Zvýšené nebezpečí požárů v přírodě i na zahrádkách kvůli suchému počasí

30 Bře

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) registruje v letošním roce vysoký počet požárů porostů (louky, lesy, suché trávy apod.), a to hlavně kvůli počasí s dlouhodobou absencí srážek.
Příčina naprosté většiny těchto požárů souvisí s nedbalostním jednání lidí. HZS MSK proto upozorňuje všechny občany, že vzhledem k suchému počasí je možnost vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm několikanásobně vyšší a požár se daleko rychleji šíří, třeba i po dosud suché trávě.

Dobře si rozmyslete, zda je nutné spalovat suchý biologický odpad. Existují možnosti, jak se tohoto odpadu bezpečně zbavit, některé obce provozují systém kontejnerů na biologický odpad nebo umožňují svým občanům takový odpad odevzdat bezplatně na sběrný dvůr. Je třeba také upozornit, že plošné vypalování porostů je zákonem zakázáno. HZS MSK za současného stavu počasí důrazně nedoporučuje pálit biologický odpad.

Pokud už budete chtít biologický odpad spalovat, je nutné dodržet několik zásad pro předcházení vzniku požáru:
– určete si bezpečné místo pro umístění ohniště (v dostatečné vzdálenosti od vzrostlých stromů, od hořlavých materiálů, s dobrou dostupností k hasebním prostředkům),
– ohniště by nemělo být příliš velké a v žádném případě nesmí být umístěno na suchém porostu (tráva, náletové rostliny atd.), ideálně by mělo být ohraničeno např. pomocí kamenů,
připravte si dostatek hasebních látek (dostatečná zásoba vody, lopat, krumpáčů a dalšího nářadí),
– před zahájením spalování biologického odpadu ohlaste místo pálení na operační středisko HZS MSK, abyste předešli zbytečným výjezdům hasičských jednotek (ohlášení je možno provést buď telefonicky nebo vyplněním jednoduchého elektronického formuláře
– po celou dobu pálení je třeba mít místo pálení neustále pod kontrolou, nesmí zůstat bez dozoru,
– po ukončení pálení ohniště rozhrabejte a místo důkladně prolijte vodou,
– pravidelně kontrolujte místo pálení po ukončení pálení, zda nedochází k opětovnému rozhoření a zda se požár nešíří do okolí,
– pokud se pálení vymyká kontrole a nejste schopni vznikající požár sami zvládnout, co nejdříve jej ohlaste na tísňovou linku. Včasné ohlášení požáru může zabránit vzniku materiálních škod, případně zranění nebo i usmrcení osob,
– v případě nepříznivých povětrnostních podmínek (velké sucho, větrné počasí apod.) pálení biologického odpadu vůbec nezahajujte a odložte jej na dobu, kdy bude panovat příznivé počasí.

Aplikace sloužící k ohlášení plánovaného pálení Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje: https://paleni.izscr.cz/

Napsat komentář