Valná hromada Moravskoslezské ligy

1 Pro

Ve čtvrtek 30. listopadu 2023 proběhla ve Svinově Valná hromada Moravskoslezské ligy v požárním útoku.

Přítomno bylo 25 delegátů z 37 (z toho 5 veteránských ze 6). Jednohlasně byly odsouhlasená potřeba modernizace ligového webu. Stejně tak byl jednohlasně schválen dodatek stanov zpřesňující volbu pořadatelů:
„V případě kolize termínů dvou anebo více schválených pořadatelů má právo na výběr termínu pořadatel, který při volbě získal víc hlasů. Pokud se kandidáti nedohodnou, pořadatel s menším počtem hlasů upraví svůj termín tak, aby v jeden den bylo maximálně jedno kolo MSL. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o termínu druhé kolo volby.“
Následně proběhla volba 12 ligových kol a z nich 8 veteránských kol.

Napsat komentář