Historie

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích

25. května 1886 byl na popud tehdejšího starosty obce Františka Kuhejdy dvaadvaceti místními občany pod vedením Jana Bílka založen první spolek ve vesnici – Sbor dobrovolných hasičů. V soudním okrese Místek to byl po Paskově, Sviadnově a Brušperku čtvrtý český hasičský sbor. První cvičení se konalo již 30. května, avšak vybavení tehdy bylo velmi skromné – 1 berlovka a 5 helmic. Obecní výbor ještě v tomto roce zakoupil novou vozovou stříkačku, která byla vyrobena v Opavě firmou Smekal za 500 zlatých. Tato stříkačka je dodnes funkční a je využívána při různých oslavách a výstavách. Zároveň bylo započato s výstavbou dřevěné zbrojnice.
Sbor byl také činný nejen při likvidaci živelných pohrom, ale i při nejrůznějších důležitých slavnostech a 12. ledna 1897 je pořádán první hasičský ples. Po dobu 1. světové války činnost hasičů poněkud stagnovala a spočívala jen v samaritánských hlídkách. 20. června 1926 je pak slavnostně položen základní kámen stavby nové zbrojnice. V roce 1942 je pak z Čech pod Košířem zakoupena první motorová stříkačka a v roce 1946 hasičský automobil Tatra 30. Od počátku 50. let se náš sbor začíná věnovat také práci s dětmi a výsledky se dostavují již brzy. V roce 1955 se družstvo mladších žáků stává v Brně Mistrem republiky. V následujících letech sbor získal také novou stříkačku PS8 a automobil DV8 Tatra 805. Od počátku 60. let se jednotlivá družstva zúčastňují pohárových soutěží v blízkém i vzdálenějším okolí a až do současnosti na nich získala téměř 450 vítězství. V roce 1967 pak sbor pořádá 1. ročník naší soutěže – „Memoriál Břetislava Čupy“, která se koná první červencovou sobotu nepřetržitě až do současnosti a o devět let později je oficiálně navázána družba s hasiči ze slovenské Turzovky.
V roce 1990 je obnovena činnost ženského družstva. Stojíme také u zrodu Moravskoslezské ligy v požárním útoku (2003), které se účastní mužské, ženské a veteránské týmy celého kraje. V roce 2004 obě naše družstva mužů a žen v lize obsadila shodně druhé místo. Družstvo nad 35 let se v roce 2014 stalo mistrem Moravskoslezské ligy, o rok později přidalo bronzové medaile.
Ale nejsme aktivní jen při krizových situacích a na soutěžích. V lednu pořádáme hasičský ples, v dubnu závod TFA, v červenci tradiční pohárovou soutěž, v srpnu recesní Soutěž netradičních družstev. V roce 2011 byl pořízen hasičský prapor.

Vyznamenání udělená Sboru dobrovolných hasičů Metylovice:
1976: Čestné uznání Okresního sdružení
1979: Čestný odznak Za příkladnou práci
2012: Medaile Za zásluhy
2014: Medaile u příležitosti 150 let českého hasičstva
2016: Čestné uznání KSH

Nejvyšší vyznamenání udělená členům SDH Metylovice:
2001: František Michalec – Titul Zasloužilý hasič
2005: František Židek – Titul Zasloužilý hasič
2010: Jaroslav Herot – Titul Zasloužilý hasič
2010: Silvestr Pavlásek – Řád svatého Floriána
2014: Silvestr Pavlásek – Medaile za mezinárodní spolupráci III. stupně
2016: Miroslav Juřica – Medaile za mezinárodní spolupráci III. stupně
2016: Josef Šigut – Medaile za mezinárodní spolupráci III. stupně
2017: Silvestr Pavlásek – Titul Zasloužilý hasič
2019: Vavřín Michalec – Řád svatého Floriána
2019: Miroslav Juřica – Řád svatého Floriána
2019: Josef Šigut – Řád svatého Floriána

Zde najdete publikaci vydanou u příležitosti výročí 125 let našeho sboru.

Napsat komentář