Mimořádná valná hromada MSL

1 Zář

Oprechtice, 1.9.2016 – V Oprechticích se začátkem nového školního roku mimořádná valná hromada MSL, aby rozhodla o dalším fungování ligy.

Dosavadní Výbor MSL po soutěži ve Svinově 30. června oznámil svou rezignaci, zároveň pak 5. srpna vyzval případné zájemce o členství ve výboru o zaslání přihlášek. Na koordinační schůzce bylo dohodnuto, za jakých podmínek jednotliví zájemci chtějí v lize fungovat a vyplanula z toho nutnost úpravy stanov.
Dnešní valná hromada tedy měla rozhodnout o přijetí úpravy stanov, volbě předsedy MSL a Rady MSL (dříve používán název Výkonný výbor). Ze 43 členů spolku se dostavilo 39 zástupců týmů a z nich v tajné volbě 39 hlasovalo pro přijetí změny Stanov Moravskoslezské ligy. Následně byl jednohlasně předsedou spolku MSL zvolen Radomír Viej, členy Rady MSL Martin Rajski, Jan Gábor, Richard Sýkora, Radek Pščolka, Radim Tomášek, Karel Charvát, Radek Palowski a Tomáš Mikulec. Původně jsem byl připraven přijmout svůj díl odpovědnosti za budoucí fungování Rady MSL, ale vzhledem k tomu, že se nakonec podařilo najít dostatek zájemců, nemělo smysl Radu ještě víc rozšiřovat, a tudíž nemusím ke svým zhruba devětadvaceti hasičským funkcím přidávat třicátou.

Text Stanov MSL bude v nejbližší době zveřejněn v konečné grafické úpravě, ale v krátkosti alespoň základní principy změn:
– místo tříčlenného Výkonného výboru bude nadále devítičlenná Rada MSL (předseda + 8 členů)
– Valná hromada volí předsedu, Radu, ligová kola, úpravu stanov
– Rada rozhoduje o změně pravidel
– zástupce Rady před zahájením ligového kola zkontroluje trať, v průběhu soutěže dohlíží na plnění povinností pořadatele, upozorňuje rozhodčí na neplnění povinností vyplývajících z těchto pravidel, dává Radě MSL podněty k jednání

Zároveň členové Rady deklarovali, že se nepřipravuje žádná překotná změna pravidel s výjimkou dvou bodů – nebude se trvat na jednotné časomíře a z důvodu termínového přetížení nás v následující sezóně čeká omezení ligových kol na 12.

Restart Moravskoslezské ligy se touto valnou hromadou podařil a všichni se už můžeme připravovat na sobotní poslední kolo v Bartovicích.

Pro sdh-metylovice.info Michal Bílek.

2 odpovědi na “Mimořádná valná hromada MSL

Komentáře nejsou povoleny.