Nikola Bílková – 8 let

1 Úno

Druhou dnešní oslavenkyní je členka našeho družstva mladších žáků Niky Bílková. Blahopřejeme!