Zprávy z valné hromady

10 Led

Zpráva o činnosti SDH Metylovice za rok 2011
Zpráva o soutěžní sezóně 2011 seniorských družstev SDH Metylovice
Zpráva činnosti mladých hasičů v roce 2011

Zpráva o činnosti SDH Metylovice za rok 2011 (starosta sboru Milan Pečinka)

Před několika dny skončil rok 2011 a každoročně se zde scházíme, abychom si společně některé události připomněli, zhodnotili.
 Hlavní zaměření činnosti vychází z poslání a tradic dobrovolného hasičstva, z dlouholetých cílů Sdružení hasičů ČMS schválené shromážděním starostů OSH a zpracované do podmínek OSH Frýdek-Místek, včetně přijatých závěrů IV. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, reagující na současné potřeby obcí a měst pro zabezpečení požární ochrany.
 Toto zaměření je otevřené, podle potřeby může být průběžně doplňováno a přizpůsobováno k činnosti jednotlivých sborů dobrovolných hasičů.
 A nyní k činnosti našeho spolku. Letošní rok byl pro nás o to významný, že sbor slavil své jubileum 125 let. K tomuto výročí směřovaly všechny pořádané akce, které byly zaneseny do Plánu činnosti, z něhož jsme vycházeli po celý rok 2011. První velkou akcí po výroční valné hromadě již tradičně bývá hasičský bál, který probíhá v místí Sokolovně. V kinosálu hraje hudba Štístko, v sálu hudba Premiér, obě hudby živé. Vzhledem ke zvýšení všech nákladů jsme zvedli vstupné z 80 Kč na 100 Kč, ale jak se ukázalo, na účasti se to nijak neprojevilo. Zpestřením celého večera bylo taneční vystoupení souboru Valašský Vojvoda z Kozlovic v retro stylu. Vneslo to do místních, ale i přespolních občanů a hostů z Turzovky jiskru. Byla cítit ze všech účastníků uvolněnost, chuť dobře se bavit. Svůj podíl na celkové úrovni má naše kuchyňka, která speciálními jídly a pochutinami dokáže přilákat spoustu gurmánů. Nesmíme zapomenout na všechny ty, kteří ochotně a rádi přiloží ruku k dílu a nezáleží na tom, zda jsou mladí nebo starší. Není to tak jednoduché. Vše je třeba připravit a vyzdobit, navařit a dovézt, obsloužit a také znovu uklidit. Chci poděkovat všem, kteří nám s touto akcí pomohli.
 V souvislosti s oslavou 125 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích výbor zpracovává návrh těchto oslav. Možností a variant je mnoho. Bylo rozhodnuto, že by nebylo špatné prezentovat veřejnosti historii prvního organizovaného spolku v obci. Ale jak na to? Oslovujeme bratra Michala Bílka, zda by nám v této věci nepomohl. Souhlasil a navrhuje formu publikace a možnosti vydání mimořádného čísla Zpravodaje obce Metylovice k tomuto výročí. Byl stanoven časový plán na zpracovanou publikaci a zpravodaje. Výbor postupně sestavuje program oslav. Budou probíhat ve dvou dnech, a to v sobotu 28. května a neděli 29. května 2011. Bylo dojednáno, že se každým výborem k časovému plánu vrátíme, řekneme si aktuální stav, kdo by měl co zajistit atd.
 Než opustím přípravu těchto oslav, musím zde vzpomenout historickou událost ve sboru, a tou bylo naplnění snu několika generací hasičů o pořízení hasičského praporu. Ale vraťme se k dalším událostem. 4. února v Malenovicích probíhá výroční valná hromada okrsku č. 11, do kterého patříme i my. 6. února se naše delegace jedenácti členů zúčastňuje výroční členské schůze v družební organizaci hasičů v Turzovce. Z vystoupení primátora města Turzovka pana Rejdy jsme se dozvěděli, v jaké fázi se nachází společný projekt na získání nových vozidel pro oba sbory. V průběhu měsíce února výbor zpracovává jednotlivé návrhy na vyznamenání pro členy sboru u příležitosti oslav založení.
 Za účasti zástupců výboru SDH a paní Brodové jsou organizovány společné schůzky v Ostravě-Třebovicích ve firmě U medvěda, kde vyšívání praporu prování paní Wasilka Pistovčák. Na těchto společných schůzkách se projednává grafický návrh, velikosti a rozmístění postav, nápisu, barev, velikost praporu a celá řada věcí okolo.
Začátkem měsíce března v naší zbrojnici probíhá školení členů výjezdové jednotky, školení nositelů dýchací techniky a proškolení řidičů zásahových vozidel formou kondičních jízd. V Jánských Koupelích probíhá opakovaný kurz strojníků, kterého se zúčastňují dva členové našeho sboru. Na úrovni okresu probíhá kurz rozhodčích, tohoto školení se účastní jeden náš člen. 6. března se starosta sboru účastní valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice. 19. března ve Vyšních Lhotách probíhá shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Frýdek-Místek, na které jede starosta sboru a za zasloužilé hasiče pan František Michalec. V ten samý den 19. března probíhá valná hromada Sportovního klubu Metylovice na hřišti. Za spolek hasičů se valné hromady účastní místostarosta sboru pan Miroslav Juřica.
 Členové výboru obdrželi zpracovaný návrh publikace o historii vzniku dobrovolného hasičského sboru v Metylovicích. Na konci měsíce března výbor projednává konkrétní program oslav. Dá se tušit, že to bude velká akce, neboť zájem členů pomoci je znát.
 Je zde jaro a s blížící se soutěžní sezónou se začíná intenzivně cvičit a ladit soutěžní stroj. S hodnocení sezóny mužů a žen vás seznámí Michal Bílek a s hodnocením výsledků mládeže vás seznámí jejich vedoucí Naďa Kopřivová.
 Když už jsme u těch výsledků, dovolte mi, abych připomněl zásahy výjezdové jednotky v roce 2011. Výjezdů bylo osm, z toho k požárům dva:
23.5.2011 ve 13:30 – lesní požár – Metylovice, Paseky – vyjelo 7 členů
6.8.2011 ve 12:30 – požár osobního auta – Metylovice – vyjelo 9 členů
U ostatních výjezdů byl charakter události zaměřen na likvidaci bodavého hmyzu či technickou pomoc:
31.7.2011 ve 12:46 – likvidace hmyzu – Metylovice č. 0177 – vyjeli 4 členové
9.8.2011 v 19:00 – likvidace hmyzu – Metylovice č. 233 – vyjeli 3 členové
22.8.2011 ve 20:05 – likvidace hmyzu – Metylovice č. 246 – vyjeli 3 členové
6.9.2011 v 15:12 – likvidace hmyzu – Metylovice č. 307 – vyjeli 2 členové
19.9.2011 – technická pomoc obecnímu úřadu, čištění kanalizace – vyjeli 2 členové
23.12.2011 v 18:15 – technická pomoc, vytažení osobního automobilu z příkopu pomocí navijáku – Metylovice – vyjeli 4 členové
 22. dubna se ve Frýdlantu nad Ostravicí schází 11. Okrsek za účasti všech zástupců jednotlivých sborů, z nás starosta a velitel. Důvodem schůzky je organizační zabezpečení okrskové soutěže.
 Na přelomu dubna a května se v zahradě místní základní školy staví máj. Vše probíhá podle daného scénáře. Strom je dovezen, ostrouhán, vršek nazdoben a připraven k tradičnímu stavění máje. I přes nevlídné počasí skupinka mladých hasičů hlídá máj do ranních hodin. Vše se zdá být v pořádku, ale 1. Května okolo 19. hodiny se provádí opakované stavění máje. Máj znovu stojí. Druhá rána přišla 3. května, kdy je máj znovu shozen, ale již přeřezán. Je to škoda, stavění máje má svou tradici a my jako spolek se nechceme této tradice vzdát.
 7. května odpoledne odjíždí delegace z našeho sboru do Turzovky na tradiční oslavu svatého Floriána.
 8. května na Pržně již tradičně probíhá okrsková soutěž. Družstvo žen vítězí, muži obsadili 3. místo. S blížícím se termínem plánovaných oslav díky podpoře a pochopení starosty obce Lukáše Halaty vychází mimořádné číslo obecního Zpravodaje ke 125 letům Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích.
 28. a 29. května vypukly oslavy. Tato akce se již připravovala mnohem dříve a byla mottem roku 2011. Ještě než se začaly realizovat plánované oslavy, bylo nutné na tyto dva dny řadu věcí zařídit, dovézt, zorganizovat, připravit ať již uvnitř v kinosále a tělocvičně, tak i na úpravě venkovních prostorů před Sokolovnou. Prognóza počasí se naplnila, i když stále do poslední chvíle jsme věřili v obrat. Ten ale nenastal. Přesto jsme se připravovali i na tuto situaci variantou suchou a mokrou. A my jsme připraveni byli. Nevlídné sobotní počasí nás nutí plánovaný program přemístit do Sokolovny. Samotný program je plánován až po slavnostní schůzi, která proběhla v kinosále. V předsálí jsou pozvaným hostům a členům předány tašky se znakem a textem výročí. Uvnitř tašky se nachází nádherně zpracovaná publikace, jež dává náhled do dění ve Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích za uplynulých 125 let. K tomu je přidaná propiska. Členům a členkám sboru jsou předána trička v modré barvě, která znovu připomínají textem, znakem a symbolem toto výročí. Po úvodním přivítání hostů, delegace z Turzovky a okolním sborů dochází k historické události, kdy praporečník přináší zatím zahalený hasičský prapor. Ten je slavnostně odhalen a z rukou sponzora firmy ANAJ předán prostřednictvím paní Pečinkové starostovi sboru pro SDH Metylovice. Je to mimořádná událost pro celý sbor, naplněný sen mnoha generací. Slavnostní schůze pokračuje, jsou předána vyznamenání. Po schůzi se podává občerstvení. V kinosále je možno shlédnout prezentaci dobových, ale i současných fotografií, dokumentů, plakátů, vítězných trofejí ze soutěží – např. standarta z roku 1955. Před Sokolovnou je vystavena nejmodernější technika, výbava aut značek MSN, Tatra, ale můžeme spatřit i historickou techniku a tou je naše stále funkční koňka. Bohužel stále prší. Vystoupení mažoretek, mladých hasičů, tanečního souboru malé Besedy, i velké Besedy probíhá v Sokolovně. O atmosféru v sále e stará hudební skupina Štístko. Celý tento náročný večer je zakončen nádherným ohňostrojem.
 Oslavy ale nekončí, před námi je druhý den – neděle. Na rozdíl od soboty je počasí nádherné, i když chladné. Před hasičskou zbrojnicí se scházejí praporečníci se svými prapory z našeho okrsku, ale i okolních svorů. K tomu vyhrává dechová hudba. Za doprovodu hudby se průvod odebírá do místního kostela Všech svatých. Zde probíhá mše za hasiče spojená se svěcením hasičského praporu. Po tomto aktu se průvod praporečníků za doprovodu dechové hudby odebírá na místní hřbitov, kde je u kříže položena kytice zesnulým metylovským hasičům. Sólové vystoupení trubky dává tečku za těmito oslavami.
 Jménem výboru chci znovu poděkovat všem členů, členkám, kolektivu mladých hasičů, příznivcům, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu těchto oslav. Děkuji také sponzorům za finanční podporu.
 V místním muzeu Kožane město v části výstavní síně lze shlédnout připravenou výstavu vztahující se k historii vzniku dobrovolného hasičského sboru v Metylovicích. Slavnostní vernisáž výstavy probíhá za doprovodu klarinetisty pana Faichrta a účasti pozvaných hostů a místních občanů. Slovní doprovod k výstavě provádí Michal Bílek, autor této výstavní expozice.
 4. června za účasti členů sboru a rodinných příslušníků neprobíhá tradiční kácení máje, ale již skoro tradiční vytahování pně. Při tomto posezení padají návrhy na ještě lepší zajištění máje proti poškození.
 Rozjíždí se sezóna mužů, žen a pětatřicátníků. 2. července probíhá na místním fotbalovém hřišti již 45. ročník naší pohárové soutěže, která je zařazena do seriálu Moravskoslezské ligy. Příprava a organizace soutěže je pro všechny náročná. Tady se ukáže mravenčí práce, co jsme pro tuto soutěž všechno obětovat a zachovat pro příští rok 2012. Poděkování zde patří Sportovnímu klubu za to, že můžeme využít plochu hřiště, ale i areál okolo něj. Jedná se o parkovací plochu, plochu pro stánky a stan. Poděkování patří i týmu kuchařů a kuchařek, který zajišťuje pro tuto soutěž občerstvení. Akce to byla zvládnutá dobře.
 Bohužel byla i smutná událost ve sboru, kdy zemřel náš člen Drahomír Smilovský. Vzhledem k termínové kolizi, kdy v Metylovicích 7. srpna probíhá pouť a v Turzovce 39. ročník hasičské soutěže o Beskydský pohár, výbor se rozhodl vyslat družstvo mužů, které nás bude reprezentovat na této akci.
 Dalším pořadatelským vrcholem roku se stává recesní hasičská soutěž Netradičních družstev. V letošním roce to byl již 19. ročník, který se konal 13. srpna za obecním úřadem na pozemku manželů Kahánkových. Po nezbytných ceremoniích se rozbíhá soutěž. Na jednotlivých družstvech je vidět, že se chtějí ukázat a předvést nejlepší čas, neboť kdy jindy a kde jinde si mohou vyzkoušet hasičský sport? Každá soutěž má svého vítěze, ale já si myslím, že vítězi jsou všichni ti, kteří se této akce zúčastnili. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě, ale hlavně manželům Kahánkovým za poskytnutí zahrady pro tuto akci.
 V září pro členy a jejich rodinné příslušníky organizujeme dvoudenní poznávací zájezd na jižní Moravu. První zastávka je v Lednici, kde probíhá prohlídka zámku, parku a okolí. Společně odcházíme k minaretu, podnikáme projížďku výletní lodí. Obědváme v Lednici a následně odjíždíme do vesničky kobylí, kde nás čeká ubytování a vinný sklípek. Na druhý den jsme navštívili hřebčín v Napajedlech. Cestou domů jsme se ještě zastavili na hradě Helfštýn. Chci poděkovat Janě a Slávkovi Juřicovým za naplánování trasy a organizační zajištění velmi povedeného zájezdu.
 V rámci programu příhraniční spolupráce Slovenské republiky a České republiky, který běží od roku 2007 do roku 2013, nám společně vychází podaný projekt na získání nových vozidel pro náš sbor a zbor z Turzovky. Nákup hasičské cisterny bude financován z projektu Zachování životního prostředí a předcházení rizikům v příhraničním regionu Beskyd a Javorníků.
 26. září v 10:45 přijíždí do Metylovic nové hasičské auto. Je to jedna z dalších historických událostí pro místní hasiče i pro obec. Za účasti starosty obce Lukáše Halaty a přítomných hasičů probíhá před zbrojnicí slavnostní předání nového vozidla značky MAN 4×4 CAS 20. 29. září odjíždí naše stařičká CAS 25 Škoda 706 na Slovensko do hasičského zboru Turany, obce Krpelany.
 Na podzim sbíráme železný šrot, jsou to finanční prostředky pro částečné krytí nákladů soutěžních družstev dospělých i mládeže. 22. října sehráváme prestižní fotbalový zápas hasiči – starší páni z Metylovic, kteří, jak se ukázalo, vydatně posílili svůj tým. Tentokrát jsme prohráli 0:1. Přesto chci poděkovat všem, kteří přišli, fandili, či přímo byli v akci na hřišti. Na požádání Základní školy v Metylovicích proběhlo hasičské odpoledne na téma požární bezpečnost, spojené s ukázkou způsobu evakuace dětí ze základní školy. V den státního svátku 28. října na prostranství před Sokolovnou probíhá prohlídka nové cisterny, ale i historické ruční stříkačky. Zájem návštěvníků byl znát, obzvláště z řad dětí. Zpestřením tohoto odpoledne bylo podávání čaje a svařáku, který připravily naše členky.
 8. listopadu je svoláno shromáždění starostů SDH okresu Frýdek-Místek, které proběhlo Na střelnici ve Frýdku. Za náš sbor se tohoto jednání zúčastnil Místostarosta Miroslav Juřica. 12. listopadu se účastníme mezinárodního turnaje v sálové kopané. Pořadateli tohoto turnaje jsou hasiči z Turzovky. Konečné 6. místo hovoří o našich kvalitách, ale těší nás i výhra 1:0 nad domácím týmem. 5. prosince se ve Frýdlantu n.O. schází náš 11. okrsek. Za náš sbor se účastní starosta Milan Pečinka a zástupce velitele Pavel Šigut. 11. prosince se naše devítičlenná delegace účastní výroční členské schůze v Turzovce. Na této schůzi dochází ke změně na postu předsedy. Předsedou Dobrovoľného hasičského zboru v Turzovce se stal Josef Malík.
 Naše činnost nespočívá jen v hašení a soutěžích, ale také v tom, že se během roku účastníme pořádaných akcí, či sami akce organizujeme. Společně se starostou obce se účastníme zahájení a ukončení školního roku, napomáháme při organizování kulturních akcí, např. vystoupení zpěváka Pavla Dobeše nebo napomáháme řízením dopravy při průjezdu cyklistického závodu naší obcí.
 Nezapomínáme na naše členy, kteří se v průběhu roku dožívají životních výročí 50, 60, 70, 75 a 80 let. Kolektiv hasičů se tvoří a upevňuje společenskými akcemi – slaví se společné narozeniny, narození dětí, smaží se vaječina, griluje se atd. Těchto důvodů sejít se je mnoho. Poděkování patří všem, kteří během roku pečovali o hasičskou techniku, věnovali mnoho hodin údržbě. Řádně připravili vozy na technickou prohlídku, účastnili se soutěží v roli rozhodčích, pomáhali s časomírou. S přibývajícími dny se blíží konec roku a na Mikuláše se rozsvěcuje strom u zbrojnice. Předposlední, ale již tradiční akcí bývá povánoční výšlap na Ondřejník. Poslední společenskou akcí SDH byl silvestrovský výplaz na Monte Čupelo.
 Tolik ke zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích za rok 2011. Ještě jednou děkuji členům výboru, všem ženám mužům a mladým hasičům, kteří přiložili ruku k dílu, že se věnují spolku, že pro něj i veřejnost pořádají akce, účastní se soutěží a tím reprezentují nejen sebe, ale i náš sbor a obec. Obecnímu úřadu děkuji za přízeň a dobrou spolupráci a vám všem přeji hodně štěstí a zdraví v novém roce 2012.

Zpráva o soutěžní sezóně 2011 seniorských družstev SDH Metylovice (Michal Bílek)

V roce 2011 se do pohárových soutěží zapojilo v šesti družstvech dospělých třiatřicet metylovských hasičů.
 Mužské sestavy oproti předcházejícím letům změn nedoznaly.
 Áčko absolvovalo 26 soutěží, ze kterých si odneslo dvě vítězství (v Rychalticích a Janovicích), jedno druhé místo a jedno třetí místo. Celkově jedenáctkrát jsme byli v první desítce. Nejlepším výkonem na 2B pak byl čas 14,443 s z Oprechtic. Vedle pohárových soutěží se áčko účastnilo i Moravskoslezské ligy v požárním útoku, do které je zařazena také naše soutěž.
 Výkony béčka byly ovlivněny výpadky v mužských sestavách, takže se zúčastnilo jen 14 soutěží, ze kterých si odneslo 6. místo z Nové Vsi a 7. místo z noční soutěže v Malenovicích. Nejlepším časem bylo 15,187 s z Nové Vsi.
 Naopak každoročními drobnými změnami prošla ženská sestava. V průběhu roku se ženy zúčastnily 22 soutěží, na kterých byly třikrát první (v Malenovicích, na noční soutěži v Kunčicích p.O. a na okrskové soutěži), třikrát druhé a dvakrát třetí. Celkově jedenáctkrát byly v první pětce. Nejlepším časem sezony bylo 17,276 s z Kojkovic, za svým rekordem zaostaly jen o 8 setin vteřiny.
 V obou kategoriích máme kádr poměrně široký, jen je třeba zvýšit kvalitu, především na postech proudařů.
 Ale již několik let jsou našim nejúspěšnějším družstvem pětatřicátníci. Letos se přihlásili do nově vzniklé Moravskoslezské ligy nad 35 let, kde v konkurenci Oprechtic, Bartovic a Malenovic získali pěknou druhou příčku a navázali tak na stejná ligová umístění mužů a žen z roku 2004. Naši pětatřicátníci na svých letošních 7 soutěžích byli pokaždé na bedně. Třetí skončili doma a v Bartovicích, druzí v Malenovicích, vyhráli v Oprechticích, na Nové Vsi, ve Vrbici a už potřinácté zvítězili na Pstruží. Jejich nejlepší čas byl 16,138 s z Oprechtic.
 V Moravskoslezské lize titul obhajovali muži Prchalova a ženy Bartovic. Ale liga v roce 2011 zažila nebývalou dominanci Oprechtic – oprechtičtí zvítězili ve čtyřech z pěti ligových kategorií (starší žáci, ženy, muži, veteráni; mladší žáci byli třetí).
 Pro naše muže byl uplynulý ligový ročník mírným trápením. Především díky chybám soupeřů jsme nakonec ve čtyřiadvacetičlenném poli skončili ještě v první polovině – dvanáctí. Jak už jsem jednou zmiňoval, především proudaři poněkud ztráceli dech, snad tomu napomůže zodpovědná zimní příprava.
 Alespoň úvod ligy se nadmíru povedl našim ženám. V Malenovicích zvítězily, na Lubně byly druhé a po dvou kolech své devítičlenné kategorii kralovaly. Pak nastal postupný propad, který se zastavil až na konečné 7. příčce. Ale troufám si tvrdit, že toto umístění ne zcela odpovídá realitě. Na vině je doslova nekontrolovatelné půjčování závodníků a především závodnic v uplynulém ligovém ročníku – některá družstva si své sestavy vylepšují nasazením kvalitních závodníků z týmů soupeřů.
Vrcholem metylovské sezony byl jistě 45. ročník naší pohárové soutěže. Pořadatelsky se nám opět mimořádně povedl. Zatímco na jiných soutěžích startovní pole lehce prořídlo, k nám dorazilo rekordních 62 družstev. Výkonnostně to pro nás bylo už míň povzbudivé.
 Mužskou kategorii časem 14,062 s vyhrály Oprechtice, před prchalovským béčkem a slovenským zástupcem – Podvysokou. Naše áčko si připisuje neplatný pokus, béčko je dvaadvacáté a céčko třicáté.
 Kategorii žen ovládl časem 17,737 s Jistebník, před Oprechticemi A a Bartovicemi. Naše ženské áčko si odnáší 5. místo, béčko je jedenácté.
 Již počtvrté otevíráme i kategorii nad 35 let, ve které časem 16,336 s vítězí Oprechtice, druhé jsou Bartovice, třetí naši pětatřicátníci.
 Své pevné místo v kalendáři soutěží si už zajistila disciplína TFA (nejtvrdší hasič přežije), která by měla simulovat skutečné zásahy. Takovýchto závodů letos vyrostlo jako hub po dešti a třinácti z nich se zúčastnil také náš Ruda Mališ. Coby zástupce SDH Metylovice byl 6. v Hnojníku a obhájil své vítězství ve Stonavě. Na většině TFA-soutěží reprezentoval svého zaměstnavatele – Hasičský záchranný sbor podniku letiště Ostrava. Vyhrál v Horní Lhotě, s Martinem Kolibou zvítězili na závodech dvojic v Hlučíně a Ludgeřovicích. V závěru sezóny se oba zúčastnili v Praze Mistrovství České republiky v TFA a ani na této soutěži v kategorii družstev nenašli přemožitele.
 Poprvé se do TFA zapojil Jan Šigut a při své premiéře ve Stonavě byl hned třetí. Ale na několika podnicích byla otevřena i ženská kategorie – Jana Biskupová skončila 5. v Hnojníku, 2. v Dolním Benešově, se sestrou Martinou vyhrály závod dvojic v Hlučíně. Denisa Ryšková skončila v Hnojníku šestá a v Hlučíně s Barborou Šigutovou byly čtvrté.
 Chtěl bych se zde také zmínit o tom, jak si vedou naše webové stránky sdh-metylovice.info. V závěru roku jsme uvítali návštěvníka s pořadovým číslem 200 tisíc. Za uplynulých 12 měsíců se na našich stránkách objevilo 334 článků, odkazů, anket, narozeninových gratulací, nebo jiných aktualit. Publikovali jsme více než 10 tisíc fotek a 1148 videí. Děkuji všem, kteří se na těchto úspěších webu podílejí, ať už tím, že fotí, natáčejí nebo absolvují rozhovory. Krom těchto stránek vyšel před Vánocemi také článek o našem novém zásahovém vozidlu na hasičském serveru Požáry.cz, o dění v našem sboru se širší veřejnost může příležitostně dočíst v obecním Zpravodaji nebo v Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy.
 Podporou našich výkonů je jistě i odpovídající tréninková plocha. Patří se zde poděkovat Sportovnímu klubu za to, že můžeme na fotbalovém hřišti trénovat a pořádat zde naší soutěž. Tyto podmínky jsou bezpochyby i jedním z důvodů, proč jsme byli zvoleni pořadateli Moravskoslezské ligy i v roce 2012. Už 33 let se naše soutěž koná první červencovou sobotu, letos si však překvapivě tento termín zvolil další ligový pořadatel – Košatka. Nastalou termínovou kolizi se snažíme zatím neúspěšně řešit, přesto věřím, že se i 46. ročník naší pohárové soutěže uskuteční první sobotu v červenci, tedy 7.7.

Zpráva činnosti mladých hasičů v roce 2011 (vedoucí mládeže Naďa Kopřivová)

Dobrý večer, chtěla bych vás seznámit s celoroční aktivitou mladých hasičů za rok 2011. Bohužel minulý rok bylo docela málo dětí, ale i přes to jsme se účastnili několika soutěží.
 Nejprve jsme absolvovali některé disciplíny jarní části Plamenu, kde se naší mladší umístili na 31. místě v hadicové štafetě, na 26. místě v uzlové štafetě a 18. byli ve štafetě 4×60 m. V celkovém hodnocení Plamenu obsadili 24. pozici.
 Dále jsme se už účastnili jen soutěží v požárním útoku. Začali jsme soutěží na Lubně, kde děcka dosáhla nejlepšího času sezóny 18,640 s a s ním se umístili na 4. místě. Ale dosáhli jsme také na bednu a to na soutěžích v Janovicích a Rychalticích – zde byla 3. místa velkými úspěchy. Na ostatních soutěžích se nám moc nedařilo, v Oprechticích jsme skončili 12. a ve Frýdlantu nad Ostravicí 7. Poslední pohárovou soutěží byla noční v Oprechtících, kde jsme se časem 19,354 s umístili na 4. místě.
 Sezonu jsme zakončili Závodem požární všestrannosti. Konečně jsme sestavili družstvo starších, bohužel se moc nedařilo a skončili na 18. místě. Zde jsme měli také zastoupení v kategorii dorostu. Libor Rusina běžel za jednotlivce v metylovském dresu a umístil se na 9. místě. Kristýna Ryšková a já jsme běžely za tým dorostenek z Frýdku a s nimi vybojovaly 1. místo.
 Jednou jsme také vyrazili na mimosoutěžní výlet a to do Frýdlantu n. O. na bowling.
 Závěrem bych chtěla za Kristýnu Ryškovou a za sebe poděkovat panu Silvestru Pavláskovi, za to že s námi chodí na tréninky, pomáhá s mašinou, vozí nás na soutěže a vůbec je nám velkou oporou. Také bychom chtěly poděkovat Liboru Rusinovi za pomoc na trénincích, soutěžích a jinou pomoc s dětmi. Děkuji vám za pozornost a přeju pěkný zbytek večera.

Jedna odpověď na „Zprávy z valné hromady“

  1. Super zprávy !!! Hlavně pan starosta se do toho opřel, kloboukem dolů 🙂

Komentáře nejsou povoleny.