Dotace 2019

19 Pro

Stejně jako v loňském roce, jsme se i letos zapojili do pěti dotačních a grantových programů.

V listopadu loňského roku vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dotační neinvestiční program státní podpory sportu na období roku 2019 s názvem „Můj klub“. Cílem tohoto programu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a vytváření podmínky pro jejich pohybové aktivity bez rozdílů, pro organizované a neorganizované sportovce prostřednictvím sportovních organizací a zapsaných spolků. A tak jsme sepsali projekt „Podpora hasičského sportu dětí a mládeže v roce 2019“, podali žádost včetně zhruba desítky příloh a dokladů a bezmála po roce jsme se ocitli na seznamu úspěšných žadatelů.

Ze získaných prostředků jsme našim mladým hasičům pořídili nové dresy, židle do klubovny a další sportovní vybavení.

V lednu letošního roku jsme také požádali Hasičský fond Nadace Agrofert o příspěvek na pořízení vybavení naší výjezdové jednotky. Opět se jednalo o sepsání žádosti, předložení dokladů a čekání na výsledek. V říjnu jsme se pak dověděli, že naše žádost byla úspěšná a vybavení již slouží v našem zásahovém vozidle MAN.

Z grantu byl pořízen Program D25 Viper včetně tašky, zásahovou přilbu Dräger STANDART HPS7000 se svítilnou PARAT PX1 a držákem, 3 zásahové kukly COMAZO EN13911 a kanálový krtek D25.

V únoru schválila Rada Moravskoslezského kraje podmínky dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2019“, v březnu jsme předkládali projekt „Podpora sportovních aktivit SDH Metylovice“ a v polovině června nám byla přiznána 90% dotace.

Z dotace byly pořízeny například sportovní hadice, běžecké kalhoty, vybavení do dílny, nůžkové stany a regály do našeho skladu materiálu pro pořádání akcí.

Náš dubnový závod TFA Metylovice 2019 byl podpořen z projektu „Soutěže v disciplínách TFA“ Ministerstvem vnitra ČR.

 

Ovšem dlouhodobě je naším nejvýznamnějším podporovatelem Obec Metylovice. Ze zákona ze zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně je zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Metylovice. Ale existuje také Dotační program vyhlášený obcí Metylovice pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce. Také v roce listopadu 2019 Zastupitelstvo obce podpořilo činnost našeho sboru dotací ve 70 % naší žádosti.

Z uvedeného výčtu vyplývá, že jakkoli se může zdát administrativa s dotacemi obtížná, má to smysl a přináší to své výsledky. Všem zmiňovaným institucím samozřejmě za podporu děkujeme.