Zprávy z valné hromady

15 Led

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice za rok 2023
Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2023
Zpráva o soutěžní sezóně 2023 seniorských družstev SDH Metylovice
Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2023
Zpráva kontrolní a revizní rady SDH Metylovice za rok 2023
Vyznamenání na valné hromadě SDH Metylovice 6.1.2024
Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2024
Usnesení valné hromady SDH Metylovice

Fotogalerii najdete ZDE.

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice za rok 2023 (starosta sboru Milan Pečinka)
Dobrý podvečer, sestry a bratři, vážení hosté,
srdečně Vás vítám na prahu nového roku 2024, kdy se zde opět v tomto čase na tomto místě scházíme, abychom si společně připomenuli a zhodnotili události roku 2023.
V den naší valné hromady, 7. ledna 2023, se šest našich vedoucích
a šestnáct dětí zapojilo koledováním do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita České republiky.
18. ledna se naše delegace zúčastnila posledního rozloučení se zasloužilým hasičem a dlouholetým členem DHZ Turzovka panem Josefem Smažakem.
Po osmi měsících jsme 28. ledna v Sokolovně pořádali Hasičský bál s kapelami Rebel a Štístko. S hasičským bálem je spojeno týden předem roznášení pozvánek, poté páteční a sobotní přípravy, nedělní úklid. Děkuji všem, kteří se na organizaci bálu jakkoliv podílejí.
29. ledna ve věku 88 let zemřel nejstarší člen našeho sboru pan Josef Šigut. Samotné rozloučení proběhlo v kostele Všech svatých v Metylovicích 2. února.
Od začátku roku pokračovaly a vrcholily práce na rekonstrukci hasičské garáže.
4. února jsme se na pozvání hasičů z Turzovky zúčastnili jejich výroční členské schůze.
10. února v hostinci U Čendy v Hodoňovicích proběhla valná hromada Frýdlantského okrsku, které se za náš sbor zúčastnili Zuzana Bílková, Rudolf Mališ, Milan Pečinka, starosta okrsku Michal Bílek a zasloužilí hasiči Silvestr Pavlásek, Vavřín Michalec. Z zdravotních důvodů byl omluven Miroslav Juřica.
Ke konci února proběhla kolaudace hasičské garáže, ač s vadami
a nedodělky, které nebránily užívání. Po dohodě se zhotovitelem stavby se tyto nedodělky odstraňovaly. Vady na podlaze v garáži za cisternou se odstraňují ještě v této chvíli.
Byla také podepsána Smlouva o výpůjčce nemovitosti mezi obcí Metylovice a Sborem dobrovolných hasičů Metylovice.
4. března v restauraci Sokol proběhla valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice, které se zúčastnil starosta sboru Milan Pečinka.
25. března ve Vyšních Lhotách v restauraci Maryčka proběhlo Shromáždění představitelů sborů okresu Frýdek-Místek za účasti starosty našeho sboru Milana Pečinky, místostarosty Vladimíra Bílka, starosty okrsku Michala Bílka
a zasloužilých hasičů Silvestra Pavláska, Miroslava Juřici a Vavřína Michalce. Na programu bylo mimo jiné schválení navýšení odvodů z členských příspěvků, kdy od 1.1.2024 za každého člena odevzdáváme Okresnímu sdružení 200 Kč. Také byla představena nová pracovnice kanceláře OSH, kterou je od 1.5.2023 Anna Winklerová, členka SDH Bystré. A došlo i na poděkování odcházející pracovnici Lence Střalkové.
5. dubna proběhla výborová schůze již v nové klubovně.
15. dubna jsme v areálu fotbalového hřiště uspořádali již 8. ročník soutěže železných hasičů a hasiček TFA Metylovice 2023. Trať byla perfektně připravena včetně zázemí pro závodníky. Konečně nám vyšlo i počasí. Děkuji všem, kteří se podíleli přípravě a organizaci této soutěže.
21. dubna se starosta Milan Pečinka zúčastnil valné hromady Sportovního klubu Metylovice, která se konala v budově na hřišti.
21. dubna také proběhlo v Malenovicích námětové cvičení jednotek Frýdlantského okrsku. Jednalo se o dálkovou dopravu vody a kyvadlovou dopravu vody při hašení lesního požáru.
27. dubna se v naší klubovně sešli zástupci sborů okrsku. Na programu jednání byla organizace okrskové soutěže, která se po šestadvaceti letech neuskutečnila na Pržně, ale letos poprvé na Nové Vsi.
V sobotu 29. dubna se zástupci našeho sboru Vavřín Michalec, Pavel Šigut, Dagmar Jurečková, Jana Juřicová a Milan Pečinka zúčastnili dvacátého osmého ročníku hasičské pouti na Svatém Hostýnu.
30. dubna jsme za krásného počasí a hojné účasti členů postavili máj.
5. května proběhl pietní akt u příležitosti 78. výročí osvobození obce Metylovice. Společně jsme položili kytice u pomníku padlých, poklonili se v kostele jménům obětí obou válek z naší obce, ve škole u pamětní desky Ambrože Bílka a u Sokolovny u pamětní desky Miloše Čupy.
6. května odjeli zástupci našeho sboru do Turzovky na oslavu svátku patrona hasičů svatého Floriána.
6. května na Nové Vsi proběhla okrsková soutěž, kterou organizoval domácí sbor. Z vítězství se radovaly naše ženy, muži skončili na druhém místě.
Ve dnech 13-14. května jsme pro členy a jejich rodinné příslušníky pořádali hasičský zájezd. Prohlídli jsme si Slovanskou epopej na zámku v Moravském Krumlově, podnikli exkurzi v minipivovaru Krum a první den zakončili ve sklepě vinařství Knoll ve Velkých Pavlovicích. Druhý den jsme na zpáteční cestě navštívili Valašskou dědinu Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Chci poděkovat organizátorům Zuzce a Luďovi Juřicovým.
U příležitosti 137. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích se v neděli 21. května uskutečnila v kostele Všech svatých mše za hasiče a jejich přítele. Děkuji všem, kteří přijali pozvání a přišli na tuto slavnost.
Na jaře také organizujeme malé i větší brigády za účelem stěhování
do nových prostor. Těmito pracemi asi nejvíce času strávili Vláďa Bílek a Pavel Šigut.
27. května za krásného počasí proběhlo kácení máje spojené se smažením vaječiny.
28. kvatna v Malenovicích v kostele na Borové proběhla tradiční pouť
ke svatému Floriánovi, které se účastníme i s praporem.
3. června se zástupci našeho sboru Vladimír a Michal Bílkovi zúčastnili oslav 75 let založení sboru na Pstruží.
21. června na výborové schůzi přišlo oznámení Jiřího Ryšky o ukončení jeho činnosti ve výboru našeho sboru.
V sobotu 1. července se na fotbalovém hřišti v Metylovicích uskutečnil
57. ročník naší pohárové soutěže. Tradičně po stránce organizační jsme připraveni a počasí nám přálo. 58 družstev byla největší účast na všech kolech Moravskoslezské ligy a bylo to i díky tomu, že jsme otevřeli pátou kategorii – veteránů nad 50 let. V roce 2024 by měla přibýt kategorie šestá, a to dorostu.
Chci poděkovat Sportovnímu klubu za možnost využití areálu. Vážím si účasti starosty obce Lukáše Halaty při zahájení soutěže. Velký dík patří organizátorům a sponzorům. Poděkování patří i delegaci DHZ Turzovka, kteří přijeli v roli diváků.
22. července proběhlo slavností otevření zrekonstruované hasičské garáže. Po úvodních projevech starosty obce Metylovice Lukáše Halaty a starosty sboru Milana Pečinky budovu požehnal místní farář Václav Gandera. Po přestřižení pásky dochází k prohlídce budovy hosty i veřejností.
Na hřišti za školou následoval kulturní program pro děti i dospělé. Chci poděkovat za účast i našim hostům – starostovi OSH Frýdek-Místek Daliboru Velčovskému a paní Wasilce Pistovčák, kteří nám předali stuhu k praporu
a pamětní list. Děkuji také Aleši Kučerovi za opravu sochy svatého Floriána.
6. srpna proběhla soutěž v Turzovce. Jednalo se o 49. ročník Beskydského poháru slovensko-české vzájemnosti. Soutěž probíhala v době naší pouti, přesto nás reprezentovala tři družstva a minidelegace Aničky a Vládi Bílkových.
V sobotu 2. září se u nás na hřišti uskutečnil 14. ročník soutěže mladých hasičů o Pohár starosty Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, kterou jsme pořádali ve spolupráci s OSH Frýdek-Místek. Poháru se zúčastnilo 36 kolektivů mladších a starších žáků, kteří soutěžili v disciplínách požární útok a štafeta dvojic.
Co k tomu říci? Probíhalo to v duchu, jako bychom pořádali vlastní pohárovou soutěž. Práce kolem toho bylo dost, ale jsem rád, že jsme na to nebyli sami, protože do příprav se zapojili i rodiče dětí, dorostenci a další členové sboru. Vždyť 460 dětí, rozhodčích a dalších hostů nebylo možno přehlédnout. Akci jsme zvládli a dostalo se nám uznání a ocenění za vzornou organizaci
i od starosty KSH Moravskoslezského kraje Stanislava Kotrce a dalších účastníků, kteří si pochvalovali skvělou atmosféru. Jsem rád, že naše pozvání přijal a soutěž zahájil starosta obce Lukáš Halata. Děkuji všem za pomoc na této akci.
Za účasti čtrnácti členů jsme 7. října sbírali železný šrot. Celkově lze tuto akci zhodnotit jako nad očekávání úspěšnou a vydělané prostředky nám poslouží na financování našich aktivit.
4. listopadu jsme ve spolupráci s obcí uspořádali Metylovský krmáš, který se stal velmi oblíben a dal se do povědomí a to nejen občanů Metylovic,
ale i z okolí. V odpolední části před Sokolovnou bylo posezení s harmonikářem
a hry pro děti. Večerní krmášová zábava proběhla v Sokolovně se skupinou Meteor. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě Krmáše, především Mirkovi Šigutovi a všem pomocníkům s výrobou zabíjačkových produktů, po kterých se doslova zaprášilo.
Také nelze přehlédnout úspěch našich mladých hasičů v závodě hasičské všestrannosti a brannosti, který byl od roku 2023 vyčleněn z celoroční hry Plamen a v současnosti je samostatnou disciplínou s postupem z okresních kol až na mistrovství republiky. 14. října se okresního kola v Lysůvkách zúčastnilo
32 našich dětí. Tři družstva postoupila na krajské kolo, které se uskutečnilo
11. listopadu v Jánských Koupelích. Podrobněji se o tom ale jistě zmíní ve své zprávě o činnosti mladých hasičů Denisa Izvorská.
11. listopadu v Polance nad Odrou proběhlo slavnostní zakončení Moravskoslezské ligy v požárním útoku.
14. listopadu se ve škole požární ochrany v Místku uskutečnila porada starostů sborů a okrsků frýdecké části OSH Frýdek-Místek. Za náš sbor byli přítomni Vladimír Bílek a Michal Bílek.
20. listopadu se v naší klubovně podruhé v tomto roce uskutečnila porada zástupců sborů Frýdlantského okrsku, kterou svolal starosta okrsku Michal Bílek.
3. prosince, na první adventní neděli, rozsvěcujeme stromek u hasičské zbrojnice.
27. prosince jsme podnikli tradiční výšlap na Ondřejník, který měl tentokrát 22 účastníků.
29. prosince se v Sokolovně uskutečnil tradiční nohejbalový turnaj,
na kterém naše družstvo Honza Izvorský, Martin Mohyla, Martin Němec a Radek Rusina získalo druhé místo.
Činnost sboru nespočívá jen ve startech na soutěžích. Nezapomínáme ani
na členy, kteří se v průběhu roku dožívají významných jubileí. Náš kolektiv
se upevňuje nejrůznějšími společenskými a sportovními akcemi. Chtěl bych také poděkovat všem, kteří se po celý rok starají o naši techniku, údržbě strojů
a veškerého vybavení.
Tolik ke zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice v roce 2023. Ještě jednou děkuji členům výboru, všem členům sboru, kteří něco organizují, reprezentují náš sbor a obec a podílejí se tak na životě sboru. Obecnímu úřadu a zastupitelům děkuji za přízeň a spolupráci. Vám všem přeji hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2024.

Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2023 (vedoucí mladých hasičů Denisa Izvorská)
Dobrý večer, dámy a pánové, hasičky a hasiči. Jsem moc ráda, že můžu navázat na svá vlastní slova z loňského roku, kdy tady zaznělo něco o revoluci co do počtu členů. Tento trend naštěstí pokračuje a kus naší práce jste mohli vidět a slyšet v úvodu večera. Jen zopakuji, že loni byla průměrná účast na trénincích 27 dětí, maximum za jedno odpoledne bylo 41 mládežníků, a na soutěžích se jich protočilo 48. To už je skoro jako malá škola. I když je to v mnoha ohledech náročné, maximálně si toto období užíváme.
Od dubna do října trénujeme na hřišti, přes zimu chodíme do tělocvičny, některé tréninky proběhly i v naší nové klubovně. Od listopadu jezdí dorostenci jednou týdne na krytou atletickou dráhu do Příbora.
A teď už k úspěchům jednotlivých týmů. Družstvo mini žáků u nás existuje teprve rok a půl, ale už si ani neumím představit, že bychom jej neměli. Zápal a energie těch nejmenších je inspirací pro všechny ostatní. A i když se občas stane, že se těsně před svým tréninkovým či soutěžním pokusem někdo brejkne nebo dokonce rozbrečí, dopadá to většinou výborně. Důkazem jsou tři vítězství a tři druhá místa z loňských devíti účastí. Nejlepším časem je 19,320 z nočních Oprechtic. Většina čerstvých školáků nám teď přechází do mladší kategorie, tak uvidíme, jak se s tím popereme.
Mladší žáci jsou naší nejpočetnější kategorií. Loni objeli sedmnáct soutěží, z toho třináct se dvěma týmy a na jednu se nám podařilo poskládat i céčko. Dohromady posbírali čtyři první, čtyři druhá a dvě třetí místa. Za nejcennější „skalp“ považujeme vítězství na Hadicové a uzlové štafetě (společně s Dolní Líštnou), obhájený bronz z Plamenu a postup na Krajské kolo Závodu hasičské všestrannosti a brannosti. Na tomto výčtu je krásně vidět, že se nevěnujeme jen požárním útokům. Nicméně uvedu aspoň nejlepší čas sezony 15,18 s z Bruzovic.
Starší žáci loni absolvovali jen o tři soutěže méně než mladší, tedy čtrnáct. Jelikož prošli významnou generační výměnou, kdy z původního týmu zůstalo jen torzo, byla to sezona hledání. Na trénincích se občas i křičelo a brečelo. Když už jsme sestavu usadili a začalo se v tréninkových pokusech dařit, ne a ne to promítnout do soutěže. Ale nebojte, ač nejsme v pohádce, přišel happy end. Na poslední pohárovce v Bruzovicích nám „zahořela“ voda a podařil neskutečný čas 12,87 s a jasné vítězství.
U dorostu opět zazní slovo revoluce. Tento tým má náš sbor po předlouhé době teprve krátce. Většina těchto závodníků čichá už i k dospěláckým soutěžím a tréninkům. Na pohárovkách to byl podobný příběh jako u starších, hledání optimální sestavy a velká konkurence nám dovolily „jen“ dvě třetí místa ze čtrnácti soutěží. Nejlepším časem je 12,891 s z nočních Vyšních Lhot. Ale na podzim jsme se taky dočkali obrovské satisfakce. Na okresním kole Závodu hasičské všestrannosti a brannosti náš klučičí tým zvítězil a smíšený dosáhl druhého místa, což obě družstva poslalo na Krajské kolo. A tam se tato umístění podařilo (nečekaně) zopakovat, takže… V dubnu pojedeme na Mistrovsví republiky!
Tady by se možná hodilo skončit, ale musím ještě krátce zmínit naše nehasičské aktivity. Jednou za rok vyrazíme na Olešnou do aquaparku, dorostenci se účastnili únikové hry a zkusili si laser game. Tradicí je srpnová Noc v hasce se stezkou odvahy. Někteří členové chodí 27.12. na Ondřejník. A samozřejmostí je i pomoc starších a dorostenců při pořádání soutěží, krmáše a plesu.
Na závěr už jen tradičně poděkuji. V prvé řadě dětem za všechny společné zážitky. Jejich rodičům za potřebnou spolupráci. Mým kolegům Zuzce a Michalovi za dlouhodobou vzájemnou podporu. Sboru, výboru a obci za finanční i jiné zastřešení naší práce. Všem, koho jsem neuvedla, a zasloužili by si to, za nezištnou pomoc různé povahy. A vám za pozornost.

Zpráva o soutěžní sezóně 2023 seniorských družstev SDH Metylovice (člen výboru SDH Michal Bílek)
V uplynulém roce náš sbor reprezentovalo v družstvech dospělých a kategoriích jednotlivců 68 závodníků, samozřejmě nejen našich členů. Jejich profily najdete na jedné z tabulí v tomto sále. Zúčastnili jsme se třiadvaceti soutěží v požárním útoku, jednoho TFA a dvou běžeckých závodů. Vše podrobně najdete v naší ročence a na webu sdh-metylovice.info.
Družstvo mužů zvítězilo v Turzovce a na noční soutěži v Kozlovicích, druhá místa přidali na okrskové soutěži a na Ostravici. V Moravskoslezské lize se podařil naplnit obvyklý předsezónní cíl – umístění v první desítce, skončili jsme devátí. Na domácí soutěži se představilo i mužské béčko, které obsadilo 24. místo. Mužské áčko bylo doma sedmé.
U mužů je poměrně obtížné zkombinovat dvě různé hasičské směny, jednu policejní a další aktivity tak, aby měli všichni volno ve středu nebo pátek, kdy máme prostor na hřišti. A ještě aby vyšlo počasí. Takže i na trénincích nám občas vypomáhali lubňané a na soutěžích ti, na které jsme měli kontakt a zrovna měli čas. Stále více tak očekáváme a trochu i na to spoléháme, že se ve větším počtu do týmu zapojí i naši dorostenci.
Ženský tým v roce 2023 začal se svou proměnou. Některé závodnice odešly do svých domovských sborů, přidala se i mateřská pauza a tak na většině soutěží už prostor dostaly dorostenky doplněné o zkušené závodnice z ex-ligového družstva. Ženy se tak nepřihlásily do Moravskoslezské ligy, ale absolvovaly 13 soutěží a připsaly si vítězství na okrskové soutěži, doma v Metylovicích a na Ostravici, druhá místa přidaly v Turzovce a v Kozlovicích. Na domácí soutěži se tradičně podařilo sestavit i ženské béčko, které obsadilo 9. příčku.
Mužský tým nad 35 let se ve své kategorii potýká s o poznání mladšími soupeři, protože většina z nás je spíš 40+. A u veteránů je každý rok opravdu znát. V Moravskoslezské lize jsme obsadili až 5. příčku, ale o to víc energie jsme věnovali soutěžím mimo ligu, na kterých se nám docela dařilo. Z jednadvaceti soutěží jsme si odvezli vítězství z Bystrého, Trojanovic, Turzovky, Pstruží, Ostravice a Podhradní Lhoty, druzí jsme byli na Nové Vsi, v Hájově a Jistebníku, třetí místa jsme přidali na noční soutěži v Oprechticích, doma v Metylovicích a Petřvaldíku.
Na třech soutěžích startovali i muži nad 50 let. Sezónu zahájili druhým místem na domácí soutěži. Zvítězili na Nové Vsi, kde časem 18,233 vytvořili rekord na hladké trati ve své věkové kategorii. A vítězství obhájili i v září na Pstruží.
Pátou kategorií, ve které se prezentujeme na soutěžích, jsou ženy nad 35 let. V uplynulém roce se představily na třech a ve všech případech zvítězily – v červnu v Oprechticích, v červenci na domácí trati a v září poprvé na Pstruží.
57. ročník naší pohárové soutěže byl zároveň čtvrtým kolem Moravskoslezské ligy. Sjelo se na něj 58 družstev, což byla největší účast ze všech letošních ligových kol a vítězství si odnesli muži Jistebníku, domácí ženy A, veteráni Petřvaldíku, domácí ženy nad 35 let a v nově otevřené kategorii mužů nad 50 let Hájov.
Již po sedmé se nám podařilo uspořádat soutěž železných hasičů TFA Metylovice 2023. Sjelo se na ni 69 závodníků a závodnic.
V devítičlenné kategorii družstev domácí trojice Renáta Matulová, Martin Nováček, Jan Šigut obsadila páté místo a druhý tým Denisa Izvorská, Jakub Křížek, Radim Tomášek skončil osmý. Zvítězili Michal Brousil z Písku, Nikola Škultetyová ze Starého Města, v kategorii mužů nad 35 let Roman Viej z Lubna, v kategorii žen nad 35 let domácí Denisa Izvorská a v kategorii družstev trojice Petra Čaganová, Michal Brousil, Tomáš Goldenstein.
V závěru sezóny se tři naše závodnice zúčastnily dvou běžeckých závodů. Na Memoriálu Michala Pětroše v Hošťálkovicích Zuzana Bílková ve své kategorii obsadila druhé místo.
Suma sumárum, jak už z naší ročenky vyplývá, metylovská družstva a jednotlivci – celkově 111 závodníků od čtyř do čtyřiašedesáti let – si v roce 2023 v jednotlivých závodech a disciplínách připsali 28 vítězství, 17 druhých a 8 třetích míst.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2023 (velitel JSDH Rudolf Mališ)
Naše výjezdová jednotka, zařazena v kategorii JPO III., má v současnosti 18 členů, kteří mají zdravotní způsobilost pro zařazení do výjezdové jednotky. Jednotka má 5 členů s velitelským kurzem, 6 strojníků, 12 členů má kurz nositele dýchací techniky a 5 členů jednotky s oprávněním obsluhovat motorovou pilu.
V roce 2023 výjezdová jednotka zasahovala u 27. událostí v naší obci i mimo obec: 5x požár, 1x planý poplach, 1x taktické cvičení, 20x technická pomoc (z toho: 9x dovoz vody, 5x likvidace hmyzu, 2x spadlý nebo ohrožující strom, 2x čištění propustku, 1x silný zápach chemikálie v RD, 1x uvíznuté vozidlo). 22 výjezdů bylo v Metylovicích, 2 do Frýdlantu n.O., po jednom do Palkovic, na Myslík a do Malenovic.
Kromě každoroční částečné obměny starých zásahových oděvů a přileb jsme minulý rok pořídili pro každého člena pracovní stejnokroj PS2, který je potřeba při nezásahové činnosti, údržba techniky a jiných pracích.
V loňském roce se s malým zpožděním podařilo dokončit rekonstrukci garáže, kde konečně našla výjezdová jednotka zázemí odpovídající 21.století. Do garáže byla přivedená voda a plyn, takže si po zásahu můžeme nejen umýt ruce, ale můžeme se i osprchovat, nebo zajít na toaletu, což do nedávna nebylo možné. Dokonce i zásahové oděvy už nemusíme prát doma, protože jsme dostali pračku a sušičku.
V souvislosti s rekonstrukcí garáže bych chtěl poděkovat panu Silvestru Pavláskovi za možnost parkovat cisternu na jeho zahradě po dobu rekonstrukce. Vítu Habernalovi a Radimu Tomáškovi za úpravu šatních boxů do šatny výjezdové jednotky. Michalu Bílkovi za čas, který rekonstrukci věnoval a kterého nebylo málo.
Když už jsem u děkování, tak na závěr chci poděkovat členům výjezdové jednotky za jejich práci a zaměstnancům obecního úřadu za spolupráci.

Zpráva kontrolní a revizní rady SDH Metylovice za rok 2023 (revizor SDH Gabriela Ryšková)
Z pověření kontrolní a revizní rady SDH Metylovice předkládám dnešnímu jednání zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období.
Kontrolní a revizní rada ve složení Gabriela Ryšková a Dagmar Jurečková se během roku schází na výborových schůzích, provedla 2x kontrolu plnění usnesení z Valné hromady a revizi pokladny.
Evidence členské základny je řádně vedena, sbor měl k 1.1.2023 101 řádných členů, 1 čestného člena. V roce 2023 do sboru přistoupilo 13 členů: Kryštof Bílek, Nela Bražinová, Valentýna Němcová, Tereza Bílková, Rozárie Bílková, Samuel Juřica, Ondřej Pavlásek, Kristián Pavlásek, Ondřej Görög, Jakub Večeřa, František Glac, Michaela Halatová a Mikko Doležal. Vystoupilo 5 členů: Matouš Kopřiva, Liliana Němcová, Kristýna Gežová, Rozárie Bílková a Martina Sýkorová. V roce 2023 zemřel Josef Šigut starší. Sbor má k 1.1.2024 108 řádných členů a 1 čestného člena.
Členské příspěvky byly odvedeny okresnímu sdružení v lednu 2023. Za další přistoupivší členy byly příspěvky hrazeny průběžně ke dni vstupu do sboru.
V březnu 2023 bylo elektronicky podáno řádné daňové přiznání.
Výbor pracuje ve 14 členném složení a v roce 2023 se sešel 16x. Z výborových schůzí je prováděn písemný zápis.
Revizní rada konstatuje, že při akcích sboru pomáhá s organizací většina aktivních členů, také je řádně pečováno o majetek a techniku.

Tradičně největším podporovatelem našeho spolku je Obec Metylovice, která nám v roce 2023 ze svého rozpočtu poskytla dotaci ve výši 97 200 Kč (podíl dotace 60 %) na úhradu startovného a dopravy na soutěže, pohárů na naši soutěž, sportovního náčiní a opravy soutěžních strojů, aktivit dětí, dovybavení rekonstruované budovy hasičské zbrojnice.
Státní zemědělský a intervenční fond v rámci projektu „Modernizace vybavení klubovny Sboru dobrovolných hasičů Metylovice“ podpořil naši činnost částkou 72 000 Kč (podíl dotace 70 %).
Projekt byl realizován s finanční podporou EU, z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020. Cílem projektu je modernizace a dovybavení klubovny Sboru dobrovolných hasičů Metylovice kancelářským nábytkem. Klubovna je místem pro pravidelné setkávání členů našeho spolku.
Moravskoslezský kraj v rámci Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023 podpořil náš projekt „Sportovní vybavení mladých hasičů SDH Metylovice“ částkou 69 000 Kč (podíl dotace 69,79 %), za což jsme pořídili dětskou kladinu, terč CTIF, džberovku, ocelové pásmo, nosič hadic, 4 hadice, koncovky na rozdělovač a sadu tréninkových pomůcek (překážky, míče, kužely, expandery, válce, žebřík).
Národní sportovní agentura z výzvy Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví poskytla našemu kolektivu mladých hasičů 23 400 Kč (podíl dotace 100 %), z čehož jsme financovali pořízení 2 karbonových proudnic, sportovního rozdělovače a stojanu pro hydrantový nástavec na štafetu dvojic.
Všem uvedeným institucím děkujeme za spolupráci.
Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru za rok 2023 jako řádné .

Vyznamenání na valné hromadě SDH Metylovice 7.1.2024
a) Medaile za věrnost 10 let – Jiří Izvorský
b) Stužka za věrnost 20 let – Markéta Bílková (86), Jana Kolibová, Renáta Matulová, Denisa Mohylová, Libor Rusina, Kristýna Ryšková, Pavel Šigut ml., Barbora Šigutová
c) Stužka za věrnost 30 let – Michal Bílek, René Bílek, Radka Hazuchová, Zuzana Juřicová, Michaela Lesniaková, Jiří Ryška, Gabriela Ryšková
d) Stužka za věrnost 50 let – Vladimír Bílek
e) Medaile Za příkladnou práci – Libor Rusina, Kristýna Ryšková, Pavel Šigut ml.
f) Čestné uznání Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje – Zuzana Juřicová
g) Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Michal Bílek, Luděk Juřica, Jiří Ryška, Gabriela Ryšková, Aleš Velička
h) Záslužná medaile Českého hasičstva – Silvestr Pavlásek

Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2024
1) Uspořádat 27. ledna Hasičský bál
2) Sestavit plán školení výjezdové jednotky na rok 2024 a provádět školení na dané téma jednou měsíčně
3) Nadále se aktivně seznamovat s novou technikou, udržovat a pečovat o hasičskou výstroj a výzbroj, aby byla připravena k zásahu
4) Zúčastnit se okrskového kola soutěže v požárním sportu
5) Zapojit se do seriálu Moravskoslezské ligy
6) Pokračovat v přípravě mládeže
7) Uspořádat 13. dubna 9. ročník soutěže TFA
8) Uspořádat 6. července 58. ročník pohárové soutěže
9) Postavit a skácet máj
10) Uskutečnit sběr železného šrotu
11) Navštěvovat naše členy při významných životních výročích
12) Uskutečnit 27. prosince výšlap na Ondřejník

Usnesení valné hromady SDH Metylovice
Valná hromada SDH Metylovice schvaluje
– Zprávy výboru o činnosti sboru za rok 2023
– Zprávu revizorů za rok 2023
– Plán práce na rok 2024
– Delegáty na okrskovou valnou hromadu (starosta, velitel, vedoucí mládeže, zasloužilí hasiči)
– Delegáty na okresní Shromáždění představitelů sborů (starosta, zasloužilí hasiči)
Volí
– do výboru SDH Radima Tomáška a Denisu Mohylovou
Ukládá výboru
– Nadále organizovat činnost Sboru dobrovolných hasičů dle usnesení VI. sjezdu SH ČMS
– Využívat případných nabídek na zvýšení odbornosti členů (kurzy, školení atd.)
– Průběžně kontrolovat plnění usnesení
Ukládá všem členům
– Podílet se dle svých možností na práci ve Sboru dobrovolných hasičů
– Zúčastňovat se organizovaných schůzí, školení a výcviku
– Zaplatit členské příspěvky ve výši 300,- Kč

Napsat komentář