4. 6. Oslavy 130 let SDH Metylovice

7 Čvn

Metylovice, 4.6.2016 – Uplynulou sobotu jsme si připomněli 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích.

Přípravy oslav probíhaly už několik týdnů, od středy do pátku pak už téměř nepřetržitě. Pro tuto příležitost jsme zakoupili dalších sedm nových uniforem, vydali jsme almanach. V sobotu jsme se v průvodu se třinácti prapory vydali od zbrojnice k místnímu kostelu Všech svatých, kde od 10 hodin sloužil mši místecký děkan Mons. Josef Maňák. Po mši jsme se vydali na hřbitov, kde jsme položením kytice uctili památku zemřelých hasičů. Poté od 12 hodin probíhala slavnostní schůze v metylovské Sokolovně. Na schůzi zazněla zpráva starosty sboru a byla předána ocenění – Medaile za zásluhy Milanu Pečinkovi, Medaile Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje Jaroslavu Herotovi, Vavřínu Michalcovi, Vladimíru Bílkovi, Václavu Šigutovi, Silvestru Pavláskovi a Alžbětě Židkové, Medaile za mezinárodní spolupráci III. stupně Miroslavu Juřicovi, Josefu Šigutovi, Ladislavu Dlhopolčekovi a Anně Vyšinské, Čestné uznání Krajského sdružení hasičů obdržel SDH Metylovice a Řád zlaté vařečky paní Jana Juřicová.
Součástí odpoledního programu byla výstava věnovaná historii sboru a prezentace techniky z Třanovic (Tatra 805), Ostravice (Praga), Metylovic (MAN) a Turzovky (Iveco). Venku hrála skupina Štístko, vystoupily mažoretky, svou činnost předvedli naši mladí hasiči. Velkým úspěchem byla ukázka disciplíny TFA, kterou si nejprve vyzkoušely děti a poté zkrácenou formu metylovského závodu absolvovali také dospělí i z řad veřejnosti. Večer jsme shlédli ohnivou show skupiny Růže draka.
Po lednovém plesu a dubnovém závodu TFA máme za sebou třetí velkou akci a tři pořadatelsky velké akce nás ještě letos čekají – 2. července 50. ročník naší pohárové soutěže (4. kolo MSL), 13. srpna Soutěž netradičních družstev a 12. listopadu Metylovský krmáš.

Pro sdh-metylovice.info Michal Bílek.

Zpráva starosty sboru pro členskou schůzi u příležitosti 130 let založení SDH Metylovice (Milan Pečinka):

Bratři a sestry, hasiči a hasičky, vážení hosté,
vyslechněte si zprávu o stotřicetileté historii Sboru dobrovolných hasičů Metylovice.
25. května 1886 byl na popud tehdejšího starosty obce Františka Kuhejdy dvaadvaceti místními občany pod vedením Jana Bílka (nar. 1840) založen první spolek ve vesnici – „Dobrovolný hasičský sbor“. V soudním okrese Místek to byl po Paskově, Brušperku a Sviadnově čtvrtý český hasičský sbor. První cvičení se konalo již 30. května 1886. Obecní výbor ještě v tomto roce zakoupil novou vozovou stříkačku, která byla vyrobena v Opavě firmou Smekal za 500 zlatých. Tato stříkačka je dodnes funkční a je využívána při různých oslavách a výstavách. Zároveň bylo započato s výstavbou dřevěné zbrojnice. Jelikož ve vsi často hořelo, bylo v roce 1890 rozhodnuto, že v noci budou držet stráž čtyři muži. 12. ledna 1897 je pořádán první hasičský ples.
Po dobu první světové války činnost hasičů poněkud stagnovala a spočívala jen v samaritánských hlídkách. V roce 1925 je podán návrh na stavbu nové zděné zbrojnice dle plánů bratra Gajovského a tato je dokončena 11. září 1927. V roce 1931 byl založen ženský sbor samarity. Na 1. máje 1932 byl panem Silvestrem Onderkou založen fond na zakoupení nové stříkačky. V roce 1938 je spolkový život omezen, lidé ztrácejí zájem a společenský život nefunguje. Z rozkazu okresu byla v roce 1940 utvořena požární policie. Byla také pořádána sbírka na motorovou stříkačku a ta je slavnostně předána 5. května 1942, poprvé pak nasazena při požáru stodoly u fary. Během 2. světové války zahynuli dva členové našeho sboru. 6. července 1944 byl ve věku 50 let popraven František Němec, 23. září 1944 ve věku nedožitých třiadvaceti let tragicky zemřel Viktor Vašek. 5. května 1945 jsou osvobozeny Metylovice sovětskou armádou.
V roce 1949 je zakoupen starší nákladní automobil Tatra 43 – 31. července je pak vozidlo slavnostně předáno a začalo sloužit hasičskému sboru. V roce 1952 se započalo s přestavbou zbrojnice, protože přestala stačit požadavkům rozvíjející se techniky. V roce 1954 se poprvé zúčastňujeme soutěže pořádané českým svazem požární ochrany a rozvíjí se systematická práce s mládeží. V roce 1955 se družstvo mladších žáků v kategorii do 11 let stalo v Brně mistrem republiky. Toto vítězství mělo v obci obrovský ohlas, následoval triumfální návrat a byl zaznamenán velký nárůst členů ve sboru, obzvlášť mezi těmi nejmladšími. 15. listopadu 1957 bylo předáno nové vozidlo DV8 Tatra 805 a součástí tohoto vozidla byla také stříkačka PS8. Jak plynul čas, zasahovalo se při požárech, povodních, čerpání vody ze zatopených objektů a dalších událostech. Taktéž se pilně cvičilo a soutěžilo. V 50. letech bylo na chvíli založeno družstvo žen.
V roce 1967 byla poprvé uspořádána pohárová soutěž u Myslivecké chaty, které se zúčastnilo 12 družstev. V roce 1971 se započalo se stavbou nové garáže, jejíž hlavním organizátorem byl František Židek. Stavba byla dokončena v roce 1972. V roce 1974 jsme obdrželi do užívání cisternové vozidlo CAS25 Škoda 706 RTHP, se kterým přibylo výjezdů a tedy i práce. V listopadu také získáváme terénní vozidlo GAZ a následujícího roku 1975 naše Tatra 805 putuje do Vyšních Lhot. 20. listopadu 1976 byla v restauraci U Žáčků na Pstruží uzavřena družební dohoda sborů Metylovic a Turzovky. Bylo to již více než deset let, kdy se metylovští a turzovští hasiči vzájemně navštěvovali a účastnili se stejných soutěží a společenských akcí.
V roce 1986 náš sbor slaví 100 let svého založení. Byla uspořádána výstava historických i současných reálií. Ostatní akce proběhly na hřišti. Bohužel nám tenkrát nepřálo počasí, ale důstojný průběh oslav to nepoznamenalo. V roce 1986 jsme také místo sovětského vozidla GAZ dostali rumunské ARO 240. 26. prosince téhož roku také vypuknul požár horního kravína. Jednalo se o největší požár v novodobých dějinách Metylovic, při kterém zasahovalo 18 cisteren, 134 hasičů a 20 vojáků. Likvidace trvala 18 hodin. V roce 1988 jsme pořádali branný závod hry Plamen, kterého se zúčastnilo 103 mládežnických kolektivů.
Se změnami ve společnosti v počátku devadesátých let dochází také ke změnám v hasičské organizaci. Československý svaz požární ochrany se transformoval na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, sbory se vracejí k tradičnímu názvu Sbor dobrovolných hasičů, byly schváleny nové stanovy, znak a vlajka. Metylovice se v roce 1990 stávají samostatnou obcí. 18. srpna 1990 v Turzovce probíhala pohárová soutěž, na které po 33 letech startovalo metylovské ženské družstvo a hned zvítězilo. Od té doby jsou naše ženy pravidelnými účastnicemi pohárových soutěží. 25. října 1990 byla provedena výměna stávajícího vozidla CAS 25, které putovalo na Morávku, za stejné, ale novější, z hasičského útvaru v Místku. V roce 1991 vznikla nová tradice, kdy v závěru prázdnin pořádáme, nejdříve na hřišti za školou a nyní na zahradě manželů Kahánkových, Soutěž netradičních družstev, na které poměřují své hasičské dovednosti rodinná družstva, družstva z jedné ulice a tak podobně. Toto přispívá k propagaci hasičského hnutí a požárního sportu. Vzhledem k těžkostem s požádáním hasičského bálu v hostinci na Čihadle, jsme se rozhodli přesunout v roce 1992 tento náš ples do Sokolovny a již jsme zde zůstali. 3. července 1999 se naše pohárová soutěž koná po třiatřicáté a naposled v terénu u Myslivecké chaty. Trendy v požárním sportu již nelítostně upouštějí od terénních soutěží. U příležitosti oslav 700 let založení obce pořádáme 31. července mimořádnou soutěž v areálu fotbalového hřiště a od roku 2000 svým čtyřiatřicátým ročníkem se zde přesouvá také naše pohárová soutěž.
V dubnu 2000 náš sbor získal osobní vozidlo Volkswagen Transporter, které je upraveno a patřičně vybaveno pro výjezdy k mimořádným událostem a soutěžím. 10. listopadu 2001 obdržel pan František Michalec na zámku v Přibyslavi jako první v našem sboru titul Zasloužilý hasič. Stejné vyznamenání bylo uděleno 13. května 2004 panu Františku Židkovi a 12. listopadu 2010 panu Jaroslavu Herotovi. V roce 2003 stojíme u zrodu Moravskoslezské ligy v požárním útoku, které se účastní mužské, ženské a veteránské týmy z celého kraje. V roce 2004 družstva mužů a žen obsadila v lize shodně druhá místa. Družstvo nad 35 let se v roce 2014 stalo mistrem Moravskoslezské ligy a o rok později přidalo bronzové medaile. Komunikačním kanálem nového století se stává internet, takže 16. dubna 2007 spouštíme webové stránky sdh-metylovice.info, na kterých pravidelně informujeme o dění ve sboru. Chci poděkovat zakladatelům webu Michalu Bílkovi a Janu Izvorskému, ale i všem, kteří se svými příspěvky na stránkách podílejí. Z důvodu stavebních aktivit na hřišti za školou se v roce 2007 Soutěž netradičních družstev poprvé koná na louce manželů Kahánkových za obecním úřadem, tréninky soutěžních družstev se přesouvají na fotbalové hřiště.
V roce 2011 náš sbor slaví 125. výročí svého založení. Při této příležitosti vydáváme publikaci, vychází mimořádné číslo obecního zpravodaje. 28. a 29. května probíhají oslavy. Při slavnostní schůzi dochází k předání hasičského praporu z rukou paní Pečinkové, zástupkyně firmy ANAJ. Jedná se o historickou událost sboru a naplněný sen několika generací. Po oslavách se ještě v místním muzeu Kožané město koná výstava věnovaná historii našeho sboru. V rámci dotačního programu příhraniční spolupráce Slovenské republiky a České republiky nám spolu s Turzovkou vychází podaný projekt na pořízení zásahových vozidel pro obě jednotky. Nové vozidlo značky MAN do Metylovic přijíždí 26. září a za přítomnosti starosty obce Lukáše Halaty probíhá slavnostní předání před zbrojnicí. O tři dny později odjíždí naše staré vozidlo Škoda 706 RTHP na Slovensko do hasičského sboru Turany v okresu Martin. Nová hasičská technika sborů Metylovic, Turzovky a polské Porabky je pak posvěcena 19. května následujícího roku na slavnosti v Turzovce. 18. září 2013 člen našeho sboru Rudolf Mališ reprezentující Hasičský záchranný sbor Letiště Ostrava získává v Ústí nad Orlicí stříbrnou medaili na Mistrovství České republiky v nové hasičské disciplíně TFA. 11. října téhož roku se pak naše členka Nela Šmírová zúčastnila finále soutěže Miss hasička ČeskoSlovensko, kde získala titul Miss Facebook a titul První vicemiss. 14. února 2014 na valné hromadě Frýdlanského okrsku v Janovicích je starostou okrsku zvolen Michal Bílek z SDH Metylovice. 15. března 2014 v Bašce na Shromáždění představitelů sborů Okresního sdružení hasičů je předána bratru Silvestru Pavláskovi Medaile za mezinárodní spolupráci 3. stupně. 11. dubna 2015 v areálu na fotbalovém hřišti poprvé pořádáme soutěž v disciplíně TFA – nejtvrdší hasič přežije. Oproti klasickému požárnímu útoku, který naše veřejnost už zná, je tato disciplína poměrně nová, ale nabírající na popularitě. 15 srpna 2015 si během Soutěže netradičních družstev připomínáme 60 let od vítězství našich žáků na Mistrovství republiky v Brně. Z tehdejšího družstva se akce účastní Miroslav Juřica, Vítězslav Koubek a Josef Kocián.

Tolik ke kapitole Slavná minulost. Ale máme také kapitolu Hrdá přítomnost a věřím, že napíšeme i Sebevědomou budoucnost.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Metylovice je v současnosti zařazena v rámci Integrovaného záchranného systému pro potřeby plošného pokrytí do kategorie JPO-III s územní působností přesahující katastr naší obce. Vedle již zmiňovaných vozidel MAN a Volkswagen je vybavena pro potřeby zásahu např. dýchací technikou, plovoucím čerpadlem nebo motorovou pilou.
Sbor má aktuálně 91 členů a nejsme aktivní jen při krizových situacích a na soutěžích. V lednu pořádáme hojně navštěvovaný hasičský ples. V dubnu závod TFA, kterého se účastní zhruba stovka závodníků v několika kategoriích z nejrůznějších koutů republiky. 2. července uspořádáme již 50. ročník naší pohárové soutěže, která je zařazena do seriálu Moravskoslezské ligy a v posledních letech se na ni sjíždí zhruba šedesátka družstev. 13. srpna nás čeká recesní Soutěž netradičních družstev. V letošním roce si také připomínáme 40. výročí podepsání Družební dohody s Dobrovolným hasičským sborem Turzovka. Během roku se účastníme i akcí pořádaných obcí, Sportovním klubem nebo základní školou. Dokážeme prostředky na naši činnost získat z grantů a dotací, pořádáním akcí, oslovením sponzorů.
Samozřejmě najdeme v našem regionu sbory finančně bohatší, s lepším zázemím, početnější členskou základnou. Ale najdeme také sbory stagnující, bohaté ale neprosperující, sbory ukončující svou činnost. V tomto ohledu si nevedeme vůbec špatně. Jen je potřeba naši sklenici nevidět poloprázdnou, ale z poloviny plnou. Máme členy aktivní, kteří se podílejí na činnosti sboru, i členy, kteří na svou příležitost třeba čekají. Možností je spousta, třeba při organizaci nejrůznějších akcí, při práci ve výjezdové jednotce, při reprezentaci našeho sboru i obce Metylovice na nejrůznějších sportovních soutěžích nebo při vedení našich nejmladších členů v žákovském kolektivu. Ne finance, ale lidé jsou bohatství našeho sboru. Čeká nás budoucnost taková, jakou si ji sami uděláme.