Valná hromada MSL

17 Lis

Malenovice, 17.11.2011 – Opět po roce se v Malenovicích konala Valná hromada Moravskoslezské ligy.

Jejím předmětem byly případné úpravy stanov a pravidel MSL a návrh termínů ligových soutěží. Oprávněno k hlasování bylo všech 33 družstev mužů a žen, která se účastnila letošní ligy. Z nich nakonec nedorazila 4 družstva (Kojkovice, Jistebník ženy, Petřvaldík ženy a Plesná), přesto byla valná hromada usnášení schopná.
K úpravám stanov nedošlo, takže se rovnou přešlo k možným změnám v pravidlech. Na základě vyjádření Romana Jirouše, akreditora firmy TAZ, bylo ke strojům do pravidel doplněna možnost použití hlav z Felicií nebo Favoritů z důvodu nedostatku původních originálních dílů. Bylo stanoveno ligové startovné pro družstva nad 35 let na částku 1000,- Kč s tím, že veteránská kategorie bude v příštím roce otevřena jen při minimální účasti tří družstev. Byla doplněna věta o tom, že v případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení MSL rozhoduje větší počat lepších umístění. Výklad o délce kalhot je takový, že vyhovují ty, které zakrývají alespoň kolena. Zároveň bylo dohodnuto, že o pořadatelích MSL 2012 se bude hlasovat e-maily v následujících týdnech.
Nakonec se rozhodovalo o návrzích ligových účastníků. Bohužel hned v úvodu neprošel návrh upravující půjčování členů. Ani velmi kompromisní formulace stanovující odpočet 3 bodů za jednoho půjčeného závodníka (5 bodů za dvě závodnice) nenašla 15 podporujících družstev. Pro hlasovalo jen 8. Pouze 7 hlasujících bylo pro zrušení pravidla o možnosti opakování pokusu v případě prasknutí hadice (přestože pravidla požárního sportu stanovují, že závady, které vznikly na nářadí přivezeném soutěžícím, neopravňují k opakování pokusu a nebudou při protestu uznány, má MSL stejně jako v případě kalhot svou výjimku). Pouze 4 družstva byla pro zavedení hadic C42 od sezóny 2014 a 5 družstev hlasovalo pro omezení průměru proudnic. A tak jediným bodem, který prošel hlasováním je povinnost používání schválených přileb. Nemám sice jasno, jestli schválených dle požárního sportu, nebo jakýchkoliv certifikovaných, ale to nám jistě někdo vysvětlí a objasní, která přilba použitelná je a která nikoliv.

Výňatek z Pravidel požárního sportu – Přilby vhodné pro požární sport:
Pro ochranu hlavy se při plnění disciplín požárního sportu připouštějí přilby:
a) pro hasiče splňující požadavky vyhlášky ČSN EN 443 a technické podmínky stanovené přílohou č.2 vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 456/2006 Sb., a požárnické přilby splňující technické podmínky stanovené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR před vydáním výše uvedené ČSN EN. Tyto přilby pro hasiče a požárnické přilby nemusí mít při plnění disciplín PS nátýlník k ochraně šíje a obličejový štít.
b) sportovní ochranné přilby pro horolezce splňující požadavky ČSN EN 12492,
c) sportovní ochranné přilby pro sporty na divoké vodě splňující pořadavky ČSN EN 1385,
d) průmyslové ochranné přilby vybavené podbradním páskem, splňující požadavky ČSN EN 397.

Takže nejspíš pokud nemáte prohlášení o shodě s normou, na MSL nezávodíte 🙂

Pro sdh-metylovice.info Michal Bílek.