Dotace 2023

Tradičně největším podporovatelem našeho spolku je Obec Metylovice, která nám v roce 2023 ze svého rozpočtu poskytla dotaci ve výši 97 200 Kč (podíl dotace 60 %) na úhradu startovného a dopravy na soutěže, pohárů na naši soutěž, sportovního náčiní a opravy soutěžních strojů, aktivit dětí, dovybavení rekonstruované budovy hasičské zbrojnice.

Státní zemědělský a intervenční fond v rámci projektu „Modernizace vybavení klubovny Sboru dobrovolných hasičů Metylovice“ podpořil naši činnost částkou 72 000 Kč (podíl dotace 70 %).

Projekt byl realizován s finanční podporou EU, z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020. Jeho hlavním cílem je „Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.“ Cílem projektu je modernizace a dovybavení klubovny Sboru dobrovolných hasičů Metylovice kancelářským nábytkem. Klubovna je místem pro pravidelné setkávání členů našeho spolku.

Moravskoslezský kraj v rámci Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023 podpořil náš projekt „Sportovní vybavení mladých hasičů SDH Metylovice“ částkou 69 000 Kč (podíl dotace 69,79 %), za což jsme pořídili dětskou kladinu, terč CTIF, džberovku, ocelové pásmo, nosič hadic, 4 hadice, koncovky na rozdělovač a sadu tréninkových pomůcek (překážky, míče, kužely, expandery, válce, žebřík).

Národní sportovní agentura z výzvy Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví poskytla našemu kolektivu mladých hasičů 23 400 Kč (podíl dotace 100 %), z čehož jsme financovali pořízení 2 karbonových proudnic, sportovního rozdělovače a stojanu pro hydrantový nástavec na štafetu dvojic.

Všem uvedeným institucím děkujeme za spolupráci.

Napsat komentář