Schůze MSL

17 Led

Moravskoslezská liga v požárním útoku 2009 nám právě dnes odstartovala svou zahajovací schůzí, tentokrát ve Staré Vsi. Oproti loňsku byl ale její průběh o poznání klidnější.
Na úvod byl přivítán zástupce firmy Knězek (sponzora ligy), stávající startér a rozhodčí Standa Šenkyřík ml. a nový hlavní rozhodčí MSL pan Ondrej Hroš. Kamil Hutěčka zbilancoval dosavadní vývoj ligy a připomněl založení občanského sdružení Moravskoslezská liga v požárním útoku. Představil také program schůze – nejprve se rozhodne o počtu kol (15 nebo 12), poté se budou tajnou volbou vybírat pořadatelé MSL 2009 a během zpracování výsledků proběhne diskuze a hlasování o úpravách ligových pravidel.
První hlasování rozhodlo poměrem 22:2 o zachování stávajícího počtu patnácti ligových kol. Následoval tedy nejočekávanější bod schůze a to volba pořadatelů. Letos bylo zájemců nejmíň s výjimkou prvních dvou ročníků – 18. Z loňských pořadatelů letos nekandidoval Prchalov a také Trojanovice, takže zbylou loňskou čtrnáctku doplnila Košatka, Větřkovice, Mistřovice a Lesní Albrechtice.
Během sčítání hlasů proběhlo spíš ujasnění úprav pravidel, o kterých se bude hlasovat, než nějaká bouřlivá diskuze. Výsledkem je nakonec zachování stávajících 5 bodů za účast (0 bodů za diskvalifikaci). Protinávrhem bylo 0 bodů za ůčast a -5 za diskvalifikaci. Dalším bodem je schválení pravidla, které říká, že pořadatel kola MSL může být poze účastník ligy (nebude se tedy opakovat situace z loňska, kdy úspěšně hlasováním o pořadatelích prošel Prchalov, který se pak do ligy nepřihlásil, přesto se ligové kolo v Prchalově uskutečnilo). Ligový bank se bude nadále rozdělovat za umístění na jednotlivých kolech, ale ne jako dosud prvním 7 mužským týmům, ale nově rovnou první desítce. Pravidla pro rozdělení ženského banku se představí až po vyjasnění počtu ženských účastníků MSL 2009. V podstatě jediným technickým pravidlem, které se probíralo, byl průměr hubice proudnice. Nadále však zůstane libovolný, neprošlo omezení na 12,5-13 mm, nebo alespoň na nějakou maximální hodnotu. Půjčování členů zůstane také beze změn, i když se dle názoru Kamila Hutěčky nějakým omezením do budoucna asi nevyhneme. Neprošlo ani pravidlo o náhradním termínu odloženého kola MSL, ať už z důvodu nepřízně počasí (jako tomu bylo dřív ve Větřkovicích a Staré Vsi), nebo z jakéhokoliv jiného. Pokud se tedy někdo rozhodne svou ligovou soutěž odložit, vrátí se mu z ligového banku vklad 1000,- Kč za pořadatelství, ale tato odložená soutěž už nebude bodovaná v rámci MSL. V podstatě jednoznačně také neprošel návrh na zvýšení stropu startovného na soutěžích ze současných 100,- Kč na 200,- Kč. Systém přihlašování na soutěže bude nadále záviset na pořadatelích, ligová pravidla to nebudou nijak upravovat.
Radim Kotala následně prezentoval pro ligu možnost získání sponzorství firmy Kofola, ale pak už byly zveřejněny tolik očekávané výsledky. A stejně jako loni hlasující rozhodli, že z dělené 15.-16. příčky (15 hlasů z 23 možných) „postupujeme“ do druhého kola volby, ve které se o jediné zbývající místo „utkáme“ s Jistebníkem. Vyřazeny už jsou Mistřovice a Lesní Albrechtice. Dvaadvacet volitelů ve druhém kole docela překvapivě rozhodlo poměrem 15:7, že ligové kole se i letos uskuteční v Metylovicích.
Opravdu nechci hodnotit, do jaké míry o volbě pořadatelů rozhoduje kvalita jejich soutěží. Nicméně kolotoč MSL se rozjede už za 140 dnů v Rychalticích.

Pořadatelé MSL 2009:
1. kolo 6.6. Rychaltice (FM)
2. kolo 13.6. Lubno (FM)
3. kolo 20.6. Oprechtice (FM)
4. kolo 27.6. Svinov (OV)
5. kolo 4.7. Metylovice (FM)
6. kolo 6.7. Kozmice (OP)
7. kolo 11.7. Košatka (OV)
8. kolo 18.7. Kojkovice (FM)
9. kolo 19.7. Karviná – Hranice (KI)
10. kolo 1.8. Vrbice (KI)
11. kolo 8.8. Petřvaldík (NJ)
12. kolo 15.8. Stará Ves (OV)
13. kolo 22.8. Větřkovice (OP)
14. kolo 29.8. Mošnov (NJ)
15. kolo 5.9. Bartovice (OV)

Neúspěšní kandidáti:
12.9. Jistebník (NJ), 26.7. Lesní Albrechtice (OP), 11.7. Mistřovice (KI).

(Lubno 23 hlasů, Oprechtice 23, Svinov 23, Vrbice 23, Petřvaldík 23, Stará Ves 23, Kozmice 22, Kojkovice 22, Mošnov 22, Karviná-Hranice 21, Bartovice 21, Košatka 19, Větřkovice 19, Rychaltice 18, Metylovice 17+15 ve druhém kole, Jistebník 17+7, Lesní Albrechtice 15, Mistřovice 9)

Úprava pravidel:
Pořádat ligové kolo smí pouze sbor, který je účastníkem MSL.
Bank mužské kategorie bude rozdělen mezi družstva za umístění v jednotlivých kolech na 1.-10. místě (dosud 1.-7. místo). V kategorii žen se to bude řešit operativně podle počtu přihlášených družstev.
Pořadateli, který se rozhodne svou soutěž odložit, bude vrácen vklad 1000,- (za pořadatelství MSL), tato soutěž však nebude bodována do ligy.
Systém přihlašování na soutěže si vyřeší jednotliví pořadatelé.
Ostatní pravidla zůstávají beze změn.