Výroční valná hromada

6 Led

V sobotu 4. ledna proběhla v Sokolovně v Metylovicích valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Metylovice.

Byly na ní předána vyznamenání, předneseny pozdravy hostů z Dobrovoľného hasičského zboru Turzovky, starosty obce Metylovice Lukáše Halaty, starosty Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice Milana Hajduška a předsedy Sportovního klubu Metylovice Radomíra Kulhánka. Zprávu o činnosti sboru přednesl starosta Milan Pečinka, zprávu o činnosti mladých hasičů Zuzana Bílková, zprávu o činnosti soutěžních družstev dospělých Zuzana Bílková, zprávu o výjezdové jednotce její velitel Vladimír Konvička.

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice za rok 2013 (Milan Pečinka)

Před několika dny skončil rok 2013 a opět se zde scházíme, abychom si společně některé události připomněli a zhodnotili.
Hlásíme se ke svým kořenům, které v české podobě trvají již více než 145 let. K tradicím, které vyjadřuje zlatou nití vetkané motto našeho hasičského praporu „Vlasti k obraně, bližnímu k ochraně“.
Naše historické poznání potvrzuje, že nejen v minulosti, ale ani dnes nelze ničím nahradit nezištnou dobrovolnou pomoc spoluobčanům, obci a státu, když se ocitli v kritické situaci, rozhořel se požár, udeřily živly, z břehů se vylily řeky, přišly ekologické havárie nebo jiné nepředpokládané nehody a katastrofy. K žádné osudové výzvě nejsme hluší a nikdy neváháme přispěchat s pomocí.
A nyní přistupme k činnosti našeho spolku.
20. ledna odjíždí devítičlenná delegace na výroční členskou schůzi hasičů družební organizace z Turzovky, kde kromě oficiálních pozdravů přichází pozvání na náš Hasičský bál.
První velkou akcí sboru po výroční valné hromadě na konci ledna bývá Hasičský bál, který probíhá v místní Sokolovně. Vzhledem k tradici, organizaci a úrovni je tento bál hojně navštěvován a stal se oblíben nejen u místních občanů, ale i hostů, hasičů z Turzovky. V kinosále hraje kapela Štístko, v hlavním sále tentokrát nová kapela ze Slovenské republiky – skupina Eso. Tato změna přinesla oživení a mnozí z hostů si tuto změnu pochvalovali. Bylo plno a na všech byla vidět uvolněnost, chuť se dobře bavit. K tomu přispělo i vystoupení tanečního souboru Valašský Vojvoda z Kozlovic. Svůj podíl na celkové úrovni má i naše tradiční kuchyně a její osazenstvo, které dokáže připravit spoustu dobrých jídel se speciálními názvy. Pro svou pověst je u přítomných hostů vyhledávaná a oblíbená. O všechny hosty se v sále i kinosále staral náš neúnavný personál. Je zde namístě poděkovat všem těm, kteří se podíleli na přípravě této akce a zasloužili se o to, že hasičský bál má v podvědomí hostů svou kulturní a společenskou úroveň. A o to nám především jde, vždyť to spolku přináší i nemalý finanční zisk.
15. února na Nové Vsi Na nábřeží proběhla výroční valná hromada Frýdlantského okrsku č. 11, do kterého patříme i my. Za náš sbor se této valné hromady zúčastnil starosta SDH Milan Pečinka a člen výboru Pavel Šigut. Za naše zasloužilé hasiče nikdo, protože jim to neumožnil zdravotní stav. V jednotlivých zprávách starosty okrsku Lukáše Běčáka a velitele okrsku Libora Žáka se hodnotila práce okrsku, působení okrsku na jednotlivé bory, průběh valných hromad, jejich zajištění, atd. Byla podána zpráva o odstoupení Pavla Kubaly z výkonného výboru OSH Frýdek-Místek, který tam zastupoval náš okrsek. Dnešní zastoupení máme částečně v osobě pana Zdeňka Nytry, vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů OSH FM.
21. února jsme se rozloučili s dlouholetým členem sboru a zasloužilým hasičem, bratrem Františkem Židkem.
10. března se místostarosta sboru Miroslav Juřica zúčastnil valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice. A 16. března se starosta sboru Milan Pečinka zúčastnil výroční valné hromady Sportovního klubu v Metylovicích.
23. března v kulturním domě v Sedlištích proběhlo shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Frýdek – Místek za účasti starostů sborů a zasloužilých hasičů. Tohoto jednání se zúčastnil starosta sboru Milan Pečinka. Za zasloužilé hasiče bohužel nikdo, ale to jen proto, že pan František Michalec se necítil zdravotně dobře a pan Jaroslav Herot slavil významné životní jubileum – 80 let.
V dubnu byly znovu obnoveny práce na věži – jedná se o montáž přijímače k elektronické siréně, aby se posílil signál.
27. dubna se zástupci našeho sboru ve složení Vavřín Michalec, Miroslav Juřica, Rudolf Vyvial, Dagmar Jurečková a jeden host zúčastnili mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně.
V sobotu 27. dubna je v Mošnově uzavřen svazek manželský mezi Marťou Wolfovou a Michalem Bílkem. Svatba to byla náramná, vždyť oba jsou hasiči.
30. dubna na zahradě u základní školy stavíme máj, který má svou tradici a vše probíhá dle daného scénáře. Hlídání máje obstarávají mladší hasiči. Máj se podařilo uhlídat.
1. května nad ránem přišla SMS zpráva o narození holčičky jménem Emma Denise Izvorské, z čehož jsme měli obrovskou radost. 1. května se u Aničky a Vládě Bílkových v garáži už poněkolikáté slétají čarodějnice.
2. května je do Frýdlantu nad Ostravicí svolána schůze okrsku č. 11 za účasti zástupců jednotlivých svorů. Náš sbor zastupuje starosta Milan Pečinka a člen výboru Pavel Šigut. Důvodem schůzky je organizační zabezpečení okrskové soutěže.
Tradičně 8. května na Pržně proběhla okrsková soutěž hasičských družstev. Organizačně jsme se podíleli na dopravě a doplňování vody a poskytli jsme časomíru.
11. května odpoledne odjíždějí zástupci našeho sboru na pozvání hasičů z Turzovky na jejich oslavu svátku patrona hasičů svatého Floriána.
18. května je pro členy a jejich rodinné příslušníky zorganizován dvoudenní poznávací zájezd na jižní Moravu. První zastávkou jsou Vizovice, kde probíhá exkurze v likérce Rudolf Jelínek. Průvodkyně nás seznámila s historií likérky, ukázala nám archiv s uskladněnými lahvemi z jednotlivých ročníků a nabídla možnost zakoupení destilátů v prodejně, která se nacházela v areálu. Druhou plánovanou zastávkou se stal Velehrad. Tamní Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje patří k nejvýznamnějším poutním kostelům České republiky. Je to opravdu nádhera a zážitek především pro ty, kteří toto místo nikdy nenavštívili. Jsou zde už také vidět přípravy na oslavy výročí 1150 let příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které na Velehradě proběhly v červenci. S Velehradem se loučíme a jedeme na společný oběd do nedalekého Starého Města. Po obědě nastává přesun do areálu Živá voda v Modré na Zlínsku. Zde jsme mohli vidět venkovní jezírka a podvodní svět. Po této prohlídce se už organizuje přesun do vinného sklepa v Blatničce. Zde jsme ubytovaní a probíhá večeře, degustace a posezení ve sklípku, nocleh a snídaně následující den.
V neděli z Blatničky odjíždíme do Luhačovic. Luhačovice jsou sice všem známé lázně, ale mají v každém ročním období svou jedinečnou krásu a ne jinak tomu bylo i tentokrát. Probíhá zde také společný oběd. Cestou domů se ještě zastavujeme ve Štramberku. Poté se už blížíme k domovu. Co říct na závěr tohoto dvoudenního zájezdu? Snad jen to, že je třeba poděkovat hlavním organizátorům Janě a Slávkovi za naplánovanou trasu a organizační zajištění a účastníkům za toleranci a dochvilnost při různých přesunech a když k tomu připočteme i teplé slunečné počasí, byl z toho úžasný zájezd.
19. května, přestože velká část z nás je na zájezdu, se miniskupina našeho sboru zúčastnila hasičské pouti v Malenovicích v kostele na Borové, kde probíhala slavností mše svatá.
31. května jsme se v obřadní síni ve Frýdlantu nad Ostravicí rozloučili s naším dlouholetým členem, bratrem Karlem Kupčou.
Poslední květnový den se u zbrojnice scházejí hasiči, hasičky a děti na společné akci, kterou bylo kácení máje a smažení vaječiny. Zřejmě poslední kácení probíhá v zahradě u základní školy, kde po nezbytném odstrojení dochází ke skácení máje. Smažení vaječiny probíhá za novou garáží, ale příprava se odehrává v místnosti U rychlé pípy. Vaječinu smaží Kondes se svými asistenty a poradci. Znovu se povedla a celou akci hodnotím za povedenou.
1. června máme druhou hasičskou svatbu – na netradičním místě u peřejí na Ostravici se pod širým nebem žení náš proudař a železný hasič Ruda Mališ, který uzavřel sňatek s Andreou Dostalíkovou. Blahopřejeme.
3. července byla uvedena do provozu nová elektro-akustická siréna. Test dopadl dobře.
6. července na místním fotbalovém hřišti pořádáme nejstarší nepřetržitou soutěž hasičských družstev na Frýdecko-místecku, letos již 47. ročník. Tato soutěž je zařazena do seriálu Moravskoslezské ligy mužů, žen a družstev nad 35 let. Ze zkušenosti víme, že samotná příprava a organizace soutěže je vždy po všech stránkách pro všechny náročná. Letos se navíc naši mladí rozhodli uspořádat předsoutěžní akci, jak to bývá zvykem na několika jiných ligových soutěžích. Takže závodníci některých družstev se k nám sjížděli už v pátek v podvečer, aby se na hřišti účastnili „soustředění“ na své sobotní výkony.
Při organizaci se ukáže, co jsme pro naší soutěž schopni podstoupit, aby i do budoucna měla své pevné místo v kalendáři MSL. Víme, že to není jednoduché, ale musím s hrdostí říct, že se nám to daří, o čemž svědčí i letošní účast 70 družstev – je to vůbec nejvíc v jedenáctileté historii Moravskoslezské ligy.
Chci poděkovat zdejšímu Sportovnímu klubu za možnost využití hřiště a celého areálu pro umístění stánků s občerstvením. Poděkování patří i občanům za toleranci, se kterou přistupují k naší soutěži, jedná se například o parkování aut na pozemku paní Smilovské. Děkuji i našim regulátorům dopravy, kuchařkám, prodávajícím ve stáncích, zdravotní službě, rozhodčím a všem, kteří se jakkoli podíleli na průběhu soutěže. Velký dík patří i našim sponzorům, protože prostřednictvím jejich příspěvků jsme mohli ocenit nejlepší družstva a závodníky ve všech kategoriích.
13. července probíhá na místním fotbalovém hřišti pod patronací Sportovního klubu již druhý ročník Netradiční olympiády v netradičních disciplínách, které se účastnilo i družstvo z našeho sboru. Poskládali jsme silný tým manažersky dobře vedený a odrazilo se to i na konečném 3. místě. Děkuji našemu čtyřčlennému družstvu za reprezentaci a našim fanouškům, kteří nás přišli v hojném počtu podpořit. A děkuji také organizátorům za uspořádání tohoto sportovního klání mezi metylovskými spolky.
4. srpna jsme jeli do Turzovky na 41. ročník mezinárodní soutěže hasičských družstev o pohár Slovensko-české vzájemnosti. Na tuto soutěž jsme od nás již v minulosti jezdili autobusem a stejně tomu bylo i letos. S sebou vezeme potřebný soutěžní materiál, ale i přízeň diváků sympatizujících s hasiči. Během soutěže dochází k vzájemné diskuzi a pozdravům přítomných hasičů a přítomných hostů z Metylovic, Turzovky a polské Porabky. Setkání probíhají v přátelské atmosféře.
17. srpna za Obecním úřadem na zahradě manželů Kahánkových probíhá již jednadvacátý ročník recesní hasičské soutěže Netradičních družstev. My tuto soutěž máme velice rádi, protože se zde scházejí občané, kteří mají možnost vyzkoušet si hasičský sport. Že to není vždy tak jednoduché, se přesvědčí samotní aktéři, ale i někteří diváci polití vodou. Stejně tomu bylo i letos, protože ne vždy se vše podařilo, ale byly zde i předvedené výkony, které snesly přísných měřítek. Každá soutěž má svého vítěze, ale já si myslím, že v tomto případě jsou to všichni ti, kteří se do této soutěže přihlásili. Poděkovat se opět patří našim pořadatelům a manželům Kahánkovým za poskytnutý prostor pro tuto akci.
21. září na fotbalovém hřišti sehráváme prestižní fotbalový zápas hasiči versus staří páni z Metylovic. Utkání má svou úroveň, o kterou se starají oba týmy – staří páni technikou, my bojovností. Konečný stav utkání je 2:2, v následných pokutových kopech jsou úspěšnější staří páni a vítězí v nich 4:3. Přes tuto nešťastnou porážku si myslím, že se akce vydařila. My jsme měli i publikum, které nás povzbuzovalo, když se zrovna nedařilo, nebo když se zranil náš nejlepší hráč Martin Koliba. Jednalo se o nezaviněné přetržení Achillovy šlachy, ale ta už Martinovi srůstá a snad bude i brzy fit. Děkuji všem hráčům a realizačnímu týmu, který vedl kapitán Honza Izvorský. Rovněž chci poděkovat Radku Kulhánkovi, který celou akci zastřešoval a organizoval u příležitosti svého životního jubilea.
Smutnou událostí v životě sboru je pak nečekaný skon našeho člena, bratra Rudolfa Vyviala.
11. října v TOP Hotelu v Praze proběhl finálový galavečer soutěže Miss hasička Česko-Slovensko 2013. Náš sbor má své želízko v ohni, kterým je Nela Šmírová. Tato sympatická dívka se dostala až do užšího finále, ve kterém získala hned dva tituly, a to Miss Facebook a titul První Vicemiss. Neli tento úspěch všichni přejeme. Širší veřejnosti se představila třeba na naší soutěži, kde podstoupila rozhovor. Nelu doprovázeli na finálové kolo krom její rodiny i naší mladší členové Krista, Denča a Libor, kteří tam tvořili její fanklub a podporu.
12. října jsme sbírali železný šrot. Na tuto akci se dopředu připravujeme vylepením plakátů, běží informace v obecním rozhlase. Tato akce není kdoví jak výdělečná, ale přesto jsou to finanční prostředky pro pokrytí částí nákladů soutěžních družstev dospělých a mládeže.
31. října je svoláno shromáždění starostů Sborů dobrovolných hasičů okresu Frýdek – Místek, které proběhlo na střelnici ve Frýdku. Za SDH Metylovice se tohoto jednání účastnil starosta Milan Pečinka.
Na začátku měsíce listopadu dochází ke zpracování návrhu na vyznamenání pro členy sboru a formuje se program výroční valné hromady.
11. listopadu probíhá kontrola z Hasičského záchranného sboru Frýdek-Místek, kterou provádí major Maroš Šimko s cílem prověření připravenosti a akceschopnosti naší výjezdové jednotky.
7. prosince se na pozvání hasičů z Malenovic naší zástupci Milan Pečinka a Vladimír Bílek účastní slavnostní valné hromady u příležitosti 75 let založení malenovického sboru.
S přibývajícími dny se blíží konec roku a na Mikuláše se rozsvěcuje strom u zbrojnice.
Předposlední, ale již tradiční akcí bývá povánoční výšlap na Ondřejník. Vycházíme vždy 27. prosince dopoledne od zbrojnice na Solárku a letos nás tento výlet absolvovalo zhruba pětadvacet.
29. prosince v místní Sokolovně probíhá nohejbalový turnaj, kterého se účastní i naše tříčlenná družstva. A nejen účastní, vždyť v předcházejících dvou letech tento turnaj naši hasiči dokonce vyhráli. Letos byl počet družstev o něco slabší, takže tři hasičská doplnila dvě nohejbalová. Třetí vítězství v řadě se nám jen těsně nepodařilo – obsadili jsme druhé, třetí a páté místo.
Poslední společenskou akcí, které se náš sbor účastnil, byl silvestrovský výplaz na Monte Čupelo.
Činnost hasičského spolku nespočívá jen ve startech na soutěžích, ale během roku se také účastníme akcí pořádaných obcí, sportovním klubem nebo základní školou. Nadále pokračuje naše spolupráce s prženským centrem Náš svět, jejichž družstva se účastní naší Netradiční soutěže. Nezapomínáme ani na naše členy, kteří se v průběhu roku dožívají životních jubileí. Kolektiv hasičů se tvoří a upevňuje různými společensko-kulturními či sportovními akcemi. Například se společně slaví narozeniny, narození dětí, loučení se svobodou, smaží se vaječina, griluje se, hodnotí se uplynulá sezóna atd. Důvodů se sejít je opravdu mnoho…
Chtěl bych také poděkovat všem, kteří celý rok pečovali o naší hasičskou techniku, věnovali spoustu času údržbě strojů a veškerého vybavení a řádně připravili vozy na technickou prohlídku. Poděkování patří i těm, kteří se účastnili soutěží v okolí v roli rozhodčích a pomáhali s časomírou.
Tolik ke zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích za rok 2013.
Ještě jednou děkuji členům výboru, všem ženám, mužům a mladým hasičům, že se podílí na životě sboru, něco pro veřejnost organizují, pořádají akce, reprezentují na soutěžích nejen náš sbor, ale celou obec.
Obecnímu úřadu a zastupitelům děkuji za přízeň a dobrou spolupráci, vám všem přeji hodně štěstí a pevného zdraví v roce 2014.

Zpráva o soutěžní sezóně 2013 seniorských družstev SDH Metylovice (Michal Bílek)

V roce 2013 se do pohárových soutěží zapojilo v pěti družstvech dospělých třiatřicet metylovských hasičů.
Mužské áčko absolvovalo 29 soutěží. Poprvé od roku 1995 se však stalo, že by muži ani jednou nezvítězili. Příčin může být hned několik – v týmu došlo k několika drobným změnám. Absolvujeme o něco méně soutěží než v minulosti, navíc se jedná v drtivé většině o ty lepší s tvrdší konkurencí. Zvětšuje se také počet kvalitnějších družstev a rozdíly jsou již minimální. Alespoň druhá místa jsme obsadili na Pržně, v Kozlovicích a na Ostravici, třetí jsme byli ve Lhotce. Nejlepším výkonem na 2B pak byl čas 14,324 z Prchalova. Vedle pohárových soutěží se áčko účastnilo také Moravskoslezské ligy v požárním útoku, do které je zařazena i naše soutěž.
Pokles absolvovaných soutěží nastal u mužského béčka – v roce 2013 jich měli 14, ze kterých si odnesli páté místo z Turzovky a osmé z nočních Kozlovic. Nejlepším výkonem sezóny je pak čas 14,981 z Prchalova.
Částečně vynucené změny nastaly i v ženské sestavě, podařilo se ji však posílit o členky bývalých ligových družstev. Ženy se zúčastnily šestadvaceti soutěží, ze kterých si odnesly vítězství z Proskovic a Ostravice, druhé byly v Malenovicích, v Petřvaldíku, v Turzovce, na noční ve Staré Vsi a na domácí soutěži, třetí pak na Pržně, na Nové Vsi, v Kunčicích a v Trojanovicích. Opět se jim podařil vylepšit jejich rekord na 2B – v Petřvaldíku dosáhly času 16,874. Domácí soutěž absolvovalo tradičně také naše ženské béčko, bohužel však svůj pokus nedokončilo.
Nejúspěšnějším naším družstvem jsou stále pětatřicátníci. Moravskoslezská liga se v jejich kategorii nebývale rozrostla již na 8 týmů, přesto v ní dokázali po slabším rozjezdu v Oprechticích a ve Svinově, následně získat druhé místo na domácí soutěži, druzí byli i ve Vrbici, ve Staré Vsi přišel neplatný pokus a své tažení završili čtvrtou příčkou v Bartovicích. Čtvrté místo jim pak patří i v celkovém hodnocení. Ale k bronzu chyběl opravdu jen kousek. Na domácí soutěži dlouho vedli novým ligovým rekordem své kategorie, který měl hodnotu 15,583, až je o pouhých pět tisícin překonala úplně poslední startující Stará Ves. Tento minimální rozdíl znamenal i dvoubodovou ztrátu v celkovém pořadí. Přece jen více štěstí měli na neligových soutěžích, kde vyhráli v Turzovce, na Nové Vsi, na Pstruží a třetí skončili v Malenovicích.
V Moravskoslezské lize v roce 2013 zvítězili muži Prchalova, v ženské a veteránské kategorii byly nejúspěšnější Bartovice. Naši muži zaznamenali vůbec nejhorší umístění v MSL, kterým byla celková 17. příčka ze sedmadvaceti družstev, naše ženy byly ve své devítičlenné kategorii šesté, pětatřicátníci jak jsem již zmiňoval čtvrtí.
Starosta ve své zprávě už zmiňoval titul Vicemiss hasička ČeskoSlovensko, který získala Nela Šmírová. Ale my ty vicemissky vlastně máme dvě. Na slavnostním galavečeru Moravskoslezské ligy 27. října v Karviné byla v hlasování družstev zvolena Denisa Ryšková Vicemiss Moravskoslezské ligy 2013, naše soutěž byla hodnocena jako čtvrtá nejlepší, ženský tým jako třetí nejsympatičtější z ligy a podařilo se nám získat i titul Osobnost MSL.
Jak se nám na lize nedařilo sportovně, o to víc jsme byli úspěšní pořadatelsky. 47. ročník naší pohárové soutěže, byl zároveň šestým ligovým kolem a sjelo se na něj těžko uvěřitelných 70 družstev, což je absolutní rekord MSL. V mužské kategorii časem 13,677 zvítězila Vrbice, před prchalovským béčkem a Větřkovicemi. Ženskou kategorii vyhrály časem 17,300 Bartovice B, před naším družstvem a Novou Vsí, mezi veterány bylo pořadí Stará Ves, Metylovice, Bartovice.
Již od poloviny října nám probíhají páteční tréninky v atletickém tunelu v Příboře, navíc se další skupina schází v pondělí a neděli na nohejbal. Pro naše výkony je důležitá i adekvátní tréninková plocha. Proto bych chtěl opět poděkovat Sportovnímu klubu, za možnost tréninků a pořádání naší soutěže na fotbalovém hřišti.
Samozřejmě se nesmím zapomenout zmínit a také se vlastně pochlubit, jak si vedli naši závodníci v disciplíně železných hasičů TFA. Letos se jich v metylovských barvách do osmi soutěží zapojilo 8 – čtyři muži a 4 ženy.
Ruda Mališ na významnějších závodech reprezentuje svého zaměstnavatele, Hasičský záchranný sbor letiště Ostrava a v uplynulém roce se mu podařil nebývalý kousek, když získal stříbrnou medaili na Mistrovství republiky. Za nás vyhrál v Hnojníku, ve Stonavě, v Karviné, třetí byl ve Strahovicích. Vedle toho také v kategorii IZS zvítězil v běžeckém závodu do vrchu Chlebovický krpál. Honza Šigut byl druhý ve Stonavě a osmý v Závišicích. Rudovi se k TFA podařilo přitáhnout nově i Pavla Suchana a Radima Tomáška, Pavel byl hned čtvrtý ve Stonavě.
Jana Kolibová vyhrála v Hlučíně, druhá byla v Hnojníku a Větřkovicích. Závodu v Hnojníku se zúčastnily také Denisa Ryšková a Bára Šigutová. V závěru sezóny se po mateřské dovolené k TFA vrátila i Denisa Izvorská, vyhrála v Karviné a čtvrtá skončila ve Strahovicích.
Jakkoliv se může zdát sezóna 2013 pro nás výsledkově slabá, dokázali v ní metylovští hasiči v kategoriích družstev a jednotlivců dosáhnout jedenácti vítězství, třinácti druhých míst a sedmi třetích míst.
Závěrem se ještě zmíním, jak si vedou naše webové stránky sdh-metylovice.info, které již překonaly hranici 300 tisíc návštěv. Za uplynulých 12 měsíců se na nich objevilo 341 článků, odkazů, narozeninových gratulací, nebo jiných aktualit. Publikovali jsme zhruba 5700 fotek a 1581 videí. Děkuji všem, kteří se na těchto úspěších webu jakýmkoliv způsobem podílejí.

Zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2013 (Zuzana Bílková)

Dobrý večer, dovolte mi, abych vás seznámila s tím, jak si vedli mladí hasiči v roce 2013.
V prvé řadě jsme absolvovali s družstvem starších žáků celoroční hru Plamen. Ta začala závodem hasičské všestrannosti už na podzim roku 2012, ze kterého jsme si odnesli sedmé místo. Dalším kolem Plamenu byly počátkem března v hale místeckého učiliště hadicová a uzlová štafeta. Zatímco v uzlové jsme byli na skvělé třetí příčce, v hadicové jsme skončili až dvacátí. V polovině května měly být na programu štafety, ale deštivé počasí nakonec vedlo ke zrušení štafety CTIF i štafety 4×60 metrů. Pro nás škoda zbytečných tréninků. Na závěrečném kole v Nošovicích jsme byli nejprve dvanáctí ve štafetě dvojic a šestí v požárním útoku. Požární útok CTIF jsme vynechali, protože vynaložené úsilí při trénincích by neodpovídalo bodovému zisku. Přesto nám tyhle dílčí výsledky vynesly konečné 8. místo ze sedmadvaceti hodnocených družstev.
V dubnu jsme také absolvovali Fryčovicý braňák, soutěž tříčlenných hlídek, ve které družstvo kluků skončilo šesté, holky byly osmé. Na startu se výjimečně objevilo i družstvo mladších žáků, které především sbíralo zkušenosti a obsadilo 16. pozici.
Od května se už naplno rozjíždí sezóna pohárových soutěží. My bohužel doplácíme na příliš úzký kádr. Neustále někdo chybí na trénincích, o víkendech jsou pak na pořadu návštěvy příbuzných nebo dovolené. Takže mladší družstvo se nám nepodaří sestavit ani na jedinou soutěž. Starší žáci absolvovali pět soutěží. Na Nové Vsi si ještě zapsali neplatný pokus, ale na Ostravici pak byli patnáctí, ve Frýdlantu svým nejlepším časem sezóny 17,836 byli sedmí. Osmnácté místo přidali na noční soutěži v Oprechticích a šestí končili v Proskovicích. Výsledky v požárním útoku nejsou nijak úchvatné, ale věřím, že alespoň částečné zlepšení přijde s novým strojem, na kterém se přes zimu pracuje.
V závěru sezóny nás opět čekaly dva závody hasičské všestrannosti. Na braňáku ve Vratimově byli opět i naši mladší, kteří zde skončili 13., starším bedna unikla jen přílišnou přísností rozhodčích a nakonec z toho bylo páté místo. Posledním závodem roku byl braňák v Kozlovicích, kterým už odstartoval Plamen 2013/14. Byli jsme navnaděni úspěchem z Vratimova, navíc tohle bývá tradičně naše silná disciplína. Sice jsme se dopustili několika zbytečných chyb, ale i s devátou příčkou jsme spokojeni.
Do sekce mladých hasičů patří i oblast dorostu. My tým nemáme, ale Krista Ryšková posílila družstvo dorostenek ze Pstruží a vyhrála s nimi okresní kolo.
Ale nejen soutěžemi se zabývá náš tým mladých hasičů. Plníme zkoušky odborné připravenosti, podnikli jsme výlet na Pustevny a do aqvaparku na Olešné. V srpnu jsme se jako Hospodyňky účastnili naší Soutěže netradičních družstev. Začátkem prosince naši schůzku navštívil Mikuláš a čert, z čehož měla nepochybně největší zážitek Stella. Na posledním setkání před Vánoci jsme ještě dolaďovali program na dnešní valnou hromadu, rozdali jsme si dárky a ochutnali domácí cukroví.
Na podzim k nám také z grantu Ministerstva školství dorazily dvě nové proudnice, kterých můžeme využít v nadcházející sezóně. A počátkem listopadu Zuzka a Michal Bílkovi absolvovali školení vedoucích mladých hasičů na Nové Vsi.
Jak už jsem zmiňovala, náš tým je poměrně úzký, takže uvítáme každého nového člena ve věku od pěti do 14 let. Ale uvítáme i pomocnou ruku kohokoliv z dospělých. V současnosti z důvodu stavby nové školy nemůžeme využívat tréninkovou plochu na malém hřišti, takže trénujeme na tom fotbalovém. Velké díky Sportovnímu klubu alespoň za tuhle možnost, ale je vcelku náročné na každý trénink převážet veškeré nářadí a připravovat trať. Oceníme také, když se kdokoliv nabídne, že s námi třeba pojede na soutěž jako další řidič.
Nesmím zapomenout poděkovat panu Pavláskovi, který je pro tým nepostradatelný svou radou a funkcí strojníka a řidiče. Poděkovat chci také Deny Izvorské, která i s dvěma malými dětmi zvládá být hlavním koučem našich mladých hasičů.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2013 (Vladimír Konvička)

Naše výjezdová jednotka, která je zařazena jako JPO 5, má v současnosti 18 členů, kteří jsou proškolení a mají zdravotní způsobilost pro zařazení do výjezdové jednotky. Jednotka má 3 členy s velitelským kurzem, 4 strojníky, 1 technika chemické služby, 11 členů má kurz nositele dýchací techniky. V roce 2013 proběhlo školení velitele a strojníků v Jánských koupelích, dále byli proškolení noví členové na obsluhu a použití dýchacích přístrojů na polygonu ve Frýdku Místku. Pro letošní rok chystáme školení vybraných členů na obsluhu motorové pily.
Dále bylo během roku prováděno pravidelné školení jednotky, zakončené v Prosinci testem z odborných znalostí. V rámci jednotky bylo na údržbě a udržování techniky odpracováno 150 brigádnických hodin.
V roce 2013 výjezdová jednotka zasahovala u 6 mimořádných události v naší obci. A to dne:
13.5.2013 v 11,15 únik nebezpečných látek , prokopnuté plynové potrubí, vyjelo 5 členů
13.7.2013 v 17,18 likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové, přejezd na další
13.7.2013 v 17,45 likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové
21.8.2013 v 16,20 likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové
30.8.2013 v 19,15 likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové, přejezd na další
30.8.2013 v 19,45 likvidace nebezpečného hmyzu, vyjeli 4 členové
Dále bylo uskutečněno 1.6.2013 taktické cvičení společně se zásahovou jednotkou hasičů z Turzovky v rámci projektu příhraniční spolupráce. Předmětem cvičení byl lesní požár a zasažení budovy požárem spojenou s evakuací ohrožených osob z budovy. Poděkování za umožnění cvičení patři panu Ondrovi Suchanovi za umožnění využití budovy na Čupku a místostarostovi Radku Kulhánkovi za zajištění prořezání příjezdové komunikace pro naši techniku.
Dále její činnost spočívala především ve spolupráci s místním obecním úřadem při pomoci s čištěním kanalizací a zalévání stromů v období sucha.
20.4.2013 čištění kanalizace vyjeli 3 členové
19.6.2013 čištění kanalizace
7.8. 2013 zalévání stromů v období sucha
10 měsíc čištění kanalizace u sokolovny
Tímto bych chtěl poděkovat za spolupráci starostovi obce a obecnímu zastupitelstvu a doufám, že i v letošním roce bude spolupráce na stejné úrovni jako v loňském roce.

Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2014

1. Uspořádat 25. ledna hasičský ples.
2. Sestavit plán školení pro výjezdovou jednotku na rok 2014 a provádět školení na dané téma jednou měsíčně.
3. Nadále se aktivně seznamovat s novou technikou, udržovat a pečovat o hasičskou výstroj a výzbroj, aby byla stále připravena k zásahu.
4. Zúčastnit se okrskového kola soutěže v požárním sportu.
5. Zapojit se do seriálu Moravskoslezské ligy.
6. Pokračovat v přípravě žákovského družstva a zúčastnit se soutěže Plamen.
7. Uspořádat 48. ročník pohárové soutěže.
8. Uspořádat 22. ročník Soutěže netradičních družstev.
9. Postavit a skácet máj.
10. Uskutečnit společné setkání s hasiči z Turzovky.
11. Uskutečnit sběr železného šrotu.
12. Navštěvovat naše členy při jejich významných životních výročích.
13. Uskutečnit prosincový výšlap na Ondřejník.

Návrh usnesení Výroční valné hromady SDH Metylovice

Schvaluje
– Zprávy výboru o činnosti sboru za rok 2013
– Zprávu revizorů za rok 2013
– Plán práce na rok 2014
– Delegáty na okrskovou Výroční valnou hromadu (starosta, velitel, zasloužilí hasiči)
– Delegáty na okresní shromáždění (starosta sboru, zasloužilí hasiči)
Ukládá výboru
– Nadále organizovat činnost Sboru dobrovolných hasičů dle usnesení IV. sjezdu SH ČMS
– Využívat případných nabídek na zvýšení odbornosti členů (kurzy, školení atd.)
– Průběžně kontrolovat plnění usnesení
Ukládá všem členům
– Podílet sedle svých možností na práci ve Sboru dobrovolných hasičů
– Zúčastňovat se organizovaných schůzí, školení a výcviku
– Zaplatit členské příspěvky ve výši 150,- Kč

Metylovice, 4. ledna 2014