Dokumenty z valné hromady

8 Led

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice v roce 2017
Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2017
Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2017
Zpráva o soutěžní sezóně 2017 seniorských družstev SDH Metylovice
Vyznamenání na valné hromadě SDH Metylovice 6.1.2018
Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2018
Usnesení Výroční valné hromady SDH Metylovice

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice v roce 2017 (starosta sboru Milan Pečinka)

Dobrý podvečer, sestry a bratři, pozvaní hosté,
srdečně vás vítám na prahu nového roku 2018 a opět se zde v tuto dobu scházíme, abychom si společně připomněli a zhodnotili některé události předešlého roku 2017. Zdá se, že po oslavách 130 let založení našeho sboru bude rok 2017 klidnější a odpočinkový, ale opak byl pravdou.
K původně schválenému plánu činnosti sboru SDH Metylovice na rok 2017 přibyly dvě významné akce, a to podzimní závod hasičské všestrannosti mladých hasičů a Metylovský krmáš. Pojďme si nyní udělat podrobnější přehled našich aktivit od poslední valné hromady.
Sbor má k 1.1.2018 dva čestné členy a 93 členů řádných, z toho 17 mladých hasičů do 18 let. V roce 2017 do sboru vstoupili Radek Kosňovský, Michal Kosňovský, Ondřej Halata, Vít Závodný, Natali Kociánová a Stella Izvorská. Vystoupili Filip Krenželok a Lukáš Onderka.
S odevzdáním hlášení o činnosti SDH a dalších nezbytných příloh dochází v kanceláři Okresního sdružení hasičů ve Frýdku-Místku také k podání seznamu návrhů na vyznamenání členů, které připravil Michal Bílek a schválil výbor SDH.
28. ledna v místní Sokolovně pořádáme Hasičský bál, který již má svou tradici a je oblíben u místních, ale také návštěvníků z okolních obcí a hasičů Turzovky. V kinosále hrála kapela Štístko, v hlavním sále The Visitors a vystoupení pak bylo travesti show. Tato akce je pro zdrojem významných příjmů a tak k ní přistupujeme zodpovědně. Vše začíná již páteční přípravou obou sálů a ostatních prostor, končí nedělním popoledním úklidem. Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se na organizaci bálu podílejí a že je nás několik desítek.
3. února jsme se zúčastnili posledního rozloučení se zasloužilou hasičkou z Janovic, paní Irenou Nytrovou.
17. února se v restauraci u Toflů na Bystrém uskutečnila valná hromada Frýdlantského okrsku. Za náš sbor se jí zúčastnili Milan Pečinka, Rudolf Mališ, Vladimír Bílek, Silvestr Pavlásek a starosta okrsku Michal Bílek. Ze zdravotních důvodů se omluvil zasloužilý hasič Jaroslav Herot. V jednotlivých zprávách se hovoří o činnosti sborů v okrsku v oblasti spolkové, práci s mládeží a oblasti represe. V diskuzi se probírá příprava námětového cvičení v Janovicích. Jednotliví starostové také prezentují činnost svých sborů za uplynulý rok. Po této valné hromadě pak doplněni o Aničku Bílkovou navštěvujeme bratra Slávka Juřicu s cílem povzbuzení před nelehkou operací, která naštěstí dopadla dobře.
V měsíci únoru jsme pro děti z místní základní školy zprostředkovali dvě přednášky v rámci projektu Hasík, který má za cíl preventivní a výchovnou činnost dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Přednášky vedl instruktor z Hasičského záchranného sboru ve Frýdku-Místku Libor Cvik, následně si děti jely v červnu prohlédnout místeckou stanici profesionálních hasičů. Co nám tyto dvě schůzky ukázaly? Osobně mě děti překvapily svými vědomostmi a chováním. Také musím vyzvednout děti, které navštěvují náš kroužek mladých hasičů, z čehož vyplývá, že je také třeba poděkovat našim vedoucím, jak s dětmi pracují.
8. března na schůzi výboru schvalujeme návrh na udělení titulu Zasloužilý hasič bratru Silvestru Pavláskovi, poté je návrh podán do kanceláře OSH. V dubnu je návrh schválen výkonným výborem Okresního sdružení, v květnu výkonným výborem Krajského sdružení a v červnu výkonným výborem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
11. března v Janovicích proběhlo plánované námětové cvičení okrsku, které simulovalo požár dvou objektů v zemědělském areálu s vyhledáváním osob, kyvadlovou a dálkovou dopravou vody.
12. března se místostarosta sboru Vladimír Bílek vypravil na výroční valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice.
17. března jsme se v obřadní síni ve Frýdlantu nad Ostravicí rozloučili s velitelem frýdlantské jednotky Jendou Novákem. Bylo mu 54 let.
18. března proběhlo ve Vyšních Lhotách Shromáždění představitelů sborů Okresního sdružení hasičů Frýdek-Místek, za účasti starostů sborů, zasloužilých hasičů a pozvaných hostů. Náš sbor zastupoval Milan Pečinka a Frýdlantský okrsek Michal Bílek. Při této příležitosti jsme s dalšími obdrželi pamětní list, jako poděkování za účast na akci Daruj krev s dobrovolnými hasiči.
8. dubna jsme v areálu místního fotbalového hřiště uspořádali třetí ročník soutěže železných hasičů a hasiček TFA Metylovice 2017. Součástí programu bylo i zjednodušené TFA pro děti a bouchání kladivem na čas pro veřejnost. I přes nevlídné počasí, které nás omezovalo v pátek při přípravě tratě, se sobotní závod nadmíru povedl. Chci poděkovat všem, kteří se na organizaci této soutěže podíleli a dokázali také oslovit celou řadu sponzorů.
21. dubna se starosta sboru Milan Pečinka zúčastnil výroční valné hromady Sportovního klubu v Hospůdce na hřišti.
24. dubna se v naší klubovně uskutečnila organizační schůzka Frýdlantského okrsku, která se zabývala přípravou blížící se okrskové soutěže.
V sobotu 29. dubna se delegace z našeho sboru vypravila na 24. ročník mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýnu, kde jsme se setkali i s hasiči z Turzovky.
30. dubna jsme na zahradě za naší garáží za účasti velkého počtu členů a dětí postavili máj.
1. května se nad garáží u Rychlé pípy slétaly čarodějnice nejrůznějšího věku.
3. května se účastníme připomínkové akce u pomníku padlých u příležitosti 72. výročí konce 2. světové války.
8. května na Pržně probíhá okrsková soutěž, na které se organizačně podílíme rozhodčím a časomírou. Ženy zde zvítězily, muži svůj pokus nedokončili.
Na pozvání hasičů ze Lhotky se 13. května se zástupci našeho sboru Milan Pečinka a Vavřín Michalec účastní oslav 85 let založení tamního sboru.
V neděli 14. května se patnáct členů našeho sboru účastní svátku svatého Floriána v kostele na Borové, který pořádají hasiči z Malenovic a borovský farář Petr Hrubiš.
27. května za chladného počasí smažíme vaječinu a zároveň kácíme máj.
Po těchto akcích plánujeme za garáží terénní úpravy. Vše proběhlo podle našich představ, dnes už tam roste nová tráva. Chci poděkovat všem, kteří se na tomto podíleli.
V sobotu 1. července na místním fotbalovém hřišti pořádáme 51. ročník soutěže hasičských družstev mužů, žen a nad 35 let, která je zároveň jedním ze dvanácti kol Moravskoslezské ligy v požárním útoku.
Zkušenosti z předcházejících ročníků pořádání takové akce usnadňují, zároveň nejvyšší ligová účast v předcházejících šesti letech je lehce zavazující. Letošní účast 58 družstev je mírným poklesem, ale i posedmé v řadě nejvyšší v Moravskoslezské lize. Za poklesem stojí fakt, že celkově i na jiných soutěžích družstev ubylo, ale také že sousední Palkovice svou soutěž Beskydské ligy v minulosti pořádanou jako noční, uspíšily na šestnáctou hodinu a některá družstva pak nestihla přejet.
Chci poděkovat Sportovnímu klubu za možnost využití jejich areálu a majitelům sousedních pozemků za toleranci při parkování vozidel. Děkuji i všem organizátorům, sponzorům a starostovi obce za účast při zahájení soutěže.
V neděli 6. srpna v Metylovicích probíhá pouť a v Turzovce se koná 45. ročník soutěže O pohár slovensko-české vzájemnosti. Termínová kolize způsobila, že do Turzovky vysíláme dvě družstva, ale bez další delegace příznivců. Stejně jako na okrskové soutěži ženy zvítězily a muži svůj pokus nedokončili.
12. srpna jsme za Obecním úřadem na zahradě manželů Kahánkových pořádali opět po roce oblíbenou Soutěž netradičních družstev a jedná se již o pětadvacátý ročník. Jako obvykle se nejdříve představí dvě družstva mladých hasičů v rozmezí 3-10 let a poté tradiční účastníci – muži do 35 a nad 35 let, Bílci, Šiguti, Cimrmani slavící 50 let svého divadla. Mimo soutěž vystoupí muži v choreografii Gabky Ryškové jako Sněhurka a sedm trpaslíků. Do této atmosféry zapadá i první veřejné oznámení, že bratr Silvestr Pavlásek převezme v listopadu v Přibyslavi nejvyšší hasičské vyznamenání – titul Zasloužilý hasič.
Chci poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, rodině Kahánků za poskytnutí prostoru a účastníkům, že je naše netradička stále baví, protože bez nich by to nemělo valný smysl.
Soutěž netradičních družstev se v letech 1992-2006 konala na hřišti za školou, v roce 2007 se přestěhovala za Obecní úřad a nyní víme, že v roce 2018 se bude stěhovat podruhé. Zatím řešíme kam, ale varianty existují, takže se můžeme těšit na 26. ročník, který proběhne poslední srpnovou sobotu.
Po letních prázdninách se výbor začal zabývat přípravami neméně důležité akce, kterou je podzimní kolo hry Plamen – závod hasičské všestrannosti. Jsou naplánovány trasy závodu a osloveni majitelé jednotlivých pozemků. Jejich vstřícnost a pochopení je klíčové pro úspěch této akce.
2. září na fotbalovém hřišti probíhá Den obce. V úvodní scénce, parodii na film Dědictví, se hasiči podílejí na dovozu vody a napouštění bazénu Bohušovi a Irence. Součástí akce je i soutěž v netradičních disciplínách pro místní spolky. Naše družstvo si nevedlo vůbec špatně, o čemž svědčí 3. místo.
16. a 17. září pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky organizujeme zájezd na jižní Moravu. Postupně navštěvujeme zámek a výstavu exotických zvířat v Holešově, Sloupsko-šošůvské jeskyně, Vinařství Hanuš v Blučině, na zpáteční cestě pak brněnský hrad Špilberk a město Vyškov. Poděkování za naplánování trasy zájezdu patří Janě a Slávkovi Juřicovým.
V říjnu podáváme žádost o grant v rámci Dotačního programu vyhlášeného obcí Metylovice pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na rok 2017. V žádosti byly zohledněny náklady na opravy soutěžního stroje, potřebný materiál k provozování požárního sportu a volnočasových aktivit dětí. Zastupitelstvo obce Metylovice pak na svém zasedání 16. října schválilo sedmdesátiprocentní dotaci. Za schválení těchto peněz bych chtěl zastupitelům ještě jednou poděkovat.
14. října sbíráme železný šrot, jehož cena se pohybuje kolem tří korun za kilogram. Sesbíraného šrotu není mnoho, ale vydělané prostředky nám slouží na pokrytí nákladů soutěžních družstev dospělých i mládeže. Ve stejný den se mladí hasiči, jejich vedoucí a rodiče zapojují do celostátní dobrovolnické akce názvem 72 hodin, která má za cíl během jednoho prodlouženého víkendu udělat něco užitečného pro druhé ve svém okolí. V našem případě to byl sběr odpadků kolem cest vedoucích na Čupek.
V sobotu 21. října jsme na místním fotbalovém hřišti a blízkém okolí po 25 letech pořádali ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Frýdek-Místek závod hasičské všestrannosti, který byl úvodním kolem celoroční hry Plamen. Pro většinu z nás bylo pořadatelství této akce něčím zcela novým. Bylo zapotřebí vyznačit běžecké okruhy v délce 2-3,5 kilometru pro mladší žáky, starší žáky, družstva dorostu a dorostenecké jednotlivce a připravit zázemí na hřišti. Účastníků ve věku 6-18 let bylo nakonec 408 z celého Frýdeckomístecka.
Chci poděkovat všem, kteří se na přípravách podíleli, Michalu Bílkovi, který obětoval spoustu času, aby vše dopadlo na jedničku. Dík také patří Janě Kolibové, která získala významného sponzora, a ten nám věnoval pečivo pro výrobu baget.
Za další dva týdny, v sobotu 4. listopadu, jsme ve spolupráci s Obecním úřadem pořádali Metylovský krmáš. Už ve čtvrtek jsme u Jany a Slávka Juřicových připravovali zabíjačkové výrobky a v pátek přichystali vše potřebné u Sokolovny a v tělocvičně. V sobotu odpoledne venku před Sokolovnou jsme prodávali zabíjačkové výrobky, koláče a svařák. O dobrou náladu zhruba tří set lidí se staral harmonikář Vojtěch Rajnoch. Večerní zábava se skupinou Meteor probíhala uvnitř v tělocvičně. Zpestřením programu byl tanec Žabák, který nacvičili naší členové pod vedením bratra Emana Karteczky.
Po zkušenostech z loňska si i letos občané našli cestu a přišli. Děkuji Obecnímu úřadu za pomoc a zajištění stánků, stolů a laviček u Sokolovny a zajištění hudby. Děkuji také sponzorům za dary do tomboly a členům a příznivcům našeho sboru za organizaci.
6. listopadu je do Frýdku svolána porada starostů OSH Frýdek-Místek, kterého se účastní starosta sboru Milan Pečinka a starosta Frýdlantského okrsku Michal Bílek.
9. listopadu v Přibyslavi náš dlouholetý člen bratr Silvestr Pavlásek v doprovodu Miroslava Juřici, Dagmar Jurečkové a řidiče Honzy Izvorského přebral nejvyšší hasičské vyznamenání – titul Zasloužilý hasič. Je tak po Františku Michalcovi, Františku Židkovi a Jaroslavu Herotovi čtvrtým zasloužilým hasičem z našeho sboru.
13. listopadu se v naší zbrojnici koná druhá porada Frýdlantského okrsku, na které se probírají termíny a organizační zabezpečení blížících se valných hromad.
18. listopadu ve Větřkovicích na Opavsku probíhá slavnostní zakončení Moravskoslezské ligy, na kterém naše družstvo nad 35 let přebírá bronzové medaile
S blížícím dobou adventní rozsvěcujeme 2. prosince u hasičské zbrojnice vánoční strom.
Předposlední, ale již tradiční akcí bývá 27. prosince povánoční výšlap na Ondřejník. I přes lehce rozbahněný terén nás na Solárku dorazilo pětatřicet.
29. prosince probíhá v místní tělocvičně nohejbalový turnaj, který spolupořádáme s nohejbalovým oddílem Sportovního klubu. Zúčastnilo se ho 7 družstev, hasiči obsadili první a čtvrté místo.
Do 29. prosince se podávaly žádosti o dotaci na činnost dětí a mládeže v programu Můj klub Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Se svým projektem se do tohoto programu zapojuje také náš sbor.
Naše činnost nespočívá jen ve startech na soutěžích. Během roku také několik akcí sami pořádáme a jiných se účastníme, navštěvujeme členy, kteří se průběhu roku dožívají jubileí. Kolektiv se upevňuje i při nejrůznějších brigádách.
V letošním roce 2018 si připomínáme sté výročí vzniku samostatného československého státu a konce první světové války. V jejím průběhu i naši členové vyměnili hasičské uniformy za vojenské kabáty a čtyři z nich – Josef Mužný, Josef Petr, Josef Tomek a František Liberda – na bojištích padli.
Jeden z dalších důležitých bodů této valné hromady bude zpráva o hospodaření. Čísla jsou to důležitá a vyplývá z nich, že si i vlastním přičiněním nevedeme vůbec špatně. Ale nezapomínejme, že skutečným bohatstvím našeho sboru jsou jeho členové, kteří neustále dokazují, že něco umí, něco chtějí dělat a mají nač navazovat. Děkuji vám všem a přeji vše nejlepší v roce 2018.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2017 (velitel jednotky Rudolf Mališ)

Naše výjezdová jednotka, zařazena v kategorii JPO III, má v současnosti 21 členů, kteří jsou proškolení a mají zdravotní způsobilost pro zařazení do výjezdové jednotky. Jednotka má 3 členy s velitelským kurzem, 5 strojníků, 4 členy jednotky s oprávněním obsluhovat motorovou pilu a 15 členů má kurz nositele dýchací techniky. Letos v červnu jsem funkci velitele jednotky přebral po Vladimíru Konvičkovi já, Rudolf Mališ. Tímto mu děkuji za pomoc hlavně v administrativní části funkce.
V roce 2017 výjezdová jednotka zasahovala u 24 mimořádných událostí v naší obci i mimo obec. Z toho:
1x planý poplach
1x okrskové námětové cvičení v Janovicích
5x čištění kanálů a propustků
2x dovoz vody
5x likvidace nebezpečného hmyzu
1x vyhledávání osoby
5x technická pomoc – spadlý strom
4x požár
Na všech těchto událostech bylo členy výjezdové jednotky odpracováno 156 hodin.
Jednotka měla na rok 2017 schválený rozpočet ve výši 193 400,- Kč, ze kterého se kromě energií, pojištění a oprav automobilů podařilo zakoupit i tři přilby včetně svítilen a dva zásahové obleky. Vše v celkové ceně 56 500,- Kč. Snad budeme mít brzy všichni své vlastní osobní ochranné pomůcky.
Rád bych poděkoval všem členům jednotky za čas, který věnují odborné přípravě a výjezdové činnosti. I přes to, že je naše jednotka dobrovolná, podařilo se nám zatím vždy i v dopoledních hodinách v případě potřeby vyjet. Budeme se snažit, aby tomu tak bylo i nadále.
Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi obce a obecnímu zastupitelstvu. Doufám, že i v letošním roce bude naše spolupráce na stejné úrovni jako v roce loňském.

Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2017 (vedoucí mladých hasičů Denisa Izvorská)

Dnes bude moje čtení a bilancování plné radosti a hrdosti. Máme totiž za sebou nejúspěšnější sezonu mladých hasičů za posledních 15 let, co se Zuzkou mlaďochy vedeme.
Úspěchy jsme sbírali hlavně na pohárkovách v požárním útoku. Začalo to nenápadně 5. a 10. místem na Nové Vsi a v Malenovicích, ale tréninky už v té době napovídaly, že by mohlo být líp. V červnu na Ostravici jsme poprvé překonali dosavadní rekord a pak jsme jej ještě dvakrát posunuli. Jeho aktuální hodnota je tedy 15,369 s. Tento čas jsme zaběhli na soutěži ve Frýdlantě, kterou jsme díky tomu vyhráli. Vítězství jsme si odvezli i z Janovic a Lubna, a tyto tři výhry výrazně napomohly tomu, že jsme ovládli i okrskový pohár mládeže. Za zmínku určitě ještě stojí 2. místo z Rychaltic a 3. místo z Hukvald.
Nicméně není to jen požární útok, co nás zaměstnává. Pravidelně se účastníme např. Fryčovického braňáku (13. a 17. místo) a samozřejmě i celoroční hry Plamen (celkové 10. místo). Podzimní část nového ročníku 2017-2018 se v říjnu konala u nás, a byl to pravděpodobně tlak domácího prostředí, který zapříčinil produkci zbytečných chyb. Tím pádem z toho nemohlo být lepší než 8. místo.
Nemohu také nezmínit naše dorostence. Vašek Pavlica jako střední dorostenec skončil v celkovém hodnocení okresního kola 11. a Katka Michalíková jako mladší dorostenka vybojovala 3. příčku. V říjnu doma už jako střední dorostenka skončila 11.
Z mimosoutěžních akcí, které jsme v loňském roce podnikli, jmenuji výlet do ostravského sportovního centra CDU SPORT, již třetí úklid odpadků na Čupku, tradiční aquapark nebo prověrku fyzických sil v lanovém centru Opičárna na Ostravici. Solidní prověrkou kondice byla i podzimní hra s Kamenem do Kameňa na Lubně, která je malinko podobná braňáku, ale trasou, úkoly i podmínkami je ještě o něco náročnější. A asi i proto se to našim dětem tak líbilo a příští rok chtějí jet zase. Oblibě se těší i letní Noc v hasce, kterou provází velká zábava při hrách a soutěžích, trocha strachu při stezce odvahy a hodně smutku při ranním loučení.
A já už se budu taky pomalu loučit, ale nikoli smutně. S již zmiňovanou radostí a hrdostí děkuji našim svěřencům za všechny společné chvíle. Děkuji Zuzce a Michalovi za nejužší spolupráci a spoustě dalším z vás za širší spolupráci. Věřím, že my všichni se budeme těšit na budoucí společně strávené chvíle. Na dřinu, která nás čeká a bez které to nejde. A na radost, která z té dřiny úměrně plyne.
Tímto zcela nepokrytě vyhlašuji v tomto roce útok na překonání patnáctivteřinové hranice! 🙂

Zpráva o soutěžní sezóně 2017 seniorských družstev SDH Metylovice (člen výboru SDH Michal Bílek)

Většinou tato zpráva bývala především o číslech. Ta nevynechám ani letos, ale podrobněji je najdete v naší ročence. Tentokrát se více pokusím zapojit emoce.
V uplynulém roce jsme se zúčastnili 36 soutěží v požárním útoku, sedmi TFA a pětadvaceti běžeckých závodů. Od dubna do prosince tak reprezentujeme náš sbor mnohdy i za hranice svých možností.
Družstvo žen získalo 8 vítězství, ve Staré Vsi si vylepšilo rekord na 2B, který má nyní hodnotu 16,809 s a takřka do konce ligy si ženy držely šanci na bronzové medaile. A že to nakonec nevyšlo? Není důvod věšet hlavu – čtvrté místo po napínavém boji je jejich druhý nejlepší výsledek v Moravskoslezské lize.
Mužům se už delší dobu nedaří výrazněji omladit sestavu a tak jsme počtvrté v posledních pěti letech v lize obsadili konečné 17. místo. Což není žádný důvod k radosti, ale zaznamenali jsme i příjemnější okamžiky, kterými byly tři vítězství. Především to poslední v dešti a bahně na Ostravici bylo víc o vůli než talentu.
Bohužel zúžení obou kádrů se podepsalo na startech mužského a ženského béčka. Obě tato družstva startovala pouze na naší domácí soutěži. Mužské béčko si připsalo neplatný pokus, ale ženské béčko obsadilo páté místo a bylo tak nejlepší z neligových týmů.
Ovšem nejlepší příběh uplynulé sezóny družstev dospělých psali pětatřicátníci. Na začátek sezóny solidní druhá příčka v Malenovicích. Ale úvod ligy byl v jejich podání bez nadsázky tragický. Neplatný pokus v Oprechticích a poté i ve Svinově, jen nepatrně lepší to bylo po čtvrtém místě na domácí soutěži, ale následovalo šesté místo v Košatce a po polovině ligového ročníku se drželi na průběžné poslední sedmé příčce. Jenže chybovali i soupeři, takže tabulka byla docela vyrovnaná. Stačilo málo – vyhrát zbývající tři kola a medaile by putovala do Metylovic. Jenže přidaly se zdravotní komplikace, tak kdo by takovému scénáři věřil. Poté ve Vrbici skončili druzí a ve Staré Vsi v nejlepším veteránském výkonu roku (14,749 s) zvítězili. Poslední kolo tak nabízelo přímý souboj o bronz s Oprechticemi. Naši startovali hned v úvodu a čas 15,511 by byl za běžných podmínek průměrný. Jenže s těžkým bartovickým terénem se nedokázali vypořádat postupně jedni soupeři vedle druhých. A Oprechtice? S prostřikem na pravém proudu nedokázali překonat šestnáctivteřinovou hranici. Vydřený bronz je tedy náš a pro všechny z toho vyplývá, že bychom nic neměli předem vzdávat, i když šance jsou třeba jen minimální. V závěru sezóny ještě veteráni přidali třetí vítězství v řadě, a to na Pstruží.
Moravskoslezskou ligu premiérově vyhráli muži Podvysoké a ženy Kozmic, veteránskou kategorii potřetí Svinov. Slavnostní zakončení ligy pro nás bylo krom přebírání bronzových medailí veteránů také sběrem plaket v anketách All Stars – vítězství si odnášíme v kategoriích strojnice, pravá proudařka, veteránský pravý proudař, sympaťák a osobnost ligy.
51. ročník naší pohárové soutěže byl zároveň třetím kolem Moravskoslezské ligy. Sjelo se na ní 54 družstev a vítězství si odnesli muži Bartovic, ženy a veteráni Svinova. Naši muži skončili šestí, ženy druhé, veteráni čtvrtí.
Od roku 2010 se účastníme také závodů v disciplíně TFA. V uplynulém roce jich bylo pouze sedm, především proto, že tradiční závody v Závišicích, Guntramovicích, Stonavě nebo Karviné jejich pořadatelé zrušili a tak jsme si umístění na bedně připsali alespoň v Hnojníku, Hati, Štramberku a Horní Lhotě.
8. dubna jsme TFA pořádali potřetí také u nás v Metylovicích. Sjelo se na něj rekordních 110 závodníků a závodnic v pěti kategoriích. Vítězství si připsali David Pašek z Bohuslavic, naše Adéla Štandlová, Roman Viej z Lubna, Hana Skoupá ze Sebranic a družstvo SDH Sebranice.
Pátým rokem se zapojujeme i do běžeckých závodů. Díky Zuzaně Bílkové, Radce Hazuchové, Denise Izvorské a Janě Kolibové jsme si na nich v roce 2017 připsali šest vítězství. Naše smíšená štafeta s výpomocí Kluků z Opre obsadila v konkurenci 32 týmů třetí místo v ostravském závodě Craft RunFest.
Na jedné z tabulí v tomto sálu vidíte 83 fotek závodníků, kteří se přičinili o úspěchy SDH Metylovice v sezóně 2017. Napříč jednotlivými kategoriemi a disciplínami jsme během uplynulého roku získali 25 vítězství, 14 druhých a 16 třetích míst. Mladší žáci vyhráli Okrskový pohár, veteráni získali bronzové medaile v Moravskoslezské lize. Sezóna 2017 je tak na počet vítězství nejúspěšnější v naší historii.

Vyznamenání na valné hromadě SDH Metylovice, 6.1.2018

Medaile za věrnost 10 let: Jakub Konvička
Stužka za věrnost 20 let: Lenka Konvičková, Jan Šigut, David Pavelek
Stužka za věrnost 30 let: Anna Bílková, Alena Uhrová
Stužka za věrnost 40 let: Marie Konvičková, Anežka Šigutová, Jana Juřicová, Pavla Rusinová, Pavel Šigut, Radomír Herot
Čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů: Martina Orihelová, Kateřina Pečinková
Čestné uznání Krajského sdružení hasičů: Milan Pečinka
Medaile Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje: Miroslav Juřica, Josef Šigut st.

Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2018

1. Uspořádat 27. ledna Hasičský bál
2. Sestavit plán školení výjezdové jednotky na rok 2018 a provádět školení na dané téma jednou měsíčně
3. Nadále se aktivně seznamovat s novou technikou, udržovat a pečovat o hasičskou výstroj a výzbroj, aby byla připravena k zásahu
4. Zúčastnit se okrskového kola soutěže v požárním sportu
5. Zapojit se do seriálu Moravskoslezské ligy
6. Pokračovat v přípravě mládeže
7. Uspořádat 7. dubna 4. ročník soutěže TFA
8. Uspořádat 7. července 52. ročník pohárové soutěže
9. Uspořádat 25. srpna 26. ročník Soutěže netradičních družstev
10. Postavit a skácet máj
11. Uskutečnit sběr železného šrotu
12. Navštěvovat naše členy při významných životních výročích
13. Uskutečnit 27. prosince výšlap na Ondřejník

Usnesení Výroční valné hromady SDH Metylovice, 6.1.2018

Schvaluje
– Zprávy výboru o činnosti sboru za rok 2017
– Zprávu revizorů za rok 2017
– Plán práce na rok 2018
– Delegáty na okrskovou Výroční valnou hromadu (starosta, místostarosta, velitel, zasloužilí hasiči), která se uskuteční na Nové Vsi 23.2.2018
– Delegáty na okresní Shromáždění představitelů sborů (starosta, zasloužilí hasiči)

Ukládá výboru
– Nadále organizovat činnost Sboru dobrovolných hasičů dle usnesení V. sjezdu SH ČMS
– Využívat případných nabídek na zvýšení odbornosti členů (kurzy, školení atd.)
– Průběžně kontrolovat plnění usnesení

Ukládá všem členům
– Podílet se dle svých možností na práci ve Sboru dobrovolných hasičů
– Zúčastňovat se organizovaných schůzí, školení a výcviku
– Zaplatit členské příspěvky ve výši 150,- Kč