Výroční valná hromada

4 Led

Zpráva o činnosti SDH Metylovice za rok 2008

Stejně jako jsme na výroční valné hromadě před rokem hodnotili činnost a práci sboru, tak i dnes se budeme zabývat a hodnotit rok 2008. Bude třeba s rozvahou a rozmyslem přistupovat k rozpočtu, aby požadavky a možnosti byly na rok 2009 co nejvíce v rovnováze. Finanční nedostatky postihují všechny oblasti naší společnosti a tak i my bychom měli být ekonomicky rozvlněné hladině obezřetní. Vstoupili jsme do roku, který bude pro hasiče rokem olympijským (olympiáda bude počátkem července v Ostravě), ale ve druhém pololetí začne téměř roční příprava na řádný hasičský sjezd.
V rámci oslav 90. výročí vzniku republiky bylo 28. října v Praze vidět i slavnostní přehlídku složek Integrovaného záchranného systému, včetně techniky a praporů. SH ČMS jako největší organizace sdružující hasiče se na podobné akci zúčastnilo vůbec poprvé.
Ale vraťme se k naší místní organizaci. Na loňském shromáždění delegátů v Dolní Lomné padl návrh na zvýšení odvodu z příspěvku pro okres na 100 Kč (dosud se odvádělo 50 Kč). Diskuze k tomu byla dosti vypjatá a výsledkem bylo usnesení, že bude proveden nový rozklad rozpočtu a organizace seznámeny s návrhem rozpočtu. 30. října 2008 bylo svoláno shromáždění delegátů do Kozlovic, kde nakonec navýšení odvodu na 100 Kč bylo zdůvodněno zvýšením cen všech služeb (telefon, pošta, benzin), dary od sponzorů stagnují, nebo že nejsou vůbec. Proto aby mohly fungovat činnost mládeže, aktiv zasloužilých hasičů a podobně, je navýšení nezbytné. Proběhlo hlasování a 58,9% účastníků navýšení schváleno.
Na poslední výroční valné hromadě jsme si schválili zvýšení příspěvku na 100 Kč, ale to by nám žádné peníze doma nezůstaly. I my potřebujeme na mládež, jubilanty a pod. Proto bylo uvedeno na pozvánce, že členský příspěvek činí 150 Kč. Je na dnešní valné hromadě, aby situaci projednala a přijala patřičné usnesení. Výbor navrhuje pro každého člena příspěvek 150 Kč, a to i pro studenty a mladé hasiče (zatím to hradil sbor).

Že rok 2008 nebude jednoduchý jakoby předznamenal začátek plesu, to je první velké akce naší organizace. Ještě ples ani nezačal a už se přihlásil nečekaný host – zástupce OSA (Ochranný svaz autorů) a požádal o předložení podkladů pro odvod poplatků. Jeho vizita skončila smírným výsledkem, ale náladu nám určitě nevylepšil. Potom už ples proběhl tak, jak se patří a jak jsme zvyklí.
Podíváme-li se trochu zpět, tak zodpovědně můžu prohlásit, že příprava plesu je čím dál komplikovanější. Sál pro přípravu býval již k dispozici v pátek v podvečer, v současnosti od 21 hodin. S dopravou nastaly rovněž problémy. Vozilo se domácími traktory s vlečkami. Po zákrocích Policie si již nedovolí takto na veřejnou komunikaci vyjet. Přesto však nesmíme s organizací plesu polevit, protože by bylo škoda promrhat vysoký kredit hasičského plesu v Metylovicích.
10. února jsme se zúčastnili výroční valné hromady našich přátel v Turzovce. Měli jsme co hodnotit – byl to družební večírek a další akce. Delegace 7 členů z Metylovic se zúčastnila oslav svátku sv. Floriána, dále zájezd autobusem na pohárovou soutěž, osobní setkání řady členů a členek.
Zimní období se pomalu mění v jaro, je třeba připravit soutěžní stroj. Strojníci a spřízněné duše provedli repasi stroje, který pak až do poloviny sezóny prováděl velmi dobrý výkon. Soutěžní družstvo mužů figurovalo dokonce na čelných místech v Moravskoslezské lize. Pak jako když utne, přestalo se dařit a v poslední čtvrtině soutěží ligy selhal stroj. Velká porucha, takže závěr sezóny bez družstva Metylovic. Výsledkem je 11. místo v závěrečné tabulce. Bylo rozhodnuto o kompletní opravě stroje pro sezónu 2009.
Na jaře proběhlo školení výjezdové jednotky doplněné i o nečleny, ale lidí, kteří jsou dostupní po celý den. Dnes už je samozřejmostí lékařská prohlídka, školení řidičů, údržba dýchacích přístrojů a pod.
Tradiční stavění máje proběhlo v zahradě u školy. když se máj postaví, tak je samozřejmostí, že se musí i skácet. Tyto akce jsou organizovány hlavně pro členy sboru. Slet čarodějnic, už 8. ročník, s přistáním u Veličky, jako tradiční doprovod začátku máje.
V květnu se také začíná jednat o výměně vrat do hasičské zbrojnice. Nakonec se výměna neobešla bez komplikací. Největší problém nastal v nové garáži – musel se upravit překlad nad vraty. To kvůli průjezdnosti – co kdyby jednou byla nová cisterna. Sice zní to jako bajka, ale jeden nikdy neví. Členové odpracovali 300 hodin na různých pracích souvisejících s přípravou výměny vrat (jednalo se hlavně o sekání betonu). Práce na výměně byly dokončeny v srpnu. Poděkovat musíme Obecnímu úřadu, který celou tuto investici zabezpečil a uhradil. Nad vraty do nové garáže ještě členové sboru vyrobili a instalovali stříšku, ať neprší a nesněží na svinutá vrata a do pohonu. Je to bonus sboru do originálu vrat. Členové odpracovali zhruba 115 hodin zdarma!

V květnu začaly soutěže pro všechny kategorie. Pro mladé hasiče jarní Plamen a CTIF mládeže. Družstvo žen startovalo v MSL mimo oficiální pořadí, muži předváděli dobré výkony. V družstvu žen nastupuje nová rodinná generace – to znamená, že matku střídá dcera, a mají výsledky.
V červenci proběhla soutěž o putovní pohár a zároveň jedna ze soutěží Moravskoslezské ligy. Poměrně složitě jsme ligu obhájili, ale vlastní soutěž se povedla. Účast 55 družstev z blízkého i vzdálenějšího okolí. Opět na fotbalovém hřišti, které se stává pro hasiče domácím prostředím, protože za školou nelze a i do budoucna je možnost použití nejistá. Byly ze strany Sportovního klubu různé sliby, ale současná realita je pro mne tajemstvím. Soutěž měla velmi dobrou úroveň, o stravování a pitný režim se staraly hlavně ženy. Vítězem v kategorii mužů se staly Bartovice B, v ženách zvítězil Jistebník. Že byli všichni odměněni je i dílem sponzorů, kteří byli ochotni sboru poskytnout věcné i finanční prostředky. Za dary sponzorům i práci členům a nečlenům patří veliký dík!
Pro soutěže a podobné akce je nutné určité zázemí. Proto jsme nechali vyrobit 3 ks prodejních stánků. Výroba probíhala všegeneračně, to je – rozhodnutí o výrobě a zajištění materiálu – to byla střední generace, vlastní výrobu realizovali senioři, finále – to je nátěr – provedli mladí hasiči. Plachty jsme nechali ušít v Bašce. Na soutěž se stánky postavily, zásobily zbožím, obsadily příjemnou a usměvavou obsluhou.

S mládeží pracují Denisa a Zuzka Bílkovy, pomáhají jim starší členky družstva. Že mladí hasiči a hlavně jejich vedoucí jsou aktivní svědčí i to, že v dubnu se v naší zbrojnici v Metylovicích konaly zkoušky na odborky. Zúčastnily se jich sbory z Janovic, Nové vsi, Frýdlantu n.O. a naše místní děti.
Na podzimním Plamenu měl náš sbor zastoupení i v kategorii dorostenky. S mládeží je někdy práce hrozná, ale i hezká, pro organizaci a na její činnost má dobrý vliv (počet členů, plynulý přechod do soutěžního družstva, dobré vztahy mezi lidmi).
Před závěrem školního roku jsme byli spolupořadateli branného závodu dětí místní školy. Zajistili jsme jednu kontrolu v terénu (cisterna, děti stříkaly ze džberovek). Byl to z naší strany i nábor nových dětí do mládežnického družstva, úspěch se nedostavil.

Nyní zhodnotíme to nejpodstatnější z naší činnosti – výjezdy k mimořádným událostem:
15. února v 15:07 vyhlášen poplach, 15:09 výjezd, 9 lidí na pomoc při vytahování koně, který se probořil do žumpy. Akce ukončena 15:43.
25. srpna v 17:50 poplach, výjezd 18:05, 6 lidí jede do chatoviště v Metylovicích. Zjistili, že se jedná o nenahlášené pálení klestí. Akce ukončena 18:49.
V únoru bylo hlášeno zahoření v místním kravínu, 3 členové po usilovném poklusu zahoření na místě zlikvidovali.
Pětkrát se provádělo čištění komunikace, dvakrát čištění kanálů, plnění jímky, zalévání hřiště a různé drobnosti.

Členové našeho sboru pracovali po okresu, s časomírou byli na 9 soutěžích mimo naší obec.
Jako rozhodčí byl Pavel Šigut delegován na krajskou soutěž dorostu.

V srpnu byla uspořádána soutěž netradičních družstev. opět na pozemku pana Ivana Kahánka za obecním úřadem. Zúčastnili se místní i přespolní – Technické služby F-M, Mošnov, družstva ze zařízení Náš svět. Počasí přálo a akce se vydařila.

Státní správa rozhodla, že hasiči dostanou od státu pomoc formou doplnění výstroje. Náš velitel Vladimír Bílek byl pozván do Ostravy na krajskou stanici HZS, kde osobně ministr vnitra Ivan Langer, hejtman Evžen Tošenovský a další funkcionáři předali pro náš sbor 5 ks zásahových obleků a 5 párů speciálních bot. Toto je jedna z mála dobrých zpráv v roce 2008.

Jelikož se využívají prostory nad novou garáží byly na přístupovém chodníku opraveny schody a další drobné úpravy v garáži (věšáky). Čeká nás ještě úprava nájezdů do staré garáže po výměně vrat.
Tradiční akce – sběr železného šrotu však v roce 2008 dopadla poněkud rozpačitě. Nasbíralo se poměrně málo, navíc je cena teď úplně při dně (cena už není v korunách, ale haléřích). Takže sběr je uložen jakoby v depozitu a čeká se na lepší cenu.

Soutěžní družstva zakončila sezónu na Bařině v Palkovicích. Společně zhodnotili, pobavili se, dobře pojedli co jim připravila spolková kuchařka. Účastníkům chutnalo, kuchařka také spokojená, protože nebylo zbytků.
Náš sbor má internetu své stránky déle než jeden rok. Jsou stále aktualizovány a hojně navštěvovány. Byl zaznamenán již 50000. návštěvník.

V předvánoční době byl osvětlen strom u zbrojnice, středu obce dodal vánoční atmosféru. Samozřejmě pamatujeme na mladé hasiče, dostali Mikuláše. Trvá spolupráce se sociálním zařízením Náš svět. V létě byli na netradiční soutěži u nás, před vánocemi se malá delegace zúčastnila besídky a společenské akce v Pržně.
Předposlední společnou akcí byl 27. prosince výstup na Solárku. Zúčastlilo se jej 30 lidí a věkový rozptyl byl 60 let, ale došli všichni, počasí bylo příjemné a místy byla cesta vlivem mrazu a sněhu téměř pohádková.
V průběhu roku výbor pamatoval i na jubilanty z řad členů a při kulatých výročích organizoval návštěvy.
Netradičně máme schůzi zde v tělocvičně. V podstatě není v obci takový sál se zabezpečením, abychom jej mohli ke schůzi využít. Statik zakázal používat Obecník v patře kvůli stropu, takže výbor rozhodl, že se sejdeme zde v tělocvičně. Občerstvení uděláme ve vlastní režii. Má to jednu výhodu – můžeme ověřit jak vypadá kinosál po havárii a před nastávajícím plesem. Poschůzujeme, občerstvíme se, musíme pak po sobě uklidit (stoly židle), zaplatíme nájem a hotovo!

Vzhledem k tomu, že začíná rok 2009, chci všem poděkovat za to, co pro spolek udělali, všem přeji do následujícího roku zdraví štěstí, spokojenost.

V Metylovicích 3. ledna 2009, Miroslav Juřica, starosta SDH Metylovice.

Zpráva o činnosti soutěžních družstev SDH Metylovice v roce 2008

Dovolte, abych se ohlédl za rokem 2008 z pozice soutěžních družstev SDH Metylovice a začnu od našich nejmladších.

Pod vedením Denisy Bílkové, Zuzany Bílkové, Markéty Zajícové a Barbory Šigutové se každý týden scházejí ke svým pravidelným tréninkům družstva mladších a starších žáků, čítající zhruba 20 mladých hasičů.
Vedle pohárových soutěží starší žáci absolvovali celoroční klání mládežnických hasičských družstev Plamen, ve kterém se po osmi disciplínách umístili na solidním 9. místě z šestadvaceti účastníků. V požárním útoku má však naše převážně dívčí družstvo v konkurenci chlapeckých týmů určitý fyzický hendikep, takže spíš než předními místy se může chlubit předvedenými výkony, např. novým rekordem ze soutěže na Ostravici, který má hodnotu 15,267 s. Přesto nemohu opomenout vítězství na soutěži ve Fryčovicích v závodu požární všestrannosti (dříve označovaném jako branný závod) a třetí místo v této disciplíně z Vratimova.
Družstvo mladších žáků má podstatně užší kádr, proto také nestartuje v celoročním Plamenu. Absolvovali však jedenáct pohárových soutěží, ze kterých za zmínku stojí především 2. místo v Paskově v novém rekordu 17,13 s a 4. místo na Nové Vsi. Stejně jako starším se jim povedl závod požární všestrannosti ve Fryčovicích, ze kterého si odvezli 2. místo.

Nyní přejdu k seniorským kategoriím. Kádr mužských družstev má v současnosti 15 členů, což umožnilo vedle A-týmu na většině soutěží start i našemu béčku.
Áčko se zúčastnilo 30 soutěží, ze kterých si odneslo 4 vítězství (ze soutěží v Korni, Košatce, Staré Vsi a noční soutěže v Palkovicích), 6 druhých míst a dvě třetí místa. Nejlepším časem uplynulé sezóny bylo 14,194 s ze Staré Vsi. Vedle běžných pohárových soutěží jsme absolvovali také 16 kol Moravskoslezské ligy, do které je začleněna také naše soutěž. Pětinásobný vítěz Prchalov se do ligy letos nepřihlásil, takže nastal tuhý boj o uvolněný trůn. Průběh uplynulého ligového ročníku byl však pro nás poněkud rozporuplný. Náš tým, v lize s bezpochyby nejvyšším věkovým průměrem, si úvodu vedl nad míru dobře. V rozmezí 2. – 5. kola jsme v konkurenci 28 družstev celou ligu vedli, až do desátého kola jsme drželi stříbrnou příčku, pak ale nastal těžký propad, který se zastavil až na konečné 11. pozici. Závěr sezóny poznamenala také porucha našeho závodního stroje, takže několik posledních soutěží jsme museli absolvovat se stroji půjčenými od Mošnova, Bartovic, Proskovic a Lubna.
Naše béčko se zúčastnilo 25 soutěží a jeho nejlepšími výsledky bylo druhé místo v Malenovicích a čtvrtá místa z Lesních Albrechtic a noční soutěže v Palkovicích. Ale ještě cennější jsou zřejmě 10. místo z Vrbice a jedenáctá místa z Prchalova a Oprechtic, kterých bylo dosaženo v absolutní konkurenci předních družstev na kolech Moravskoslezské ligy. Patnáctivteřinová hranice letos překonána nebyla i když často jen o nepatrný kousek, takže nejlepším časem sezóny je 15,06 s z Lesních Albrechtic.

Naše ženy se v uplynulém roce zúčastnily 29 soutěží, ze kterých si odvezly 5 vítězství (Dolní Lištná, Malenovice, Turzovka a noční soutěže v Kozlovicích a Palkovicích), 7 druhých míst a dvě místa třetí. Nejlepším časem sezóny je 17,790 s z Vrbice. Naše ženské družstvo se Moravskoslezské ligy 2008 nepřihlásilo, přesto absolvovalo všech 16 ligových kol z nichž nejlepším výsledkem byla druhá místa z Vrbice a naší domácí soutěže.
A právě na naší soutěži se objevilo i metylovské ženské B-družstvo a přestože se jim doma příliš nedařilo, vše si vynahradily o pár hodin později na noční soutěži v Palkovicích, kde získaly 2. místo za našim vítězným áčkem.

Sedmým a posledním týmem o kterém se zde zmíním je naše družstvo nad 35 let, které vzniklo z kostry našeho mužského áčka. „Veteránská“ sezóna nám začala v červnu v Oprechticích, kde jsme po tuhém boji s domácím družstvem obsadili pěkné druhé místo, pak už následovaly triumfy na domácí soutěži a na Nové Vsi. Nejlepším výkonem sezóny byl čas právě z Nové Vsi 16,951 s.

Také bych se chtěl zmínit o vrcholu metylovské soutěžní sezóny, kterým bez pochyby byl 42. ročník naší pohárové soutěže. Nepříznivé počasí poněkud ovlivnilo předvedené výkony, z vítězství se však zaslouženě radovali muži Bartovic B, ženy Jistebníku a domácí družstvo nad 35 let. Metylovské mužské áčko vybojovalo 5. příčku, béčko zaznamenalo neplatný pokus, ženské áčko obsadilo pěknou 2. pozici a béčko bylo deváté.
55 družstev je ve srovnání s jinými soutěžemi spíše nadprůměr, trochu však mrzí neúčast okolních družstev na jejichž soutěže pravidelně jezdíme.

Dál už vás nebudu zatěžovat, všechny podrobné výsledky, statistiky, rozhovory, reportáže ze soutěží, fotoprezentace najdete zde v naší ročence (ke stažení – titulní strana, statistiky, fotoprezentace, reportáže, rozhovory), případně také na našich internetových stránkách. Jen pro informaci – v roce 2008 jsme na nich zaznamenali přes 40 tisíc návštěv, v průběhu letní sezóny je shlédlo i přes 300 lidí za den.

Děkuji za pozornost.

V Metylovicích 3. ledna 2009, Michal Bílek.

Plán práce SDH Metylovice na rok 2009

1. Udržovat požární výzbroj a výstroj, aby byla stále připravena k zásahu.
2. Zabezpečit školení výjezdové jednotky.
3. Zúčastnit se I. kola soutěže v požárním sportu.
4. Zúčastnit se alespoň s jedním družstvem seriálu Moravskoslezské ligy.
5. Pokračovat v přípravě mladých hasičů a zúčastnit se soutěže Plamen a CTIF.
6. Uspořádat 43. ročník soutěže o putovní pohár.
7. Uspořádat soutěž Netradičních družstev.
8. 31. ledna 2009 uspořádat ples.
9. Postavit máj.
10. Uspořádat zájezd.
11. Podle situace sbírat železný šrot.
12. Zúčastnit se družebního setkání v Turzovce.

Na výroční valné hromadě SDH Metylovice dne 3. ledna 2009 byl novým starostou sboru zvolen dosavadní místostarosta pan Milan Pečinka.