Valná hromada SDH Metylovice

9 Led

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice za rok 2022
Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2022
Zpráva o soutěžní sezóně 2022 seniorských družstev SDH Metylovice
Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2022
Zpráva kontrolní a revizní rady SDH Metylovice za rok 2022
Vyznamenání na valné hromadě SDH Metylovice 7.1.2023
Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2023
Usnesení valné hromady SDH Metylovice

Fotogalerii najdete ZDE.

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice za rok 2022 (starosta sboru Milan Pečinka)

Dobrý podvečer, sestry a bratři, vážení hosté,
srdečně Vás vítám na prahu nového roku 2023, kdy se zde opět v tomto čase na tomto místě scházíme, abychom si společně připomenuli a zhodnotili události od naší poslední valné hromady, která proběhla 26. listopadu 2021.
28. listopadu 2021 jsme se sešli u hasičské zbrojnice, abychom rozsvítili vánoční stromeček.
27. prosince jsme absolvovali tradiční kondiční výšlap na Ondřejník, za účasti 35 členů a dvou psů.
29. prosince jsme se v kostele Všech svatých v Metylovicích rozloučili se sestrou Barborou Bílkovou.
29. prosince se v místní tělocvičně také uskutečnil nohejbalový turnaj za účasti pěti družstev. Týmy hasičů obsadily kompletní bednu – 1., 2. a 3. místo. Blahopřeji a děkuji za organizaci tohoto turnaje.
Tolik ještě doplnění zprávy o činnosti SDH Metylovice za rok 2021.
Přání, abychom se vrátili k obvyklému způsobu života v roce 2022, ještě nebylo zpočátku naplněno, protože pandemie nadále pokračovala variantou omikron. A vládní opatření nás přinutila neuskutečnit plánovaný hasičský bál. Byl to již druhý rok, kdy tento bál nebylo možné pořádat a kdy tak spolek přišel o nemalé finanční prostředky.
V lednu nás kontaktovala redaktorka Hasičských novin paní Věra Nutilová, která chtěla napsat článek o našem sboru. Použili jsme informace ze zprávy o činnosti za roky 2020 a 2021 a z našeho webu sdh-metylovice.info. Článek byl pak vydán v čísle 4 Hasičských novin 25. února 2022.
22. ledna se člence našeho ženského týmu Barboře Blechové a jejímu muži Zdeňkovi narodila dcera Elen.
24. února Rusko napadlo Ukrajinu.
27. února v restauraci Sokol proběhla volební valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol, které se zúčastnil starosta sboru Milan Pečinka.
25. března v Obecním domě v Malenovicích proběhla valná hromada Frýdlantského okrsku, které se zúčastnili za náš sbor Denisa Izvorská, Milan Pečinka, starosta okrsku Michal Bílek a zasloužilí hasiči Silvestr Pavlásek, Vavřín Michalec a Miroslav Juřica.
26. března ve Vyšních Lhotách v restauraci Maryčka proběhlo Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Frýdek-Místek za účasti starosty sboru Milana Pečinky, starosty okrsku a člena výkonného výboru OSH Michala Bílka a zasloužilých hasičů Silvestra Pavláska, Vavřína Michalce a Miroslava Juřici.
9. dubna jsme po třech letech v areálu na místním fotbalovém hřišti uspořádali soutěž železných hasičů a hasiček TFA Metylovice 2022. Ani letos nám počasí příliš nepřálo – pršelo a v průběhu závodu dokonce sněžilo. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této soutěže či přiložili ruku k dílu během závodu.
Po této akci začínají na hřišti stavební práce, aby se do naší soutěže stihla asfaltová plocha kolem základny. V průběhu jara po terénních úpravách vyséváme trávu a doufáme, že se do konce června uchytí.
23. dubna v metylovském kostele proběhla hasičská svatba Denisy Ryškové a Martina Mohyly.
23. dubna se starosta Milan Pečinka zúčastnil valné hromady Sportovního klubu Metylovice, která se konala v nově zrekonstruované budově na fotbalovém hřišti.
26. dubna se v naší zbrojnici v Metylovicích scházejí zástupci sborů Frýdlantského okrsku. Na programu jednání je organizační zabezpečení okrskové soutěže na Pržně.
29. dubna zorganizovala naše vedoucí mládeže Denisa Izvorská hasičský den pro žáky základní školy a děti mateřské školy.
30. dubna jsme postavili máj.
4. května jsme se zúčastnili pietního aktu u pomníku padlých u příležitosti 77 let od konce 2. světové války a osvobození Metylovic.
7. května v nezvyklém čase v místní Sokolovně pořádáme hasičský bál s kapelou Maras. Návštěvníků bylo méně, než v obvyklém lednovém čase, ale s tím jsme počítali, proto se ples uskutečnil pouze v hlavním sále tělocvičny s jednou hudbou. I tak jsme byli rádi, že se mohl hasičský bál po docela dlouhé době opět uskutečnit.
8. května na Pržně proběhla soutěž, kde naše ženy obhájily vítězství. Muži bohužel zaznamenali neplatný pokus. Organizačně jme se podíleli zajištěním časomíry.
15. května v Malenovicích v kostele na Borové proběhla tradiční pouť ke svatému Floriánovi spojená s prvním setkáním jednačtyřiceti hasičských praporů okresu Frýdek-Místek, včetně toho našeho. Okresní sdružení zúčastněným praporům udělilo pamětní stuhu.
28. května za krásného počasí proběhlo kácení máje spojené se smažením vaječiny. Účast byla značná, především z řad našich mladých hasičů a jejich rodičů.
4. června na pozvání hasičů z Turzovky odjeli naši zástupci Miroslav Juřica, Anička a Vláďa Bílkovi na Slovensko, kde společně provedli výšlap na poutní místo na horu Butkov.
8. června se našemu rozdělovači a proudaři Radimu Tomáškovi a jeho ženě Markétě narodila dcera Karin. Gratulujeme.
7. června jsme navštívili nejstaršího člena sboru bratra Josefa Šiguta, kterému jsme předali k jeho 88 letům ocenění Významný hasič KSH Moravskoslezského kraje a stužku za věrnost 70 let, kterou dostal jako první metylovský hasič.
18. června se zástupci našeho sboru Milan Pečinka a Vavřín Michalec zúčastnili oslav 100 let založení sboru ve Lhotce. V odpolední části bylo možno zhlédnout hasičskou techniku – součástí prezentace bylo i naše zásahové vozidlo MAN s řidičem Alešem Veličkou.
V tradičním termínu první soboty v červenci (2.7.) se na fotbalovém hřišti v Metylovicích uskutečnil 56. ročník naší pohárové soutěže. Soutěž probíhala již na nově vybudované zpevněné náběhové ploše s asfaltovým povrchem kolem startu a základny. Letošní účast byla 54 družstev a mezi nimi po covidové pauze i muži a ženy z družební organizace z Turzovky. Chci poděkovat obci a starostovi obce, že se podařilo včas připravit areál a parkovací plochy. Potěšila nás také velká účast diváků. Velký dík patří organizátorům a sponzorům.
V průběhu června a července jsme vyklízeli náš sklad, šatnu výjezdové jednotky a garáž v zadní budově zbrojnice. Od 15. července se rozběhla investiční akce, kdy dochází k celkové modernizaci budovy, v přízemí vznikne sociální zázemí jednotky, ve druhém podlaží bude nadále sklad a dochází k nástavbě třetího podlaží, ve kterém bude nová prostornější klubovna. Kolaudace by měla proběhnout do konce února 2023, v jarních měsících by se měla dokončovat finální vrstva fasády, terénní úpravy a tak podobně.
23. července se Martině a Honzovi Krejčím narodila dcera Kristýnka.
6. srpna se v Turzovce konal 48. ročník hasičské soutěže Beskydský pohár slovensko-české vzájemnosti. Vzhledem k termínové kolizi s kolem Moravskoslezské ligy náš sbor reprezentovalo pouze mužské družstvo a mini delegace. Ale muži si nevedli vůbec špatně a obsadili třetí místo jak v samotné soutěži, tak i kategorii losovačka, kdy si závodníci losovali posty v týmu.
27. srpna se v areálu muzea Kožane město uskutečnil 30. ročník Soutěže netradičních družstev. Soutěž byla letos podpořena Místní akční skupinou Frýdlantsko-Beskydy z dotačního programu v Beskydech to žije. Počasí nám přálo a soutěž proběhla za účasti 13 družstev dospělých a 4 družstev dětských. Z vítězství se radovali Muži do 40 let. Poděkování patří všem organizátorům
a účastníkům soutěže. Obci Metylovice za poskytnutí zázemí, neboť Netradička zde měla své místo a stala se i u občanů oblíbenou zábavou.
Na pozvání hasičů z Hodoňovic se zástupci našeho sboru zúčastnili 3. září oslav 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Hodoňovicích. Na tyto oslavy jsme k výstavě zapůjčili naši historickou stříkačku „koňku“.
10. září si své ano řekli Libor Rusina a Barbora Pustková.
A třetí letošní hasičskou svatbu měli 20. září Martina Veličková a Ladislav Sýkora. Blahopřejeme.
24. září jsme sbírali železný šrot. Objem nasbíraného šrotu není v posledních letech nijak závratný, ale ceny jsou ucházející a můžeme jej aspoň lépe roztřídit. Takže se jedná pořád o výdělečně zajímavou brigádu.
17. října na obecní úřadě proběhla schůzka zástupců obce a sboru ve věci společného Krmáše.
22. října ve Staříči proběhlo slavnostní zakončení 20. ročníku Moravskoslezské ligy v požárním útoku, na kterém naše ženy přebíraly stříbrné medaile.
2. listopadu proběhla v areálu Odborného učiliště požární ochrany ve Frýdku-Místku porada starostů sborů, kterou svolalo Okresní sdružení hasičů.
5. listopadu jsme po třech letech společně s obcí pořádali tradiční Metylovský krmáš. V pátek před krmášem jsme připravovali zabíjačkové výrobky. Prodej těchto zabíjačkových delikates, koláčů, zákusků, svařeného vína probíhal v odpoledním programu za doprovodu harmonikáře Zbyňka Pavlíčka. Pro děti bylo připraveno pískohraní a stánek s virtuální realitou. Večerní krmášová zábava proběhla v Sokolovně se skupinou Meteor. Děkuji obecnímu úřadu za spolupráci, členům a příznivcům za organizaci, sponzorům za dary do tomboly.
17. listopadu v se naší zbrojnici uskutečnila schůzka Frýdlantského okrsku, kterou svolal starosta okrsku Michal Bílek.
27. listopadu na první adventní neděli rozsvěcujeme vánoční stromeček u zbrojnice za účasti členů a mladých hasičů.
7. prosince jsme uctili minutou ticha a zapnutých modrých majáků památku dobrovolného hasiče Jana Dvořáka, který zahynul 30. listopadu při hašení požáru rodinného domu v Novém Boru.
Jako každý rok i tentokrát jsme 27. prosince podnikli společný výšlap na Ondřejník. Šlo nás třicet a u roubenky Ondřejníček jsme se potkali s oprechtickými hasiči, kteří vycházeli z Frýdlantu.
28. prosince se v Sokolovně uskutečnil nohejbalový turnaj za účasti pěti družstev. Nalosované týmy hasičů a nohejbalistů obsadily první tři místa.
Prostřednictvím grantů a dotací nás podpořila Obec Metylovice částkou 86 000 Kč, Moravskoslezský kraj částkou 53 300 Kč a Národní sportovní agentura částkou 60 480 Kč a Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy částkou 10 000 Kč. Chtěl bych také poděkovat všem našim podporovatelům, příznivcům a sponzorům. V roce 2022 jsme také podali žádost o dotaci Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy z Programu rozvoje venkova na dovybavení klubovny nábytkem. Žádost byla úspěšná a tento projekt se bude realizovat na jaře 2023.
Závěrem ještě krátce zmíním, co nás čeká v roce 2023.
25. března se ve Vyšních Lhotách uskuteční Shromáždění představitelů sborů, na kterém se bude po čtyřech letech opět hlasovat o navýšení odvodů členských příspěvků okresnímu sdružení, s případnou platností od 1.1.2024. Důvodem je kromě neočekávané inflace v posledním roce také navýšení odvodů, které OSH posílá na ústředí – k tomuto navýšení došlo po více než 20 letech. Ať už hlasování dopadne jakkoli, pro nás nadále platí, že členské příspěvky budou o 50 Kč vyšší oproti odvodům Okresnímu sdružení. V současnosti z vašeho ročního příspěvku 200 Kč odvádíme OSH 150 Kč. Pokud by tedy došlo k navýšení odvodu na 200 Kč, byly by naše příspěvky od roku 2024 ve výši 250 Kč ročně.
Činnost sboru nespočívá jen ve startech na soutěžích. Nezapomínáme ani na členy, kteří se v průběhu roku dožívají významných jubileí. Náš kolektiv se upevňuje nejrůznějšími společenskými a sportovními akcemi. Chtěl bych také poděkovat všem, kteří se po celý rok starají o naši techniku, údržbě strojů a veškerého vybavení.
Tolik ke zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice v roce 2022.
Ještě jednou děkuji členům výboru, všem členům sboru, kteří něco organizují, reprezentují náš sbor a obec a podílejí se tak na životě sboru. Obecnímu úřadu a zastupitelům děkuji za přízeň a spolupráci. Vám všem přeji hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2023.

Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2022 (vedoucí mladých hasičů Denisa Izvorská)
Dobrý večer, dámy a pánové, naše dnešní vystoupení je rozděleno do čtyř krátkých bloků. Postupně se Vám představí – a předvedou Vám nacvičený taneček – všechna družstva mladých metylovských hasičů. Všichni najednou by se sem totiž nevlezli. V současné době totiž prožíváme malou revoluci co do počtu členů, za což jsme my vedoucí velmi rádi, (i když je to občas náročné). A teď už tedy pozvu na podium naše nejmladší naděje a také jednotlivé moderátory, kteří vám o jednotlivých družstvech řeknou několik nezbytných informací.
Družstvo mini žáků vzniklo teprve v červnu loňského roku, a bylo to vlastně přirozené a logické vyústění aktuální situace, i když ne všichni vedoucí tomu byli stoprocentně nakloněni. PROSTĚ – Deny s Michalem přesvědčili Zuzku, že je to dobrý nápad, dali dohromady svoje děti a děti svých kamarádů, a výsledky přišly velmi záhy. Vítězství hned na první soutěži ve Frýdlantě, a další výhra v srpnu na Bahně. Druhá místa na Pržně a v Mošnově. Nejlepší čas sezony 25,130. Hojná účast na akcích jako je Noc v hasce a aqvapark. Od podzimu samostatná tréninková hodina každou druhou středu. Jak moc „miníky“ tréninky a soutěže baví, se jistě odrazí i v následujícím tanečku… (Chicken Song)
Mladší žáci jsou naší nejpočetnější kategorií. Loni objeli patnáct soutěží, z toho dvanáct se dvěma týmy. Posbírali dvě druhá a čtyři třetí místa, a celkově sedmnáct umístění do desítky (přičemž na většině soutěží bývá zhruba třicet družstev této kategorie). Nejlepším časem sezony je 15,496 z Frýdlantu. Největší radost nám ale mladší udělali na Plamenu, kde v součtu výsledků z osmi disciplín vybojovali krásné 3. místo. Pro náš sbor to byla medaile po 24 letech. A teď už jejich taneční číslo… (Blah Blah Blah)
Starší žáci loni absolvovali jen o dvě soutěže méně než mladší, tedy třináct. Odvezli si z nich jedno vítězství (konkrétně z Mošnova), jedno třetí místo, a jedenáct umístění do desítky (starších družstev bývá na ligových soutěžích přes dvacet). Nejlepší čas 14,54 z nočních Bruzovic je nový rekord metylovských starších žáků. Největší radost ale rovněž propukla na Plamenu, kde tento tým zůstal těsně pod bednou. Ale i tak je tento výsledek nejlepší za posledních 34 let. Nechme se nyní překvapit, co nám předvedou na pódiu… (Danza Kuduro)
Poslední vystoupení a další naše malá revoluce. Tým dorostu má náš sbor po předlouhých 63 letech. Většina těchto závodníků loni přičichla k dospěláckým soutěžím a tréninkům, ač věkově ještě spadali do starších žáků. Jakožto smíšené dorostenecké družstvo tedy absolvovali teprve jednu soutěž. Na podzimním Závodu hasičské všestrannosti s přehledem zvítězili, a my se můžeme jen těšit na jejich další představení včetně toho tanečního… (Míša Růžičková – Hasičská)
Vše podstatné už bylo řečeno v rámci našeho vystoupení, tak nebudu moc zdržovat, a už jen tradičně poděkuji.
Na první příčce děkovacího žebříčku nemůže být nikdo jiný než samotné děti, resp. mládežníci. Sami jste viděli jejich zápal, snahu, um a kreativitu. Ano, když je jich vedle v tělocvičně nebo venku na hřišti třicet, je to masakr. Ale krásný masakr. A já jsem moc ráda, že můžu být v těch zmíněných revolučních časech s nimi. To je tedy mé první díky.
Druhá příčka mého děkovacího žebříčku patří Zuzce a Michalovi, mým kolegům vedoucím. Ona – praktická, střízlivá a nepostradatelná třetina našeho trenérského týmu. On – centrální mozek týmu i sboru, který je schopen unést a zpracovávat takové množství dat a informací, že by se z toho leckteré „jabko“ uvařilo. Takže Vám dvěma mé druhé díky.
Na třetí příčce mám rodiče, kteří musí mít jak se svými dětmi, tak i s námi velkou trpělivost, a být hodně tolerantní. To třeba máte v plánu na sobotu rodinnou oslavu, ale jede se na soutěž. Pohodová letní neděle u bazénu? Kdeže, soutěž. Ok, tak tedy pošlu děti na soutěž a udělám si pěkný volný den. Ha ha! Je potřeba řidič, protože dětí je moc a aut málo. Proto mé třetí díky všem přítomným i nepřítomným rodičům.
No a na čtvrté místo jsem umístila zbytek, ať se tady nedojímám moc dlouho. Takže úplným závěrem děkuji sboru, výboru a obci, všem našim příznivcům, fanouškům a podporovatelům, a Vám za pozornost.

Zpráva o soutěžní sezóně 2022 seniorských družstev SDH Metylovice (člen výboru SDH Michal Bílek)
V uplynulém roce náš sbor reprezentovalo v družstvech dospělých a kategoriích jednotlivců 73 závodníků, samozřejmě nejen našich členů. Jejich profily najdete na jedné z tabulí v tomto sále. Zúčastnili jsme se třiadvaceti soutěží v požárním útoku, jednoho TFA a jednoho běžeckého závodu. Vše podrobně najdete v naší ročence a na webu sdh-metylovice.info.

Družstvo mužů získalo druhé místo ve Staré Vsi, třetí místa přidali na Nové Vsi, v Turzovce a na Ostravici. V Moravskoslezské lize se nám sice v sestavě prostřídalo 17 závodníků (z toho 9 proudařů), ale díky vyrovnaným výkonům, kdy jsme bodovali na všech dvanácti kolech, jsme v celkovém hodnocení obsadili 7. místo z 20 účastníků, což je náš nejlepší výsledek za posledních sedm let. Nejlepším čas muži předvedli ve Svinově – 14,66.
Ta třech soutěžích se nám také podařilo složit mužské béčko. Na Nové Vsi časem 16,160 obsadilo 8. místo.
Veteráni absolvovali 14 soutěží – pětatřicátníci zvítězili na Nové Vsi a ve Staré Vsi, čtyřicátníci na Pstruží, padesátníci na Nové Vsi a na Pstruží. Nejlepší čas 15,524 jsme zaznamenali na Nové Vsi. Vítězný čas padesátníků na Nové Vsi 18,612 je neoficiálním regionálním rekordem v této kategorii. V Moravskoslezské lize jsme obhajovali bronzové medaile, ale nakonec jsme vyšli zcela naprázdno. Až do posledního kola jsme bojovali, a po nepříliš vydařeném výkonu Mošnova jsme měli vše ve svých rukou. Jenže náš závěrečný pokus byl ještě nepovedenější a celkově jsme skončili čtvrtí. Nicméně – ještě to nebalíme!
Na soutěžích v Oprechticích a Metylovicích se představily i naše ženy nad 35 let. V Oprechticích zvítězily, na domácí soutěži přidaly třetí příčku.
Ženy v uplynulé sezóně dosáhly šesti vítězství na okrskové soutěži, v Malenovicích, Košatce, Vrbici, Mošnově a Podhradní Lhotě. V Moravskoslezské lize obhajovaly ligový titul, ale celou sezónu je kosila zranění a jiné překážky. Sestavou jim prošlo 18 závodnic. Nejlepší čas předvedly v Mošnově – 16,378 s. Ač ze všech deseti ligových účastnic zaznamenaly nejvíce vítězství, v součtu to stačilo „jen“ na druhou příčku za téměř nechybující Skalicí.
Příjemnou kapitolou letošní sezony bylo také ženské béčko založené na šesti závodnicích spadajících věkově do kategorie starších žáků. Zúčastnily se pěti soutěží a ze Staré Vsi si odnesly dokonce druhou příčku.
Ze zakončení Moravskoslezské ligy, které pořádali oprechtičtí hasiči ve Staříči, si naše ženy odnesly stříbrné medaile. Veronika Krpcová byla vyhlášena nejlepší pravou proudařkou, Pavel Kahánek nejlepším veteránským košařem.
56. ročník naší pohárové soutěže byl zároveň pátým kolem Moravskoslezské ligy. Sjelo se na něj 54 družstev, což byla největší účast ze všech letošních ligových kol a vítězství si odnesli muži Větřkovic, ženy Brušperka, veteráni Petřvaldíku a oprechtické ženy nad 35 let.
My jsme na domácí soutěž sestavili dvě mužská, dvě ženská družstva, muže nad 35 let a ženy nad 35 let. Třetí místa si odneslo naše ženské áčko a ženy nad 35 let.
Už několik let je trendem hasičských soutěžních drah mít zpevněný povrch kolem základny — bud‘ asfaltem, zámkovou dlažbou nebo gumovými dlaždicemi podobných atletickému tartanu. Všechna družstva tak mají během soutěže stejné podmínky, nejsou ovlivněna podmáčenou tratí. V uplynulém roce jsme se dočkali i my. V dubnu po TFA se začalo se stavebními pracemi a do konce června byla asfaltová plocha hotová. V průběhu června jsme válcovali a zalévali trávu kolem obrubníků, takže na začátek července bylo vše skvěle připraveno. Ještě jednou děkujeme obecnímu úřadu za novou tréninkovou a soutěžní plochu odpovídající současným požadavkům.
Po dvouleté pauze se nám podařilo uspořádat soutěž železných hasičů TFA Metylovice 2022. Sjelo se na ni 74 závodníků a závodnic. V kategorii družstev domácí trojice Jan Šigut, Jiří Foldyna, Eliška Rybková obsadila třetí místo. Zvítězili Ondřej Rybnikář z Blatnice pod Svatým Antoníčkem, Lucie Bůbelová z Veselé, v kategorii mužů nad 35 let Jaroslav Hanzel z Písečné, v kategorii žen nad 35 let Eva Vojvodíková z Tísňav a v kategorii družstev trojice Daniel Ramík, Roman Viej, Petra Čaganová.
V závěru sezóny se naši zástupci zúčastnili běžeckého závodu Memoriál Michala Pětroše v Hošťálkovicích, na kterém Zuzana Bílková zvítězila v ženské kategorii.
Suma sumárum, jak už z naší ročenky vyplývá, metylovská družstva a jednotlivci – celkově 109 závodníků od tří do třiašedesáti let – si v roce 2022 v jednotlivých závodech a disciplínách připsali 18 vítězství, 10 druhých a 14 třetích míst.
Děkuji za pozornost.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2022 (velitel JSDH Rudolf Mališ)
Naše výjezdová jednotka, zařazena v kategorii JPO III, má v současnosti
18 členů, kteří mají zdravotní způsobilost pro zařazení do výjezdové jednotky. Jednotka má 5 členů s velitelským kurzem, 6 strojníků, 12 členů má kurz nositele dýchací techniky a 5 členů jednotky oprávnění obsluhovat motorovou pilu.
V roce 2022 výjezdová jednotka zasahovala u 25 událostí v naší obci i mimo obec – 7x požár, 2x planý poplach, 16x technická pomoc – z toho 4x dovoz vody, 3x likvidace hmyzu, 3x spadlý strom, 2x čerpání vody, po jednom zásahu spolupráce s integrovaným záchranným systémem, čištění kanalizace a čištění autobusových zastávek, záchrana zvířat, což byl had zaseknutý v disku automobilového kola.
18x jsme zasahovali v Metylovicích, 5x ve Frýdlantu n.O., jednou v Palkovicích a jednou na Pstruží. Alespoň jeden výjezd absolvovalo 16 členů jednotky, nejvíce (15 výjezdů) absolvoval Pavel Šigut ml.
Jako každý rok se nám podařilo obměnit některé staré ochranné pomůcky. Koupili jsme dva zásahové obleky, přilby, boty, rukavice a nová trička, aku světla, páteřovou desku a termokameru.
Hlavní událost minulého roku byla rekonstrukce garáže cisterny. V prvním červencovém týdnu jsme vystěhovali garáž a šatnu a 10.7.2022 jsme převezli cisternu na zahradu pana Silvestra Pavláska, takže zůstala v blízkosti provizorní šatny, kterou jsme udělali ve staré budově hasičské zbrojnice. 18.11.2022 jsme cisternu s příchodem prvních mrazů odvodnili.
Rekonstrukce měla být podle původního plánu hotová do konce roku, bohužel cisterna stále stojí venku. Doufáme, že se brzy nestěhujeme do nového.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům výjezdové jednotky za čas který tomu věnují, zaměstnancům obecního úřadu za spolupráci a panu Silvestru Pavláskovi za možnost parkování cisterny.

Zpráva kontrolní a revizní rady SDH Metylovice za rok 2022 (členka KRR Dagmar Jurečková
Z pověření kontrolní a revizní rady SDH Metylovice předkládám dnešnímu jednání zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období.
Kontrolní a revizní rada ve složení Gabriela Ryšková a Dagmar Jurečková se během roku schází na výborových schůzích, provedla 3 x kontrolu plnění usnesení z Valné hromady a revizi pokladny.
Evidence členské základny je řádně vedena, sbor měl k 1.1.2022 93 řádných členů, z toho 21 mladých hasičů do 18 let a 1 čestného člena. V roce 2022 do sboru přistoupilo 12 dětí: Magdaléna Bílková, Sofie Bražinová, Adam Kopera, Anežka Hopley, Kristýna Gežová, Matouš Kopřiva, Jakub Křížek, Sofie Náplavová, Liliana Němcová, Šimon Němec, Ondřej Suchan a Amálie Závodná. Vystoupili 4 členové : Matyáš Bílek, Kamila Hyšplerová, Michaela Hyšplerová a Matěj Smolík. Sbor má k dnešnímu dni 101 řádných členů, z toho 30 členů do 18 let a 1 čestného člena.
Členské příspěvky byly odvedeny okresnímu sdružení v lednu 2022. Za další přistoupivší členy byly příspěvky hrazeny průběžně ke dni vstupu do sboru.
V březnu 2022 bylo elektronicky podáno řádné daňové přiznání.
Výbor pracuje v 15 členném složení a v roce 2022 se sešel 15x. Z výborových schůzí je prováděn písemný zápis. Revizní rada konstatuje, že je řádně pečováno o majetek a techniku.

Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru za rok 2022 jako řádné.

Vyznamenání na valné hromadě SDH Metylovice 7.1.2023
a) Stružka za věrnost 20 let – Pavel Halata, Věra Kosňovská, Rudolf Mališ, Helena Šigutová
b) Stužka za věrnost 60 let – Alžběta Židková
c) Stužka za věrnost 70 let – Josef Šigut (panu Šigutovi byla již vyznamenání předána u příležitosti jeho narozenin)
d) Čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů – Jan Hazucha, Věra Kosňovská, a dále členové jiných sborů, kteří jsou ovšem závodníky našich sportovních družstev: Pavel Kahánek, Petr Ječmen, Adéla Štandlová, Veronika Krpcová, Barbora Blechová, Zuzana Bártková
e) Čestné uznání Okresního sdružení hasičů – Kateřina Pečinková
f) Medaile Za příkladnou práci – Jan Bílek, Markéta Bílková (roč. 88), Martin Koliba, Iveta Kovalová
g) Čestné uznání Krajského sdružení hasičů – Zuzana Bílková, Denisa Izvorská, Rudolf Mališ, Josef Šigut (roč. 47)
h) Medaile sv. Floriána – Milan Pečinka
i) Titul Významný hasič KSH Moravskoslezského kraje – Josef Šigut (roč. 34) , Jana Juřicová.

Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2023
1) Uspořádat 28. ledna Hasičský bál
2) Sestavit plán školení výjezdové jednotky na rok 2023 a provádět školení na dané téma jednou měsíčně
3) Nadále se aktivně seznamovat s novou technikou, udržovat a pečovat o hasičskou výstroj a výzbroj, aby byla připravena k zásahu
4) Zúčastnit se okrskového kola soutěže v požárním sportu
5) Zapojit se do seriálu Moravskoslezské ligy
6) Pokračovat v přípravě mládeže
7) Uspořádat 15. dubna 8. ročník soutěže TFA
8) Uspořádat 1. července 57. ročník pohárové soutěže
9) Uspořádat 19. srpna 31. ročník Soutěže netradičních družstev
10) Postavit a skácet máj
11) Uskutečnit sběr železného šrotu
12) Navštěvovat naše členy při významných životních výročích
13) Uskutečnit 27. prosince výšlap na Ondřejník

Usnesení valné hromady SDH Metylovice
Valná hromada SDH Metylovice schvaluje
– Zprávy výboru o činnosti sboru za rok 2022
– Zprávu revizorů za rok 2022
– Plán práce na rok 2023
– Delegáty na okrskovou valnou hromadu (starosta, velitel, vedoucí mládeže, zasloužilí hasiči)
– Delegáty na okresní Shromáždění představitelů sborů (starosta, místostarosta, zasloužilí hasiči)
Ukládá výboru
– Nadále organizovat činnost Sboru dobrovolných hasičů dle usnesení VI. sjezdu SH ČMS
– Využívat případných nabídek na zvýšení odbornosti členů (kurzy, školení atd.)
– Průběžně kontrolovat plnění usnesení
Ukládá všem členům
– Podílet se dle svých možností na práci ve Sboru dobrovolných hasičů
– Zúčastňovat se organizovaných schůzí, školení a výcviku
– Zaplatit členské příspěvky ve výši 200,- Kč

Napsat komentář