Jiří Židek – 33 let

22 Čvc

Druhým dnešním oslavencem je náš strojník Jiří Židek. Blahopřejeme!