Miroslav Juřica – 69 let

11 Říj

Druhým dnešním oslavencem je bývalý starosta našeho sboru, pan Miroslav Juřica. I jemu blahopřejeme!