Zasloužilí hasiči Miroslav Juřica a Vavřín Michalec

27 Říj

V úterý 26. října 2021 v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi převzali dva členové našeho sboru titul Zasloužilý hasič.

Fotogalerii najdete ZDE.

Videa najdete zde:
Miroslav Juřica
Vavřín Michalec

Titul Zasloužilý hasič je výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy zasloužilých hasičů. Výrazem titulu je medaile, diplom a klopový odznak.

Pan Miroslav Juřica se narodil 11. října 1944. Do hasičského sboru v Metylovicích se zapojil již v dětství.
V roce 1954 se Metylovice poprvé účastnily Celostátní soutěže požárních družstev (CSPD). Hned v roce 1955 se žákovskému týmu podařilo nejprve zvítězit na okrskovém kole v Místku, poté na okresním kole ve Sviadnově, následně i na krajském kole v Třinci. Jejich snažení vyvrcholilo 19.-21.8.1955 na mistrovství republiky v Brně, na kterém získali standartu, pohár a medaili za 1. místo v kategorii žáků do 11 let, což je dosud největší sportovní úspěch v historii našeho sboru. Miroslav Juřica je jedním ze tří posledních žijících členů tohoto mistrovského týmu. Je inspirací i pro naše současné mladé hasiče a motivací, že i v malé obci se dá získat velký sportovní úspěch.
Ve sportovní činnosti pokračoval i v družstvech dospělých. Na krajském kole CSPD 20.7.1963 v Novém Jičíně obsadil 3. místo mezi jednotlivci a byl také součástí bronzového týmu Metylovic. Metylovské družstvo mužů v té době šestkrát v řadě v letech 1961-1966 zvítězilo v okresním kole. V roce 1968 Miroslav Juřica podruhé zvítězil v okresním kole CSPD mezi jednotlivci. Do činnosti sportovních družstev se zapojoval až do roku 2006 i ve veteránských kategoriích.
V roce 1967 stál u zrodu pohárové soutěže v Metylovicích, která je nejdéle nepřetržitě konanou soutěží na Frýdecko-Místecku – nejdříve jako terénní memoriál Břetislava Čupy a Vladimíra Šiguta, v současnosti jako jedno z kol Moravskoslezské ligy v požárním útoku.
V 70. letech byl u zrodu družby mezi hasiči Turzovky a Metylovic, která vyústila 20.11.1976 v podepsání Družební dohody mezi ZO ZPO Turzovka a ZO SPO Metylovice, a z níž později čerpaly dotační programy přeshraniční spolupráce obou sborů.
V letech 1971-1981 byl poslancem Místního národního výboru v Metylovicích a po připojení Metylovic k Frýdlantu nad Ostravicí také poslancem Městského národního výboru ve Frýdlantu n.O.
Pro svůj aktivní přístup se stal v roce 1972 členem výboru SDH, ve kterém zastával funkci vzdělavatele.
V roce 1981 zasahoval u nejtragičtějšího výjezdu v historii našeho sboru – 6. března požár Sokolské chaty na Ostravici, který si vyžádal 8 lidských životů. Vyprošťování obětí z požářiště byl pak nezáviděníhodný úkol naší jednotky.
V roce 1992 obnovil v našem sboru činnost mladých hasičů a byl vedoucím družstva mladších žáků po následující tři roky.
V letech 1995-2008 byl starostou SDH Metylovice, poté až do roku 2014 zastával funkci místostarosty. V roce 2017 byl jmenován Čestným starostou SDH Metylovice. Zapojuje se i při pořádání nejrůznějších akcí sboru. Se svou manželkou Janou organizují pro ostatní členy víkendové hasičské zájezdy.
Jeho podněty byly neocenitelné při tvorbě publikace „125 let Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích“, kterou náš sbor vydal v roce 2011.
Za celoživotní obětavou práci pro hasičské hnutí se Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích rozhodl navrhnout pana Miroslava Juřicu na ocenění Titulem Zasloužilý hasič.

Udělená vyznamenání:
1964 – Čestné uznání SDH
1968 – Čestné uznání OSH
1986 – Medaile Za příkladnou práci
1996 – Medaile Za zásluhy
2006 – Medaile sv. Floriána
2011 – Čestné uznání SH ČMS
2012 – Medaila Za príkladnú prácu (DPO SR)
2014 – Medaile Za mimořádné zásluhy
2014 – Medaile u příležitosti 150 let českého hasičstva
2015 – Čestné uznání KSH
2016 – Medaile Za mezinárodní spolupráci III. stupně
2017 – Medaile Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje
2017 – Čestný starosta SDH Metylovice
2018 – Medaile u příležitosti 100 let ČSR
2019 – Řád svatého Floriána

Pan Vavřín Michalec se narodil 11.5.1951. Po absolvování základní školy se vyučil slévačem a pracoval v závodě Beskyd ve Frýdlantu nad Ostravicí. V roce 1977 začal pracoval na Nové Huti v Ostravě a zůstal zde až do předčasné zdravotní penze v roce 2006. Při svém zaměstnání byl členem požárního družstva Civilní obrany Nové Huti, se kterým se účastnil nejrůznějších cvičení, podnikových soutěží a požárních hlídek.
Do Sboru dobrovolných hasičů Metylovice (tehdy SPO) vstoupil ve svých 30 letech v roce 1981, přestože se na jeho činnosti podílel již předtím. Vzor měl ve svém otci, který byl v poválečném období ve sboru zbrojmistrem. V roce 1983 byl zvolen členem výboru SPO a zastával funkci preventisty, poté byl také organizačním referentem. Coby preventista přednášel občanům obce a při mnoha příležitostech také dětem v místní základní škole. Zároveň tím prováděl nábor nových mladých členů. Po absolvování předepsaných zkoušek získal odznak Vzorný požárník II. stupně. Ve výboru SDH Metylovice působil až do roku 2013.
Mezi jeho koníčky patří elektronika, takže v roce 1982 sestrojil první časomíru pro metylovskou pohárovou soutěž, kterou také ozvučoval a byl jejím komentátorem. Stal se také rozhodčím požárního sportu a rozhodčím mládeže. Se svým jmenovcem Františkem Michalcem (starosta SDH Metylovice 1965-1992) coby rozhodčí, časoměřič a komentátor absolvoval nespočet okresních kol ve všech kategoriích, účastnil se také krajských kol na Lučině, ve Vřesině nebo na Prostřední Bečvě a pohárových soutěží v širém okolí.
Až do své penze byl členem výjezdové jednotky metylovského sboru. Účastnil se tak 21.8.1984 požáru kravína v Horním Sklenově, 29.12.1986 požáru kravína v Metylovicích (byl to největší požár v dějinách obce) a zasahoval také při povodních v červenci 1997.
Mimořádně aktivní není jen v našem sboru, ale také svou činností v obci Metylovice. Od svých 14 let je kostelníkem v místním kostele Všech svatých. V letech 1994-2002 byl členem obecního zastupitelstva, členem rady, předsedou kulturní komise. Organizoval tak oslavy 700 let založení obce v roce 1999. V roce 2000 pomáhal při opravách střechy farního kostela, stál u zrodu obecního zpravodaje. Od roku 2011 je předsedou místního klubu seniorů.
Byl vždy spolehlivý a obětavý. Je stále aktivním členem, pomáhá při zajišťování soutěží, plesu a různých brigád. V posledních letech se pravidelně s praporem našeho sboru účastní tradiční hasičské pouti na Svatém Hostýně.
Za celoživotní obětavou práci pro hasičské hnutí se Sbor dobrovolných hasičů Metylovice rozhodl navrhnout pana Vavřína Michalce na ocenění Titulem Zasloužilý hasič.

Udělená vyznamenání:
1984 – Čestné uznání SDH
1986 – Čestné uznání OSH
1990 – Medaile za příkladnou práci
1996 – Medaile Za zásluhy
2006 – Odznak svatého Floriána
2011 – Čestné uznání SH ČMS
2014 – Medaile u příležitosti 150 let českého hasičstva
2014 – Medaile Za mimořádné zásluhy
2015 – Čestné uznání KSH
2016 – Medaile Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje
2019 – Řád svatého Floriána

Jedna odpověď na „Zasloužilí hasiči Miroslav Juřica a Vavřín Michalec“

Komentáře nejsou povoleny.