Označení zásahových požárních automobilů – zkratky hasičské techniky

17 Kvě

V následujících týdnech se pokusíme na našem webu prezentovat sérii článků, které přiblíží naši výjezdovou jednotku a obecně zásahovou činnost.

Na úvod se podíváme označení zásahových požárních automobilů. Víte co znamenají jednotlivé zkratky na hasičských vozech?

Základní zásahové požární automobily:
DA – dopravní automobil
CAS – cisternová automobilová stříkačka
AS – automobilová stříkačka
PHA – pěnový hasicí automobil
PLHA – plynový hasicí automobil
PRHA – práškový hasicí automobil
KHA – kombinovaný hasicí automobil
RZA – rychlý zásahový automobil

Rozdělení podle hmotnosti:
UL – velmi lehké (do 2000 kg)
L – lehké (od 2000 kg do 7500 kg)
M – střední (od 7500 kg do 14000 kg)
S – těžké (od 14000 kg)

Rozdělení podle konstrukce podvozku:
1 – silniční
2 – smíšené
3 – terénní

Rozdělení podle požárního příslušenství:
Z – základní
R – redukované
V – rozšířené
T – technické
LP – k hašení lesních požárů
H – k hašení
CH – chemické
N – ropné
VH – pro velkoobjemové hašení
MS – s motorovou stříkačkou
PC – s požárním čerpadlem

Dalším důležitým údajem v označení je hodnota hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby nebo údaj o množství zásoby hasiva. V praxi to znamená následující:
– u dopravního automobilu velikost požárního čerpadla, je-li jeho součástí zavodňovací nádrž (její velikost se neuvádí),
– u automobilové stříkačky, cisternové automobilové stříkačky a pěnového hasicího automobilu velikost požárního čerpadla. Ta je za lomítkem doplněna velikostí nádrží na hasivo v pořadí voda/pěnidlo. U automobilové stříkačky je hodnota velikosti nádrže na vodu značena „0“, a to i v případě, že její součástí je zavodňovací nádrž,
– u plynového hasicího automobilu a u práškového hasicího automobilu, kde je užito jako hlavní hasicí médium hasicího plynu nebo hasicího prášku, údaj o velikosti nádrže na hasivo, vyjádřený v kilogramech hmotnosti příslušného hasiva,
– u kombinovaného hasicího automobilu, kde je užito více hasicích médií, velikost požárního čerpadla; ta je za lomítkem doplněna v souladu s předešlými body v pořadí voda/pěnidlo/plyn/prášek,
– u automobilového žebříku a automobilové plošiny velikost dostupné (záchranné) výšky.

Samotné označení zásahového požárního automobilu tvoří název druhu zásahového požárního automobilu, hodnota hlavního parametru nebo údaj o množství zásoby hasiva, pomlčka, hmotnostní třída, kategorie zásahového požárního automobilu a označení provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství.

Příklad JSDH Metylovice:
DA-1ZL
DA – dopravní automobil, L – lehký (2000-7500kg), 1 – podvozek silniční, Z – základní příslušenství

CAS 20-3000/300-M2R
CAS – cisternová automobilová stříkačka, 20 – výkon čerpadla 2000 l/min, 3000 – objem nádrže na vodu, 300 – objem nádrže na pěnidlo, M – střední (7500-14000kg), 2 – podvozek smíšený, R – redukované požární příslušenství

Speciální zásahové automobily:
A – autobus
AJ – automobilový jeřáb
AP – automobilová plošina
AZ – automobilový žebřík
HA – hadicový automobil
KA – kontejnerový automobil
LCAS/LKHA – letištní speciál
LP – lesní speciál
NA – nákladní automobil
OA – osobní automobil
PPLA – protiplynový požární automobil
T – traktor
TA – technický automobil
TACH – chemický automobil
UA – užitkový automobil
V – požární vlak
VA – vyšetřovací automobil
VEA – velitelský automobil
VYA – vyprošťovací automobil
O – ostatní

Označení požárních kontejnerů:
KCE – kontejner čerpací
KCH – kontejner chemický
KCS – kontejnerová cisternová stříkačka
KDE – kontejner dekontaminační
KEV – kontejner expertizní vyšetřovací
KHD – kontejner hadicový
KKU – kontejner komunikační uzel
KKH – kontejner kombinovaný hasicí
KME – kontejner měřící
KNP – kontejner nouzového přežití
KOB – kontejner občerstvovací
KOK – kontejner odsavač kouře
KOP – kontejner operační
KPH – kontejner pěnový hasicí
KTP – kontejner plachtový
KPLH – kontejner plynový hasicí (CO2)
KPO – kontejner povodňový
KPRH – kontejner práškový hasicí
KPP – kontejner první pomoci
KPPL – kontejner protiplynový
KRO – kontejner ropný
KSP – kontejner sprchovací
KST – kontejnerová stříkačka
KTE – kontejner technický
KTY – kontejner týlový
KUB – kontejner ubytovací
KVE – kontejner velitelský
KZS – kontejner základnová stanice:

Označení pomocných požárních kontejnerů:
KCI – kontejner cisternový
KCM – kontejner časoměrný
KLO – kontejner lodní
KNA – kontejner nákladní
KOD – kontejner odtahový
KSK – kontejner skříňový
KTA – kontejner tankovací

Označení požárních přívěsů:
PLP – přívěsná lafetová proudnice (monitor)
PH – přívěs hadicový
PMS – přívěsná motorová stříkačka
POS – přívěsná osvětlovací stanice
POK – přívěsný odsavač kouře
PPM – přívěsný pěnomet
PPR – přívěsný přiměšovač
PP – přívěsná plošina
PT – přívěs technický
PZ – přívěsný žebřík
P – přívěs ostatní

Zdroj:
SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA, Ročník: 2006, V Praze dne 13. března 2006, Částka: 9 – Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 13.3.2006, kterým se vydává Řád strojní služby Hasičského záchranného sboru České republiky.