Dotace 2022

21 Pro

Se závěrem roku se patří poděkovat našim dotačním partnerům…

Koncem minulého roku vyhlásila Národní sportovní agentura dotační program státní podpory sportu na období roku 2022 s názvem „Můj klub“. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. A tak jsme sepsali projekt, podali žádost včetně příloh a dokladů a na závěr jsme se ocitli na seznamu úspěšných žadatelů – byla nám přiznána dotace 60 480 Kč.

Na naši činnost přispívá také Moravskoslezský kraj z dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2022“. V dubnu jsme předkládali projekt „Podpora sportovních aktivit mladých hasičů SDH Metylovic“ a byla nám přiznána dotace 53 300 Kč.

V roce 2022 jsme také obdrželi dotaci 10 000 Kč od Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy z programu V Beskydech to žije, za kterou jsme pořídili nové reproduktory na ozvučení našich akcí.

Ovšem dlouhodobě je naším nejvýznamnějším podporovatelem Obec Metylovice. Ze zákona ze zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně je zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Metylovice. Také v roce 2022 Zastupitelstvo obce podpořilo činnost našeho sboru dotací z rozpočtu obce Metylovice ve výši 86 000 Kč.

Z uvedeného výčtu vyplývá, že jakkoli se může zdát administrativa s dotacemi obtížná, má to smysl a přináší to své výsledky. Všem zmiňovaným institucím samozřejmě za podporu děkujeme.

Napsat komentář