Dotace z Programu rozvoje venkova

6 Dub

Název projektu: Modernizace vybavení klubovny Sboru dobrovolných hasičů Metylovice

Hlavní cíl projektu: Projekt byl realizován s finanční podporou EU, z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020. Jeho hlavním cílem je „Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.“
Cílem projektu je modernizace a dovybavení klubovny Sboru dobrovolných hasičů Metylovice kancelářským nábytkem. Klubovna je místem pro pravidelné setkávání členů našeho spolku, konají se zde i schůzky mladých hasičů a školení. Řešíme zde nové možnosti v požárním sportu, připravujeme se na hasičské soutěže včetně jejich zpětného rozboru. Organizujeme zde jednání s ostatními sbory dobrovolných hasičů z našeho regionu.

Napsat komentář