Víkend 5. – 7.8.

11 Srp

Opět jsem někoho našel …

VÝPRAVA TURZOVKA – jmenovitě Kovalík, Alda, Marťas, Honzík, Michal a Libor a já – opustili jsme své ženy, přítelkyně, rodiny a místo bavení se na pouti jsme jeli do Turzovky vybojovat krásné čtvrté místo. Měli jsme sebou i členku servisního týmu, Andreu. Za pomoc i podporu děkujeme.
Denisa Izvorská – ačkoliv to v článku zmíněno nebylo, Deny startovala poprvé za náš ligový tým na nálivce a dle mého názoru se ji to povedlo