tak si k tomu pojďme říct něco víc, ale pěkně postupně.
První loňskou soutěží byla březnová Hadicová a uzlová štafeta, která je součástí celoroční hry Plamen. Vyuzlovali jsme na ní 8. místo a v hadicovce jsme překvapili sami sebe vítězstvím. Na dubnový Fryčovický braňák jsme si se čtyřmi závodními trojicemi odskočili z našeho TFAčka. Naštěstí jsme tohoto odskoku nemuseli litovat, protože jsme si z Fryčovic odvezli pěkné 5. místo doplněné průměrnou 15. a dvojitou 20. příčkou. Na začátku května už jsme se pustili do požárních útoků. První prověrkou byla „dvojsoutěž“ na Nové Vsi a v Malenovicích, kam jsme se – stejně jako na většinu loňských soutěží – vydali se dvěma týmy. Na prvně jmenované jsme se ještě rozkoukávali a sehrávali, důkazem budiž 16. a 17. místo. V Malenovicích už to bylo o poznání lepší. Béčko tam vybojovalo pátou příčku a áčko dokonce druhou za čas 15,97 s. V květnovém mezidobí vyvrcholil Plamen, který jsme měli velmi solidně rozjetý. Z tohoto důvodu jsme si tentokrát dali záležet i na tréninku velmi specifické disciplíny – požárního útoku CTIF, který má dost svérázná pravidla (např. se při něm nesmí mluvit 🙂 ). Samozřejmě i ostatní disciplíny jsme se snažili naučit co nejlépe. Tvrdý trénink se vyplatil, a my jsme se po 8. místě ve štafetě dvojic, 2. místě ve štafetě 4x60m, 5. místě ve štafetě i požárním útoku CTIF, a 4. místě v klasickém požárním útoku, mohli radovat z celkového 4. místa. Úplně slyším některé z vás, hnidopichů, jestli to nešlo vytáhnout aspoň na to třetí… Nešlo. Vzhledem k průběhu, konkurenci atd. jsou ty brambory naprosto spravedlivé. Pokud se tady dá mluvit o nějakém zklamání, tak spravení chuti přišlo poměrně záhy. 10. června na Ostravici jsme poprvé při požárním útoku překonali patnáctivteřinovou hranici, a to časem 14,133 s. Díky tomu jsme zvítězili a náš druhý tým to jistil pátým místem. Výhru jsme si pak odvezli i z prázdninové soutěže na Hukvaldech, kde se nám povedla druhá čtrnáctka sezony (14,866 s). Za velikou pochvalu stojí ještě druhá a pátá místa z Janovic a Frýdlantu, a určitě i sestřik v čase 13,718 s z nočních Oprechtic, bohužel jen na jednom proudu. No a tento úžasný výčet nemůžu završit ničím jiným než husarským kouskem z okrskového poháru. V něm náš A tým mladších žáků vybojoval celkové vítězství, a B tým skončil hned za ním na stříbrné pozici. … (Potlesk?)
Z mimosoutěžních akcí, které jsme v loňském roce podnikli, jmenuji výlet do lanového centra Tarzanie, kde se všichni kromě nejmenované vedoucí prokázali velikou odvahou, silou a mrštností. Navštívili jsme i trampolínový park ve Frýdku, kde se nám moc líbilo. Ke konci léta už neodmyslitelně patří Nocování v hasičárně, samozřejmě s nezbytnou Stezkou odvahy. Na podzim jsme už podruhé zavítali na Lubno, kde jsme se mohli zúčastnit velmi zábavné branné hry S kameněm do Kameňa. Minulý týden se většina našich dětí zúčastnila Tříkrálové sbírky, a náš cit pro umění a divadelní drama jste mohli vidět na začátku dnešní valné hromady.
Tak a teď už „jen“ děkovačka, kterou bych ráda tentokrát pojala poctivě. Děkuji všem našim hasičským dětem, za to, kolik radosti nám přinášejí, za to, jak skvělá parta jsou, a za to, co dokázali, a určitě ještě dokážou. Děkuji Zuzce a Michalovi za spoluvedení a za bezkonfliktní a za ty roky již vyladěnou spolupráci. Děkuji panu Pavláskovi, Kovalíkovi, Radimovi, Easymu, Liborovi, Pájovi, Adél a Katce za výraznou pomoc při trénincích, Barči za rady s disciplínami Plamenu. Děkuji rodičům za spolupráci a transport na některé soutěže. Děkuji sboru a výboru za materiální, finanční, technickou i psychickou podporu.
A samozřejmě děkuji i vám. Za pozornost a snad i přízeň.

Zpráva kontrolní a revizní rady SDH pro výroční valnou hromadu za rok 2018 (předsedkyně KRR Gabriela Ryšková)

Z pověření kontrolní a revizní rady SDH Metylovice předkládám dnešnímu jednání zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období.
Kontrolní a revizní rada ve složení Ryšková Gabriela, Jurečková Dagmar a Koval Pavel se během roku se sešla 15x na výborových schůzích, provedla 2x kontrolu plnění usnesení z Valné hromady a revizi pokladny.
Evidence členské základny je řádně vedena, sbor má k 1.1.2019 87 řádných členů, z toho 14 mladých hasičů do 18 let, a 2 čestné členy. V roce 2018 do sboru přistoupili Jan Hazucha, Veronika Nevludová, Sofie Šigutová a Nela Šmírová. Vystoupili Martin Březina, Radek Hadámek, Michal Kosňovský, Radek Kosňovský, Veronika Nevludová, Václav Pavlica, Nela Šmírová a Klára Žáčková. Do SDH Kylešovice přestoupili Alexandr Pyšík a Martina Pyšíková. V roce 2018 zemřel pan Jaroslav Herot. K 1.1.2019 do sboru vstoupila Emma Izvorská.
Členské příspěvky byly odvedeny okresnímu sdružení v lednu 2018. Za další přistoupivší členy byly příspěvky hrazeny průběžně ke dni vstupu do sboru.
V březnu bylo včas podáno řádné daňové přiznání Finančnímu úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Výbor pracuje v patnáctičlenném složení a v roce 2018 se sešel 18 x.
Bylo splněno usnesení Valné hromady a vyřízeny připomínky a náměty. Stejně tak je řádně pečováno o majetek a techniku.

Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru za rok 2018 jako řádné.

Vyznamenání na valné hromadě SDH Metylovice 12.1.2019:
Medaile za věrnost 10 let: Iveta Kovalová, Jan Bílek, Kateřina Pečinková
Stužka za věrnost 50 let: Josef Šigut ml.
Stužka za věrnost 60 let: Václav Šigut
Čestné uznání Okresního sdružení hasičů: Kristýna Ryšková, Libor Rusina, Jiří Izvorský
Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: Anna Bílková, Marie Konvičková, Anežka Šigutová, Jana Juřicová, Pavla Rusinová, Pavel Šigut, Radomír Herot, Dagmar Jurečková
Pamětní medaile ke stému výročí založení Československa: Milan Pečinka, Vladimír Bílek, Miroslav Juřica, Vavřín Michalec, Josef Šigut st., Václav Šigut, Václav Pečinka, DHZ Turzovka, Obec Metylovice

Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2019
1, Uspořádat 26. ledna Hasičský bál
2, Sestavit plán školení výjezdové jednotky na rok 2019 a provádět školení na dané téma jednou měsíčně
3, Nadále se aktivně seznamovat s novou technikou, udržovat a pečovat o hasičskou výstroj a výzbroj, aby byla připravena k zásahu
4, Zúčastnit se okrskového kola soutěže v požárním sportu
5, Zapojit se do seriálu Moravskoslezské ligy
6, Pokračovat v přípravě mládeže
7, Uspořádat 6. dubna 5. ročník soutěže TFA
8, Uspořádat 6. července 53. ročník pohárové soutěže
9, Uspořádat 17. srpna 27. ročník Soutěže netradičních družstev
10, Postavit a skácet máj
11, Uskutečnit sběr železného šrotu
12, Navštěvovat naše členy při významných životních výročích
13, Uskutečnit 27. prosince výšlap na Ondřejník

Zanechej komentář

K zanechání komentáře ke článku musíte být přihlášen. Přihlásit »