Upřesnění k Netradiční soutěži

1 Srp

Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích Vás zve na XV. ročník recesní hasičské soutěže Netradičních družstev. Soutěž se koná v sobotu 4. srpna 2007 v 15:00 hodin za obecním úřadem.
Výzbroj připraví pořadatel, jednotná pro všechna družstva: PS 12, 2 savice dlouhé 2.5 m, sací koš, 2 hadice B, rozdělovač, 4 hadice C, 2 proudnice C.
Družstva jsou maximálně sedmičlenná. Požární útok se provádí dle pravidel požárního sportu s výjimkou – 2B, bez přileb a opasků, jednotlivý soutěžící smí startovat nejvýše dvakrát. Družstva si připraví nářadí na základně samostatně. Pořadí na startu se losuje. Startovné je 35 Kč za každé družstvo.
Družstva jsou tvořena soutěžícími:
– se stejným příjmením (Šigut, Myslikovjan, atd.)
– zaměstnanci stejné firmy, pohostinství, ulice, spolku
– starší páni nad 45 let
– členové mužských družstev, která se zúčastňují pohárových soutěží si před startem vylosují činnost při požárním útoku
Kontakt: 595 170 825, 731 769 739 – Michal Bílek