Dokumenty z Výroční valné hromady

11 Led

Zpráva o činnosti SDH Metylovice za rok 2009
Činnost mladých hasičů SDH Metylovice v roce 2009
Zpráva o soutěžní sezóně 2009 seniorských družstev SDH Metylovice
Plán práce SDH Metylovice na rok 2010

Zpráva o činnosti SDH Metylovice za rok 2009 (Milan Pečinka, starosta SDH Metylovice)

Letošní valné hromady jsou o to významnější, že patří k prvním akcím mezi III. a IV. sjezdem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Přinášejí hodnocení nejen tohoto roku, ale i hodnocení naší práce po dobu 5 let od voleb, ať již samotných starostů, nebo členů výborů. Samotný IV. sjezd Hasičů Čech, Moravy a Slezska se bude konat 3.-4. července 2010 v Ostravě.
Ostrava se stala hostitelem červencových mezinárodních sportovních soutěží, a to 14. ročníku hasičské soutěže CTIF a 17. ročníku Mezinárodní soutěže CTIF mladých hasičů. Jednalo se o soutěž výjimečnou, považovanou za hasičskou olympiádu.

A nyní k naší činnosti. Práce výboru a činnost spolku se řídila schváleným plánem práce a usnesením z Výroční valné hromady z 3. ledna 2009. Valná hromada zvolila nového starostu sboru. Jak obstojí, toť otázka. Čas ukáže.
První velkou akcí je připravit a uspořádat tradiční Hasičský bál v prostorech Sokolovny. Proč zdůrazňuji prostory? Protože prostory kinosálu procházejí rozsáhlou rekonstrukcí po zřícení stropu dřevěné konstrukce. A nebylo jasné, zda se oprava nového stropu stihne do 31. ledna, což je termín Hasičského bálu. Mám v paměti slova starosty Tělocvičné jednoty p. Hajduška, který se zúčastnil naší výroční valné hromady, kde nás ujišťoval, že kinosál a jeho prostory budou v daném termínu připraveny, ale také nás žádal o pomoc při závěrečných pracích při úklidu. Tak se také stalo a 23.1. a 30.1. jsme nastoupili v plné síle. Nejdřív muži, ženy, děti – celkem 25 hasičů. Jednalo se o úklid jeviště, jevištní opony, zákoutí, čištění podlahy, stolů, židlí a dalších věcí znečištěných prachem. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na těchto závěrečných pracích v kinosále, při kterých bylo odpracováno 100 hodin.
Nastal konečně den D, což je pro hasiče náš Hasičský bál. Byl tradičně dobře organizačně připraven, hojně navštíven místními i přespolními občany, když nepočítám jen hasiče z družební organizace z Turzovky. O všechny tyto hosty se staral náš neúnavný personál. Je na místě zde poděkovat každému, kdo pomohl. Jak říkám – spokojeni byli naši hosté, pořadatelé i kasička.
U příležitosti oslav 710 let obce je svolána schůzka na obecní úřad s jednotlivými složkami. Jejím programem je organizace oslav zastřešenou kulturní komisí OÚ. Sešli jsme se ještě třikrát.
8. února se naše mini delegace zúčastnila Výroční valné hromady družební organizace hasičů v Turzovce. Padla zde první zmínka o společném družebním večírku. Budeme dál jednat.
13. února probíhá v Hodoňovicích Výroční valná hromada našeho okrsku č. 11. Hovoří se o již 30letém působení našeho okrsku, Beskydské a Moravskoslezské lize. Bylo poděkováno za práci s mládeží pro okrsek Denise Bílkové, což je naše členka výboru a vede mládež v Metylovicích. 13. února 2009 se náš velitel sboru dožívá významného životního jubilea. Již v únoru je rozhodnuto, že se uskuteční zájezd. Otázka zní kam? Je utvořen organizační výbor tvořen osvědčenou dvojicí manželů Juřicových.
8. a 23. března se starosta sboru zúčastňuje Výročních valných hromad tělocvičné jednoty Sokola Metylovice a Sportovního klubu Metylovice. 28. března v Bašce probíhá shromáždění představitelů sborů okresu Frýdek-Místek, za účasti starostů a zasloužilých hasičů. Této akce se zúčastnil starosta sboru a za zasloužilé hasiče p. František Židek. Smutnou událostí v životě sboru byla smrt bratra Vladimíra Uhra. Na konci měsíce března probíhá školení členů výjezdové jednotky, školení nositelů dýchací techniky a proškolení řidičů zásahových vozidel. Po tomto školení se provedl cvičný test soutěžního stroje, protože jak všichni víte v závěru předcházející sezóny soutěžní stroj selhal. Zde je nutno poděkovat všem strojníků a spřízněným duším za práci a čas, který věnovali ke zprovoznění a ladění stroje na novou sezónu.
Měsíc duben je pro hasiče výzvou zintenzívnit cvičení jednotlivých družstev mužů, žen a mládeže. Družstva mužů a žen se přihlásila do Moravskoslezské ligy. Pořádáme odborky v hasičské zbrojnici za účasti mladých hasičů z Frýdlantu, Nové Vsi, Pstružího, Pržna a domácích Metylovic na odbornost strojníka, kronikáře, preventisty a cvičitele. Chci poděkovat našim vedoucím Denisce a Zuzce Bílkovým a ostatním starším holkám za perfektně připravenou organizačně zvládnutou akci.
S hodnocením výsledků mládeže za uplynulý rok vás seznámí Denisa Bílková a s hodnocením sezóny 2009 mužů a žen vás seznámí Michal Bílek.
V roce 2009 výjezdová jednotka nezasahovala u žádné mimořádné události, ať už v naší obci nebo kdekoli jinde. Její činnost tak spočívala především ve spolupráci s místním obecním úřadem:
7. února – Metylovice, u Myslivecké chaty – technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění kanálu) – vyjeli 2 členové, 3 hodiny
v průběhu května – Metylovice, Sad – 4x technická pomoc Obecnímu úřadu (zalévání stromků) – vyjel 1 člen
16. května – Metylovice, Paseky – technická pomoc Obecnímu úřadu (asistence při pálení klestí) – vyjeli 4 členové, 32 hodin, spotřeba 21 m3 vody
18. května – 19:56 hod. – Metylovice – odklízení nebezpečných naplavenin z hlavní cesty po přívalovém dešti – vyjelo 11 členů, 15 hodin
22. května – Metylovice – technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění kanálu) – vyjel 1 člen, 2 hodiny
1. června – Metylovice, Paseky – technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění kanálu) – vyjeli 3 členové, 5 hodin
10. července – Metylovice, Dolní konec – technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění kanálu) – vyjeli 2 členové, 4 hodiny
11. prosince – Metylovice, u kostela – technická pomoc Obecnímu úřadu (čištění komunikace) – vyjeli 3 členové, 3 hodiny

V předvečer prvního května stavíme v zahradě u školy máj – má svou tradici, která spočívá již v samotném hlídání a na konci měsíce května skácení. Delegace šesti členů našeho sboru se zúčastnila v Turzovce oslav svátku sv. Floriána, patrona hasičů. První soutěžní klání proběhlo 8. května na Pržně. Byla to okrsková soutěž, do které Metylovice vyslaly družstvo mužů a družstvo žen. Samotné umístění však nebylo nic moc. Výsledky lze omluvit, protože již druhý den, a to 9. a 10. května vyrážíme na zájezd směrem jižní Morava. První zastávkou je Moravský kras – prohlídka Macochy s projížďkou na loďkách po říčce Punkvě. Nedaleko Macochy leží malebná vesnice Křtiny, tam také obědváme. Odpoledne je zastávka ve vojenském podzemním muzeu na Výpustku. Cílovou stanicí se pak stávají Svatobořice-Mistřín, kde nás čeká ubytování, vinný sklep a vlídné přijetí majitele domu. Druhý den jsme navštívili letecké muzeum v Kunovicích. Cestou domů jsme se ještě zastavili ve Vizovicích na místním zámku. Vše proběhlo hladce. Výborná organizace, velmi povedený zájezd. Na konci měsíce května se naše delegace zúčastňuje oslav 100 let založení sboru v Kozlovicích.
Rozjíždí se soutěžní sezóna. V červnu probíhají Obecní slavnosti 710 let obce Metylovice. Nedílnou součástí oslav jsou hasiči, kteří se podílejí na samotné přípravě těchto oslav. Stranou nejsou ani mladí hasiči, kteří jsou zahrnutí do programu oslav – jedná se o ukázku požárního útoku dle pravidel CTIF. Prodej ve stáncích zajišťují starší členové a členky. Proč starší? Protože družstva mužů a žen se zúčastňují soutěží dle kalendáře Moravskoslezské ligy. Jedná se o body, které se započítávají do konečného umístění. Je zde nutno poděkovat všem, kteří přišli a přiložili ruku k dílu.
První sobota červencová je ve znamení konání tradiční pohárové soutěže v Metylovicích, jedná se již o 43. ročník. Zároveň je to jedna ze soutěží Moravskoslezské ligy. Soutěž probíhá na místním fotbalovém hřišti. Samotná příprava, organizace a průběh soutěže je vždy náročný, ale my hasiči jsme na to zvyklí a když přeje počasí, jak tomu bylo vloni, tak je to paráda. Odměnou nám byla účast 54 družstev. Mužskou kategorii vyhrálo družstvo z Vrbice, ženskou kategorii Jistebník. Trochu nás mrzela neúčast soutěžního družstva z družební organizace v Turzovce, i když přijela početná skupina fanoušků v čele se starostkou paní Vyšinskou. Průběh soutěže byl velmi dobrý, bohužel došlo ke zranění hasiče z Bukovce při požárním útoku. Zde se ukázala připravenost a profesionální přístup naší zdravotnické služby, kterou zajišťujeme během této soutěže. Prostě nic nepodceňujeme. Nastává čas, kdy bilancujeme a odměňujeme jednotlivá družstva. Chci poděkovat Obecnímu úřadu a sponzorům, kteří na tuto soutěž přispěli, protože jejich příspěvky a dary nám umožnily, abychom odměnili soutěžní družstva. Poděkování patří fotbalistům, že jsme mohli využít celý tento areál. A zvlášť chci poděkovat týmu kuchařek, který se staral nejen o hasiče, ale i ostatní hosty, kteří využili náš servis.
Začátkem srpna se koná mezinárodní hasičská soutěž v Turzovce. Tradičně tam jezdíme autobusem. Vezeme s sebou potřebný soutěžní materiál, ale také i potřebnou diváckou přízeň nejen hasičů, ale i místních občanů sympatizujících s hasiči. Během soutěže došlo k vzájemné dohodě uspořádat společensko-kulturní družební večírek mezi hasiči z Turzovky a Metylovic. Shoda byla i na místě konání večírku, stává se jím kulturní dům v Turzovce. Připravuje se také již 17. ročník soutěže Netradičních družstev. My máme tuto soutěž pojatou jako recesní. Soutěž proběhla 15. srpna v Metylovicích na louce za obecním úřadem. Účast byla oproti minulým ročníkům o něco nižší, ale ani to neubralo na atmosféře a náladě. Přehlídka výkonů jednotlivých družstev, recesní kostýmy a úroveň předčily očekávání. Každá soutěž má svého vítěze, ale si myslím, že vítězi jsou všichni ti, kteří se této soutěže zúčastnili. Děkujeme všem, kteří nasáli atmosféru soutěže, přišli se podívat a s chutí zasmát. Na závěr děkujeme manželům Kahánkovým za možnost uspořádání této netradiční soutěže na jimi propůjčené louce.
V září soutěžní sezóna vrcholí, ale před námi je sběr železného šrotu. Cena šrotu je nižší, proto i finanční efekt byl nižší. Sběru se zúčastnilo 14 členů. Příjemné podzimní počasí a chuť členů ještě něco udělat pro zkrášlení přední strany nové garáže způsobilo, že bylo rozhodnuto provést opravu fasády disperzním nátěrem a tím se vzhled částečně přiblížil původní šedé barvě. Dík patří všem, kteří se do této akce zapojili.
3. října, po dvou letech, v Turzovce probíhá družební večírek. Celou tuto akci zajišťoval turzovský sbor i za vydatné pomoci našich členů a členek výboru. Finančně jsme se dělili půl na půl. Je zde nutno vyslovit poděkování a poklonu za umožnění tohoto společenského večírku.
Činnost hasičů není orientována jen na hašení a soutěže, ale během roku se účastníme či organizujeme i jiné akce, např. stráž u Božího hrobu o Velikonocích, posvěcení praporu v Palkovicích, prohlídce útvaru, shlédnutí hasičské olympiády, která proběhla v Ostravě, účast našich členů při zahájení a ukončení školního roku v místní škole. Nadále pokračuje spolupráce se příspěvkovou organizací Náš svět – v létě se zúčastnili netradiční soutěže. V průběhu roku navštěvujeme naše členy, kteří se dožívají významných výroční, ale také bohužel účasti na pohřbech členů p. Uhra, p. Plozska a p. Sochy ze Lhotky.
Soutěžní, ale i nesoutěžní, kolektiv se upevňuje různými společenskými akcemi, např. slaví se narozeniny, smaží se vaječina, narodí se dítě, griluje se atd. Jsou různé důvody se sejít.
V dubnu uplynou tři roky od založení našich hasičských webových stránek, které dosud navštívilo více než 100tisíc návštěvníků. Vysoká návštěvnost je daná hlavně aktuálností a pestrostí těchto stránek. Po každé soutěži se zveřejňují články s výsledky, fotky a videa. Kromě toho zde můžeme najít i doplňkové a zábavné rubriky jako např. rozhovory se členy sboru, vaříme s SDH Metylovice, různé ankety, tipovačky atd. Tímto se patří poděkovat „otcům“ internetových stránek Michalu Bílkovi a Honzovi Izvorskému a taky Kristě Ryškové, která je hlavní kameramankou na soutěžích, všem fotografům, přispěvatelům a čtenářům těchto stránek.
Poděkování patří všem, kteří po celý rok pečovali o požární techniku, věnovali mnoho a mnoho hodin údržbě stroje a veškerého pomocného materiálu. Řádně připravili vozy na technickou prohlídku, účastnili se soutěží v roli rozhodčích, pomáhali s časomírou.
Blíží se konec roku, na Mikuláše se rozsvěcuje stromek u zbrojnice. Poslední společnou akcí SDH byl povánoční výšlap na Solárku. Počasí bylo příznivé a účast velká. Kdo šel, tomu to prospělo.
Tolik zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích za rok 2009. Ještě jednou děkuji členům výboru, všem mužům, ženám i mladým hasičům, kteří přiložili ruku k dílu a že se spolku věnují. Že pro něj i pro veřejnost pořádají akce, účastní se soutěží a tím vším reprezentují nejen sebe, ale i obec. Obecnímu úřadu děkuji za přízeň a spolupráci. Vám všem přeji hodně štěstí a zdraví v novém roce 2010.

Činnost mladých hasičů SDH Metylovice v roce 2009 (Denisa Bílková, vedoucí mládeže SDH Metylovice)

Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámila se sportovními výsledky i mimosoutěžní činností našich mladých hasičů.
Nejprve k soutěžím. Většinu klání objíždíme se dvěma družstvy – mladšími a staršími žáky. Každý rok se účastníme celoroční okresní hry Plamen, která se skládá z podzimního závodu požárnické všestrannosti, březnové uzlové a hadicové štafety a jarních disciplín (CTIF, požární útok, štafety). Celkově v Plamenu starší žáci skončili 5. a mladší 9. (i přes neúčast na některých kolech). Tradičně nejlépe nám ze všech „plamenných“ disciplín jde podzimní ZPV. To se ukázalo jak na obdobné soutěži ve Fryčovicích, tak i na startu ročníku 2009/2010. Ve Fryčovicích jsme měli po dvou družstvech v každé kategorii, starší skončili 2. a 4., mladší dokonce 1. a 4. Na podzimním kole v Horních Tošanovicích mladší urvali 3.místo a starší 4.místo, takže začátek se povedl, uvidíme jak to půjde na jaře.
Kromě Plamenu se od jara do podzimu snažíme objíždět co nejvíce pohárových soutěží v naší oblíbené disciplíně, a to požárním útoku. Asi největším úspěchem letošní sezóny u mladších žáků je 3. místo na Ostravici, které získali časem 18,133 s. U starších žáků se s výsledným časem 17,147 s podařilo dobýt 3. místo na Lubně. Ale týmový rekord sezóny starších byl pokořen ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde se jim podařilo shodit terče za 15,868 s a získat 4. místo v tabulce.
Zpestřením soutěžní sezony bývá srpnová Soutěž netradičních družstev, na které nejde o výsledky, ale hlavně o srandu, takže se snažíme vždy vymyslet zajímavý a pokud možno vtipný převlek, ve kterém děti předvedou svůj útok. Loni byli mladší žáci v maskách zvířat a starší napodobovali Celebrity ze záhrobí.
A třešničkou na dortu je pak zářijová podzimní noční soutěž v Oprechticích, která je atraktivní z důvodu tmy a možnosti vyzkoušet si něco nového. (starší 6., mladší 4.)
Trénováním na všechny zmíněné soutěže trávíme drtivou většinu schůzek během jarních a podzimních měsíců. Když šílenství kolem závodů opadne, zbývá čas na zábavu v podobě různých her a vědomostních soutěží, vycházek nebo nácviku kulturního programu na výroční valnou hromadu.
Během loňského roku jsme také podnikli dvě větší společné akce. Jednou byla návštěva sportovního centra v Ostravě, kde jsme si mohli zahrát squash, badminton, stolní tenis nebo si vyzkoušet lezení po umělé horolezecké stěně. Druhou a obzvlášť vydařenou byla letní Noc v hasičárně, při které nechyběla ani stezka odvahy.
Samostatnou kapitolou celoroční činnosti je pak získávání odznaků odbornosti. To zmínil už pan starosta ve své zprávě, já bych jen doplnila, že se jedná o nedílnou součást práce s dětmi a měla by ji plnit všechna družstva, která se účastní hry Plamen. Děti se při přípravě dozví spoustu věcí ohledně základů boje s požárem, technické informace týkající se hasičské výzbroje, něco z historie hasičů v ČR i v Metylovicích atd.
Na závěr bych chtěla poděkovat panu Silvestru Pavláskovi za to, že s námi ochotně tráví všechny letní tréninky a soutěže jako strojník a řidič. A taky děkuji své kolegyni vedoucí Zuzce, že už to spolu táhneme tak dlouho.

Zpráva o soutěžní sezóně 2009 seniorských družstev SDH Metylovice (Michal Bílek, člen soutěžního družstva mužů)

V loňském roce 2009 se do pohárových soutěží z našeho sboru zapojilo rekordních 6 družstev dospělých – premiéru v tomto roce totiž měly naše ženy nad 35 let.
Ale začnu od mužů. Kádr mužských družstev se i přes různá zranění stabilizoval na počtu 15 členů. Až na výjimky se tak téměř všech soutěží zúčastnila obě naše družstva.
Áčko absolvovalo 34 soutěží, ze kterých si odneslo 8 vítězství (ze soutěží v Místku, Malenovicích, Velkých Karlovicích, Trojanovicích, na Pstruží, na soutěži Biocelu Paskov a na nočních soutěžích v Kozlovicích a Rychalticích), 3 druhá místa a dvě třetí místa. Přestože několikrát se otřásala čtrnáctivteřinová hranice a náš rekord v základech, nejlepším časem uplynulé sezóny nakonec bylo 14,11 s z Místku. Vedle běžných pohárových soutěží jsme objeli také 15 kol Moravskoslezské ligy, do které je začleněna také naše soutěž.
V Moravskoslezské lize své loňské prvenství obhajovaly Bartovice B, po roční přestávce se konal návrat pětinásobných mistrů z Prchalova, byť jejich sestava doznala několika změn. Bartovice B nakonec svůj titul neobhájily, ale putovní pohár MSL se nestěhoval – konkukrenci loni marně hledalo bartovické áčko a o jejich celkovém vítězství bylo rozhodnuto již s předstihem. Pro nás se liga vyvíjela obdobným způsobem jako v ročníku 2008 – velmi povedená první polovina, kdy jsme se drželi na čtvrtém místě. Druhá půle však začala obvyklými výpadky, kterých však naštěstí soupeři nedokázali využít, koncem srpna u nás došlo k mírnému zlepšení, takže ve finále z toho byla velmi slušná šestá příčka.
Naše béčko se zúčastnilo rekordního počtu 30 soutěží a jeho nejlepšími výsledky bylo čtvrté místo na noční soutěži v Kozlovicích, šesté místo z Nové Vsi a deváté místo ze Pstruží. Ale ještě cennější je zřejmě 11. místo z druhého kola MSL na Lubně, kdy si béčko odneslo skalp i našeho áčka. Patnáctivteřinová hranice překonána nebyla i když často jen o nepatrný kousek, takže nejlepším časem sezóny je 15,104 s z Lubna.
Naše ženy se v uplynulém roce zúčastnily 34 soutěží, ze kterých si odvezly 4 vítězství (Nová Ves, Místek, Pstruží, Ostravice), 3 druhá místa a dvě místa třetí. Po bezmála čtyřech letech také padl již lehce zaprášený rekord žen na 2B. Ten dosavadní z 3.9.2005 ze soutěže ve Frýdlantu n.O. měl hodnotu 17,488 s a jeho platnost skončila 15. srpna na 12. kole MSL ve Staré Vsi. Po útoku našich žen se časomíra zastavila na hodnotě 17,195 s. Věřme, že „šestnáctka“ na sebe nenechá čekat stejně dlouho.
Ženy se po roční přestávce také přihlásily do Moravskoslezské ligy. Konkurence dalších 8 družstev kraje byla obrovská, pořadí se neustále přelévalo. Naše družstvo po úvodním 4. místě však v průběžném pořadí nedokázalo s ostatními zcela držet krok a nastal pozvolný propad. V konečném pořadí z toho bylo bohužel poslední 9. místo o jediný bod za osmými Vlčovicemi. Bartovickou nadvládu nad Moravskoslezskou ligou potvrdily také jejich ženy. V závěru dokázaly odrazit útok Oprechtic a radovaly se již ze svého druhého titulu.
Po své loňské premiéře se na domácí soutěži představilo také naše ženské béčko a ve čtrnáctičlenném startovním poli obsadilo 10. pozici.
Nyní se už dostávám k naším nejúspěšnějším družstvům nad 35 let. Jejich sezóna se započala již v květnu v Malenovicích, kde naším jediným přemožitelem byly o pouhé 4 setiny vteřiny Velké Karlovice. Pak již následovalo první vítězství právě ve Velkých Karlovicích a koncem června soutěž v Oprechticích, kde se odehrála premiéra našeho ženského družstva nad 35 let. A premiéra hned vítězná, domácí ženy skončily druhé. V mužské kategorii se naopak z triumfu radovali domácí, naši muži byli po roce opět druzí. Oprechtický hasičský víkend čítající 4 soutěže v 7 kategoriích byl přenášen také videopřenosem na internetu, takže nás fanoušci mohli vidět přímo živě u svých počítačů.
Odveta se pak konala o dva týdny později u nás a tentokrát vyzněla lépe pro naše družstvo. Byť v konečném hodnocení jejich čas stačil jen na druhé místo, z vítězství se radoval výběr Moravskoslezské ligy nad 35 let startující pod hlavičkou Bartovic. Koncem července muži obhajovali vítězství na Nové Vsi a obhajoba byla úspěšná. Naopak pouze neplatným pokusem skončilo naše vystoupení v Bartovicích. „Veteránská“ sezóna pak byla ukončena na Pstruží, kde naše družstvo zvítězilo o jednu desetinu před Malenovicemi. Z osmi startů si tak naše družstva nad 35 let připsala 4 vítězství a 3 druhá místa. Budu zde tedy citovat klasika – „Dámy a pánové, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má?“
Nesmím zapomenout zmínit se o vrcholu metylovské soutěžní sezóny, kterým byl 43. ročník naší pohárové soutěže. Počasí nám přálo nadmíru, což se projevilo na předvedených výkonech družstev a několika mírných úpalech diváků. Z vítězství se zaslouženě radovali v novém traťovém rekordu muži Vrbice, své prvenství z předcházejících roku obhájily ženy Jistebníku, kategorii nad 35 let opanovaly Bartovice. Metylovské mužské áčko vybojovalo 6. příčku, béčko zaznamenalo neplatný pokus, neplatný pokus si připsalo také ženské áčko a béčko bylo desáté. 54 družstev je ve srovnání s jinými obdobnými soutěžemi spíše nadprůměr, povzbudivý je jistě také návrat okolních sborů.
Vše ostatní co zde zaznělo i nezaznělo najdete na našich webových stránkách sdh-metylovice.info, které koncem roku 2009 přivítaly již svého stotisícího návštěvníka a v průběhu sezóny měly i k čtyřem stům návštěv denně.

Plán práce SDH Metylovice na rok 2010

1. Uspořádat 30. ledna 2010 Hasičský bál.
2. Zabezpečit školení výjezdové jednotky.
3. Udržovat a pečovat o požární výzbroj a výstroj ,aby byla stále připravená k zásahu.
4. Zúčastnit se I. kola soutěže v požárním sportu pořádaném okreskem.
5. Zapojit družstva do soutěží v rámci Moravskoslezské ligy.
6. Připravit a zúčastnit se s mládežnickými družstvy soutěže Plamen.
7. Uspořádat 44. ročník pohárové soutěže.
8. Uspořádat soutěž Netradičních družstev.
9. Postavit a skácet máj.
10. Uskutečnit sběr železného šrotu.
11. Rozvíjet spolupráci s organizací Náš svět na Pržně.
12. Zúčastnit se oslav 120 let založení hasičského sboru v Turzovce.
13. Navštěvovat naše členy při jejich významných životních výročích.

Metylovice, 9. ledna 2010.