Výjezd 13+14/2024

1 Čvc

30.6., 22:26 – Palkovice č.p. 300 – technická pomoc (voda ve sklepě) – vyjelo 5 členů – Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v důsledku ucpaného propustku a velkého množství vody valící se z polí vzniká na zahradě domu Palkovice 300 laguna a voda dále teče do sklepa domu. Jednotka provedla pročištění propustku společně s jednotkou SDH Palkovice. Palkovická jednotka poté odjela k jiné události. Dále jednotka provedla odčerpání laguny ze zahrady pomocí plovoucího čerpala a vyčerpání vody ze sklepa. Poté se vrátila na základnu.

30.6., 20:06 – Metylovice č.ev. 198 – technická pomoc (lávka v potoku tvoří hráz) – vyjelo 5 členů – Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná a planý poplach. Poté se jednotka na příkaz velitele zásahu vrátila na základnu.

Napsat komentář