Výroční valná hromada SDH Metylovice

15 Led

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice za rok 2016
Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2016
Zpráva o činnosti mladých hasičů SDH Metylovice v roce 2016
Zpráva o soutěžní sezóně 2016 seniorských družstev SDH Metylovice
Doplňující volba výboru
Plán činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2017
Seznam oceněných na Výroční valné hromadě SDH Metylovice

Několik fotek najdete ZDE.

Sbor dobrovolných hasičů Metylovice má k 1. lednu 2017 89 řádných členů (z toho 15 mladých hasičů do 18 let) a dva čestné členy. V průběhu roku 2016 do sboru vstoupili Tomáš Halata starší a Tomáš Halata mladší, vystoupily Kristina Bílková a Naděžda Kopřivová.

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice za rok 2016 (starosta sboru Milan Pečinka)

Bratři a sestry, hosté,
opět po čase se zde scházíme a ohlížíme se za rokem 2016. Čím byl pro nás náročný a významný? Náročný například tím, že jsme během něj pořádali sedm větších akcí. Oproti předpokládanému plánu práce schválenému předcházející valnou hromadou přibyl ještě Metylovský krmáš. A zároveň to byl rok významný, protože jsme slavili výročí 130 let založení našeho sboru. Pojďme si nyní udělat podrobnější přehled našich aktivit od poslední valné hromady.
10. ledna jela pětičlenná delegace na výroční členskou schůzi naší družební organizace v Turzovce a zároveň se v tento den čtyři členové naší jednotky podílejí na regulaci dopravy při sedmnácté Cestě do Betléma.
Na pozvání hasičů z Bystrého se 16. ledna účastníme oslav šedesáti let založení jejich sboru spojených se svěcením nového praporu.
S odevzdáním Hlášení o činnosti a dalších nezbytných příloh dochází v kanceláři Okresního sdružení hasičů Frýdek-Místek také k podání návrhu na vyznamenání u příležitosti oslav založení sboru, výročí čtyřiceti let trvání družby mezi sbory z Metylovic a Turzovky a dalších, která budou předána dnes. Tyto návrhy zpracoval Michal Bílek.
30. ledna jsme v místní Sokolovně pořádali Hasičský bál, který má svou tradici a je oblíben nejen u místních občanů, ale i hostů z okolních obcí a hasičů z Turzovky. Kapacita míst bývá již vcelku pravidelně vyprodaná a Sokolovnu bohužel nenafoukneme. V kinosále hrála kapela Štístko a v hlavním sále The Visitors. O vystoupení v sále se postarala samotná kapela s připraveným programem ABBA Revival. Bál pro nás začíná již pátečními přípravami sálu a končí až nedělním úklidem. Všem, kteří se na něm podílejí, a je nás několik desítek, děkuji.
V podstatě bezprostředně po skončení hasičského bálu se již výbor zabývá blížícími se oslavami 130 let založení sboru a přípravami druhého ročníku TFA. Proto se výborových schůzí, které jsou od této chvíle již ve čtrnáctidenních odstupech, účastní i hlavní organizátor TFA Honza Izvorský. Oslavy založení sboru jsme se vzhledem k finanční náročnosti a s přihlédnutím k dalšímu programu celého roku rozhodli uspořádat v jednom dni v sobotu 4. června v areálu Sokolovny. Pro potřeby oslav jsme také zpracovali dvacetistránkový almanach.
26. února se v restauraci U Toflů na Bystrém uskutečnila výroční valná hromada Frýdlantského okrsku. Za náš sbor se jí zúčastnili Milan Pečinka, Miroslav Juřica, Pavel Šigut a starosta okrsku Michal Bílek. Ze zdravotních důvodů se omluvil zasloužilý hasič Jaroslav Herot. V jednotlivých zprávách se hovořilo o práci v okrsku, o přeregistraci sborů, námětovém cvičení nebo práci s mládeží. Za Okresní sdružení se této valné hromady zúčastnil starosta Dalibor Velčovský.
12. března na Nové Vsi proběhlo plánované námětové cvičení okrsku, které simulovalo požár v areálu základní školy a vyzkoušelo možnosti dálkové dopravy vody.
13. března se místostarosta sboru Vladimír Bílek vypravil na výroční valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice.
19. března v Soběšovicích proběhlo shromáždění představitelů sborů OSH Frýdek-Místek za účasti starostů sborů a okrsků, zasloužilých hasičů a pozvaných hostů. Náš sbor zastupovali Milan Pečinka a Vladimír Bílek, Frýdlantský okrsek Michal Bílek. Při této příležitosti jsme již rozdávali pozvánky na naše oslavy.
9. dubna jsme v areálu na místním fotbalovém hřišti uspořádali druhý ročník soutěže nejtvrdších hasičů TFA Metylovice 2016. Počasí nám opravdu krajně nepřálo, ale na průběh a úroveň závodu to nemělo vliv. Podrobněji ve zprávě o činnosti soutěžních družstev. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci této soutěže a dokázali oslovit dostatek sponzorů, díky nimž jsme mohli ocenit ty nejúspěšnější.
16. dubna se starosta sboru Milan Pečinka zúčastnil výroční valné hromady Sportovního klubu Metylovice, která se konala v Hospůdce na hřišti.
26. dubna se ve zbrojnici ve Frýdlantu nad Ostravicí uskutečnila organizační schůze okrsku, která se zabývala přípravami okrskové soutěže.
V sobotu 30. dubna se delegace z našeho sboru vypravila na 23. mezinárodní hasičskou pouť na Svatý Hostýn. Zároveň pak v tento den na zahradě za naší garáží stavíme máj.
1. května nad garáží u Rychlé pípy probíhá slet čarodějnic.
4. května se účastníme setkání u pomníku padlých u příležitosti 71. výročí konce druhé světové války.
8. května se na Pržně koná okrsková soutěž, kde naše ženy vítězí a muži obsadili druhé místo.
14. května se zástupci našeho sboru Milan Pečinka, Dagmar Jurečková a Vavřín Michalec účastní v Palkovicích slavnostního otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice a zároveň jedeme do Turzovky na tradiční oslavu svátku svatého Floriána.
V neděli 15. května se dvanáct našich členů účastní svátku svatého Floriána na Borové v Malenovicích.
16. května z důvodu plánované odstávky elektrické energie neprobíhá v metylovské škole výuka a místo ní organizujeme tříhodinovou dopolední akci, která se týkala simulovaného zásahu při požáru a evakuace školy.
28. května smažíme vaječinu a kácíme máj. I přes sychravé počasí to byla povedená akce.
V sobotu 4. června si připomínáme 130 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích. Za doprovodu dechové hudby se průvod třinácti praporů vydal od hasičské zbrojnice do místního kostela Všech svatých, kde od 10 hodin proběhla mše svatá za živé a zemřelé hasiče a jejich příznivce sloužená místeckým děkanem mons. Josefem Maňákem. Poté jsme šli položit kytici na místní hřbitov a odtud v průvodu do Sokolovny. Zde v kinosále proběhla za účasti starosty Krajského sdružení Leo Kuběny, starosty Okresního sdružení Dalibora Velčovského a dalších hostů slavnostní schůze, při které starosta sboru přednesl zprávu o naší stotřicetileté historii. Také jsou předány Medaile krajského sdružení Moravskoslezského kraje a u příležitosti čtyřicetiletého výročí podepsání družební dohody Medaile za mezinárodní spolupráci. Od představitelů obce Metylovice, starosty Lukáše Halaty a místostarosty Radomír Kulhánka, obdržel sbor pamětní stuhu k našemu praporu. V kinosále byla rovněž instalována výstava z historie sboru zahrnující dobové fotografie, plakáty, trofeje a tak podobně. Před Sokolovnou je prezentována současná i historická technika, např. Tatra 805 z Třanovic, vozidlo Praga Ostravice, Iveco z Turzovky a náš MAN. O venkovní atmosféru se starala kapela Štístko, mažoretky z Příbora, představili se ukázkou mladí hasiči, několik dětí a dospělých si také vyzkoušelo disciplínu TFA. Večer jsme shlédli ohnivou show skupiny Růže draka a pokračovala taneční zábava. Ještě jednou chci jménem výboru poděkovat všem členům a příznivcům, kteří se podíleli na přípravách a organizaci těchto oslav a také děkuji sponzorům za finanční podporu.
18. června se naše delegace v Kozlovicích účastní odpoledne s názvem „Jsme v bezpečí“, kde proběhla ukázka činnosti všech složek integrovaného záchranného systému.
V sobotu 2. července jsme na místním fotbalovém hřišti pořádali 50. ročník pohárové soutěže hasičských družstev, která je také zařazena do Moravskoslezské ligy. Před zahájením samotné soutěže je předána upomínková trofej dlouholetému startérovi naší soutěže bratru Josefu Šigutovi. Obdobnou trofej obdržely i sbory, které naši soutěž v minulosti vyhrály. Po zkušenostech z předcházejících let už víme, jak jsou přípravy a organizace takovéhoto podniku náročné, ale úsilí se vyplácí. Letos k nám dorazilo 71 družstev v kategoriích mužů, žen a veteránů nad 35 let. Pošesté v řadě máme nejvyšší účast ze všech ligových kol a letos byla naše soutěž hodnocena ligovými družstvy jako druhá nejlepší za v podstatě bezkonkurenčními Oprechticemi. Chci poděkovat Sportovnímu klubu za možnost využití jejich areálu a majitelům okolních pozemků za toleranci při parkování vozidel. Děkuji také všem organizátorům a sponzorům. A děkuji i starostovi a místostarostovi obce za účast při předávání cen vítězným družstvům.
4. srpna pořádáme akci pro děti z metylovské dětské léčebny. Cílem bylo představit historii našeho sboru, techniku a možnost vyzkoušet si hasičské činnosti na připravených stanovištích.
V neděli 7. srpna v Metylovicích probíhala pouť a v Turzovce se konal 44. ročník soutěže O pohár slovensko-české vzájemnosti. Vzhledem k této termínové kolizi náš sbor reprezentují dvě družstva. I přes komplikaci s uzavřením silnice na Starých Hamrech jsme do Turzovky dorazili na poslední chvíli a naše ženy tam pak vyhrály, muži skončili druzí.
13. srpna jsme za obecním úřadem na zahradě manželů Kahánkových pořádali 24. ročník Soutěže netradičních družstev. V jejím úvodu jsme předali dlouholetému rozhodčímu naší pohárové soutěže bratru Vavřínu Michalcovi upomínkovou trofej. Po rozlosování startovních pořadí se už připravují první týmy. Na úvod se jako vždy představí naši nejmladší hasiči, tentokrát coby Olympijské naděje pro hry v roce 2028. V týmu je například gymnastka, ragbistka, cyklistka, tenista nebo lukostřelkyně. Poté vidíme tradiční týmy jako muže nad 35 let a do 35 let, Bílky, Šiguty nebo Cimrmany a mimo soutěž, ale s neobvyklou choreografií vystupují Ženská povolání a Metylalkoholovice. Chci poděkovat všem, kteří se na naší netradiční soutěži podíleli organizačně, manželům Kahánkovým za poskytnutý prostor a nezbývá, než se těšit na ročník pětadvacátý.
V sobotu 27. srpna se naši zástupci Vladimír Bílek, Vladimír Konvička a starosta okrsku Michal Bílek účastnili oslav 110. výročí založení sboru v Janovicích.
V srpnu Obecní úřad zveřejnil dotační program pro spolky na rok 2016. Zpracovali jsme tak návrh a dali jsme dohromady podklady na částku 90 000 Kč. Zastupitelstvo obce na svém zasedání 19. září rozhodlo, že je naše žádost úspěšná. Vzhledem k omezenému rozpočtu tohoto grantového programu nám byla odsouhlasena částka 63 000 Kč. Chtěli bychom poděkovat zastupitelům za poskytnutí podpory, která pomohla a snad ještě pomůže vylepšit naše aktivity.
3. září probíhá na fotbalovém hřišti Den obce, během kterého probíhá soutěž v netradičních disciplínách za účasti místních spolků. Nám se nevedlo vůbec špatně a obsadili jsme druhé místo za vítězným týmem ze Sportovního klubu Metylovice.
8. října jsme sbírali železný šrot. Cena šrotu sice klesla na 3 Kč za kilogram, ale jsme dobře připraveni, občané snad o akci dobře informováni, takže s výsledkem sběru můžeme být spokojeni. Zisk nám pomůže s financováním účastí dospělých i mladých hasičů na soutěžích a pořádaných akcích.
14. října se naši mladí hasiči se svými vedoucími opět zapojili do projektu 72 hodin, který se v Česku koná během jednoho prodlouženého víkendu, kdy se dobrovolníci pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či okolí. Konkrétně jsme sbírali odpadky na turistické cestě do nedalekých pískoven.
8. listopadu se ve Frýdku koná porada starostů z našeho okresního sdružení. Porady se účastní starosta sboru Milan Pečinka a starosta Frýdlantského okrsku Michal Bílek.
V sobotu 12. listopadu jsme pořádali ve spolupráci s Obecním úřadem Metylovský krmáš, který máme rozdělen na dvě části. Odpolední program u Sokolovny je zahájen prodejem zabíjačkových výrobků, svařeného vína, koláčků a dalších pochutin. O atmosféru se staral harmonikář Vojtěch Rajnoch. Večer probíhá ve velkém sálu Sokolovny taneční zábava se skupinou Meteor a zpestřením byl znovuobnovený tanec Žabák, který předvedli naši hasiči za dozoru bratra Emana Karteczky a doprovodu Petra Uhláře na harmoniku. Po chudých letech, kdy místní občané na tuto akci příliš nechodili, si opět našli cestu a přestože jsme Krmáš ve spolupráci s obecním úřadem pořádali poprvé, myslím, že jsme obstáli. Děkuji tak všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli.
14. listopadu se v naší hasičské zbrojnici proběhla porada Frýdlantského okrsku, na které se probralo organizační zabezpečení valných hromad. Valná hromada okrsku se uskuteční v pátek 16. února 2017 na Bystrém v restauraci U Toflů.
V sobotu 26. listopadu u příležitosti 40 let od podepsání družební dohody mezi DHZ Turzovka a SDH Metylovice proběhl v Turzovce družební večírek. Je třeba poděkovat pořádajícímu sboru za přípravu akce, na které jsme se podíleli finančně.
11. prosince se naše delegace sedmi členů zúčastnila výroční členské schůze v Turzovce, na které je novým předsedou DHZ Turzovka zvolen pan Jozef Badžgoň.
18. prosince do Metylovic dorazil náš nový dopravní automobil Volkswagen Transporter, pořízený z dotace Ministerstva vnitra České republiky, dotace Moravskoslezského kraje a financí Obce Metylovice. Toto nové vozidlo nahradilo v jednotce současný automobil stejné značky, který bude dál sloužit mimo jednotku pro potřeby obce.
Předposlední, ale již tradiční akcí v roce bývá 27. prosince výšlap na Ondřejník.
28. prosince probíhá v místní tělocvičně nohejbalový turnaj, který spolupořádáme. Naše tři družstva tentokrát z osmi účastníků obsadila druhé, třetí a čtvrté místo.
Činnost sboru nespočívá jen ve startech na soutěžích. Během roku se také účastníme akcí pořádaných obcí, sportovním klubem nebo základní školou. Nadále spolupracujeme s prženským centrem Náš svět, jehož družstva se účastní Soutěže netradičních družstev. Nezapomínáme ani na členy, kteří se v průběhu roku dožívají významných jubileí. Náš kolektiv se upevňuje nejrůznějšími společenskými a sportovními akcemi. Chtěl bych také poděkovat všem, kteří se po celý rok starají o naši techniku, údržbě strojů a veškerého vybavení.
Tolik ke zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice v roce 2016. Ještě jednou děkuji členům výboru, všem členům sboru, kteří něco organizují, reprezentují náš sbor a obec a podílejí se tak na životě sboru. Obecnímu úřadu a zastupitelům děkuji za přízeň a spolupráci. Vám všem přeji hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2017.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2016 (velitel sboru a jednotky Vladimír Konvička)

Naše výjezdová jednotka, která je zařazena v kategorii JPO III, má v současnosti 22 členů, kteří jsou proškolení a mají zdravotní způsobilost pro zařazení do výjezdové jednotky. Jednotka má 3 členy s velitelským kurzem, 4 strojníky, 4 členy jednotky na obsluhu motorových pil a 11 členů má kurz nositele dýchací techniky. Pro letošní rok připravujeme školení vybraných členů na obsluhu a použití dýchací techniky.
Dále bylo během roku prováděno pravidelné školení jednotky, zakončené v prosinci zkouškou z odborných znalostí. V rámci jednotky bylo na údržbě a udržování techniky odpracováno 160 brigádnických hodin.
V roce 2016 výjezdová jednotka zasahovala u 23 mimořádných události v naší obci i mimo obec (10x likvidace obtížného hmyzu, 9x technická pomoc, včetně práce pro obec, 3x požár, 1x cvičení na Nové Vsi). Při těchto událostech bylo odpracováno 113 hodin.
Dále bylo uskutečněno dne 1.10.2016 taktické cvičení společně se zásahovou jednotkou hasičů z Turzovky v rámci projektu příhraniční spolupráce. Předmětem cvičení byla protipovodňová opatření a záchrana osob z vodní hladiny.
Těsně před Vánocemi dorazil do naší zbrojnice nový dopravní automobil Volkswagen Transporter, který nahradil dosluhující vozidlo stejné značky. Na financování (1 035 102 Kč včetně DPH) se podílelo Ministerstvo vnitra ČR z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ částkou 450 000 Kč, Moravskoslezský kraj částkou 225 000 Kč a Obec Metylovice částkou 360 102 Kč. Všem zúčastněným patří velké díky.
Tímto bych chtěl poděkovat za spolupráci starostovi obce a obecnímu zastupitelstvu a doufám, že i v letošním roce bude spolupráce na stejné úrovni jako vloni.

Zpráva o činnosti mladých hasičů SDH Metylovice v roce 2016 (vedoucí mladých hasičů Denisa Izvorská)

Loni jsem na tomto místě zmiňovala generační výměnu, která ovlivňuje věkové složení družstev našich žáků, resp. dorostenců. Bohužel (nebo bohudík, jak se to vezme) se toho za uplynulý rok příliš nezměnilo, takže stav je takový, že máme dvě kompletní družstva mladších žáků (do příští sezony už plně počítáme s naším předškolním potěrem), ale bohužel žádné družstvo starších. Věkově sem spadají pouze čtyři jedinci, ze kterých pouze dva chodí pravidelně. Mohli jste je vidět v úvodní soutěži v rolích kapitánů, a i když jsem teprve na začátku své zprávy a děkuje se obvykle až na konci, já bych Vaškovi a Katce chtěla poděkovat už teď. Za jejich nadšení, píli a výdrž. Díky!
A teď už k číslům. Naši mladší žáci loni (tak jako každý rok) absolvovali celoroční hru Plamen a skončili v ní na 11. místě. Pohárovek, tedy soutěží v požárním útoku, objeli za sezonu devět, z toho dvakrát skončili na bedně (3. místo na Nové Vsi a na silně obsazené noční soutěži v Oprechticích) a dvakrát těsně pod ní (4. místo v Janovicích a Proskovicích). Nejlepším časem sezony je 17,479 z Nové Vsi. Polovinu těchto soutěží absolvovala dvě družstva mlaďochů, kam úspěšně začleňujeme i naše školkové děti. V celkovém hodnocení Okrskového poháru, do kterého se započítává šest soutěží z našeho okolí, skončilo mladší áčko celkově třetí, béčko bylo jedenácté. Za zmínku stojí ještě 3. místo z oblíbeného Fryčovického braňáku, které na své jediné soutěži vybojovala skromná ekipa starších. Co se týče dorostu, v této kategorii nás pravidelně zastupuje již zmínění Vašek a Katka (když to nejde v žácích, jde to naštěstí v mladším dorostu…) plus Katka Pečinková jakožto starší dorostenka. V okresním kole Vašek skončil 4., Katka Pečinková rovněž 4. a Katka Michalíková 3.
Kromě soutěžních a tréninkových aktivit se snažíme občas zpestřit přípravu a spolupráci nějakou akcí či výletem. Pravidelně navštěvujeme aquapark, byli jsme na bowlingu, na závěr jarní sezony jsme uspořádali společný trénink a opékání párků s rodiči, na červnových oslavách 130 let sboru jsme předvedli ukázku naší činnosti a dětské TFA, v létě jsme vyrazili pěšky z Frýdlantu na Čeladnou na nejlepší zmrzlinu a na podzim jsme opět sbírali odpadky v rámci celostátní akce 72 HODIN. Inu, pořád se něco děje. A i nadále se bude dít, dokud děti budou chtít. 🙂
Závěrem nezbytné poděkování. V první řadě děkuji mým kolegům vedoucím – Michalovi a Zuzce. Děkuji všem, kteří nám během roku pomáhají s technikou i taktikou, tréninky, soutěžemi, dopravou atd. (nebudu je všechny jmenovat, oni vědí…) Děkuji sboru za nezbytnou finanční a materiální podporu. A v neposlední řadě děkuji samozřejmě dětem. Protože s nimi je všechno mnohem náročnější, ale taky intenzivnější a hezčí.
Děkuji.

Zpráva o soutěžní sezóně 2016 seniorských družstev SDH Metylovice (Michal Bílek)

V roce 2016 se do pohárových soutěží v pěti družstvech dospělých zapojilo 34 metylovských hasičů.
Mužské áčko absolvovalo 35 soutěží a podařilo se mu vyhrát v Janovicích a ve Lhotce, druhé místo přidalo na okrskové soutěži, v Turzovce a na Ostravici. Nejlepším časem sezóny bylo 14,789 z Podvysoké.
Mužské béčko se letos vypravilo na 7 soutěží a druhé místo obsadilo ve Frýdku, 4. místo na Nové Vsi a 11. místo na Moravskoslezské lize ve Staré Vsi. Nejlepší čas předvedli ve Frýdku – 14,986.
Ženské áčko z devětadvaceti soutěží zvítězilo v Kunčicích, na okrskové soutěži, na Nové Vsi a v Tutovce, k tomu si připsalo 6 druhých míst. Po třech letech se ženám na Nové Vsi podařilo vylepšit vlastní rekord, který má nyní hodnotu 16,861.
Do 8 soutěží se letos zapojilo i ženské béčko a podařilo se mu zvítězit na Ostravici, 4. místo přidalo na Nové Vsi a 5. místo v Košatce. Jejich nejlepší letošní čas má hodnotu 18,307.
Adéla Štandlová v Prchalově při dovednostních soutěžích vyhrála závod rozdělovaček i béčkařek a vítězství si tak připsala rovněž v dvojboji.
Pro muže nad 35 let byla sezóna 2016 bramborová. Na čtyřech soutěžích skončili čtvrtí, 3. místo brali na Nové Vsi a zvítězili na Pstruží. Čtvrté místo pak obsadili i v celkovém hodnocení Moravskoslezské ligy. Nejlepší čas předvedli na domácí soutěži – 15,382.
V Moravskoslezské lize v mužské kategorii vyhrál Petřvaldík, v ženské kategorii obhájila titul Stará Ves a mezi veterány byl nejúspěšnější Prchalov. Naši muži skončili 17., ženy obsadily 5. místo, veteráni, jak jsem již zmiňoval, byli čtvrtí. Na slavnostním zakončení MSL byla naše soutěž vyhlášena jako druhá nejlepší, Kristýna Ryšková třetí nejlepší strojnicí, Jiří Ryška druhým nejlepším veteránským béčkařem, Radomír Rusina třetím nejlepším veteránským rozdělovačem, Radim Tomášek třetím nejlepším veteránským pravým proudařem, Michal Bílek osobností ligy.
50. ročník naší pohárové soutěže se uskutečnil v sobotu 2. července na fotbalovém hřišti a sjelo se na ní 71 družstev. V mužské kategorii vyhrál Prchalov, před Starou Vsí a Mosty, ženskou kategorii ovládly Mistřovice před Albrechticemi a Starou Vsí, mezi veterány bylo nejúspěšnější družstvo Oprechtic, druhý byl Svinov a třetí Vrbice.
16 metylovských závodníků se letos také zúčastnilo jedenácti soutěží v disciplíně TFA. Vítězství si připsali Martin Koliba ve Velkých Karlovicích a Horní Suché, Jan Šigut ve Stonavě, Denisa Izvorská v Bobrovnících a Adéla Štandlová v Závišicích. Adéla Štandlová pak obsadila na Akademickém mistrovství ČR v Ostravě 6. místo.
V roce 2016 se závod TFA již podruhé uskutečnil 9. dubna i v Metylovicích. Sjelo se k nám 99 závodníků takřka z celé Moravy. V mužské kategorii obhájil vítězství Jan Haderka z Hulína před Petrem Molešem ze Žarošic a domácím Rudolfem Mališem. Ženskou kategorii vyhrála lubenská Barbora Mikušová, druhá skončila naše Adéla Štandlová a třetí Pavla Monsportová z Prchalova. Mezi veterány byl nejúspěšnější Roman Viej z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, druhé místo obsadil Stanislav Kalvoda z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a třetí byl Jiří Foldyna z Bystrého. Poprvé jsme otevřeli i kategorii ženy nad 35 let, ve které zvítězila Pavla Pospíšilová z Bystrého před domácími Radkou Hazuchovou a Renátou Matulovou. A premiéru měla i kategorie tříčlenných družstev, kterou vyhrálo Lubno před dvěma metylovskými týmy.
Už čtvrtým rokem se metylovští hasiči účastní také nejrůznějších běžeckých závodů. Letos závodů bylo rovných 30, našich závodníků 18. Vítězství si připsaly Zuzana Bílková na Chlebovickém krpálu a Olympijském běhu ve Frýdku-Místku, Denisa Izvorská na závodu Totman v Trojanovicích, k tomu jsme přidali tři druhá místa a tři třetí místa. Za zmínku také stojí 2. místo naší smíšené štafety v konkurenci 23 týmů v závodu Craft RunFest v Ostravě.
Suma sumárum metylovská družstva a jednotlivci si v roce 2016 připsali 19 vítězství, 20 druhých míst a dvanáct třetích míst. Veškeré podrobné výsledky z celé sezóny najdete v naší sportovní ročence.
Závěrem jen krátké info o našich webových stránkách. V roce 2016 jsme na nich zaznamenali 69 616 návštěv a v červenci jsme po devíti letech provozu webu uvítali půlmiliontého návštěvníka. Děkuji všem, kteří se na těchto úspěších webu jakýmkoliv způsobem podílejí.

Doplňující volba výboru

Vladimír Konvička požádal o uvolnění z funkce velitele sboru a člena výboru. Za dobu jeho působení v čele výjezdové jednotky se podílel především na dovybavení jednotky novou technikou, ať už se jedná o cisternové vozidlo MAN nebo v uplynulém roce nový Volkswagen Transporter. Jednotka také postoupila z hlediska plošného pokrytí z kategorie JPO V do JPO III.
Výbor SDH Metylovice navrhnul na uvolněné místo velitele sboru a člena výboru Rudolfa Mališe. Rudolf Mališ z pracovních důvodů nebyl valné hromadě přítomen, návrh ale přijal. Je absolventem Střední odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku, v současnosti zaměstnancem Hasičského záchranného sboru podniku Letiště Ostrava a v naší výjezdové jednotce byl dosud zástupcem velitele.
Na tuto funkci nebyl jiný návrh a Rudolf Mališ byl valnou hromadou jednohlasně zvolen členem výboru a velitelem SDH Metylovice.

Plán činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2017

1. Uspořádat 28. ledna Hasičský bál
2. Sestavit plán školení výjezdové jednotky na rok 2017 a provádět školení na dané téma jednou měsíčně
3. Nadále se aktivně seznamovat s novou technikou, udržovat a pečovat o hasičskou výstroj
a výzbroj, aby byla připravena k zásahu
4. Zúčastnit se 8. května okrskového kola soutěže v požárním sportu
5. Zapojit se do seriálu Moravskoslezské ligy
6. Pokračovat v přípravě mládeže
7. Uspořádat 8. dubna soutěž TFA
8. Uspořádat 1. července 51. ročník pohárové soutěže
9. Uspořádat 12. srpna 25. ročník Soutěže netradičních družstev
10. Postavit a skácet máj
11. Uskutečnit sběr železného šrotu
12. Navštěvovat naše členy při významných životních výročích
13. Uskutečnit 27. prosince výšlap na Ondřejník

Seznam oceněných na Výroční valné hromadě SDH Metylovice 14.1.2017

Medaile za věrnost 10 let: Markéta Bílková (roz. Zajícová), Jan Izvorský
Stužka za věrnost 20 let: Zuzana Bílková, Denisa Izvorská
Stužka za věrnost 30 let: Anna Pečinková
Čestné uznání Okresního sdružení hasičů: Martin Koliba, Pavel Šigut, Radim Tomášek, Martina Uhrová
Čestné uznání Krajského sdružení hasičů: Michal Bílek, Luděk Juřica, Vladimír Konvička, Jiří Ryška, Gabriela Ryšková, Aleš Velička
Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: Vladimír Bílek
Sbor dobrovolných hasičů uděluje Záslužnou medaili Českého hasičstva nejstaršímu členu našeho Sboru panu Václavu Pečinkovi. Pan Václav Pečinka vstoupil do Sboru v roce 1950.
Sbor dobrovolných hasičů Metylovice uděluje titul Čestný starosta sboru panu Miroslavu Juřicovi. Miroslav Juřica byl starostou SDH Metylovice v letech 1993-2008, poté ještě do roku 2015 místostarostou a členem výboru.