Dokumenty z Valné hromady

5 Led

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích za rok 2014 (Milan Pečinka)
Před několika dny se změnil letopočet, a jak už to tak bývá, nastává čas zhodnotit nejen uplynulý rok, ale i pětileté období 2010-2014 od posledních řádných voleb.
Než tak učiním, rád bych připomněl, čím byl rok 2014 významný. Karel Krohn 22. května 1864 v královském městě Velvary založil první český hasičský sbor. A tak jsme si v uplynulém roce připomenuli 150. výročí vzniku českého hasičstva, k jehož tradicím se hlásíme dodnes. Rok 2014 byl i obdobím příprav voleb a 5. sjezdu, který se bude konat v Pardubicích ve dnech 4.-5.7.2015.
Nyní už k dění v našem sboru. 8. ledna výbor dostává od bratra Pavla Kovala informaci ve věci vyřízení koncese na prodej alkoholu a hostinskou činnost, která je nutná pro pořádání našich akcí a nabývá platnosti od 17. dubna 2014. V opačném případě bychom se vystavovali riziku nemalé pokuty.
12. ledna odjíždí šestičlenná delegace na výroční členskou schůzi hasičů naší družební organizace v Tutovce, kde kromě oficiálních pozdravů přichází i návrh uskutečnit společné setkání na Hasičské pouti na Svatém Hostýně.
16. ledna je ve Frýdlantu nad Ostravicí svolána schůze 11. okrsku za účasti zástupců jednotlivých sborů. Důvodem schůzky je příprava valné hromady okrsku, ale i rezignace starosty Lukáše Běčáka a okrskové vedoucí mládeže Renáty Vašutové.
S odevzdáním hlášení o činnosti SDH včetně zaplacení členských příspěvků v kanceláři Okresního sdružení hasičů ve Frýdku-Místku předán seznam návrhů na vyznamenání členů, které předtím schválil výbor našeho sboru. Návrhy na vyznamenání členů zpracoval Michal Bílek.
25. ledna v místní Sokolovně pořádáme Hasičský bál. Vzhledem k tradici a úrovni organizace se stal tento bál oblíben nejen u místních občanů, ale i hostů z okolních obcí a hasičů z Turzovky. V kinosále hraje kapela Štístko, v hlavním sále kapela Eso ze Slovenska. Samotný úvod plesu se nesl ve vypjaté atmosféře, neboť se jednalo o první akci po rozsáhlé rekonstrukci Sokolovny a nebylo jisté, zda nedošlo ke změně akustiky. Toto se nepotvrdilo a vše bylo v pořádku. Naše pozvání přijala i Nela Šmírová, která náš sbor předtím reprezentovala v soutěži Miss hasička Česko-Slovensko, ve které získala titul první Vicemiss. Ta tancem se starostou sboru zahájila tento Hasičský bál. K dobré náladě přispělo i vystoupení tanečního souboru Valašský Vojvoda z Kozlovic. Svůj podíl na celkové úrovni má i naše kuchyně a dík patří Radkovi Rusinovi a Jirkovi Ryškovi, kteří vytvořili novou verzi uspořádání této kuchyně. Nesmíme zapomenout na všechny ty, kteří přiložili ruku k dílu a nezáleží na tom, zda to jsou členové mladší nebo starší, neboť práce spojené s přípravou plesu je spousta a vůbec není jednoduchá. Ještě jednou tedy chci poděkovat všem, kteří se na Hasičském bálu jakkoliv podíleli.
27. ledna členové výboru Jana a Miroslav Juřicovi a Vladimír Bílek navštěvují na plicním oddělení v Jablunkově bratra Františka Michalce.
9. února ve vinárně Sokol v Metylovicích probíhá volební valná hromada místní Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice. Náš sbor na této akci zastupuje Vladimír Bílek.
14. února v Janovicích proběhla výroční valná hromada 11. Frýdlantského okrsku. Za náš sbor se této valné hromady účastnili členové výboru Vladimír Bílek, Miroslav Juřica, Milan Pečinka, zasloužilý hasič Jaroslav Herot a coby navržený kandidát na starostu okrsku Michal Bílek. Ve zprávě starosty se hovoří o práci okrsku, ale i o odstupujících členech vedení. Novou okrskovou vedoucí je zvolena Zuzana Petrová z Frýdlantu n.O., starostou okrsku pak Michal Bílek. Poděkování za práci v okrsku patří odstupujícímu starostovi Lukáši Běčákovi a končící okrskové vedoucí mládeže Renátě Vašutové. Nově zvoleným přejeme hodně štěstí, ať se jim práce daří.
25. února jsme se za účasti hasičů z okolních sborů, okresního sdružení a z Turzovky rozloučili s čestným starostou našeho sboru bratrem Františkem Michalcem.
15. března v Bašce proběhlo Shromáždění představitelů sborů okresu Frýdek-Místek za účasti starostů sborů, zasloužilých hasičů a pozvaných hostů. Tohoto jednání se zúčastnil starosta sboru Milan Pečinka, za Frýdlantský okrsek Michal Bílek a jako host byl pozván Silvestr Pavlásek. Panu Silvestru Pavláskovi pak byla starostou Okresního sdružení Petrem Domčíkem předána Medaile za mezinárodní spolupráci 3. stupně.
15. března odjíždí náš hasičský tým do Turzovky, kde se účastní mezinárodního turnaje v sálové kopané. A ve stejný den také probíhá valná hromada metylovského Sportovního klubu, která se uskutečnila na hřišti za účasti starosty sboru Milana Pečinky.
V sobotu 26. dubna na Svatém Hostýně probíhá 21. ročník mezinárodní hasičské pouti, které se účastníme společně s hasiči z Turzovky.
28. dubna ve Frýdlantu n.O. probíhá schůze okrsku za účasti zástupců jednotlivých sborů. Důvodem je organizační zabezpečení okrskové soutěže. Zároveň starosta okrsku podal informaci, že se obnovuje Okrskový pohár mládeže.
30. dubna na zahradě sousedící s naší garáží probíhá stavění máje. Vše probíhá dle daného scénáře a máj se podařilo uhlídat až do ranních hodin. 1. května je pak u Aničky a Vládi Bílkových tradiční slet čarodějnic. Účast byla veliká i těch nejmenších.
2. května organizujeme akci pro školu a školku s cílem získání nových dětí do kolektivu mladých hasičů. Více informací o tomto později podá vedoucí mladých hasičů Denisa Izvorská. Já chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci této akce.
3. května se zástupci našeho sboru Pavel Šigut a Vavřín Michalec s praporem zúčastnili slavnostního slibu nových příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, který se konal na Masarykově náměstí v Ostravě.
4. května se na pozvání malenovických hasičů v hojném počtu osmnácti členů účastníme svátku svatého Floriána v kostele na Borové, kde sloužil mši místní farář Petr Hrubiš. Po mši následovalo posezení v Obecním domě v Malenovicích.
8. května na Pržně probíhá okrsková soutěž. Organizačně se podílíme na dopravě a doplňování vody. Sportovně se nám bohužel příliš nedařilo a oba naše útoky nebyly hodnoceny.
V pátek 30. května u Rychlé pípy kácíme máj a smažíme vaječinu, kterou smaží Vláďa Konvička se svým týmem. Znovu se vše povedlo a akci lze hodnotit za velmi povedenou.
20. června se delegace z našeho sboru účastní oslav u příležitosti 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Žimrovicích, se kterým máme dlouholeté přátelské vztahy. Jako dar jsme předali pamětní stuhu k praporu. Na těchto oslavách jsme se prezentovali i vozidlem MAN a naším praporem.
V sobotu 5. července na místním fotbalovém hřišti pořádáme 48. ročník pohárové soutěže hasičských družstev mužů, žen a nad 35 let. Ze zkušenosti víme, že samotná příprava a organizace v průběhu soutěže je náročná a klade na nás na všechny maximální nároky. Ty jsou o to větší, že v posledních letech k nám přijíždí přes 60 družstev a v roce 2014 to bylo dokonce 74 družstev ve třech kategoriích. Myslím, že to hovoří o kvalitách naší soutěže nejlépe. Chci poděkovat zdejšímu Sportovnímu klubu za možnost využití plochy hřiště a areálu pro umístění stánků s občerstvením. Poděkování patří i majitelům přilehlých ploch za toleranci k parkování aut, např. paní Smilovské a panu Kulhánkovi. Poděkovat chci i všem našim organizátorům a rozhodčím, kteří se podílejí na průběhu soutěže. A velký dík patří i sponzorům, prostřednictvím kterých jsme mohli ocenit nejúspěšnější družstva.
U příležitosti oslav 715 let obce Metylovice 12. července na fotbalovém hřišti probíhá soutěž v netradičních disciplínách, které se účastní jednotlivé místní spolky. Stavíme poměrně mladé a ambiciózní družstvo, které si v silné konkurenci nevedlo vůbec špatně a nakonec zvítězilo.
3. srpna odjíždíme do Turzovky na 42. ročník soutěže o pohár Slovensko-České vzájemnosti. Na tuto soutěž jedeme i letos autobusem, neboť krom čtyř družstev a nezbytného vybavení vezeme i nespočet příznivců. Setkání v Turzovce doprovází dobrá nálada.
16. srpna za Obecním úřadem na zahradě manželů Kahánkových pořádáme 22. ročník recesní Soutěže netradičních družstev. Předpověď počasí se zdála být nejistá, ale v 15 hodin proběhlo rozlosování startovních pořadí. O úvodní pozornost se postaral pan Přemysl Mališ, který se zasloužil o nové dresy pro naše mladé hasiče, které jim předává. Za toto mu velmi děkujeme. Po tomto úvodu již probíhá samotná soutěž, která nabízí boj o každou setinu vteřiny. Nakonec zvítězil tým Staré děti, ale faktickými vítězi jsou všichni, kteří našli dostatek odvahy, aby se této soutěže zúčastnili. Opět chci poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu soutěže podíleli a především manželům Kahánkovým za poskytnutý prostor. Nezbývá, než se těšit na ročník další.
23. srpna byl uzavřen svazek manželský mezi slečnou Hankou Královou a naším hasičem Alešem Vyvialem.
V září pro členy a jejich rodinné příslušníky organizujeme třídenní zájezd do Prahy. Naše neúnavná průvodkyně Štěpánka měla vše důkladně naplánováno a tak jsme postupně navštívili Křižíkovu fontánu, Petřín, Letohrádek Hvězda, Vyšehrad a další památky. Příjemným rozloučením s Prahou byla projížďka parníkem. Je třeba také poděkovat hlavním organizátorům zájezdu Janě a Slávkovi Juřicovým.
4. října sbíráme železný šrot. V posledních letech to není kdoví jak výdělečná akce, ale díky metylovským občanům a sympatizantům dojde ke zlepšení ekonomického výsledku této akce. Získané prostředky pak slouží na krytí nákladů soutěžních družstev dospělých i mládeže.
5. listopadu v Horní Lomné je svoláno Shromáždění představitelů sborů OSH Frýdek-Místek, kterého se účastní starosta sboru Milan Pečinka a za Frýdlantský okrsek starosta Michal Bílek. Na tomto shromáždění byla starostům sborů předána pamětní medaile u příležitosti 150 let vzniku českého dobrovolného hasičstva.
12. listopadu je ve Frýdlantu n.O. schůze okrsku, na které se probírá organizační zabezpečení valných hromad a stanovení místa a termínu valné hromady okrsku.
Předposlední, ale již tradiční, akcí bývá 27. prosince povánoční výšlap na Ondřejník. Tentokrát nás šlo 37.
28. prosince jsme s místními nohejbalisty pořádali v Sokolovně nohejbalový turnaj. Účastníkům děkuji za organizaci i reprezentaci našeho sboru. Asi nebude náhodou, že v konkurenci osmi družstev jsme obsadili první, třetí a šesté místo.
Činnost spolku nespočívá jen ve startech na soutěžích, ale během roku se také účastníme akcí pořádaných obcí, sportovním klubem nebo základní školou. Nadále pokračuje naše spolupráce s prženským centrem Náš svět, jejichž družstva se účastní naší Netradiční soutěže. Nezapomínáme ani na členy, kteří se v průběhu roku dožívají významných jubileí. Náš kolektiv se upevňuje nejrůznějšími společenskými a sportovními akcemi. Důvod se vždy najde.
Chtěl bych také poděkovat těm, kteří v průběhu roku udržovali naší techniku, kteří se účastnili soutěží v okolí v roli rozhodčích a časoměřičů.
Tolik ke zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích za rok 2014.
Ještě jednou děkuji členům výboru, všem členům, kteří se podílejí na životě sboru, kteří něco organizují pro veřejnost, reprezentují nejen náš sbor, ale i naší obec.
Obecnímu úřadu a zastupitelům děkuji za přízeň a dobrou spolupráci. Vám všem přeji hodně štěstím a pevného zdraví v roce 2015.

Činnost spolku za uplynulé volební období 2009-2014 (Milan Pečinka)
Není mým cílem podrobněji Vás zde seznamovat, co konkrétně ve kterém roce proběhlo, jen bych se zastavil u významných událostí z důvodu historického významu pro Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích.
Uplynulé období mezi sjezdy vlastně zahrnuje roky 2010-2015, v našem Sboru proběhly volby již v roce 2009, kdy byl valnou hromadou zvolen novým starostou Milan Pečinka. Výbor tvoří 15 členů, kontrolní a revizní rada je tříčlenná. Výbor SDH se schází jednou za tři týdny.
V roce 2010 proběhl 4. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Ostravě. Frýdlantský okrsek uspořádal námětové cvičení v Hodoňovicích. Z evropské dotace dostává naše výjezdová jednotka plovoucí čerpadlo, k výjezdům se svoláváme pomocí SMS zpráv. Účastníme se oslav 120 let založení sboru v Turzovce. Pan Jaroslav Herot je v Přibyslavi jako třetí člen našeho sboru oceněn titulem Zasloužilý hasič.
V roce 2011 náš sbor slaví 125. výročí svého založení. K tomuto výročí vydáváme publikaci, vychází mimořádné číslo Obecního zpravodaje. 28. a 29. května probíhají oslavy, poté ještě v místním muzeu probíhá výstava. Splnil se rovněž sen několika generací našeho sboru – dostáváme hasičský prapor. V rámci dotačního programu příhraniční spolupráce Slovenské a České republiky nám společně s Turzovkou vychází podaný projekt na získání nových vozidel pro oba sbory. 26. září přijíždí do Metylovic nové zásahové vozidlo MAN.
V roce 2012 na valné hromadě okrsku je našemu sboru udělena medaile Za zásluhy. 19. května v Turzovce dochází ke svěcení nové techniky SDH Metylovice, DHZ Turzovce a OSP Porabka. Výjezdová jednotka získává přestavbou skladu novou šatnu. Za odstupující členy výboru Davida Pavelka a Vavřína Michalce jsou zvolením doplněni Michal Bílek a Jan Šigut. Ve funkci velitele končí Vladimír Bílek a nahrazuje jej Vladimír Konvička.
V roce 2013 je na věž instalována nová elektronická siréna. Nela Šmírová se účastní soutěže Miss hasička Česko-Slovensko, kde získává tituly Miss Facebook a první Vicemiss. Náš člen Rudolf Mališ na Mistrovství republiky v disciplíně TFA získává stříbrnou medaili coby reprezentant Hasičského záchranného sboru Letiště Ostrava.
Rok 2014 jsem již podrobně zmiňoval v předcházející zprávě.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za rok 2014 (Vladimír Konvička)
Naše výjezdová jednotka, která je zařazena jako JPO 5, má v současnosti 19 členů, kteří jsou proškolení a mají zdravotní způsobilost pro zařazení do výjezdové jednotky. Jednotka má 3 členy s velitelským kurzem, 4 strojníky, 11 členů má kurz nositele dýchací techniky. V roce 2014 proběhlo školení 4 členů jednotky na obsluhu motorových pil, dále se v rámci zvyšování odborné způsobilosti zúčastnili 4 členové školení strojníků S40 na Odborném učilišti požární ochrany ve Frýdku-Místku a 3 členové velitelského kurzu V40 v Jánských Koupelích. Pro letošní rok připravujeme školení vybraných členů na obsluhu a použití dýchací techniky.
Dále bylo během roku prováděno pravidelné školení jednotky zakončené v prosinci zkouškou odborných znalostí. V rámci jednotky bylo na údržbě techniky odpracováno 160 brigádnických hodin.
V roce 2014 výjezdová jednotka zasahovala u 11 mimořádných událostí v naší obci i mimo obec, které jsou vedeny v evidenci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje:
8.2.2014 v 16:57 – asistence u ohňostroje, vyjeli 4 členové
28.4.2014 v 10:10 – požár lesa (planý poplach – neohlášené pálení), vyjeli 4 členové
15.5.2014 v 22:27 – spadlý strom na komunikaci u sjezdovky, vyjelo 6 členů
20.5.2014 v 18:30 – likvidace nebezpečného hmyzu,vyjeli 4 členové
13.6.2014 v 4:05 – požár domu v Pasekách, vyjelo 7 členů
16.6.2014 v 20:05 – zalévání obecních ploch z důvodu sucha, vyjeli 4 členové
5.8.2014 v 19:37 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
25.8.2014 v 19:53 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 3 členové
2.9. v 19:40 – spadlý strom na chatu u Luta, vyjelo 6 členů
7.9.2014 v 18:11 – likvidace obtížného hmyzu, vyjeli 4 členové
17.11.2014 v 16:17 – požár lesa v Palkovicích (planý poplach), vyjelo 6 členů
Dále bylo uskutečněno dne 13.9.2014 v Turzovce taktické cvičení společně se zásahovou jednotkou hasičů z Turzovky v rámci projektu příhraniční spolupráce. Předmětem byl lesní požár a seznámení s obsluhou a vybavením vozidel obou jednotek.
Dále činnost jednotky spočívala především ve spolupráci s místním obecním úřadem při pomoci s čištěním kanalizací a zaléváním v období sucha:
2.4.2014 – čištění kanalizace u myslivecké chaty
10.6.2014 – zalévání hřiště sportovního klubu v období sucha
23.6.2014 – zalévání hřiště sportovního klubu v období sucha
16.12.2014 – čištění kanalizace u zastávky v Pasekách
Tímto bych chtěl poděkovat za spolupráci starostovi obce a obecnímu zastupitelstvu a doufám, že i v letošním roce bude spolupráce na stejné úrovni, jako v tom předcházejícím.

Zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2014 (Denisa Izvorská)
Dovolte mi krátké seznámení s činností mladých hasičů v roce 2014.
Značnou část roku nám zabírá příprava na celoroční hru Plamen. Ta se skládá z devíti disciplín ve čtyřech kolech – podzimního závodu požární všestrannosti, zimní hadicové a uzlové štafety, jarních štafet dvojic, 4x60m a CTIF a závěrečných požárních útoků (klasický požární útok a požární útok CTIF), k tomu ještě hodnocení celoroční činnosti. Nám se podařilo zúčastnit se všech zmiňovaných kol a to hlavně díky hostování čtyř závodníků z Lubna, za což jim i jejich vedoucím patří dík. Nejlepšího výsledku jsme dosáhli ve štafetě dvojic, kde jsme brali 6. místo, a celkově jsme skončili 9. z 32 družstev starších žáků.
Než se v květnu rozběhne sezóna soutěží v požárním útoku, chceme naše řady obohatit o nové členy. A tak 2. května pořádáme náborovou akci pro místní školu a školku. Děti si místo vyučování poslechly něco z historie hasičstva i SDH Metylovice, vyzkoušely si teoreticky řešit vzniklé požáry, prohlédly si hasičskou zbrojnici a techniku. Na fotbalovém hřišti si na zkoušku zaběhly štafetu a požární útok. Troufám si říct, že akce to byla podařená a ještě jednou děkuji všem organizátorům, ale výrazný příliv nových členů bohužel nepřinesla.
Nicméně i díky těm několika novým ovečkám a především díky mladým rodinným příslušníkům seniorských závodníků se nám stabilně povedlo skládat družstvo mladších žáků, s nimiž jsme se zúčastnili 7 soutěží v požárním útoku. Jelikož sestava je věkově velmi rozmanitá (3-11 let), nemůžeme konkurovat těm nejlepším. Výsledné časy se pohybují nad hranicí 20 vteřin, takže největším úspěchem uplynulé sezóny je 5. místo ze soutěže v Proskovicích. Ale díky solidní účasti na soutěžích nám patří 3. místo v Okrskovém poháru, kde jsou hodnoceny soutěže z našeho Frýdlantského okrsku.
U starších žáků by výkonnostní potenciál byl, ale problém je v tom, že jich je přesně sedm a to ještě účast na trénincích a soutěžích není taková, jakou bychom si my vedoucí představovali. Z toho plyne účast na 4 soutěžích, kdy alespoň z jedné z nich si odvážíme pohár za 3. místo,což si zaslouží hlavně ti čtyři věrní.
Od podzimu se můžeme pyšnit tím, že do našich řad patří i dvě zástupkyně dorostenecké kategorie. Katka Pečinková a Marťa Orihelová se zúčastnily závodu požární všestrannosti jako jednotlivkyně a doběhly si pro 4. a 6. místo. Holky se také v listopadu zúčastnily dvoudenního školení vedoucích mladých hasičů, a aby toho nebylo málo, už na jaře se staly základním stavebním kamenem seniorského ženského družstva B. Na dvě mladé holky docela slušná porce, ale potenciál je potřeba vytěžit a troufám si říct, že Katku a Marťu to lopocení baví.
Co se týče mimosoutěžních aktivit, naším tradičním počinem je kulturní vložka na výroční valné hromadě. V březnu jsme si udělali výlet na Velký Javorník a v listopadu jsme se jeli vyřádit do akvaparku na Olešnou. Před Vánoci jsme si v rámci jedné schůzky rozdali dárečky a ochutnali domácí cukroví.
Z dotací MŠMT jsme letos zakoupili 5 nových přileb a na Soutěži netradičních družstev jsme pokřtili sadu nových dresů, které nám zajistil pan Přemysl Mališ, za což mu patří velký dík. Poděkovat chci také panu Pavlu Šigutovi a Davidu Pavelkovi za zhotovení překážek pro naší sportovní činnost. A když už jsme u toho děkování, nesmím zapomenout na své kolegy Zuzku a Michala Bílkovy, již zmíněné mladé pomocnice Katku a Marťu a také pana Silvestra Pavláska, který je naším řidičem, strojníkem a poradcem. Já a tito lidé tvoříme tým vedoucích, protože jeden člověk by všechno zvládal jen těžko. I když je to občas náročné, budeme se nadále snažit, abychom se vám i za rok mohli pochlubit nějakým úspěchem.

Zpráva o soutěžní sezóně 2014 seniorských družstev SDH Metylovice (Michal Bílek)
V roce 2014 se do pohárových soutěží zapojilo v šesti družstvech dospělých sedmatřicet metylovských hasičů.
Mužské áčko absolvovalo 33 soutěží. Uplynulá sezóna pro nás příliš povedená nebyla, opět se nepodařilo ani jednou vyhrát a dílčí úspěchy jsme nesbírali ani na ligových kolech. Druhé místo jsme obsadili na Ostravici, třetí jsme byli ve Lhotce. Nejlepším výkonem na 2B pak byl čas 14,693 z Vrbice.
Mužské béčko v roce 2014 absolvovalo 15 soutěží, ze kterých si odneslo čtvrté místo z Nové Vsi a sedmé z Turzovky. Na Nové Vsi pak došlo k vylepšení rekordu na 2B, který má nyní hodnotu 14,868.
Domácí pohárové soutěže se zúčastnilo i mužské céčko, které se na naší soutěži stalo nejlepším metylovským mužským družstvem.
Ženy se zúčastnily dvaatřiceti soutěží, ze kterých si odnesly vítězství z Mistřovic, Turzovky a nočních soutěží v Malenovicích a Kozlovicích, druhé byly v Bartovicích, Kunčicích, Fryčovicích a na Ostravici, třetí v Paskově, v Košatce, na Lubně a na noční soutěži v Mošnově. Nejlepší výkon na 2B se jim povedl ve Fryčovicích – 17,140.
Jednou z nejpříjemnějších změn v našich týmech byl v uplynulém roce vznik ženského béčka. Sestavu se podařilo doplnit z našeho týmu mladých hasičů a také o další závodnice z jiných sborů. Ženy B tak absolvovaly jednadvacet soutěží, ze kterých si odnesly druhé místo ze Svinova, třetí byly na Ostravici a na noční soutěži v Košatce. Na několika kolech MSL se staly nejlepším neligovým družstvem. Ve Svinově dosáhly nejlepšího času sezóny 18,251.
Ovšem nejhezčí příběh v sezóně 2014 psali naši pětatřicátníci. Vyhráli úvodní dvě ligová kola v Malenovicích a v Oprechticích a rázem se trochu nečekaně pasovali do role hlavních favoritů Moravskoslezské ligy. Přes drobné zaváhání v podobě čtvrtého místa ve Svinově pokračovali druhým místem na domácí soutěži, třetí pak byli ve Staré Vsi. Před posledním v Bartovicích potřebovali v případě vítězství Svinova skončit nejhůř třetí, aby si udrželi bodový náskok. Svinov startoval z veteránských družstev jako první a podařilo se mu vylepšit náš ligový rekord. Nezbývalo než hozenou rukavici zvednout… Patnáctkový čas nám zajistil právě potřebnou třetí příčku a v celkovém hodnocení Moravskoslezské ligy se naši pětatřicátníci o 2 body stávají ligovými mistry pro rok 2014. Po druhých místech mužů a žen z roku 2004 a veteránů z roku 2011 se konečně podařilo metylovskému družstvu vystoupat až na ligový vrchol. Na neligových soutěžích naši pětatřicátníci ještě přidali vítězství v Turzovce, ve Studénce a na Nové Vsi, třetí byli na noční soutěži v Malenovicích a na Pstruží.
Ještě pro doplnění – v Moravskoslezské lize v roce 2014 zvítězili poosmé muži Prchalova a v ženské kategorii potřetí Stará Ves. Naši muži zopakovali loňské 17. místo z šestadvaceti družstev, naše ženy byly ve své desetičlenné kategorii šesté.
48. ročník naší pohárové soutěže byl i tentokrát 5. kolem Moravskoslezské ligy a účast na něm byla rekordních 74 družstev. V mužské kategorii vyhrál časem 14,169 Prchalov A před Petřvaldíkem a Podvysokou, ženskou kategorii ovládly časem 17,086 Oprechtice Před Bartovicemi A a Novou Vsí, mezi veterány byla nejúspěšnější Vrbice za 15,683, druhé skončilo naše družstvo, třetí Oprechtice.
Na slavnostním zakončení Moravskoslezské ligy ve Větřkovicích pak byla naše soutěž vyhlášena jako třetí nejlepší, Kristýna Ryšková byla zvolena druhou Vicemiss MSL, Michal Bílek si odnesl titul osobnost ligy. Na jednotlivých postech ve veteránské kategorii byl Aleš Velička zvolen nejlepším strojníkem. Vladimír Konvička druhým nejlepším pravým proudařem, Vladimír Bílek třetím nalívačem, Jiří Ryška třetím béčkařem a Radim Tomášek třetím nejlepším levým proudařem
Již od roku 2010 se metylovští závodníci objevují na soutěžích železných hasičů, zkráceně TFA. Nejdříve to byl osamocený Ruda Mališ. Letos se do 10 závodů TFA zapojilo 7 našich mužů a 5 žen. Ruda Mališ vyhrál v Hlučíně, Závišicích a Karviné, s Pavlem Suchanem pak dvojice v Hlučíně, Denisa Izvorská v Horní Lhotě a Závišicích, s Janou Kolibovou dvojice v Hlučíně, Radim Tomášek v Petřvaldě a Větřkovicích, Jan Šigut ve Stonavě, Barbora Šigutová v Hlučíně a Adéla Štandlová v Karviné. K tomu jsme přidali ještě šest druhých a tři třetí místa. Zatímco u ostatních soutěžících se jedná spíš o individuální účastníky, v případě Metylovic jde vidět silný TFA tým, u kterého je patrná vzájemná podpora našich závodníků. A tak určité překvapení, které se týká TFA, najdeme i v plánu práce na rok 2015, ale o tom ještě později.
Novým fenoménem se v našem sboru staly běžecké závody. Hned třinácti závodů ve městech a terénu na středních a dlouhých tratích se účastnilo 13 závodníků, kteří reprezentovali SDH Metylovice. Mezi nejvýraznější výsledky patří vítězství Denisy Izvorské v Chlebovicích, Zuzana Bílková pak na nočním běžeckém závodu v Olomouci skončila ve své kategorii v konkurenci 164 závodnic druhá.
Metylovští hasiči v roce 2014 v kategoriích družstev a jednotlivců tak dosáhli dvaadvaceti vítězství, patnácti druhých a patnáct třetích míst.
Naše tréninky probíhají i přes zimu formou nohejbalů a atletické přípravy v Příboře, přes léto pak dvakrát týdně na fotbalovém hřišti. Za možnost využití hřiště pro družstva mladých hasičů i dospělých a možnost pořádání naší ligové soutěže bych chtěl znovu poděkovat místnímu Sportovnímu klubu.
Závěrem jen krátké info o našich webových stránkách. I pro ně byl rok 2014 rekordní – zaznamenali jsme více než 67 tisíc návštěv. Objevují se na nich aktuality ze života sboru, články ze soutěží, fotky a videa, ale i pravidelné rubriky, jako jsou hokejové tipovačky nebo kuchařské recepty. Děkuji všem, kteří se na těchto úspěších webu jakýmkoliv způsobem podílejí.

Plán práce Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích na rok 2015
1. Uspořádat 31. ledna Hasičský bál
2. Sestavit plán školení výjezdové jednotky na rok 2015 a provádět školení na dané téma jednou měsíčně
3. Nadále se aktivně seznamovat s novou technikou, udržovat a pečovat o hasičskou výstroj a výzbroj, aby byla připravena k zásahu
4. Zúčastnit se okrskového kola soutěže v požárním sportu
5. Zapojit se do seriálu Moravskoslezské ligy
6. Pokračovat v přípravě mládeže
7. V dubnu uspořádat soutěž TFA
8. V červenci uspořádat 49. ročník pohárové soutěže
9. V srpnu uspořádat 23. ročník Soutěže netradičních družstev
10. Postavit a skácet máj
11. Uskutečnit sběr železného šrotu
12. Navštěvovat naše členy při významných životních výročích
13. Uskutečnit prosincový výšlap na Ondřejník

Seznam oceněných na Výroční valné hromadě SDH Metylovice 3.1.2015
Medaile za věrnost 10 let:
Markéta Bílková (roz. Wolfová), Emanuel Karteczka, Věra Karteczková, Naděžda Kopřivová, Libor Rusina, Denisa Ryšková, Kristýna Ryšková, Pavel Šigut ml., Barbora Šigutová
Čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů: Jan Bílek, Barbora Bílková, Markéta Bílková (roz. Wolfová), Markéta Bílková (roz. Zajícová), Martin Březina, Radka Hazuchová, Jiří Izvorský, Emanuel Karteczka, Věra Karteczková, Iveta Kovalová, Jarmila Němcová, Ivo Němec, Vladimír Němec, Anna Pečinková, Alexandr Pyšík, Libor Rusina, Denisa Ryšková, Kristýna Ryšková, Barbora Šigutová, Lumír Šimek, Alena Uhrová, Jiří Židek
Čestné uznání Okresního sdružení hasičů: Stanislav Bílek, Pavel Halata, Jan Izvorský, Jana Kolibová, Pavel Koval, Radomír Kulhánek, Jan Šigut, Helena Šigutová, Aleš Vyvial
Medaile Za příkladnou práci: Alena Bílková, Bedřich Halata
Čestné uznání Krajského sdružení hasičů: Anna Bílková, Radomír Herot, Dagmar Jurečková, Jana Juřicová, Marie Konvičková, Pavla Rusinová, Pavel Šigut st., Anežka Šigutová
Medaile sv. Floriána: Vladimír Bílek, Václav Šigut
Medaile Za mimořádné zásluhy: Miroslav Juřica, Vavřín Michalec, Josef Šigut st., Alžběta Židková
Pamětní medaile 150 let českého dobrovolného hasičstva: Silvestr Pavlásek
Poděkování za reprezentaci našeho sboru na hasičských soutěžích v požárním útoku a TFA: Kamila Kelnerová, Jana Máchová, Markéta Školotíková, Adéla Štandlová, Lenka Zátopková
Od Okresního sdružení hasičů Frýdek-Místek dostal za práci s mládeží Pamětní medaili 150 let českého dobrovolného hasičstva pan Vavřín Michalec. Medaili mu předala členka Okresní odborné rady mládeže Zuzana Petrová.

Usnesení Výroční valné hromady SDH Metylovice 3.1.2015
Schvaluje
– Zprávy výboru o činnosti sboru za rok 2014
– Zprávu revizorů za rok 2014
– Plán práce na rok 2015
– Delegáty na okrskovou Výroční valnou hromadu (starosta, místostarosta, velitel, zasloužilý hasič), která se uskuteční v Metylovicích 20.2.2015
– Delegáty na okresní Shromáždění delegátů sborů (starosta, zasloužilý hasič), které se uskuteční 28.3.2015
Volí
– Výbor SDH Metylovice na období 2015-2019 ve složení starosta – Milan Pečinka, místostarosta Vladimír Bílek, velitel – Vladimír Konvička, zástupce velitele – Jan Šigut, strojník – Aleš Velička, jednatel – Helena Šigutová, hospodář – Anna Bílková, vedoucí mládeže – Denisa Izvorská, preventista – Pavel Šigut, kronikář – Michal Bílek, organizační referent – Jana Juřicová, referent MTZ – Radomír Rusina, referentka žen – Pavla Rusinová, referent mužů – Jiří Ryška
– Kontrolní a revizní radu na období 2015-2019 ve složení předseda – Gabriela Ryšková, člen revizor – Pavel Koval, člen – Dagmar Jurečková
Navrhuje
– Kandidáta na starostu Frýdlantského okrsku – Michal Bílek
Ukládá výboru
– Nadále organizovat činnost Sboru dobrovolných hasičů dle usnesení V. sjezdu SH ČMS
– Využívat případných nabídek na zvýšení odbornosti členů (kurzy, školení atd.)
– Průběžně kontrolovat plnění usnesení
Ukládá všem členům
– Podílet se dle svých možností na práci ve Sboru dobrovolných hasičů
– Zúčastňovat se organizovaných schůzí, školení a výcviku
– Zaplatit členské příspěvky ve výši 150,- Kč