Střípky z historie IV. – 30. a 40. léta

29 Lis

Minulý týden jsme si představili první kroniku našeho hasičského sboru, tentokrát pokročíme do 30. a 40. let.

Celý balíček můžete stahovat ZDE z ulozto.cz – po rozkliknutí odkazu opište kód a stáhněte balíček do vašeho počítače. Zabalen je ve formátu ZIP.

Z předválečného období mám jen dva dokumenty. A to „Program oslavy 87. narozenin presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka“ (1937) a pozvánku na mimořádnou valnou hromadu, která se konala v neděli 26. února 1939.
Z roku 1940 je „členská karta“ bývalého starosty sboru (1926-38) Tomáše Němce. V roce 1941 pak sbor zakoupil motorovou stříkačku, typ HVD-26 na dvoukolovém podvozku (viz dodací list). Dále si můžete procvičit hasičské signály z notového zápisu, dochovaného z roku 1943. Vcelku zajímavé jsou pokyny k uspořádání výroční valné hromady – „jakékoliv politické projevy a jednání, jež by odporovaly nynějším státoprávním poměrům se přísně zakazují“ (1944) o něco později obdobně – „zábavy lze pořádat s tou podmínkou, že před zahájením zábavy bude kulturní program vztahující se k významu událostí roku 1948“ (1949)… V došlé poště 1944 také najdeme smuteční oznámení pohřbu p. Josefa Šiguta, posledního kněze pocházejícího z Metylovic. 14. července 1946 slavil sbor šedesáté výročí svého založení. Oslavy se konaly na hřišti za školou a následně v restauraci na Čihadle. Z stejného roku se ve složce s došlou poštou nachází i pozvánka na hasičský večírek sboru z Lubna. Akce se konala 2. února v hostinci pana Vlad. Bumbaly, pán dal za vstup 30,- Kčs, dáma 20,-. Další pozvánkou jsou z roku 1947 sokolské Šibřinky (8. února) na téma „V loutkovém divadle“. V tomtéž roce se také uskutečnil „Závod o putovní cenu zemského velitele Ing. J. Weisse“ – vůbec první zmínka o hasičské soutěži. Bohužel nevím, jestli se naší předci tohoto klání účastnili, případně jak si vedli. V devětačtyřicátém roce sbor žádá o „příděl 40 litrů likéru na hasičský ples (26. února). Jde vidět, že náš ples byl velkou událostí již před více než 60 lety. Ale bezpochyby největší událostí roku 1949 je pořízení nového hasičského vozidla zn. Tatra. Veškeré technické parametry najdete v balíčku. Svěcení nového auta pak proběhlo toho roku 31. července.
A na co se můžete těšit příští týden? Balíček z padesátých let obsahuje např. přestavbu zbrojnice nebo vítězství našich žáků na mistrovství republiky v Brně.